Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott pénztár tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Beszedett térítési díjak kezelése

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, házipénztárt működtetünk, pénzkezelő, pénzbeszedő helyünk nincs. A dolgozók és a külsős személyek által igénybe vett intézményi étkezést az élelmezésvezető készpénzfizetési számla ellenében szedi be. Egy alkalommal akár 50 000-150 000 forint közötti összeget is beszed. Helyes-e az a gyakorlat, hogy az így beszedett étkezési térítési díjakat nem futtatjuk keresztül (nem vételezzük be) az intézmény házipénztárán, hanem egy összegben, rögtön az intézmény bankszámlájára fizetjük be?
Részlet a válaszból: […]könyvelni pedig csak a szabályszerűen kiállított bizonylat alapján lehet.Ennek alapján a napi bevételekkel kapcsolatos bizonylatok adatai szerint kell a könyvekben rögzíteni a gazdasági eseményeket. Véleményünk szerint nem szabályos az az eljárás, hogy a készpénzben beszedett bevételeket bankszámlára befolyt bevételként számolják el, készpénzmozgást igazoló bizonylatok alapján. A térítési díj befizetése készpénzben és a bevétel bankszámlára történő befizetése két külön gazdasági esemény. A készpénzfizetési számla ellenében beszedett bevételeket a házipénztárban bevételként szerepeltetni kell. Bár a kérdésben az szerepel, hogy nincs pénzbeszedő, pénzkezelő helyük, azonban azzal, hogy a befizetések az élelmezésvezetőnél történnek, és nem a házipénztárba, az élelmezésvezető gyakorlatilag mégis pénzbeszedő helyként üzemel, ezek szerint anélkül, hogy a pénzkezelési szabályzat akként nevesítené. A pénzkezelési szabályzatban javasoljuk az élelmezésvezetőt bevételkezelő helyként nevesíteni, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5319
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Pénztári befizetések bizonylata

Kérdés: Szabályosnak tekinthető-e készpénzbefizetés esetén, ha a befizetés során papíralapú pénztárbizonylati tömbben a bevételről kiállítják a bevételi pénztárbizonylatot (B.318-102/A/V), majd ugyanarról a tételről egy újabb pénztárbizonylat készül, ugyanis alapesetben erre integrált rendszert használunk, s oda mindenképp be kell vételeznünk? Vagyis a gépi bevételi pénztárbizonylat melléklete egy papíralapú tömbből leválasztott bevételi pénztárbizonylat lesz, ily módon 2 db bevételi pénztárbizonylatunk készül ugyanarról a befizetésről. Mit javasolnak olyan esetben, amikor a készpénz átvétele korábban történik meg, mint a pénztárbizonylat kiállítása, mondjuk egy sokfős összejövetel esetén, ahol a díjakat először begyűjtik, majd azok egyszerre kerülnek bevételezésre a pénztárba? Megfelelő lenne-e, hogy az átvételről átvételi elismervényt adjunk, s ezek alapján készítjük el a tényleges pénztárbizonylatot?
Részlet a válaszból: […]útiköltség-elszámolás, ki- vagy befizetéseket elrendelő utalvány stb. A programmal előállított pénztárbizonylat alapbizonylata nem lehet kézzel előállított pénztárbizonylat.A pénztári befizetésekről a vonatkozó alapbizonylatokkal egyezően és a pénzbefizetéssel egyidejűleg kell pénztárbizonylatot kiállítani. A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a befizetővel alá kell íratni. A bevételi pénztárbizonylatot alá kell írni:- a pénztárosnak,- az ellenőrnek,- az utalványozónak és az érvényesítőnek,- az összeg átvevőjének.A rendezvényeken a részvételi díjról a vevők részére az Áfa-tv. előírásai szerint számlát vagy nyugtát kell kiállítani. A rendezvényen a résztvevőktől beszedett pénz vonatkozásában az intézménynek az a dolgozója, aki a résztvevőktől átveszi a pénzt, pénzkezelőnek minősül. Alá kell vele írattatni a felelősségi nyilatkozatot, amely szerint a pénztárban történő elszámolásig felelős az átvett pénzösszegért.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4626
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Étkezési térítési díjak kezelése

Kérdés: Intézményünk az étkezési térítési díjakat a tagintézményekben kijelölt napokon készpénzfizetési számla ellenében szedi be. Egy-egy napon jelentős összegű térítési díjat szedünk be. Helyesen járunk-e el, ha a kolléganő a beszedett díjakat összesítve egyenesen az intézmény bankszámlájára fizeti be, vagy keresztül kell futtatnunk a pénztáron is?
Részlet a válaszból: […]szabályozni. Lehetséges olyan megoldás, hogy a pénzbeszedő csekken feladja az intézmény bankszámlájára a pénzt. Ebben az esetben nem szükséges a pénztáron átvezetni az összeget. Ha azonban a pénzbeszedő bemegy a bankba, és befizeti a pénzt, akkor ezt a gazdasági eseményt úgy kell értelmezni, hogy a bankra történő pénzbefizetés a pénztárból történt. Ez pedig
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4524
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Nyitó pénzkészlet

Kérdés: Melyek a legfontosabb tudnivalók a nyitó pénzkészlettel kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]az Áhsz. 50. §-ának (6) bekezdésében előírtak betartásával.Abban az esetben, ha a pénzkészlet hiányt vagy többletet mutat, akkor annak okát ki kell vizsgálni, az eltérésről jegyzőkönyvet kell felvenni.A hiányt a pénztárosnak a felelősségvállalási nyilatkozata alapján meg kell fizetni. A ? többletet, ha beazonosítható,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4382
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Kiadási pénztárbizonylat

Kérdés: Iskolánkban az igazgató kérésére április hónaptól a kiadási pénztárbizonylatot nem a pénztárban kell kiállítani, hanem a titkárságon az egyik kolléganő végezné. Úgy tervezik, hogy számla alapján (vagy bemondásra, hogy valakinek adjunk pénzt valamire) kiállítja a bizonylatot, letépi az első példányt, azt hozzák át a pénztárba. Mellé rakjuk a kötelezettségvállalási belső nyomtatványunkat. Ekkor a pénztárban aláírja a pénzt felvevő a kiadási pénztárbizonylat első példányát (mert ugye csak az van a pénztárban). Így a kiadási pénztárbizonylaton a pénzt átvevő csak az eredeti példányon ír alá, ami számomra nem egyértelmű, mert ezzel eleve a másodpéldány nem lesz bizonyító erejű, hogy ki is vette fel a pénzt valójában? Ugyanis maga a tömb őrzése sem a pénztárban lenne. Tudomásom szerint a pénztár bizonylatait a pénztáros állíthatja ki, mind a bevételi, mind a kiadási pénztárbizonylatot. Úgy érzem, hogy ezzel megsértünk több törvényt, és zártkörű rendszer sem biztosítható. Szeretnék választ kapni arra, a fentiekben vázolt folyamat megfelel-e a szabályoknak Önök szerint?
Részlet a válaszból: […]a pénztárhelyettes állít ki, pénztári befizetés esetén bevételi pénztárbizonylat, pénztári kifizetés esetén pedig kiadási pénztárbizonylat kiállításával. A kiadási pénztárbizonylatok mellé szükséges a pénztári alapbizonylatokat csatolni, amely lehet például számla, személyi jellegű kifizetések jegyzéke, kiküldetési rendelvény, vásárlási előlegre jogosító engedély, vagy más kifizetést engedélyező bizonylat stb. A kiadási pénztárbizonylat hárompéldányos nyomtatvány, amelyet a példányok kitépése nélkül kell kitölteni úgy, hogy mindhárom indigós lapon szerepeljenek a kötelezően kitöltendő adatok. A kitöltést követően az első példányt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelésnek kell átadni. A második példányt a pénz felvételére jogosult személy kapja. A harmadik példánynak a tömbben kell maradnia.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2643
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Házipénztár kialakítása

Kérdés: Költségvetési szerv házipénztárának kialakításához milyen biztonsági előírásokat, szabályokat kell figyelembe venni, milyen jogszabály vonatkozik erre?
Részlet a válaszból: […]az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot is el kell készíteni, figyelembe véve az Ámr. vonatkozó előírásait is. Amennyiben a törvény vagy jogszabály változik, akkor azokat a szabályzatoknak is követniük kell, és a módosításokat a törvény hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikába beépíteni. 2010. évben az új jogszabályok kihirdetése miatt, illetve a jogszabályok formai és tartalmi változásai miatt szükségszerűvé vált a szabályzatok újraalkotása. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (8) bekezdése szerint a pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól. Itt kell rendelkezni továbbá a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz-záróállomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről, és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról. A házipénztár kezelésére és tárolására olyan biztonsági rendszer-kialakítás és szabályozás szükséges, amely a számviteli alapelvekkel szinkronban van, és betartása a megjelölt személyekre nézve kötelező. A pénzkezelési szabályzatban belső szabályozásként a helyi adottságok figyelembevételével is szabályozhatók a biztonsági előírások. A házipénztár biztonságos és megfelelő zárását és nyitását a következők figyelembevételével kell kialakítani. A házipénztár védelmének kialakítása fizikai védelemre, személyi védelemre, a pénzforgalom szabályszerűségére és az adatok védelmére korlátozódik. Olyan költségvetési szervnél, ahol mind a kötelező belső előírások szükségszerűvé teszik, mind az anyagi lehetőségek megengedik, a házipénztár védelmi rendszerének biztosítását megállapodás keretében biztonsági szolgálattal, illetve biztonsági riasztó beszerelésével is elláthatják. A házipénztár helyiségének kiválasztásánál fontos szempontként érdemes figyelembe venni, hogy a házipénztár jól megközelíthető legyen, központi, frekventált helyen. Amennyiben biztosítással is rendelkezik a költségvetési szerv, akkor köteles a biztosítócéggel kötött szerződésben leírtak maradéktalan betartására. A házipénztár ablakait a pénzkezelési szabályzatban rögzített módon, ráccsal kell ellátni, amennyiben erről így rendelkeztek. A házipénztárban lévő pénz tárolásáról és megóvásáról páncélszekrény biztosításával szükséges gondoskodni, és a pénz elhelyezésének minden esetben itt kell történnie. A házipénztár egyik kulcsát a pénztáros kezeli, a másik kulcs pedig egy zárt borítékban vagy a gazdasági vezetőnél, vagy a költségvetési szerv vezetőjénél kerül elhelyezésre. Ezt pontosan meg kell határozni a szabályzatban. A borítékot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2599

7. találat: Pénztárhiány

Kérdés: Az alábbi ügyben kérjük állásfoglalásukat: gondnokságunkhoz tartozó részben önálló intézményünknél pénztárhiány keletkezett, a pénztáros gondatlanságából, mivel saját bevallása szerint is őrizetlenül hagyta a készpénzt tartalmazó kasszát. A hiányt pénztárrovancs során megállapították, melyet írásba foglaltak, a pénztáros a hiányt azonban nem hajlandó befizetni, valamint a lopással kapcsolatos rendőrségi eljárás sem zárult még le. Ezért az időszaki pénztárjelentés úgy került lezárásra, hogy a záró pénzkészlet tartalmazta a könyv szerinti, azaz a nyitó pénzkészlet és az időszak pénztárbizonylatai alapján kimutatott készpénzállományt, a felcímletezett tényleges pénzkészlet azonban 0 Ft értéket mutatott, eltérésként pedig feltüntették az eltűnt összeget mint hiányt. Az eset kapcsán a következő kérdések merültek fel: A következő időszaki pénztárjelentés nyitó pénzkészlete 0 Ft, vagy az előző pénztárjelentésen záró pénzkészletként kimutatott pénztárjelentés szerinti érték lesz, s a hiány összegét minden időszak pénztárjelentésén fel kell tüntetni, mindaddig, míg az befizetésre nem kerül? Az érintett időszak pénztári forgalmának főkönyvi könyvelése során a hiány összegét le kell-e könyvelni, és hogyan? Ha igen, a könyvelés alapjául szolgálhat-e az írásban rögzített pénztárrovancs, és az esetről az intézmény által felvett jegyzőkönyv, vagy kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani a hiányról, mint bármilyen készpénzforgalomról? Szabályos házipénztár-kezelés során a főkönyvi pénztárszámla és az időszaki pénztárjelentés időszakvégi záró pénzkészletének meg kell egyezni. Ebben az esetben az időszaki pénztárjelentés záró készpénzkészlete azt az összeget mutatja, melynek a kasszában lennie kellene. Ha azonban a főkönyvben lekönyvelésre kerül a hiány összege, akkor a főkönyv úgy egyezik meg az időszaki pénztárjelentéssel, hogy záró készpénzkészlet mínusz a pénztárjelentésen kimutatott hiány összege, elfogadható ez így? Ha a pénztáros felelőssége egyértelmű, de ezt rendőrségi határozat még nem támasztja alá, a dolgozóval szembeni követelésként le lehet-e könyvelni a megtérítendő hiányt, vagy meg kell várni a rendőrségi eljárás befejezését?
Részlet a válaszból: […]készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét, a napi készpénz-záróállomány maximális mértékét, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárást. Az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról, továbbá a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól is itt kell belsőleg rendelkezni. A részben önálló intézményben keletkezett pénztárhiányt pénztárrovancs alkalmával állapították meg. A jegyzőkönyvet a pénztárhiány megállapításával egy időben kell felvenni. A jegyzőkönyv elkészítésekor a pénztáros és pénztárellenőr, vagy a pénztárostól független személyek jelenléte szükséges. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a hiány okát, a pénz őrzésére vonatkozó tárgyi és személyi biztonsági feltételeket. Ebben kell megállapítani a pénztárból hiányzó pénz vagy egyéb érték összegét, a pénztáros felelősségének mértékét. Ha a hiány betörés vagy lopás miatt következett be, akkor a jegyzőkönyvben ezt is részletezni kell. A jegyzőkönyvből ki kell derülnie annak is, hogy a pénztáros mindent megtett-e annak érdekében, hogy ne keletkezzen pénztárhiány. A jegyzőkönyvet a pénztárosnak és jegyzőkönyv elkészítésekor jelen lévő személyeknek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. december 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2537

8. találat: Pénzkezelés

Kérdés: Önkormányzatunk dolgozója az önkormányzat részére és nevére számla ellenében vásárolt. A számlán a fizetés módjaként bankkártya lett feltüntetve. Az önkormányzat nem rendelkezik bankkártyával, a fizetésre használt kártya a dolgozó nevére szól. Elszámolható-e az ilyen számla készpénzes számlaként? Elszámolhatók-e továbbá azok a számlák, amelyek az önkormányzat nevére szólnak, a fizetési mód készpénz, de készpénz helyett a dolgozó a saját bankkártyájával fizet?
Részlet a válaszból: […]"bankkártya" kifejezés kerül feltüntetésre, amely készpénz-helyettesítő eszközzel történő fizetésnek számít. Viszont a pénztárgépek számlázóprogramjai esetenként csak a "készpénz" kifejezés feltüntetésére alkalmasak. Az üzletnek mint adóalanynak kötelessége az általa teljesített, adófizetési kötelezettséget keletkeztető termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról számlát, illetve a teljesítéssel egyidejűleg készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történő (pl. bankkártya) fizetés esetén a vevő kérésére a kibocsátó döntésétől függően egyszerűsített számlát vagy számlát kibocsátani. Az Áfa-tv. 169. § határozza meg a számla és a 176. § (2) bekezdése az egyszerűsített számla kötelező adattartalmát. A dolgozó saját bankkártyájával történő vásárlásakor a készpénz-helyettesítő eszköz használata a fizetés módja, az önkormányzat nevére kiállított számla elszámolhatóságát nem befolyásolja, hogy milyen kifejezés szerepel rajta. Az önkormányzat pénztárosa felé a számlával számol el, és ekkor valós pénzmozgással járó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2246
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Pénzkezelés II.

Kérdés: Bankkártyával történő készpénzfelvétel esetén kötelező-e a felvett pénzt a házipénztárba bevételezni, illetve onnan elszámolási előlegként kiadni, vagy közvetlenül elszámolási előleg felvételeként is lehet könyvelni a bankkivonat alapján? A felvett készpénzzel többnyire csak napokkal később, a beszerzéseket követően számolnak el.
Részlet a válaszból: […]szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére. A kártyával történő vásárláskor számlát kell kérnie az intézmény nevére kiállítva. A kártya készpénzfelvételre is használható. Az önkormányzati költségvetési szervek által használt bankkártya és az ehhez tartozó PIN kód a számlavezető banktól igényelhető, amelyet a felvételére jogosult személy vehet fel meghatalmazás alapján. A bankkártya banktól való átvételének aláírással történő igazolása után a pénztároshoz kerül. A pénztárosnak a bankkártyáról analitikus nyilvántartást kell vezetnie. A pénztáros a bankkártyát és a PIN borítékot külön utasításban felsorolt személyek részére adhatja csak át. Az átadás-átvétel tényét a kártya adatait tartalmazó nyilvántartásban rögzíteni kell. A pénztárosnak, kártyabirtokosnak nyilatkozatot kell tennie, amelyben kötelezettséget vállal a kártya birtoklásával, használatával, őrzésével, letiltásával, elszámolásával kapcsolatosan. A pénzkezelési szabályzatban kell rendelkezni a kártya használatának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2219
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Pénzkezelés I.

Kérdés: Pénztárból kifizetett és utólagos elszámolásra kiadott összegek pontos bizonylatolásával kapcsolatosan várjuk állásfoglalásukat. Tagintézményeknek és karbantartásokat irányító dolgozónak is rendszeresen adunk ki elszámolásra előlegeket a pénztárból. Ez a 30 napot nem haladja meg, és amikor elszámolnak, visszavesszük a pénztárba bevételi pénztárbizonylaton. Egyúttal kiadásba is helyezzük a számlák összegét, mint vásárolt karbantartási anyag, szolgáltatás stb., de nem számlánként külön-külön pénztárbizonylaton, hanem egy bizonylatra vezetjük fel, amit aláírnak, akik elszámoltak az összeggel. Helyes-e ez a gyakorlat?
Részlet a válaszból: […]a pénztár bizonylatolásának alaki és tartalmi követelményeit, a pénztár kezelésével megbízott személy, pénztáros elszámoltatásának bizonylati rendjét és a pénzmozgások bizonylatolásának szabályait. Az elszámoltatásra kötelezett pénztáros feladata a pénztárban tartott pénz kezelése és megőrzése, továbbá munkája során használt nyilvántartások és elszámolások vezetése is. Feladata közé tartozik a pénztári be- és kifizetés, amely csak bizonylatok alapján számolhatók el. A pénztárbizonylatot alapbizonylatok alapján állítja ki. A pénztárból történő kifizetés csak a pénzkezelési szabályzatban meghatározott, szabályszerűen kiállított kiadási pénztárbizonylat alapján történhet. A kiadási pénztárbizonylat szükséges adatai: a kifizetés dátuma, a sorszám és bizonylatszám, a kedvezményezett vagy meghatalmazott neve, a kifizetendő összeg számmal és betűvel, a kifizetés jogcíme, a kiállító aláírása, az utalványozó aláírása, a pénz felvevőjének aláírása és személyi adatai, a pénztár közelebbi megjelölése.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2218
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést