Áfa megosztása arányosítással

Kérdés: Önkormányzatunk nem közhatalmi tevékenységével összefüggő bevételei – legnagyobbrészt az étkeztetési díjak – miatt áfaalany. Vannak olyan kiadásaink, amelyek egyértelműen kapcsolhatók az áfás bevételhez, de jelentős összegű az olyan beszerzésünk, amelynek áfáját arányosítani kell. Pl. a konyha az óvodával egy épületben van, a közüzemi díjak közösek. Az önkormányzat bevételeinek zöme adóból, állami normatívából, támogatásból, OEP-finanszírozásból származik. A konyha és az esetleges egyéb tevékenység áfaköteles bevételét milyen nem áfaköteles bevételhez arányosítsam? Az áfa arányosítására szolgáló képletben mely bevételeket kell szerepeltetni? Ha az összes támogatást figyelembe veszem, nagyon alacsony a visszaigényelhető arányosított áfa.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 5. számú mellékletében foglalt arányosítási képlet alkalmazására abban az esetben köteles az adóalany, ha van olyan beszerzése, amely egyaránt szolgál adólevonásra, és arra nem jogosító tevékenységet és a levonható, illetve a le nem vonható adó arányát az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Helyi iparűzési adó alapja

Kérdés: Az orvosi tevékenységet végző vállalkozásnál (továbbiakban: bt.) az iparűzési adó alapját képezi-e a vállalkozás egészségügyi szolgáltatásért az Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: OEP) kötött finanszírozási szerződés alapján kapott ellenérték? A bt. szerint az OEP-támogatást a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdés b) pontja szerint a költségek ellentételezésére a jogszabály által meghatározott szervezettől igényelt támogatásként kell kimutatni, és nem pedig a 72. § (1) bekezdése szerinti nettó árbevételként.
Részlet a válaszából: […] ...(az OEP) fizeti meg. A kérdésben is helyesen egészségügyiszolgáltatásért kapott ellenértéknek nevezi a kérdező az OEP-finanszírozást,ezért az Szt. 72. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint árbevételként kellkimutatni.Téves a bt.-nek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.

Előzetesen felszámított áfa arányosítása

Kérdés: Intézményünk önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, áfaalany. Bevételeink között szerepelnek tárgyi adómentes bevételek, adóköteles bevételek, OEP-finanszírozási támogatás, támogatásértékű bevétel. Az adóköteles és az adómentes tevékenységhez egyaránt kapcsolódó előzetesen felszámított forgalmi adó tételesen nem különíthető el. Adóköteles tevékenységünk elérése érdekében OEP-finanszírozást is igénybe veszünk. Kérjük szíves segítségüket az alábbi konkrét példán keresztül bemutatva, hogy helyesen járunk-e el az áfa arányosításának, illetve az október havi áfabefizetés összegének kiszámításakor! Adóköteles bevételek 01-10. hónapig göngyölítve: 6 749 744 Ft Fizetendő áfa 01-10. hónapig göngyölítve: 1 258 751 Ft Adómentes bevételek 01-10. hónapig göngyölítve: 9 202 778 Ft OEP-finanszírozás 01-10. hónapig göngyölítve: 247 812 600 Ft (amelyből az adóköteles tevékenységet finanszírozó támogatás összege megegyezik az adóköteles bevételek összegével, a többi az adómentes tevékenységet finanszírozza) Támogatásértékű bevételek 01-10. hónapig göngyölítve: 1 558 899 Ft Adóköteles és adómentes tevékenységhez egyaránt hasznosított beszerzések áfája: 1 880 273 Ft 01-09. hónapig befizetett áfa összege: 1 100 000 Ft
Részlet a válaszából: […] Az arányosítás számításának módja:Számláló: Adóköteles bevételek + Adóköteles bevételhezfelhasznált OEP-támogatás összegeNevező: A számlálóban szereplő tételek + Adómentes bevételek+ Adómentes bevételhez felhasznált OEP-támogatás összege +...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 16.

Adómentes reprezentációs kiadás meghatározásához figyelembe vehető bevételek

Kérdés: A költségvetési szervnél az "alaptevékenység szakfeladaton elszámolt pénzforgalmi bevétel"-ébe beleszámít-e az OEP-től az egészségügyi tevékenység ellátásáért kapott finanszírozás? Kórház vagyunk, és szeretnénk meghatározni az adómentes reprezentációs keretünket. Az OEP-finanszírozáson kívüli bevételünk a költségvetési támogatás, ezen túli bevételünk elenyésző, vállalkozási tevékenységünk nincsen.
Részlet a válaszából: […] Az adómentesen elszámolható reprezentációs kiadásoknál azadóévben elszámolt összes bevételt kell figyelembe venni. Az Szja-tv. 69. §-ának 10. bekezdésében foglaltakalapján, összes bevétel alatt az adóévben, a beszámolóban kimutatott, azalaptevékenység és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.