Maradvány elszámolása

Kérdés: Vállalkozási tevékenységünk bevételéből szerettünk volna egy informatikaieszköz-beszerzést lefolytatni, melyre kötelezettséget vállaltunk, beszerzési tervünkben is szerepeltettük, azonban csiphiányra hivatkozva a beszállító jelezte, hogy a termékek leszállítását csak januárban tudják teljesíteni, és a számlázása is akkor fog megtörténni. Az így keletkező pénzmaradványt hogyan tudjuk átvinni a következő évre, hogy abból teljesítsük a kifizetést?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 1. §-ának 17. pontja szerint a maradvány a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Maradvány elszámolása

Kérdés: Pályázatokból nyert tavalyi támogatásokat a veszélyhelyzet miatt ebben az évben sem tudjuk felhasználni, miközben a felhasználást a 04-es táblában fel kell könyvelnünk. Mi a teendő az áthúzódó pénzmaradvány összegével?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 44. §-a (2) bekezdésének h) pontja kimondja, hogy az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány, vállalkozói maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként nyilvántartásba kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.
Kapcsolódó címkék:    

Pénzmaradvány elszámolása

Kérdés: Intézményünk fenntartója egy nemzetiségi önkormányzat, mely támogatási szerződés útján kapja meg az éves működéséhez szükséges pénzforrást a városi önkormányzattól. Az Áht. X. fejezete 86. §-ának (5) bekezdése szerint a pénzmaradványról a fenntartó (esetünkben: nemzetiségi önkormányzat) dönt. Abban az esetben, ha a fenntartó elszámolt a támogatási szerződésben kapott összeggel, köteles-e a maradványt visszafizetni a városi önkormányzatnak?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. A maradvánnyal a nemzetiségi önkormányzatnak a városi önkormányzat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.
Kapcsolódó címke:

Maradvány

Kérdés: Költségvetési szervnél keletkezett 2014. évi pénzmaradványunk, ennek könyvelése hogyan történik? A 2014-es adatbázisban kell-e könyvelni, vagy csak majd 2015-ös adatbázisban a B813. Maradvány igénybevétel rovaton az előirányzat-módosítást, a kötelezettségvállalást és a teljesítést?
Részlet a válaszából: […] ...forintban kell megadni. Az éves költségvetési beszámoló részei - többek között - a maradványkimutatás. Tehát a költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségükről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.
Kapcsolódó címke:

Pénzmaradvány elszámolása

Kérdés: Egy költségvetési szervnél (gazdasági ellátó szolgálat) óvodák és egészségügyi szolgáltatók könyvelése zajlik. Az önkormányzat finanszírozza a költségvetési szervet. A 2013. évi pénzmaradvány könyvelése (leutalás, igénybevétel stb.) az új számviteli rendszerben hogyan történik? A pénzmaradvány terhére elszámolt számlák az óvodáknál jelentkeztek, míg a leutalás a gazdasági ellátó szolgálatnál. Hogyan kell ebben az esetben könyvelni a pénzmaradvány-leutalás igénybevételét?
Részlet a válaszából: […] A gazdasági ellátó szervezet végzi az önkormányzat és az intézmények könyvelését, de ahogy azt a kérdező is nagyon helyesen írja, az intézményeket az önkormányzat finanszírozza. Ebből következően a leutalást nem a gazdasági ellátó szervezet, hanem az önkormányzat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.
Kapcsolódó címkék:  

Maradvány elszámolása

Kérdés: A 2013. évi pénzmaradvány igénybevételének könyvelésénél a kontírozási tétel ismert, T 005 - K 0981313, azonban az összegben nem vagyunk biztosak. Korábbi években igénybe kellett venni a pénzmaradvány mellett a pénzmaradványt terhelő elvonást is. 2014-ben mit kell igénybe venni? A pénzmaradvány igénybevétele során követelés-nyilvántartásba kell venni a pénzmaradvány összegét?
A pénzmaradványt terhelő elvonás összegét már kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vettük, valamint követelés-nyilvántartásba vettük a pénzmaradványhoz kapcsolódó alulfinanszírozás összegét is.
Részlet a válaszából: […] ...a költségvetési maradvány megállapításának módját és tartalmát. Megszűntek az aktív és passzív pénzügyi elszámolások fogalmai, a pénzmaradványt módosító finanszírozási korrekciós tételek, mint az alul- vagy felülfinanszírozás.Megszűnt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.
Kapcsolódó címke:

Pénzmaradvány igénybevétele

Kérdés: Intézményünknek egy kis segítségre volna szüksége abban, hogy a 2014. évi változások szerint hogyan kell a pénzmaradvány igénybevételét könyvelni a pénzügyi és a költségvetési számvitel szerint.
Részlet a válaszából: […] Maradvány elszámolása, könyvelése 2014-ben a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet szerint a következők szerint történik:Költségvetési maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) Bevételi előirányzatkéntT001 - K0981311b) Kiadási előirányzatkéntT05(1) - K001c)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.
Kapcsolódó címke:

Pénzmaradvány

Kérdés: 2013. évi pénzmaradvány elszámolása 2014. évben hogyan történik?
Részlet a válaszából: […] Maradvány elszámolása 2014. évben a következők szerint történik:1. Költségvetési maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) Bevételi előirányzatként T001 - K0981311b) Kiadási előirányzatként T05(1) - K001c) Követelésként T0981312 - K0041d)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.
Kapcsolódó címke:

Pénzmaradvány

Kérdés: Költségvetési szervünknek csak pénztári és elkülönített számla egyenlege volt december 31-én. A bankszámlán található pénzösszeg az ezt megelőző évben leürítésre került, és túlfinanszírozásként pénzforgalomban átadtuk az önkormányzat részére. Ezt az összeget viszont a következő évben az önkormányzat visszautalta. Jelen helyzetben hogyan történik a pénzmaradvány számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...költségvetési szerv esetében a december 31-én a pénztárban, a bankszámlán és az elkülönített számlán található pénzösszeg egyenlegét szükséges szerepeltetni a 29-es űrlap megfelelő soraiban korrigálva a költségvetési aktív és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.
Kapcsolódó címke:

Pénzmaradvány

Kérdés: Az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szerv 2012. évi pénzmaradványát testületi döntés alapján elvonja. Kérjük, írják meg, hogy 2013-ban hogyan tudjuk lekönyvelni fenntartó és intézmény tekintetében is?
Részlet a válaszából: […] ...az elvonását, mint intézményi túlfinanszírozás, feladatelmaradás miatti, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeget, egyéb pénzmaradványt csökkentő tételhez kapcsolódó összeget az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára fizeti vissza.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 27.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3
4