Műszakpótlékra jogosultság

Kérdés: Az Mt. előírásai alapján, ha a munkavégzésre 18 és 6 óra közötti időszakban kerül sor, akkor 30%-os műszakpótlék illeti meg a munkavállalót. Akinek a munkaidő-beosztása reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig szól, annak a műszakpótlékot a fenti szabály értelmében 18 órától 6 óráig (12 órára) számoljuk? Felmerült az a számítási mód is, hogy reggel 7-15 óráig tartó (8 óra) munkaidőn felül már jár a műszakpótlék. Melyik módszerrel számoljuk el helyesen munkavállalóink műszakpótlékra jogosult óraszámát?
Részlet a válaszából: […] ...műszakpótlék juttatásának az este 18 és reggel 6 óra közötti munkavégzés nem az egyetlen feltétele. Az Mt. 141. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a munkavállalónak akkor jár műszakpótlék - a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 14.

Műszakpótlékra való jogosultság szociális ágazatban

Kérdés: 2012. július 1-jétől hogyan alakul a műszakpótlék a szociális ágazatban? Beosztás reggel 7-től este 7-ig, este 7-től reggel 7-ig mindig azonos kezdettel, megszakítás nélküli beosztással.
Részlet a válaszából: […] ...alapján önmagában az, hogy valakit a munkáltató megszakítás nélküli tevékenység keretében foglalkoztat, nem teszi szükségessé műszakpótlék fizetését.Műszakpótlék akkor jár a munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 18.

Műszakpótlékra való jogosultság az új Mt. szerint

Kérdés: Az új Munka Törvénykönyve alapján a munkavállaló csak akkor jogosult műszakpótlékra, ha a munkáltató tevékenysége több műszakos, és a munkavállaló beosztás szerinti napi munka­idejének kezdő időpontja rendszeresen változik, vagy akkor is, ha csak az utóbbi feltétel teljesül? Ha ez utóbbi a helyes, akkor ez azt jelenti, hogy ha a tevékenység nem több műszakos, akkor is járhat műszakpótlék?
Részlet a válaszából: […] ...Ez abban az esetben teljesül, ha amunkáltató tevékenységének tartama eléri hetente a 80 órát. Az Mth. ugyanakkormódosított a műszakpótlékra való jogosultság feltételén, és így - az Mt. 141.§-a alapján - nem feltétele a műszakpótlék kifizetésének, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 28.

Műszakpótlék szabályainak változása az új Munka Törvénykönyvében

Kérdés: A Munka Törvénykönyvében a folyamatos műszakpótlék változott-e? Hírek szerint igen, de a törvényben nem találjuk a változást. Bölcsődei gondozónőkről van szó, akik 7-13-ig és fél 10-től 18 óráig dolgoznak. A 14-18 óra közötti időszakra jár-e műszakpótlék?
Részlet a válaszából: […] ...jelenleg hatályos Munka Törvénykönyve nem tartalmazmódosítást a kérdésben szereplő műszakpótlékra nézve. Ugyanakkor a 2012. július1-jén hatályba lépő 2012. évi I. törvény, az új Munka Törvénykönyve ajelenlegihez képest eltérően szabályozza a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 20.

Műszakpótlék

Kérdés: Intézményünk 2 portást foglalkoztat hetenkénti váltással délelőtti és délutáni műszakban, egy napon belül egymást váltva. Műszakbeosztásuk: délelőtt 6-14 óráig, délután 13.30-20.30 óráig. Jár-e a dolgozóknak műszakpótlék a délutános műszak után? Ha igen, hány százalék?
Részlet a válaszából: […] ...délutáni, illetve éjszakaipótlék megilleti. A délutáni műszakban (14 órától 22 óráig terjedő időtartam)tizenöt százalék műszakpótlék jár a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 22.

Bölcsődei gondozónő műszakpótléka

Kérdés: Bölcsődei gondozónők váltott műszakban dolgoznak. A délelőttös műszak 6 órától 14 óráig tart, a délutános műszak 10 órától 18 óráig. A 14 és 18 óra közötti időszakra jár-e műszakpótlék, és az fizethető-e átalány formájában?
Részlet a válaszából: […] ...a több műszakos munkaidő-beosztásbanfoglalkoztatott munkavállalóknak a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.törvény (Mt.) 146. §-a értelmében. Több műszakos a munkaidő-beosztás, ha amunkáltató napi üzemelési ideje meghaladja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 28.