Távmunkavégzéshez biztosított laptop

Kérdés: Hogyan alakul az adókötelezettség abban az esetben, ha egy távmunkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalónak a munkáltató 2 darab, egyenként 150 ezer forint értékű laptopot vásárol, az egyiket május hónapban, a másikat pedig szeptemberben?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 3. számú melléklet I. fejezet 24. pont a) alpontja alapján, az Mt. a távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a munkaszerződésben foglaltak szerint távmunkát végző munkavállalót a távmunkavégzéssel összefüggésben terhelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.
Kapcsolódó címkék:    

Osztályvezető-helyettesi feladatok ellátása

Kérdés: A központi költségvetési szerv munkaköri leírást köteles-e készíteni a következő esetben? A raktárvezető beosztású kolléga - határozott időre - eredeti beosztása mellett megbízást kapott az osztályvezető-helyettesi feladatok ellátására is. A raktárvezető eredeti munkaköri leírásában is szerepel, hogy az osztályvezető-helyettes távollétében köteles ellátni a helyettesítését.
Részlet a válaszából: […] ...esetben egy munkaszerződéstől (kinevezéstől) eltérő foglalkoztatásról beszélhetünk (feltételezzük, hogy közalkalmazottról van szó). Ebben az esetben munkaköri leírást nem kell módosítani, azonban szükséges rendelkezni arról, hogy az érintett más munkakörbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.
Kapcsolódó címkék:  

Milyen esetekben köthető határozott idejű Mt. szerinti munkaszerződés?

Kérdés: Költségvetési szervnél az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban álló munkavállalóval határozott időre szóló szerződést kötöttek, de nem helyettesítésre vagy meghatározott munka elvégzésére. Későbbiekben pár dolgozóét átváltották határozatlanra, de volt, akinek nem hosszabbítottak. Az Mt. szerinti munkaviszonyban akkor is lehet határozott időre munkaszerződést kötni, ha az nem helyettesítésre vagy projektmunkára történik?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. - szemben például a Kjt.-vel - nem határozza meg taxatív módon, hogy mely esetekben lehet határozott idejű munkaszerződést kötni. Mindazonáltal ebben az esetben is irányadóak az általános elvek, így a rendeltetésszerű joggyakorlás, tisztesség,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.
Kapcsolódó címkék:  

Határozott idejű munkaviszony munkavállaló általi megszüntetése

Kérdés: Önkormányzati intézménynél feladatellátásra kötött határozott idejű munkaszerződés dolgozó részéről történő, lejárat előtti felmondásának (olyan indokkal, hogy máshol kíván elhelyezkedni) mik lehetnek a munkáltató részéről történő jogszerű válaszai?
Részlet a válaszából: […] A határozott idejű munkaviszonyt/közalkalmazotti jogviszonyt a közalkalmazott írásban indokolt felmondással/lemondással akkor szüntetheti meg, ha annak indoka olyan ok, amely számára a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.
Kapcsolódó címkék:  

A távmunkavégzés egyoldalú megszüntetése

Kérdés: Megszüntetheti-e egyoldalúan a munkáltató a munkaszerződésben rögzített távmunkát, ha már nem áll érdekében annak engedélyezése?
Részlet a válaszából: […] ...távmunka egy atipikus foglalkoztatási forma is, olyan sajátos munkavégzés, mely nem csupán munkarendet jelent, hanem a munkaszerződésben kikötött feltételt is. (A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.
Kapcsolódó címkék:  

Munkaszerződés szerinti részmunkaidőnél magasabb óraszámban történő foglalkoztatás

Kérdés: A részmunkaidőben, kizárólag szombat-vasárnapi munkavégzésre felvett munkaerőnek az elrendelhető munkaidő hossza meghaladhatja-e a hat órát, ha igen, akkor hány órát dolgozhat maximálisan a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...Amennyiben ettől hosszú távon kívánnak eltérni, azazfolyamatosan heti 2x7 vagy 2x8 órában kívánják az érintettet foglalkoztatni,akkor a munkaszerződés módosítása szükséges nagyobb óraszámra vagy teljesmunkaidőre, amelyet közös megegyezéssel lehet megtenni. Ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 28.
Kapcsolódó címkék:    

Határozott idejű munkaszerződés módosítása határozatlan idejűvé

Kérdés: Pályázat nélkül foglalkoztatunk egy munkavállalót, egy évet meg nem haladó, határozott idejű szerződéssel. Amennyiben lejár a határozott idejű szerződés, van-e rá lehetőség, hogy pályázat kiírása nélkül határozatlan idejű szerződést kössünk a munkavállalóval?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazott dolgozórólvan szó, milyen ágazatban alkalmazzák. Ugyanakkor mind a közalkalmazotti, köztisztviselőikinevezés, mind a munkaszerződés kapcsán elmondható, hogy az - közösmegegyezéssel történő - módosítással határozott idejűből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 14.
Kapcsolódó címkék:  

Munkaszerződés módosítása

Kérdés: A heti négy munkanapos foglalkoztatásra történő átállás esetében kell-e munkaszerződést módosítani?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatásra való átállással, vagyegyenlőtlen napi munkaidő-beosztásra való átállással a hét négy napjára kívánjabeosztani, munkaszerződés-módosításra nincs szükség.A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.)118. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 2.