Áfa megosztása arányosítással


Önkormányzatunk nem közhatalmi tevékenységével összefüggő bevételei - legnagyobbrészt az étkeztetési díjak - miatt áfaalany. Vannak olyan kiadásaink, amelyek egyértelműen kapcsolhatók az áfás bevételhez, de jelentős összegű az olyan beszerzésünk, amelynek áfáját arányosítani kell. Pl. a konyha az óvodával egy épületben van, a közüzemi díjak közösek. Az önkormányzat bevételeinek zöme adóból, állami normatívából, támogatásból, OEP-finanszírozásból származik. A konyha és az esetleges egyéb tevékenység áfaköteles bevételét milyen nem áfaköteles bevételhez arányosítsam? Az áfa arányosítására szolgáló képletben mely bevételeket kell szerepeltetni? Ha az összes támogatást figyelembe veszem, nagyon alacsony a visszaigényelhető arányosított áfa.


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2012. október 9-én (170. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3272

[…] lehetőségének híján) a vegyes tevékenységet végző szervezetek arányosítani szoktak. Amennyiben lehetőség van rá, célszerűbb a beszerzés felhasználásának arányát tükröző reális arányszámot alkalmazni ilyenkor, ugyanis szemben az 5. számú melléklet szerinti képlettel, az arányosítási képletet nem fogja befolyásolni az önkormányzat által kapott támogatás.Az Áfa-tv. 5. számú mellékletének alkalmazásakor azonban az adóalapot nem képező bármilyen támogatás (azaz az ellenértéknek nem minősülő, illetve az árat nem befolyásoló támogatás) összege kizárólag a nevezőben szerepeltethető, még akkor is, ha az adó­alany igazolni tudja, hogy az adóalapot nem képező támogatást részben vagy egészében adóköteles tevékenysége során hasznosítja. Ez az állami normatívára, illetve támogatásra mindenképpen igaz (feltéve hogy azok áfaadóalapot nem képeznek, árat közvetlenül nem befolyásolnak, vagyis például nem azzal a feltétellel kapja az önkormányzat, hogy egy meghatározott térítési díjért szolgáltathat étkeztetést az igénybevevőknek).A melléklet leírása szerint továbbá a nevezőben szerepeltetni kell az adólevonásra nem jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.