Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

38 találat a megadott pénzmaradvány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Pénzmaradvány elszámolása

Kérdés: Intézményünk fenntartója egy nemzetiségi önkormányzat, mely támogatási szerződés útján kapja meg az éves működéséhez szükséges pénzforrást a városi önkormányzattól. Az Áht. X. fejezete 86. §-ának (5) bekezdése szerint a pénzmaradványról a fenntartó (esetünkben: nemzetiségi önkormányzat) dönt. Abban az esetben, ha a fenntartó elszámolt a támogatási szerződésben kapott összeggel, köteles-e a maradványt visszafizetni a városi önkormányzatnak?
Részlet a válaszból: […]költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. A maradvánnyal a nemzetiségi önkormányzatnak a városi önkormányzat részére elszámolási kötelezettsége van, a maradványát be kell mutatnia. A városi önkormányzat a hivatkozott jogszabály
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4144
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Maradvány

Kérdés: Költségvetési szervnél keletkezett 2014. évi pénzmaradványunk, ennek könyvelése hogyan történik? A 2014-es adatbázisban kell-e könyvelni, vagy csak majd 2015-ös adatbázisban a B813. Maradvány igénybevétel rovaton az előirányzat-módosítást, a kötelezettségvállalást és a teljesítést?
Részlet a válaszból: […]beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.Az Áhsz. 3. melléklete szerint a maradványkimutatás a következő:A maradványkimutatás szerkezete:01. Alaptevékenység költségvetési bevételei02. Alaptevékenység költségvetési kiadásaiI. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásaiII. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)A) Alaptevékenység maradványa (ąIąII)05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásaiIII. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásaiIV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)B) Vállalkozási tevékenység maradványa (ąIIIąIV)C) Összes maradvány (A+B)D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványaE) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (Bx0,1)G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)A költségvetési maradvány könyvelése az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3943
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Pénzmaradvány elszámolása

Kérdés: Egy költségvetési szervnél (gazdasági ellátó szolgálat) óvodák és egészségügyi szolgáltatók könyvelése zajlik. Az önkormányzat finanszírozza a költségvetési szervet. A 2013. évi pénzmaradvány könyvelése (leutalás, igénybevétel stb.) az új számviteli rendszerben hogyan történik? A pénzmaradvány terhére elszámolt számlák az óvodáknál jelentkeztek, míg a leutalás a gazdasági ellátó szolgálatnál. Hogyan kell ebben az esetben könyvelni a pénzmaradvány-leutalás igénybevételét?
Részlet a válaszból: […]nyilvántartásba vett követelés vagy végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, a teljesítéssel egyező összegű követelést vagy végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget a teljesítéssel egyidejűleg nyilvántartásba kell venni. Ha a költségvetési évet követően esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek között nyilvántartott követeléshez vagy kötelezettségvállaláshoz, más fizetési kötelezettséghez tartozó teljesítés rögzítése szükséges, azt előbb át kell vezetni a költségvetési évben esedékes követelések vagy végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé.A (13) bekezdés alapján kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg, a (12) bekezdés szerint lehet a kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrend K 915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovatokhoz kapcsolódó nyilvántartási számlákon.Az önkormányzatnál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3878
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Maradvány elszámolása

Kérdés: A 2013. évi pénzmaradvány igénybevételének könyvelésénél a kontírozási tétel ismert, T 005 - K 0981313, azonban az összegben nem vagyunk biztosak. Korábbi években igénybe kellett venni a pénzmaradvány mellett a pénzmaradványt terhelő elvonást is. 2014-ben mit kell igénybe venni? A pénzmaradvány igénybevétele során követelés-nyilvántartásba kell venni a pénzmaradvány összegét?
A pénzmaradványt terhelő elvonás összegét már kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vettük, valamint követelés-nyilvántartásba vettük a pénzmaradványhoz kapcsolódó alulfinanszírozás összegét is.
Részlet a válaszból: […]beruházásra, vagy e törvény hatálybalépése előtt beruházást helyettesítő szolgáltatásvásárlásra (PPP) kötött szerződésből származó fizetési kötelezettség teljesítésére használja fel.A központi kezelésű előirányzatok, a fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pénz­eszközeiből az Áht. 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak.Ha a vállalkozási tevékenység maradványa egymást követő három évben negatív, a vállalkozási tevékenységet meg kell szüntetni.Az Áhsz. 5. §-ának (2) bekezdése szerint az éves költségvetési beszámoló részeként szerepel - többek között - továbbra is a maradványkimutatás. A kormányrendelet 3. melléklete szerint a maradványkimutatás a következő: Maradványkimutatás 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei02. Alaptevékenység költségvetési kiadásaiI. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásaiII. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) A) Alaptevékenység maradványa (ąIąII) 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásaiIII. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásaiIV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (ąIIIąIV) C) Összes maradvány (A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (Bx0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) K5. Egyéb működési célú kiadások, azon belül pedig a K502. Elvonások és befizetések rovaton kell elszámolni a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget. B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről, azon belül pedig a B12. Elvonások és befizetések bevételei rovaton kell elszámolni a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség teljesítéséből származó bevételt.A költségvetési maradvány könyvelése az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet szerint könyvelendő.1. Költségvetési maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint:a. Bevételi előirányzatkéntT 001 - K 0981311b. Kiadási előirányzatkéntT 05(1) - K 001c. KöveteléskéntT 0981312 - K 0041d. TeljesítéskéntT 005 - K 09813132. Vállalkozási maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint:a. Bevételi előirányzatkéntT 001 - K 0981321b. Kiadási előirányzatkéntT 05(1) - K 001c. KöveteléskéntT 0981322 - K 0041d. TeljesítéskéntT 005 - K 09813232014. évben a korrigált pénzmaradvány összegét használhatják fel. A 2013. évi beszámolóban megállapított és jóváhagyott maradványt kellett a 2014. évben eredeti bevételi előirányzatként nyilvántartásba venni, a bevételi előirányzat teljesítésként pedig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3842
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Pénzmaradvány igénybevétele

Kérdés: Intézményünknek egy kis segítségre volna szüksége abban, hogy a 2014. évi változások szerint hogyan kell a pénzmaradvány igénybevételét könyvelni a pénzügyi és a költségvetési számvitel szerint.
Részlet a válaszból: […]következők szerint történik:Költségvetési maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) Bevételi előirányzatkéntT001 - K0981311b) Kiadási előirányzatkéntT05(1)
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3824
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Pénzmaradvány

Kérdés: 2013. évi pénzmaradvány elszámolása 2014. évben hogyan történik?
Részlet a válaszból: […]Költségvetési maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) Bevételi előirányzatként T001 - K0981311b) Kiadási előirányzatként T05(1)
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3742
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Pénzmaradvány

Kérdés: Költségvetési szervünknek csak pénztári és elkülönített számla egyenlege volt december 31-én. A bankszámlán található pénzösszeg az ezt megelőző évben leürítésre került, és túlfinanszírozásként pénzforgalomban átadtuk az önkormányzat részére. Ezt az összeget viszont a következő évben az önkormányzat visszautalta. Jelen helyzetben hogyan történik a pénzmaradvány számviteli elszámolása?
Részlet a válaszból: […]szervet intézményfinanszírozás címén megillető költségvetésitámogatás-értékű bevételként jelenik meg a következő évben pénzforgalmi tételként, viszont ezt még tartalékrendezésként is könyvelni szükséges.A pénzmaradvány számviteli elszámolása a következő:1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv elszámolásai:költségvetési tartalék képzése a tárgyév végénT 494 - K 4211vagyT 4211 - K 494jóváhagyott pénzmaradvány állományba vételeműködési célúT 4211 - K 421212felhalmozási célúT 4211 - K 42122a 4211. főkönyvi számla előző tételek utáni egyenlegének átvezetéseT 4211 - K 4214vagyT 4214 - K 4211az intézményfinanszírozási támogatás előirányzott összegén felül kapott többlettámogatás visszafizetése a pénzmaradvány jóváhagyását követően (túlfinanszírozás)közgazdasági osztályozás szerintT 37223, - K 32137224funkcionális osztályozás szerintT 72 - K 389tartalék rendezéseközgazdasági osztályozás szerintT 4214 - K 9812funkcionális osztályozás szerintT 999 - K 992Ennél a rendezésnél a költségvetési szervnek kötelező a tartalék igénybevételhez az előirányzatokat módosítani. Ha a költségvetési szervnek nincs pénzmaradványa, akkor a túlfinanszírozást a tárgyévi bevételei terhére kell rendeznie.A ki nem utalt, de a költségvetési szervet intézményfinanszírozás címén megillető költségvetési támogatás kiutalása a következő évben (alulfinanszírozás)alulfinanszírozás kiutalásaközgazdasági osztályozás szerintT 321 - K 46, 46funkcionális osztályozás szerintT 479 - K 992tartalék rendezése (ezt a tételt legkésőbb év végéig le kell könyvelni)T 494 - K 4214tartalék rendezéseközgazdasági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3651
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Pénzmaradvány

Kérdés: Az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szerv 2012. évi pénzmaradványát testületi döntés alapján elvonja. Kérjük, írják meg, hogy 2013-ban hogyan tudjuk lekönyvelni fenntartó és intézmény tekintetében is?
Részlet a válaszból: […]költségvetési szervnek vissza kell fizetnie a pénzmaradvány jóváhagyása után, mint túlfinanszírozást vagy elvonást. A költségvetési szerv által megállapított, a pénzmaradványt terhelő elvonások, valamint az irányító szerv által még a költségvetési beszámolóban kimutatott összegen felüli elvonások, tárgyévet követő évben történő átutalásának könyvelési tételei megegyeznek a túlfinanszírozás könyvelési lépéseivel.Számviteli elszámolása a következő:közgazdasági osztályozás szerintT 37223, - K 32137224funkcionális osztályozás szerintT 72 - K 389tartalék rendezéseközgazdasági osztályozás szerintT 4214 - K 9812funkcionális osztályozás szerintT 999 - K 992A tartalékrendezésnél a költségvetési szervnek kötelező módosítani az előirányzatokat a tartalék igénybevételéhez. Amennyiben nincs pénzmaradványa a költségvetési szervnek, akkor a túlfinanszírozást, elvonást a tárgyévi bevételei terhére kell rendeznie.Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3502
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Pénzmaradvány

Kérdés: Önkormányzati intézmény vagyunk, de önállóan működünk és gazdálkodunk. 2011-ben az önkormányzattól támogatást kaptunk. Ez a költségvetésünkben szerepelt. Ebből a támogatásból ötmillió forintot nem kaptunk meg. A beszámoló 29-es űrlapján ki nem utalt támogatásként szerepelt a 24. sorban. 2012-ben az önkormányzat az elő­irányzat-módosításban szerepelteti, mint pénz­maradványt a bevételi oldalon, és pénzmaradvány-átadást a kiadási oldalon. Ezzel az eredeti elő­irányzatot megemelte. Szeretném tudni, hogy ez jogos-e? Nem lesz-e rossz év végén a beszámolónk, mivel ezt az összeget elvonták, és nem is fogja intézményünk megkapni?
Részlet a válaszból: […]kiutalásaközgazdasági osztályozás szerintT 321 - K 46323, 46324funkcionális osztályozás szerintT 479 - K 992tartalék rendezése (ezt a tételt legkésőbb év végéig le kell könyvelni)T 494 - K 4214Ekkor szükséges az előirányzatok módosítása.Az önkormányzatnak a következő évben el kell utalnia ezt az ötmillió forintot, mint alulfinanszírozást, melynek könyvelése a következők szerint történik:az irányított költségvetési szerv részére az alulfinanszírozás kiutalása a következő év elejénkiutalásközgazdasági osztályozás szerintT 37233, - K 32137224funkcionális osztályozás szerintT 72 - K 389tartalék igénybevételeközgazdasági osztályozás szerintT 4214 - K 9812funkcionális osztályozás szerintT 999 - K 992Itt is szükséges az előirányzatok módosítása.A kérdező által leírtakban ellentmondás van, mivel az önkormányzati alulfinanszírozáskor az el nem utalt összeget a költségvetési szerv részére el kell utalni. A leírtak szerint viszont ennek az összegnek az elutalása nem történt meg, sőt az intézmény 2012. évi költségvetésében az önkormányzat ezt az összeget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3306
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Pénzmaradvány rendezése, ha a tárgyévi maradvány negatív előjelű

Kérdés: Önkormányzatnál a pénzmaradvány nyilvántartásba vételére, a tartalékelszámolás helyes rendjére kérem szíves válaszukat az alábbi esetben.
A beszámoló 29. űrlap 21. sora helyesbített pénzmaradvány: -200, azaz negatív.
A beszámoló szerint a 33. űrlap miatt visszafizetendő, 29. űrlap 23. sora: -60
Költségvetési kiutalás kiutalatlan normatív támogatás miatt, 29. űrlap 25. sor: 1500
Költségvetési pénzmaradvány, 29. űrlap 28. sor
4211 Költségvetési tartalék elszámolása, 2011. évi nyitó egyenlege tartozik 200
Negatív pénzmaradvány esetén mi a helyes (kontírozás) könyvelés az egyes tételekre, milyen egyenlege lesz a könyvelés végrehajtása után a 4211, 4214, 494, 9812 főkönyvi számláknak?
Részlet a válaszból: […] közgazdasági osztályozás szerint T 72 - K 599 60 funkcionális osztályozás szerint T 4214 - K 9812 60 közgazdasági osztályozás szerint T 999 - K 992 60 funkcionális osztályozás szerint Előirányzat-módosítás T 497 - K 57111 60 közgazdasági osztályozás szerint T 497 - K 71 60 funkcionális osztályozás szerint T 9811 - K 497 60 közgazdasági osztályozás szerint T 991 - K 497 60 funkcionális osztályozás szerint 25. sor: A kiutalatlan támogatás (alulfinanszírozás) elszámolása T 4214 - K 4211 1500 T 321 - K 4612           4622 1500 közgazdasági osztályozás szerint T 479 - K 992 1500 funkcionális osztályozás szerint T 494 - K 4214 1500 év végi rendezés Itt előirányzat-módosítás nem lehetséges a halmozódások miatt. A 2011. évben felhasználható maradvány képzése T 4211 - K 4212 1240 A teljes felhasználható pénzmaradvánnyal előirányzat-módosítás T 497 - […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3026
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 38 | >>>>>>
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést