Járulékfizetési alsó határ megállapítása egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési alsó határt, ha egy önkormányzati dolgozó esetében munkaidőkeret, egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása mellett döntenek?
Részlet a válaszából: […] ...munkarend mellett az Mt. 93. §-ának (1) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben határozza meg. A munkaidőkeret egyenlőtlen munkaidő-beosztást jelent. Lehetővé teszi, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Jelenléti ív vezetése

Kérdés: A köztisztviselők esetében milyen jogszabályi előírás van érvényben a jelenléti ív vezetésére vonatkozóan? Muszáj azt papíralapon vezetni, és naponta aláírni a munka kezdésekor és a befejezésekor? Vagy esetleg van lehetőség azt egy Word- vagy Excel-formátumban a számítógépen vezetni, a hónap végén kinyomtatni, és akkor a dolgozó és a munkahelyi vezető által aláíratni? Egy esetleges munkaügyi hatóság által végzett ellenőrzéskor mik az erre vonatkozó elvárások?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 115. §-a alapján a munkáltató köteles nyilvántartani a rendes és rendkívüli munkaidő, a készenlét, a szabadság, valamint az egyéb munkaidő-kedvezmények időtartamát.A nyilvántartás lehet akár papíralapú, akár elektronikus. Azonban bármelyik esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.
Kapcsolódó címkék:    

Csökkentett munkabér a járvány idején

Kérdés: Megállapítható-e a munkavállaló részére a veszélyhelyzettel összefüggésben csökkentett bér, csökkentett munkaidő, illetve fizetés nélküli szabadság?
Részlet a válaszából: […] ...sem kizárt, hogy a felek csökkentett munkabérben, juttatásokban állapodjanak meg, illetve munkaszerződés- (kinevezés-) módosítással részmunkaidő kikötése is lehetséges, akár átmeneti, határozott időre is.Ugyanakkor fizetés nélküli szabadságot a munkáltató nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Szabadság egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén

Kérdés: Közalkalmazott munkavállalóink 24/48 órás beosztással dolgoznak. Előző évről jelentős mértékű szabadságuk maradt bent, mivel ők nincsenek a hét minden napjára beosztva. Hogyan kell helyesen eljárni?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 122. §-ának (2) bekezdése szerint egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot (napokban történő nyilvántartás). A hivatkozott paragrafus (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.
Kapcsolódó címkék:    

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén szabadság nyilvántartásának és kiadásának módjai

Kérdés: Teljes munkaidős közalkalmazott orvos a heti munkaidejét 4 nap alatt dolgozza le: hétfő 10 óra, kedd 8 óra, szerda 9 óra, csütörtök 10 óra. Mennyi szabadság illeti meg napban és órában? Szabadsága napján mennyi óra távollétet rögzítsünk neki?
Részlet a válaszából: […] ...munkaidő-beosztásban a munkáltató választhat, hogy a szabadságot napban vagy órában számolja el. A választást a naptári év során nem lehet megváltoztatni.Az egyik lehetőség, hogy a szabadság kiadása és elszámolása munkanapban történik. Ebben az esetben az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.
Kapcsolódó címkék:    

Heti munkaidő maximumának számítása

Kérdés: Egyhavi munkaidőkeretet alkalmazunk, és időszakonként rendkívüli munkát is el kell rendelnünk, akár szombati napokra is. Az Mt. szerint heti 48 óránál nem lehet többet dolgozni. Ha az adott hónapban a munkaidőkereten belül 5 szombat van, behívhatjuk-e a munkavállalót mind az 5 szombaton? Hogyan kell számolni a heti 48 órás maximumot?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló beosztás szerinti heti munkaideje legfeljebb negyvennyolc óra lehet. A beosztás szerinti heti munkaidőbe be kell számítani egyrészt a hétre elrendelt rendes munkaidőt, másrészt a rendkívüli munkaidő tartamát is. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.
Kapcsolódó címkék:  

Munkaközi szünet, jelenléti ív

Kérdés: Intézményünkben a munkaidő 8-16 óráig tart. A jelenléti íven is ezt szerepeltetjük. A dolgozók 20 perc ebédidőt vehetnek igénybe. A belső ellenőr szerint a munkaidőt meg kell növelni a 20 perc ebédidővel, tehát 16:20-ig kellene írni a jelenléti íven a munkaidőt, és a jelenléti íven szerepeltetni kell a munkaközi szünet kezdetét és végét. Igaz ez?
Részlet a válaszából: […] ...megszakításával munkaközi szünetet köteles biztosítani az Mt. 103. §-ában rögzítettek szerint. A munkaközi szünet nem része a munkaidőnek, azt a munkaidő megszakításával kell kiadni. Ez a Kjt. hatálya alá tartozó dolgozókra is igaz.Az Mt. 135. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.
Kapcsolódó címkék:    

Hivatali rendben dolgozók munkaidőkerete

Kérdés: Intézményünk strandot üzemeltet. A fizikai dolgozókat több műszakos munkarendben foglalkoztatjuk. Mivel az eltérő munkarendesek vannak többségben, minden dolgozót munkaidőkeretesnek számfejtettünk. A központi irányítás és a gazdasági csoport munkatársai hivatali munkarendben, azaz hétfőtől csütörtökig 7:30-tól 16 óráig, pénteken 7:30-tól 13:30-ig dolgoznak. Kezelhetjük-e őket is munkaidőkeretesnek?
Részlet a válaszából: […] ...hivatali munkarendben dolgozó munkatársakat a pénteki rövidebb munkaidő miatt nem indokolt munkaidőkeretesnek tekinteni. Ők havibéresként számfejthetők.Az a körülmény, hogy az eltérő munkarendesek vannak többségben, nem indokolja azt, hogy a hivatali...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Hivatali munkarendben dolgozó közalkalmazottak munkaidejének kezelése

Kérdés: A hivatali munkaidősök hétfőtől csütörtökig egyforma, pénteken pedig rövidített beosztással dolgoznak (átlagban kijön a heti 40 óra). Őket eddig munkaidőkeretesként kezeltük, havi kerettel. Amikor több óra jött ki a teljesítendőnél, akkor túlórát számfejtettünk. Helyes-e ez az eljárás, illetve kell-e munkaidőkeretet alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 97. §-ának (3) bekezdése alapján a kérdésben szereplő munkarendet valóban egyenlőtlen munkaidő-beosztásnak lehet tekinteni (mind a 2019 előtti, mind a 2019. január 1-jétől hatályos szöveg alapján), bár a gyakorlatban az ilyen típusú hivatali...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.
Kapcsolódó címkék:    

Hosszabb munkaközi szünet kikötésének lehetősége

Kérdés: Költségvetési szervnél dolgozó közalkalmazottak esetében a tájékoztatóban szerepel, hogy 6 órát meghaladó munkavégzés esetén 60 perc munkaközi szünet jár, amit a munkaidőn túl kell kivenni. Ugyanakkor a jelenlétin nem vezetik a munkaközi szünet kivételét. Jogszerű-e ez így?
Részlet a válaszából: […] ...tehát a tájékoztatóban nem lehet egyoldalúan kikötni 60 perces munkaközi szünetet. A munkaközi szünet főszabályként nem része a munkaidőnek, ettől jogszabály vagy kollektív szerződés térhet el, ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel a munkavállaló javára....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
4