Külföldi jogviszony beszámítása

Kérdés: Közös önkormányzati hivatalnál közszolgálati jogviszonyban alkalmazni kívánt személy külföldi munkaviszonya a besorolásnál figyelembe vehető-e? Külföldön 7 hónapot dolgozott a vendéglátásban, utána szült, és a 39. hétig anyasági támogatásban részesült, szintén külföldön. Munkaviszonya egy év után automatikusan megszűnt. Beszámítás esetén hiteles magyar nyelvű fordítás fogadható el a munkaviszonyról?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 8. §-ának (5) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselő/köztisztviselő besorolásánál minden munkavégzésre irányuló jogviszonyt figyelembe kell venni. A törvény nem szól a külföldi jogviszonyokról, de azokat nem is zárja ki. A külföldön, munkavégzésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Jubileumi jutalom kifizetése

Kérdés: Hivatalunk köztisztviselője 2021. augusztus 23-án megszerzi a nők 40 éves kedvezményes öregségi nyugdíjához a szolgálati időt. Jár-e neki a 40 éves jubileumi jutalom kifizetése, ha a 40 évre jogosító időt 2021. december 21-én tölti be? Ha igen, ezt a kifizetést megkaphatja augusztusban, vagy decemberig várnia kell a kifizetésre?
Részlet a válaszából: […] ...jubileumi jutalom a szükséges közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes, ezért amennyiben azt a köztisztviselő igénybe kívánja venni, akkor meg kell várnia az említett decemberi esedékességi időpontot.(Kéziratzárás: 2021. 02....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Köztisztviselő jubileumi jutalma

Kérdés: A hivatalunkban 1998. augusztus 1-jétől dolgozik köztisztviselőként az egyik kolléganőnk folyamatosan. Előtte 1988. január 1-jétől 1993. december 31-ig az egyik rendőrkapitányságon dolgozott közalkalmazottként. Véleményünk szerint a jubileumi jutalomra jogosító időbe bele kell számolni a rendőrkapitányságon eltöltött közalkalmazotti időszakot (6 év) is. Ha ez így van, akkor már három évvel ezelőtt ki kellett volna részére fizetnünk a 25 éves jubileumi jutalmat. Kérjük, hogy a fent leírtakban erősítsenek meg minket, és írják meg nekünk, hogy ilyen esetekben az utólagos kifizetés hogyan történik?! Jogszerű-e az utólagos kifizetés, és mikori illetményét kell alapul vennünk, a mostanit, vagy a három évvel ezelőttit?
Részlet a válaszából: […] ...köztisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi közszolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes.A jubileumi jutalomra jogosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Elmaradt jubileumi jutalom

Kérdés: Kérem állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy a közszférában eltöltött 26 év szolgálati idő esetén történhet-e utólag a 25 éves jubileumi jutalom kifizetése? A 2019. június 6-i kezdésű rendvédelmi igazgatási jogviszony során megállapított munkaviszony kezdete 1989. 09. 01., közszférában eltöltött számított idő kezdete: 1993. 05. 31. 2018-ban, a 25 éves jubileumi jutalom évfordulójának időpontjában hivatásos szolgálati jogviszony volt életben, az erre vonatkozó szabályozás miatt (vállalkozással megszakított volt a közszférás jogviszony) nem érte el a jogviszony a 25 évet, az nem volt kifizethető. A hivatásos jogviszonyt 2018. júliustól vállalkozási jogviszony váltotta fel, majd a 2019. 06. 06-tól kezdődő rendészeti igazgatási jogviszony van jelenleg is érvényben. A jelen jogviszony szabályozása szerint összevonandó a közszférában eltöltött idő akkor is, ha azt vállalkozási jogviszony váltotta fel, ezért a fennálló jogviszony szabályozása szerint az 1993. 05. 31-es számított közszférás kezdés alapján 2018 májusában kellett volna a 25 éves jubileumi jutalmat kifizetni. A munkáltató álláspontja szerint, mivel akkor nem járt a hivatásos jogviszony miatt, utólag már nem lehet kifizetni. Szerintük csak akkor jár, ha az elérési időpontban éppen közszférás jogviszony áll fenn. Ilyen feltételek mellett kérdezem, hogy a munkáltató köteles-e kifizetni a ledolgozott évek alapján járó, elmaradt jubileumi jutalmat? A dolgozónak milyen lehetősége van a kifizetés elmaradása esetén azt valamilyen módon érvényesíteni?
Részlet a válaszából: […] A jubileumi jutalom a rendvédelmi igazgatási állomány tagjának jár, esedékességének időpontja a szolgálati viszonyban töltött idő elérésének napja. Tehát ezen a napon fenn kell állnia a jubileumi jutalomra jogosító jogviszonynak, illetve a jogosultságnak a jogszabály alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása

Kérdés: Hivatalunknál a köztisztviselők besorolásánál azt a gyakorlatot alkalmazzuk, hogy a közfoglalkoztatásban töltött időt a közszolgálati jogviszonyba nem számítjuk be. Mivel erre vonatkozóan nem lehet a Kttv.-ből egyértelműen kiszűrni, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyt hogyan kell a besorolás szempontjából figyelembe venni, ezért kérnénk válaszukat, hogy helyesen járunk-e el.
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. meghatározza a közszolgálati jogviszonyban töltött időként figyelembe veendő besorolásra jogosító időket. A felsorolásban szerepelnek különböző munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött idők, melyek megjelölését a "különösen" szó használata okán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása a közszolgálati jogviszonyba

Kérdés: A köztisztviselők besorolásáról a Kttv. 8. §-ának (5)-(6) bekezdése rendelkezik. Önök szerint besorolásnál a közfoglalkoztatási jogviszony beszámítható-e a közszolgálati jogviszonyba?
Részlet a válaszából: […] A kérdés tekintetében nincs egységes, bírói gyakorlat által is megerősített álláspont. Egyes vélekedések szerint a közfoglalkoztatási jogviszony nem tekinthető munkavégzésre irányuló jogviszonynak, hanem egy ettől eltérő, sajátos tartalommal bíró jogviszonynak. Más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Jubileumi jutalomra jogosító idő kezdete

Kérdés: A jubileumi jutalmak kifizetésekor a számfejtési programban (KIRA) milyen vonatkozási időt kell beírni? Van-e jelentősége ebből a szempontból, ha a dolgozó nem egy munkáltatónál szerezte a jogosultságot? Lehet-e a vonatkozási idő korábbi, mint a jelenlegi jogviszony kezdete? Pl. a 25 éves és a 40 éves jubileumi jutalom vonatkozásiidő-kezdete ugyanaz?
Részlet a válaszából: […] Az aktuális jogviszony kezdete és a jubileumi jutalomra jogosító idő kezdete (vonatkozási idő) az esetek többségében nem egyezik meg, ami a jubileumi jutalomra való jogosultság szabályaiból következik. A?jubileumi jutalomra jogosító időbe nemcsak az utolsó (aktuális)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Közalkalmazotti jogviszony közszolgálati jogviszonnyá történő átalakulása - jubileumi jutalomra való jogosultság

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyból közszolgálati jogviszonyba helyeztek át centralizáció miatt, a Kjt. 25. §-ának (1) bek., illetve a Kjt. 25/C. §-ának (10) bekezdésében foglaltakra hivatkozással. A Kjt. 25/C. §-ának alapján a közalkalmazotti jogviszonyom közszolgálati jogviszonnyá alakult át. Kinevezésem szerint elismert közszolgálati jogviszonyom kezdete 1978. december 20. Kérhetem-e közszolgaként a 35 éves jubileumi jutalmam kifizetését?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az említett módon a közalkalmazotti jogviszony közszolgálati jogviszonnyá alakult át, a jubileumi jutalom kifizetésére vonatkozóan már a Kttv. előírásai irányadók. A Kttv. 150. §-ának (1) bekezdése szerint a kormánytisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.

"Passzív" társadalombiztosítási ellátások beszámíthatósága közszolgálati jogviszonyban töltött időbe

Kérdés: Egyik dolgozónk 1984. május 1-jétől dolgozik polgármesteri hivatalunknál. A besorolás alapjául szolgáló közszolgálati jogviszonyban töltött idő számításánál figyelembe kell-e venni az alábbi időtartamokat?
1981. 07. 01.-1981. 09. 03. passzív TGYÁS,
1981. 09. 04.-1982. 04. 04. passzív GYES,
1982. 05. 25.-1984. 01. 15. passzív GYES.
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszonyban töltött időnek ismerte volna el. Ilyen azonban nem volt, így ezen "passzív" ellátások időtartama nem számítható be a közszolgálati jogviszonyban töltött idő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 16.

Nők negyvenéves öregségi nyugdíjazása esetén jubileumi jutalomra jogosultság

Kérdés: Köztisztviselő nő részére 40 éves korkedvezményes nyugdíjazásakor jár-e a 40 éves jubileumi jutalom?
Részlet a válaszából: […] ...alatt (ideértve a munkavégzés alóli mentesítés idejét is) megszerzi a jubileumi jutalom valamely fokozatára jogosító, abba beszámítható közszolgálati jogviszonyban töltött időt, úgy az esedékesség napján azt részére ki kell fizetni. Egyéb kedvezményes lehetőséget a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.
1
2
3
9