Bölcsődei "műszakpótlék"

Kérdés:

Milyen esetben jár a Gyvt. 15. §-ának (10) bekezdése szerinti bérpótlék? Napi üzemelési idő meghaladja a napi munkaidőt, mert 6.30–17-ig van nyitva a bölcsi. A dolgozók átfedésben dolgoznak, pl. egyikük 6.30-tól 13.30-ig, másikuk 10–17-ig. Az Mt. 141. §-ának (2) bekezdése irányadó a Gyvt. szerinti pótlék esetén is? Például, hogy a legkorábbi és legkésőbbi kezdés között minimum 4 óra eltérés van. Továbbá hogy kell értelmezni azt, hogy egymást váltva végzik tevékenységüket? Ha átfedésben van a munkaidejük, az is azt jelenti, hogy "egymást váltva"?

Részlet a válaszából: […] ...hivatkozott, ágazati "délutáni műszakpótlék" az új Mt. hatálybalépésével került bevezetésre a szociális, gyermekvédelmi ágazatban dolgozókra nézve. E szabály tehát egy speciális szabály az Mt. általános, műszakpótlékra vonatkozó szabálya mellett.Az Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Műszakpótlékra jogosultság

Kérdés: Az Mt. előírásai alapján, ha a munkavégzésre 18 és 6 óra közötti időszakban kerül sor, akkor 30%-os műszakpótlék illeti meg a munkavállalót. Akinek a munkaidő-beosztása reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig szól, annak a műszakpótlékot a fenti szabály értelmében 18 órától 6 óráig (12 órára) számoljuk? Felmerült az a számítási mód is, hogy reggel 7-15 óráig tartó (8 óra) munkaidőn felül már jár a műszakpótlék. Melyik módszerrel számoljuk el helyesen munkavállalóink műszakpótlékra jogosult óraszámát?
Részlet a válaszából: […] ...műszakpótlék juttatásának az este 18 és reggel 6 óra közötti munkavégzés nem az egyetlen feltétele. Az Mt. 141. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a munkavállalónak akkor jár műszakpótlék – a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 14.

Műszakpótlékra való jogosultság megítélése keresőképtelenség esetén

Kérdés: Dolgozónk munkaidő-beosztása általában rendszeresen változik az Mt. 141. §-a alapján, tehát havonta a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdeti időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér. A legutóbbi hónapban azonban három hetet betegállományban töltött. Ebben az esetben a fennmaradó időszakra jár-e részére a műszakpótlék, ha abban az időszakban a napi munkaidőt több mint egyharmadában máskor kezdte, mint a többi alkalommal?
Részlet a válaszából: […] ...rendszeresen változik, a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén harminc százalék bérpótlék (műszakpótlék) jár.A (2) bekezdés szerint a változást akkor kell rendszeresnek tekinteni, ha havonta a beosztás szerinti napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 11.

Műszakpótlékra való jogosultság szociális ágazatban

Kérdés: 2012. július 1-jétől hogyan alakul a műszakpótlék a szociális ágazatban? Beosztás reggel 7-től este 7-ig, este 7-től reggel 7-ig mindig azonos kezdettel, megszakítás nélküli beosztással.
Részlet a válaszából: […] ...alapján önmagában az, hogy valakit a munkáltató megszakítás nélküli tevékenység keretében foglalkoztat, nem teszi szükségessé műszakpótlék fizetését.Műszakpótlék akkor jár a munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 18.

Műszakpótlékra való jogosultság az új Mt. szerint

Kérdés: Az új Munka Törvénykönyve alapján a munkavállaló csak akkor jogosult műszakpótlékra, ha a munkáltató tevékenysége több műszakos, és a munkavállaló beosztás szerinti napi munka­idejének kezdő időpontja rendszeresen változik, vagy akkor is, ha csak az utóbbi feltétel teljesül? Ha ez utóbbi a helyes, akkor ez azt jelenti, hogy ha a tevékenység nem több műszakos, akkor is járhat műszakpótlék?
Részlet a válaszából: […] ...Ez abban az esetben teljesül, ha amunkáltató tevékenységének tartama eléri hetente a 80 órát. Az Mth. ugyanakkormódosított a műszakpótlékra való jogosultság feltételén, és így – az Mt. 141.§-a alapján – nem feltétele a műszakpótlék kifizetésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 28.

Műszakpótlék szabályainak változása az új Munka Törvénykönyvében

Kérdés: A Munka Törvénykönyvében a folyamatos műszakpótlék változott-e? Hírek szerint igen, de a törvényben nem találjuk a változást. Bölcsődei gondozónőkről van szó, akik 7-13-ig és fél 10-től 18 óráig dolgoznak. A 14-18 óra közötti időszakra jár-e műszakpótlék?
Részlet a válaszából: […] ...jelenleg hatályos Munka Törvénykönyve nem tartalmazmódosítást a kérdésben szereplő műszakpótlékra nézve. Ugyanakkor a 2012. július1-jén hatályba lépő 2012. évi I. törvény, az új Munka Törvénykönyve ajelenlegihez képest eltérően szabályozza a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 20.

Műszakpótlék

Kérdés: Intézményünk 2 portást foglalkoztat hetenkénti váltással délelőtti és délutáni műszakban, egy napon belül egymást váltva. Műszakbeosztásuk: délelőtt 6-14 óráig, délután 13.30-20.30 óráig. Jár-e a dolgozóknak műszakpótlék a délutános műszak után? Ha igen, hány százalék?
Részlet a válaszából: […] ...délutáni, illetve éjszakaipótlék megilleti. A délutáni műszakban (14 órától 22 óráig terjedő időtartam)tizenöt százalék műszakpótlék jár a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 22.

Bölcsődei gondozónő műszakpótléka

Kérdés: Bölcsődei gondozónők váltott műszakban dolgoznak. A délelőttös műszak 6 órától 14 óráig tart, a délutános műszak 10 órától 18 óráig. A 14 és 18 óra közötti időszakra jár-e műszakpótlék, és az fizethető-e átalány formájában?
Részlet a válaszából: […] ...a több műszakos munkaidő-beosztásbanfoglalkoztatott munkavállalóknak a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.törvény (Mt.) 146. §-a értelmében. Több műszakos a munkaidő-beosztás, ha amunkáltató napi üzemelési ideje meghaladja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 28.

Óvodapedagógusi pótlék

Kérdés: Közalkalmazott óvodapedagógusok részére kell-e a délutáni (14 óra utáni) munkavégzésért járó műszakpótlékot fizetni, mivel az óvónők felváltva, az egyik héten 7 órára, a másik héten 11 órára (különböző átfedési idővel) járnak dolgozni? Milyen munkaszervezési módszer alkalmazása esetén nem kell fizetni e pótlékot?
Részlet a válaszából: […] ...egy napon belül egymást váltva végzik tevékenységüket. Amunkavállalóknak így a délutános műszakra (14 órától) műszakpótlékot kellfizetni.Abban az esetben, ha a munkavállalókkal olyan szerződéstkötnek, hogy egyikük munkavégzési ideje...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 23.

Bolti alkalmazottak garantált bérminimuma

Kérdés: Egy kereskedelmi üzlet nyitva tartása hétfőtől vasárnapig 5-21. Az alkalmazottak egymást váltva 5-13 és 13-21 között dolgoznak. Részükre 5-6-ig éjszakai, 14-21-ig délutáni műszakpótlékot, illetve vasárnapi munkavégzésükért 50%-os + 1 szabadnap pótlékot fizetünk ki. Helyes-e ez a bérszámfejtés? Tekintve, hogy eladóként dolgoznak (2 év gyakorlattal), így munkaszerződés szerint munkabérük 86 300 Ft/hó. Ezt az összeget növelik még a műszakpótlékok. Megfelelne-e a törvénynek, ha a dolgozók munkabére bruttó 75 000 Ft/hó lenne, ami a műszakpótlékok következtében meghaladná a 86 300 Ft/hó jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] A 316/2005. Korm. rendelet 2. §-a határozza meg a teljesmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók személyi alapbérének kötelezőlegkisebb összegét. A legalább két év gyakorlati idővel rendelkezőszakképzettséget igénylő munkakör betöltését ellátó munkavállaló esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 1.
1
2