Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

83 találat a megadott közszolgálati jogviszony tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Jubileumi jutalom kifizetése

Kérdés: Hivatalunk köztisztviselője 2021. augusztus 23-án megszerzi a nők 40 éves kedvezményes öregségi nyugdíjához a szolgálati időt. Jár-e neki a 40 éves jubileumi jutalom kifizetése, ha a 40 évre jogosító időt 2021. december 21-én tölti be? Ha igen, ezt a kifizetést megkaphatja augusztusban, vagy decemberig várnia kell a kifizetésre?
Részlet a válaszból: […]töltött idő betöltésének a napján esedékes, ezért amennyiben azt a köztisztviselő igénybe kívánja venni, akkor meg kell várnia az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5396

2. találat: Köztisztviselő jubileumi jutalma

Kérdés: A hivatalunkban 1998. augusztus 1-jétől dolgozik köztisztviselőként az egyik kolléganőnk folyamatosan. Előtte 1988. január 1-jétől 1993. december 31-ig az egyik rendőrkapitányságon dolgozott közalkalmazottként. Véleményünk szerint a jubileumi jutalomra jogosító időbe bele kell számolni a rendőrkapitányságon eltöltött közalkalmazotti időszakot (6 év) is. Ha ez így van, akkor már három évvel ezelőtt ki kellett volna részére fizetnünk a 25 éves jubileumi jutalmat. Kérjük, hogy a fent leírtakban erősítsenek meg minket, és írják meg nekünk, hogy ilyen esetekben az utólagos kifizetés hogyan történik?! Jogszerű-e az utólagos kifizetés, és mikori illetményét kell alapul vennünk, a mostanit, vagy a három évvel ezelőttit?
Részlet a válaszból: […]számítani.Utólagos kifizetésnél azt az összeget kell kifizetni, ami az eredeti esedékesség időpontjában, azaz a kérdéses esetben a 25 éves közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének napján esedékes lett volna, azzal, hogy a munkavállaló késedelmi kamatra jogosult az esedékesség napjától a kifizetés napjáig. Ugyanis a köztisztviselői jogviszonnyal összefüggésben késedelmi kamatot kell fizetni, ha a kötelezett (munkáltató) a pénztartozás teljesítésével késedelembe esett. Erre a Ptk. vonatkozó rendelkezései alkalmazandók (Ptk. 6:48. §).Fontos megjegyezni, hogy a köszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igény három év alatt évül el. Az igény elévülése az esedékessé válástól kezdődik. Az igény elévülését hivatalból kell figyelembe venni, az elévült igényt bírósági úton érvényesíteni nem lehet. Ugyanakkor természetesen az önkéntes teljesítés az elévülést követően is jogszerű. Az elévülés utáni teljesítést elévülés címén visszakövetelni már nem lehet. A hároméves elévülési idő azonban bizonyos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5250

3. találat: Elmaradt jubileumi jutalom

Kérdés: Kérem állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy a közszférában eltöltött 26 év szolgálati idő esetén történhet-e utólag a 25 éves jubileumi jutalom kifizetése? A 2019. június 6-i kezdésű rendvédelmi igazgatási jogviszony során megállapított munkaviszony kezdete 1989. 09. 01., közszférában eltöltött számított idő kezdete: 1993. 05. 31. 2018-ban, a 25 éves jubileumi jutalom évfordulójának időpontjában hivatásos szolgálati jogviszony volt életben, az erre vonatkozó szabályozás miatt (vállalkozással megszakított volt a közszférás jogviszony) nem érte el a jogviszony a 25 évet, az nem volt kifizethető. A hivatásos jogviszonyt 2018. júliustól vállalkozási jogviszony váltotta fel, majd a 2019. 06. 06-tól kezdődő rendészeti igazgatási jogviszony van jelenleg is érvényben. A jelen jogviszony szabályozása szerint összevonandó a közszférában eltöltött idő akkor is, ha azt vállalkozási jogviszony váltotta fel, ezért a fennálló jogviszony szabályozása szerint az 1993. 05. 31-es számított közszférás kezdés alapján 2018 májusában kellett volna a 25 éves jubileumi jutalmat kifizetni. A munkáltató álláspontja szerint, mivel akkor nem járt a hivatásos jogviszony miatt, utólag már nem lehet kifizetni. Szerintük csak akkor jár, ha az elérési időpontban éppen közszférás jogviszony áll fenn. Ilyen feltételek mellett kérdezem, hogy a munkáltató köteles-e kifizetni a ledolgozott évek alapján járó, elmaradt jubileumi jutalmat? A dolgozónak milyen lehetősége van a kifizetés elmaradása esetén azt valamilyen módon érvényesíteni?
Részlet a válaszból: […]illetve a jogosultságnak a jogszabály alapján. Tehát jelen esetben azt kell megnézni, hogy a 25 éves szolgálati jogviszony megszerzésének napján mely szervnél, mely jogviszony és milyen jogszabály alapján állt vagy nem állt fenn a jubileumi jutalomra való jogosultság. Amennyiben valamely jogszabályi feltétel (pl. az elismert jogviszonyok folyamatossága) nem teljesült az Önre irányadó, akkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, úgy a jubileumi jutalom kifizetésére nem volt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5139
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása

Kérdés: Hivatalunknál a köztisztviselők besorolásánál azt a gyakorlatot alkalmazzuk, hogy a közfoglalkoztatásban töltött időt a közszolgálati jogviszonyba nem számítjuk be. Mivel erre vonatkozóan nem lehet a Kttv.-ből egyértelműen kiszűrni, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyt hogyan kell a besorolás szempontjából figyelembe venni, ezért kérnénk válaszukat, hogy helyesen járunk-e el.
Részlet a válaszból: […]taxatív felsorolásnak. Kérdés, hogy ezen munkavégzésre irányuló jogviszonyok közé tartozhat-e a közfoglalkoztatási jogviszony ideje. Sajnos azonban ez valóban nem egyértelmű. Mellette szólna az az érv, hogy nagyon sokban hasonlít a közfoglalkoztatási jogviszony a munkaviszonyra, sőt arra az Mt. bizonyos szabályait alkalmazni is kell. Ugyanakkor az eddigi gyakorlat (minisztériumi tájékoztatások) jellemzően elutasítja ennek beszámítását mind a közalkalmazottak, mind a közszolgálati tisztviselők esetében. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy 2019. január 1-jétől a jogalkotó bővítette[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5050

5. találat: Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása a közszolgálati jogviszonyba

Kérdés: A köztisztviselők besorolásáról a Kttv. 8. §-ának (5)-(6) bekezdése rendelkezik. Önök szerint besorolásnál a közfoglalkoztatási jogviszony beszámítható-e a közszolgálati jogviszonyba?
Részlet a válaszból: […]a közfoglalkoztatási jogviszony nem tekinthető munkavégzésre irányuló jogviszonynak, hanem egy ettől eltérő, sajátos tartalommal bíró jogviszonynak. Más nézőpontok szerint a közfoglalkoztatási jogviszony is munkavégzésre irányuló
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4677
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Jubileumi jutalomra jogosító idő kezdete

Kérdés: A jubileumi jutalmak kifizetésekor a számfejtési programban (KIRA) milyen vonatkozási időt kell beírni? Van-e jelentősége ebből a szempontból, ha a dolgozó nem egy munkáltatónál szerezte a jogosultságot? Lehet-e a vonatkozási idő korábbi, mint a jelenlegi jogviszony kezdete? Pl. a 25 éves és a 40 éves jubileumi jutalom vonatkozásiidő-kezdete ugyanaz?
Részlet a válaszból: […]jutalomra való jogosultság szabályaiból következik. A?jubileumi jutalomra jogosító időbe nemcsak az utolsó (aktuális) munkáltatónál eltöltött idők számítanak be, hanem minden, a törvény és a vonatkozó bírói gyakorlat alapján közszolgálatban eltöltött idő. A jogosultsági idő kezdetét oly
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4451
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Közalkalmazotti jogviszony közszolgálati jogviszonnyá történő átalakulása - jubileumi jutalomra való jogosultság

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyból közszolgálati jogviszonyba helyeztek át centralizáció miatt, a Kjt. 25. §-ának (1) bek., illetve a Kjt. 25/C. §-ának (10) bekezdésében foglaltakra hivatkozással. A Kjt. 25/C. §-ának alapján a közalkalmazotti jogviszonyom közszolgálati jogviszonnyá alakult át. Kinevezésem szerint elismert közszolgálati jogviszonyom kezdete 1978. december 20. Kérhetem-e közszolgaként a 35 éves jubileumi jutalmam kifizetését?
Részlet a válaszból: […]eltöltött időt,b) a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt,c) a hivatásos szolgálati jogviszony időtartamát, továbbád) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valaminte) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,f) az e törvény, a Ktv., Ktjv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,g) az állami vezetői szolgálati jogviszonybantöltött időt kell figyelembe venni.A Kttv. alapján figyelembe veendő idők köre egy kivétellel megegyezik azzal, amit a közalkalmazottak esetében figyelembe kell venni a jubileumi jutalomra való jogosultság számításakor. Ez az egy kivétel pedig az, hogy a közalkalmazotti jubileumi jutalomhoz az előbbi körbe nem tartozó munkaviszony időtartama is figyelembe vehető, ha fennáll az áthelyezések szakadatlan láncolata.A kérdésből nem derül ki, hogy milyen korábbi jogviszonyokkal rendelkezik. A jogviszonyváltásnak a jubileumi jutalom szempontjából csak akkor lenne jelentősége, ha egyébként - a közalkalmazottakra vonatkozó szabályok szerint - egyáltalán fennállna a munkaviszonyok szakadatlan láncolata egy korábbi, 1992. július 1-je előtti, nem közszférában eltöltött munkaviszony kapcsán. Tehát onnan áthelyezéssel került volna egy - 1992. július 1-je után a Kjt. hatálya alá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4007

8. találat: "Passzív" társadalombiztosítási ellátások beszámíthatósága közszolgálati jogviszonyban töltött időbe

Kérdés: Egyik dolgozónk 1984. május 1-jétől dolgozik polgármesteri hivatalunknál. A besorolás alapjául szolgáló közszolgálati jogviszonyban töltött idő számításánál figyelembe kell-e venni az alábbi időtartamokat?
1981. 07. 01.-1981. 09. 03. passzív TGYÁS,
1981. 09. 04.-1982. 04. 04. passzív GYES,
1982. 05. 25.-1984. 01. 15. passzív GYES.
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban állt, de nem terhelte munkavégzési kötelezettség, azt akkor kell beszámítani, ha időtartama a 6 hónapot nem haladta meg. Ha ezen időtartam megszakítás nélkül a 6 hónapot meghaladta, abból 6 hónapot kell figyelembe venni. Kivétel azonban ez alól - többek között - a tizennégy éven alul gyermek ápolására, gondozására igénybe vett fizetés nélküli szabadság (TGYÁS, GYED, GYES ideje), melyet teljes egészében be kell számítani. Ezen szabályok azonban csak a jogviszony fennállásának ideje alatt irányadók, tehát akkor, ha "aktív" ellátásokról van szó, amikor fennáll olyan mögöttes jogviszony, amely egyébként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3980

9. találat: Nők negyvenéves öregségi nyugdíjazása esetén jubileumi jutalomra jogosultság

Kérdés: Köztisztviselő nő részére 40 éves korkedvezményes nyugdíjazásakor jár-e a 40 éves jubileumi jutalom?
Részlet a válaszból: […]időnek csak a Kttv. 150. §-ának (3) bekezdésben rögzített, ténylegesen közszolgálatban töltött idők minősülnek. Így a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánála) a Kttv. és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (Ktjv.) hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött időt,b) a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt,c) a hivatásos szolgálati jogviszony időtartamát, továbbád) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valaminte) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,f) az e törvény, a Ktv., Ktjv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,g) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött időt kell figyelembe venni.Ehhez képest a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának igénybevételéhez szükséges 40 év jogosultsági idő számítása a Tny. rendelkezései szerint történik, mely tágabb kört ölel fel, mint a Kttv. hivatkozott rendelkezése. Jogosultsági időnek minősül a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő. A keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati időnek el kell érni a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3938

10. találat: Köztisztviselő előmenetele

Kérdés: 11 év munkaviszonnyal rendelkező, felsőfokú végzettségű személyt (kieső idő nincs), aki köztisztviselőként helyezkedik el, melyik fizetési osztályba kell sorolni a kinevezésekor, illetőleg az előmenetelének milyen feltételei vannak?
Részlet a válaszból: […]minősül pályakezdőnek, a közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megszerzéséig az érintett a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján (besorolás szempontjából 11 év) jogosult az előmenetelre, így vezető tanácsos besorolást kap.A közigazgatási alapvizsgát - ha azzal nem rendelkezik, illetve az alól a Kttv. alapján nem mentesül - két éven belül köteles teljesíteni. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik. Ha pedig a nem pályakezdő kormánytisztviselő kinevezésekor nem rendelkezik közigazgatási szakvizsgával, akkor a közigazgatási szakvizsgát kinevezésének időpontjától számított három éven belül köteles letenni. A határidő eredménytelen elteltét követően a köztisztviselő magasabb fizetési, besorolási fokozatba nem sorolható a közigazgatási szakvizsga teljesítéséig.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3748
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést