Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

58 találat a megadott polgármester tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Polgármester költségtérítése
Kérdés: A polgármester illetménye összevonható-e a költségtérítéssel? Ha igen, ebben az esetben a költségtérítésről el kell-e számolnia a polgármesternek? Amennyiben nem, törvénysértést követ el a polgármester?
Részlet a válaszból: […]megállapítani. A nem önálló tevékenységből származó bevétel egésze jövedelem, kivéve a nem önálló tevékenységre tekintettel költségtérítés címén kapott bevételt, melyből levonható - legfeljebb a költségtérítés címén kapott bevétel mértékéig - a 3. számú melléklet rendelkezései szerint elismert költség.Az Szja-tv. 3. sz. mellékletének I.25. pontja szerint jellemzően előforduló költségnek minősül a polgármester költségátalánya esetén az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült, a magánszemély nevére kiállított bizonylattal igazolt kiadás - ideértve különösen a lakhatási támogatásra jogosult országgyűlési képviselő vagy nemzetiségi szószóló szállásra fordított kiadását -, valamint az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5180
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Polgármester jubileumi jutalomra jogosultsága
Kérdés: Kinek kell kifizetnie a 40 éves jubileumi jutalmat, ha valaki az alábbi munkakörökben dolgozott, az alábbi megszűnési módokkal?
1. 1979. 09. 01. - 1981. 08. 15. Általános iskola - felmondás a dolgozó részéről,
2. 1981. 08. 15. - 1987. 06. 30. Művelődési otthon igazgatója - áthelyezés,
3. 1987. 07. 01. - Általános iskola, majd aktív jogviszonya szünetelt a polgármesterség idejére,
4. 2009. október - 2019. október 13-ig polgármester,
5. 2019. 10. 14-től általános iskola aktív állományába visszahelyezésre került.
Az 1. pontban felsorolt jogviszonyt kizárólag akkor lehetne figyelembe venni a jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából, ha adott munkaviszony megszüntetésére áthelyezéssel került volna sor (így jelenleg 38 év 2 hónap 6 nap jubileumi jutalomhoz figyelembe vehető közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezne a dolgozó)? Mivel azonban most kéri a nyugdíjazását, mikor ismét aktív a jogviszonya az iskolánál, így a Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése alapján az iskolának kell kifizetnie a 40 éves jubileumi jutalmat?
Részlet a válaszból: […]munkaviszony teljes időtartamát is, amely munkáltató a Kjt. hatálya alá került. Tehát az általános iskolánál és a művelődési otthonnál 1992. július 1-je előtt eltöltött időt figyelembe kell venni (akkor is, ha nem áthelyezéssel szűnt meg a munkaviszony), mivel ezek a szervek a Kjt. hatálya alá kerültek 1992-ben.Ugyanakkor nem is feltétlen a Kjt. szabályai szerint kell megítélni a jubileumi jutalomra való jogosultságot. Ugyanis, amennyiben 1979. szeptember 1-jétől az érintett megszakítás nélkül valamely, Kjt. hatálya alá tartozó szervnél (általános iskola, művelődési otthon) állt jogviszonyban, illetve polgármesterként főállású polgármester volt (azaz sajátos közszolgálati jogviszonyban állt, melyet közszolgálati jogviszonyként figyelembe kell venni a Kttv. alapján), úgy a 40 éves jubileumi jutalomra jogosultság még a polgármesteri hivatalnál bekövetkezett, polgármesterként. Csak a társadalmi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5105
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Nyugdíjas főállású polgármester, alpolgármester esetében a nyugdíj--szüneteltetés nem alkalmazandó
Kérdés: A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött főállású alpolgármesternek - figyelemmel a Tny. 83/C. §-ának rendelkezéseire - szüneteltetnie kell-e az öregségi nyugdíja folyósítását?
Részlet a válaszból: […]folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell többek között, ha a nyugdíjas köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban áll. E megfogalmazás 2013 óta egyértelműsítette, hogy csak a köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban állókra vonatkozik a szüneteltetés.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5104
4. találat: Alpolgármester részére idegennyelv-tudási pótlék
Kérdés: Alpolgármester 5 éves ciklusában nem fizettünk nyelvpótlékot (angol középfok), pedig az alpolgármester azt a szerződése kezdetén részünkre bemutatta. Kötelező a részére visszamenőleg fizetni, egyáltalán kötelező lett volna neki adni? Ha igen, hány évre visszamenőleg lehetséges?
Részlet a válaszból: […]pótlékra vonatkozó rendelkezések is. A Kttv. 141. §-ának (6) bekezdése alapján az angol nyelv után a pótlék alanyi jogon jár, az ott meghatározott mértékben. Miután polgármester alatt a Kttv. 225/K. §-a alapján az alpolgármestert is érteni kell, az alpolgármestert középfokú angol nyelvtudás után - ha a Kttv. 141. §-a szerinti, nyelvtudást, nyelvvizsgát igazoló dokumentumokat bemutatta - megillette volna az idegennyelv-tudási pótlék.A munkajogi elévülési idő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5100
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Illetménye megállapítása polgármester újraválasztása esetén
Kérdés: Jelenleg a polgármesteri illetmény a hatályos Mötv. 71. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján van megállapítva. Településünkön az elmúlt 5 év során 1500 fő alá csökkent a lakosságszám (2019. januári statisztika alapján: 1467 fő). A polgármester jogviszonya sajátos közszolgálati jogviszony, mely során a Kttv. 225/D. §-ának (1) bekezdése alapján 3 havi (esetlegesen 6 havi) végkielégítés illeti meg, amennyiben nem választják újra. A fent idézett törvény értelmében a polgármestert újraválasztása esetén nem illeti meg végkielégítés. E rendelkezéssel úgy tűnik, mintha a polgármester jogviszonyát újraválasztása esetén folytonosnak tekintené a jogalkotó (hiszen ha nem így lenne, és határozott idejű jogviszonynak tekintené a polgármesteri jogviszonyt, akkor nem állapítana meg részére végkielégítést, illetve a végkielégítés újraválasztása esetén is megilletné). Kérdésünk, hogy a fenti következtetések alapján jól gondoljuk-e, hogy a polgármester újraválasztása esetén a csökkenő lakosságszám ellenére illetménye nem csökkenthető, számára továbbra is (2014-2019. évi ciklusban meghatározott illetménye) a Mötv. 71. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján kell megállapítani az illetményét?
Részlet a válaszból: […]megválasztásáig tart. A polgármesteri megbízatás tehát határozott időre szól, választástól választásig. A Kttv. szerinti foglalkoztatási jogviszony fennállása is ehhez igazodik. Ha ugyanazon személyt választják meg polgármesternek, akkor is megszűnik a korábbi polgármesteri megbízatás, és új keletkezik a választással.A főállású polgármester illetményre, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjra jogosult. A Mötv. 71. §-a tartalmazza a polgármesteri tisztséget betöltők díjazását. A polgármester illetménye az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Ksztv. 51. §-ában meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményéhez viszonyítottan kerül megállapításra - a lakosságszámot figyelembe véve, 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében, 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5074
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Polgármester részére fizetett költségtérítés
Kérdés: A polgármester a Mötv. 71. §-a szerinti költségtérítésben részesül. Ezen túl meg kell-e téríteni részére azon utazásainak költségét, amelyek nem férnek bele a költségtérítés Mötv. 71. §-a szerinti keretbe (pl. külföldi projekttalálkozó útiköltsége, vagy az ország távolabbi részén történő konferencia útiköltsége)? Amennyiben megtéríthető, akkor annak mi az elszámolási rendje? Csak kiküldetési rendelvény alapján, vagy kifizethető a polgármester részére az üzemanyag-tankolásról szóló, az önkormányzat nevére kiállított számla?
Részlet a válaszból: […]A polgármesternek az elismert költségekről a saját nevére szóló számlákkal kell rendelkeznie, illetve vezetnie kell az Szja-tv. által előírt nyilvántartásokat, így saját gépjárműhasználat költségeinek elszámolásánál útnyilvántartást. A saját személygépkocsi használatára tekintettel a NAV-üzemanyagár és a jogszabály szerinti fogyasztási norma alapján meghatározott üzemanyagköltség, továbbá 15 Ft/km javítási, fenntartási költség (vagy tételes számlákkal igazolt ilyen költségek) számolhatók el a költségtérítéssel szemben. Ebben az esetben azonban cégautóadót kell fizetnie az érintettnek minden olyan hónapra, amelyben a személygépkocsira költséget számolt el.Az év végi adóbevallásnál meg kell állapítania, hogy mekkora összegű költséget tud jogszerűen elszámolni a rendelkezésére álló költségszámlák, nyilvántartások alapján. Ha a magánszemély adóelőleg-levonáshoz tett nyilatkozatában feltüntetett költség meghaladja az adóbevallásában elszámolt igazolt költséget, akkor a költségkülönbözet 39 százalékát különbözeti bírságként kell az adóbevallásában feltüntetnie, és személyi jövedelemadóként megfizetnie. Nem kell ilyen bírságot fizetni, ha az említett különbözet nem több az adóelőleg levonásánál figyelembe vett költség 5 százalékánál. Ha a költségkülönbözet miatt év végén 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözete is lesz a magánszemélynek, akkor a különbözet után további 12 százalék különbözeti bírságot köteles az adóévre vonatkozó adóbevallásában bevallani, és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig személyi jövedelemadóként megfizetni.A költségtérítésként kapott bevételből az a rész, mellyel szemben a polgármester nem tud költséget felmutatni (illetve az adóelőleg-levonásnál az a rész, amelyre nem kérte tételes költség levonását adóelőleg--nyilatkozatában), jogviszonyból származó (nem önálló tevékenységből származó) jövedelemként adóköteles, a járulékok alapja ez az adóköteles jövedelem.A szóban forgó személyek biztosítási kötelezettségének elbírálásánál a Tbj-tv. 5. §-ának (2) bekezdése irányadó. Ez alapján, a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontját figyelembe véve a polgármester (akár főállású, akár társadalmi megbízatású) akkor lesz biztosított, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme (a személyijövedelemadó-előleg számításánál figyelembe vett jövedelem) eléri a minimálbér 30%-át, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét. Amennyiben az érintett nem minősül biztosítottnak, akkor tőle személyi jövedelemadót kell levonni, és a polgármesteri hivatalnak szociális hozzájárulási adót megfizetni. Ha az érintett biztosítottá válik, akkor le kell vonni tőle a személyi jövedelemadót, a nyugdíjjárulékot, a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, és amennyiben nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot.A törvény által megállapított átalány alapvetően arra szolgál, hogy minden költségtérítést fedezzen. Ugyanakkor nem kizárt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5061
7. találat: Polgármesterek közszolgálati járadékra való jogosultsága
Kérdés: Polgármesterünk 2002. év óta folyamatosan polgármesteri tisztséget tölt be településünkön. Az öregségi nyugdíjkorhatárt 2025. évben tölti be. Amennyiben a 2019. évi önkormányzati választások során a választásokon nem nyer, vagy nem kíván indulni, akkor jogosult-e a közszolgálati járadékra? Amennyiben igen, akkor mekkora mértékben? A hatályát vesztett Pttv. 13/b. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a polgármester jogosult lett volna a közszolgálati járadékra, viszont a járadék megállapítása helyett, indulva a választásokon, újra a polgármesteri tisztséget választotta. Értelmezhető-e úgy, hogy - mivel 2014. évben megfelelt az akkor hatályos Pttv. közszolgálati járadék igénylésére előírt feltételeinek - szerzett jogként, most 2019. év során (egy esetleges sikertelen választás vagy nem indulás esetén) igényelheti a közszolgálati járadékot?
Részlet a válaszból: […]közszolgálati járadékra.A Pttv. rendelkezései szerint közszolgálati járadékra az a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester jogosult,- akinek a megbízatása az új polgármester megválasztásával, vagy a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően az új polgármester megválasztásával szűnik meg,- feltéve, hogy legalább három választási ciklus - de legalább tizenegy év - során foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri vagy foglalkoztatási jogviszonyban alpolgármesteri tisztséget tölt be, és- a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő tizenkettedik naptári év végéig a Tny.-ben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt eléri, s megfelel a Tny.-ben foglalt egyéb jogosultsági feltételeknek, továbbá- öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban és rehabilitációs ellátásban nem részesül.A társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult közszolgálati járadékra.A közszolgálati járadék folyósítását meg kell szüntetni, ha a volt polgármester- bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít (legalább három hónapot elérő, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4953
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Polgármester költségtérítése hivatali gépjárműhasználat mellett
Kérdés: A polgármester hivatali gépjárművet használ. Jogosult-e a költségtérítés felvételére a Mötv. 71. §-ában meghatározott mértékben, vagy a költségtérítése csökkenthető?
Részlet a válaszból: […]használatára, szolgáltatásra tekintettel (pl. hivatali gépjármű, telefon, internet, szakkönyv stb.) csökkenteni kellene vagy lehetne a polgármester részére járó átalány
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4774
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Polgármestert lemondása esetén megillető végkielégítés
Kérdés: Jár-e végkielégítés a polgármester lemondása esetén?
Részlet a válaszból: […]napjával szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.Az Mötv. a lemondás kapcsán nem rendelkezik végkielégítésről, ugyanakkor a Kttv. 225/D. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte, és foglalkoztatási jogviszonya az Mötv. 69. §-a (1) bekezdésének a) vagy f) pontjai alapján, azaz az új polgármester megválasztásával vagy a tisztségről történő lemondással szűnt meg, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, amelyet a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészíthet. Ez a juttatás nem illeti meg a polgármestert, ha országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt létesít. Ha a polgármester a foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követő három hónapon belül létesít országgyűlési képviselői, alpolgármesteri[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4662
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Polgármester ki nem adott szabadságának kezelése a jogviszony megszűnése esetén
Kérdés: Leköszönő polgármesterünk több mint 20 évig volt folyamatosan polgármester. A ki nem vett szabadságát hány évre visszamenőleg kell kifizetni, milyen összegben és milyen módon?
Részlet a válaszból: […]igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A?polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.Amennyiben a szabadságot nem adták ki teljes egészében a polgármester részére, az mindenképpen jogszerűtlen. Ebben mind a polgármesternek, mind a képviselő-testületnek felelőssége van.A Kttv. általános, szabadság kiadására vonatkozó rendelkezései véleményünk szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra is alkalmazandók háttérszabályként, amennyiben a polgármesteri jogviszonyt szabályozó Kttv. VII/A. fejezete eltérően nem rendelkezik. E szerint pedig a szabadság kiadására vonatkozó közszolgálati tisztviselői igény a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4614
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 58 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést