Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott munkaszerződés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Osztályvezető-helyettesi feladatok ellátása

Kérdés: A központi költségvetési szerv munkaköri leírást köteles-e készíteni a következő esetben? A raktárvezető beosztású kolléga - határozott időre - eredeti beosztása mellett megbízást kapott az osztályvezető-helyettesi feladatok ellátására is. A raktárvezető eredeti munkaköri leírásában is szerepel, hogy az osztályvezető-helyettes távollétében köteles ellátni a helyettesítését.
Részlet a válaszból: […]eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. E foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony év közben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell.A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkáraa) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamintc) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbád) ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodását megállapította.A munkavállaló az ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5143
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Milyen esetekben köthető határozott idejű Mt. szerinti munkaszerződés?

Kérdés: Költségvetési szervnél az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban álló munkavállalóval határozott időre szóló szerződést kötöttek, de nem helyettesítésre vagy meghatározott munka elvégzésére. Későbbiekben pár dolgozóét átváltották határozatlanra, de volt, akinek nem hosszabbítottak. Az Mt. szerinti munkaviszonyban akkor is lehet határozott időre munkaszerződést kötni, ha az nem helyettesítésre vagy projektmunkára történik?
Részlet a válaszból: […]esetben is irányadóak az általános elvek, így a rendeltetésszerű joggyakorlás, tisztesség, jóhiszeműség követelménye. Ez tehát azt jelenti, hogy a határozott idő kikötését nem lehet visszaélésszerűen alkalmazni, például hosszabb próbaidő biztosítása céljából, vagy az esetleges egyszerűbb és olcsóbb munkaviszony-megszüntetés
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4964
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Határozott idejű munkaviszony munkavállaló általi megszüntetése

Kérdés: Önkormányzati intézménynél feladatellátásra kötött határozott idejű munkaszerződés dolgozó részéről történő, lejárat előtti felmondásának (olyan indokkal, hogy máshol kíván elhelyezkedni) mik lehetnek a munkáltató részéről történő jogszerű válaszai?
Részlet a válaszból: […]amely számára a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel, aránytalan sérelemmel járna. Az az ok, miszerint jobb álláslehetőséget kapott, a bírói gyakorlat alapján nem minősül olyannak, amely megalapozná a határozott idejű jogviszony jogszerű megszüntetését.Amennyiben a munkavállaló
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4828
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: A távmunkavégzés egyoldalú megszüntetése

Kérdés: Megszüntetheti-e egyoldalúan a munkáltató a munkaszerződésben rögzített távmunkát, ha már nem áll érdekében annak engedélyezése?
Részlet a válaszból: […]kötetlen a munkarend, nincs túlóra stb.) és azt, hogy a feladatok teljesítése így hatékony-e (nyilván elvárás, hogy a feladatok teljesítése valamilyen konkrét mutatóval mérhető legyen).Mivel a munkaszerződést egyik fél sem módosíthatja egyoldalúan, ezért annak a távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezését sem.Ugyanakkor nem kizárt, hogy a felek kikössék a szerződésben azt, hogy a távmunka megszüntetését akár a munkavállaló, akár a munkáltató kezdeményezheti indoklás nélkül, tehát ajánlatot tehet erre a másik félnek. Ez azonban nem érinti azt, hogy a másik félnek ebbe bele kell egyeznie.Ha a munkavállaló a munkáltató ajánlatát a távmunkavégzés megszüntetésére nem fogadja el, a munkáltatónak a következő lehetőségei lesznek:- fenntartja továbbra is a távmunkavégzést (azaz eláll a szándékától), illetve- megszüntetheti a jogviszonyt, de ezt csak akkor tudja jogszerűen megtenni, ha egyidejűleg a működési körben rejlő, felmondást megalapozó ok is fennáll, tehát ha a munkavállaló munkarendjét, munkavégzésének módját valóban indokoltan szervezte át (a mögött valós és igazolható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4743
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Munkaszerződés szerinti részmunkaidőnél magasabb óraszámban történő foglalkoztatás

Kérdés: A részmunkaidőben, kizárólag szombat-vasárnapi munkavégzésre felvett munkaerőnek az elrendelhető munkaidő hossza meghaladhatja-e a hat órát, ha igen, akkor hány órát dolgozhat maximálisan a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]amelyet közös megegyezéssel lehet megtenni. Ha az eltérés esetenként vagy rövidebb időre állna fent, akkor a munkaidőkeretben történő foglalkoztatás vagy elszámolási időszak alkalmazása jelenthet megoldást. Munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén a munkaidő a hét minden napjára vagy az egyes munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható (egyenlőtlen munkaidő-beosztás). Ekkor a beosztás szerinti napi munkaidő, azaz a munkanapra elrendelt rendes munkaidő - a Munka Törvénykönyve előírásai szerint - több is lehet, mint a munkaszerződés szerinti napi (szombat-vasárnapra nézve heti) munkaidő. A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje főszabályként négy óránál rövidebb nem lehet, ez alól azonban kivételt jelent a részmunkaidős foglalkoztatás. A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3251
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Határozott idejű munkaszerződés módosítása határozatlan idejűvé

Kérdés: Pályázat nélkül foglalkoztatunk egy munkavállalót, egy évet meg nem haladó, határozott idejű szerződéssel. Amennyiben lejár a határozott idejű szerződés, van-e rá lehetőség, hogy pályázat kiírása nélkül határozatlan idejű szerződést kössünk a munkavállalóval?
Részlet a válaszból: […]illetve az sem, hogy amennyiben közalkalmazott dolgozóról van szó, milyen ágazatban alkalmazzák. Ugyanakkor mind a közalkalmazotti, köztisztviselői kinevezés, mind a munkaszerződés kapcsán elmondható, hogy az - közös megegyezéssel történő - módosítással határozott idejűből határozatlan idejűvé alakítható. Kinevezésmódosítás,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2799
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Munkaszerződés módosítása

Kérdés: A heti négy munkanapos foglalkoztatásra történő átállás esetében kell-e munkaszerződést módosítani?
Részlet a válaszból: […]értelmében a munkarendet, a munkaidőkeretet, a napi munkaidő beosztásának szabályait - kollektív szerződés rendelkezése hiányában - a munkáltató állapítja meg. Munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidő kezdő és befejező időpontját kell meghatározni, és erről a munkavállalót írásban tájékoztatni kell. Írásbeli tájékoztatásnak minősül ebből a szempontból a tájékoztatás, ha azt a munkáltatónál helyben szokásos módon közzéteszik (pl. faliújságra kifüggesztik). A másik esetben, amikor a munkáltató úgy kívánja a négynapos munkahetet bevezetni, hogy a heti kötelező munkaidő 32 órára csökken, azt csak munkaszerződés-módosítással teheti meg. A munkaszerződés-módosítás kétoldalú megállapodás, csak közös akarattal módosítható a korábban teljes munkaidőre megkötött munkaszerződés. Amennyiben a munkavállaló a munkáltató munkaszerződés-módosításra tett javaslatát nem fogadja el, úgy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2573