Áfa megosztása arányosítással

Kérdés: Önkormányzatunk nem közhatalmi tevékenységével összefüggő bevételei - legnagyobbrészt az étkeztetési díjak - miatt áfaalany. Vannak olyan kiadásaink, amelyek egyértelműen kapcsolhatók az áfás bevételhez, de jelentős összegű az olyan beszerzésünk, amelynek áfáját arányosítani kell. Pl. a konyha az óvodával egy épületben van, a közüzemi díjak közösek. Az önkormányzat bevételeinek zöme adóból, állami normatívából, támogatásból, OEP-finanszírozásból származik. A konyha és az esetleges egyéb tevékenység áfaköteles bevételét milyen nem áfaköteles bevételhez arányosítsam? Az áfa arányosítására szolgáló képletben mely bevételeket kell szerepeltetni? Ha az összes támogatást figyelembe veszem, nagyon alacsony a visszaigényelhető arányosított áfa.
Részlet a válaszából: […] ...ellenértékének adó nélkül számított, forintban megállapított és éves szinten összesített összegét, valamint a számlálóban szereplő összeget. Nem világos a leírtakból, hogy az OEP mit, milyen szolgáltatást finanszíroz, ugyanakkor elképzelhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Előzetesen felszámított áfa arányosítása

Kérdés: Intézményünk önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, áfaalany. Bevételeink között szerepelnek tárgyi adómentes bevételek, adóköteles bevételek, OEP-finanszírozási támogatás, támogatásértékű bevétel. Az adóköteles és az adómentes tevékenységhez egyaránt kapcsolódó előzetesen felszámított forgalmi adó tételesen nem különíthető el. Adóköteles tevékenységünk elérése érdekében OEP-finanszírozást is igénybe veszünk. Kérjük szíves segítségüket az alábbi konkrét példán keresztül bemutatva, hogy helyesen járunk-e el az áfa arányosításának, illetve az október havi áfabefizetés összegének kiszámításakor! Adóköteles bevételek 01-10. hónapig göngyölítve: 6 749 744 Ft Fizetendő áfa 01-10. hónapig göngyölítve: 1 258 751 Ft Adómentes bevételek 01-10. hónapig göngyölítve: 9 202 778 Ft OEP-finanszírozás 01-10. hónapig göngyölítve: 247 812 600 Ft (amelyből az adóköteles tevékenységet finanszírozó támogatás összege megegyezik az adóköteles bevételek összegével, a többi az adómentes tevékenységet finanszírozza) Támogatásértékű bevételek 01-10. hónapig göngyölítve: 1 558 899 Ft Adóköteles és adómentes tevékenységhez egyaránt hasznosított beszerzések áfája: 1 880 273 Ft 01-09. hónapig befizetett áfa összege: 1 100 000 Ft
Részlet a válaszából: […] ...arányosítás számításának módja:Számláló: Adóköteles bevételek + Adóköteles bevételhezfelhasznált OEP-támogatás összegeNevező: A számlálóban szereplő tételek + Adómentes bevételek+ Adómentes bevételhez felhasznált OEP-támogatás összege...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 16.
Kapcsolódó címkék: