Helyi iparűzési adó alapja

Kérdés: Az orvosi tevékenységet végző vállalkozásnál (továbbiakban: bt.) az iparűzési adó alapját képezi-e a vállalkozás egészségügyi szolgáltatásért az Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: OEP) kötött finanszírozási szerződés alapján kapott ellenérték? A bt. szerint az OEP-támogatást a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdés b) pontja szerint a költségek ellentételezésére a jogszabály által meghatározott szervezettől igényelt támogatásként kell kimutatni, és nem pedig a 72. § (1) bekezdése szerinti nettó árbevételként.
Részlet a válaszából: […] ...egészségügyi alapellátást folytató vállalkozás nemtámogatást kap, hanem az általa ellátott szolgáltatás díját a betegek helyett atársadalombiztosítás (az OEP) fizeti meg. A kérdésben is helyesen egészségügyiszolgáltatásért kapott ellenértéknek nevezi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.
Kapcsolódó címkék:    

Adómentes reprezentációs kiadás meghatározásához figyelembe vehető bevételek

Kérdés: A költségvetési szervnél az "alaptevékenység szakfeladaton elszámolt pénzforgalmi bevétel"-ébe beleszámít-e az OEP-től az egészségügyi tevékenység ellátásáért kapott finanszírozás? Kórház vagyunk, és szeretnénk meghatározni az adómentes reprezentációs keretünket. Az OEP-finanszírozáson kívüli bevételünk a költségvetési támogatás, ezen túli bevételünk elenyésző, vállalkozási tevékenységünk nincsen.
Részlet a válaszából: […] Az adómentesen elszámolható reprezentációs kiadásoknál azadóévben elszámolt összes bevételt kell figyelembe venni. Az Szja-tv. 69. §-ának 10. bekezdésében foglaltakalapján, összes bevétel alatt az adóévben, a beszámolóban kimutatott, azalaptevékenység és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.