Polgármester szabadsága

Kérdés: Önkormányzatunk polgármestere a 2020. évi szabadságát teljes egészében nem vette ki. 2021. március 31-ig sem élt a szabadság kivételével. Hogyan kell kezelni, nyilvántartani a továbbiakban?
Részlet a válaszából: […] ...főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő--testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
Kapcsolódó címkék:    

Főállású polgármester költségtérítése

Kérdés: Főállású polgármester a képviselő-testület döntése értelmében havonta megállapított költségtérítésre jogosult. A költségtérítés összegét a polgármester felveheti 3 évre előre egy összegben, ha a képviselő-testület dönt róla? Ha igen, milyen adózási, fizetési kötelezettség keletkezik?
Részlet a válaszából: […] ...főállású polgármesterek költségtérítéséről a Mötv. rendelkezik, annak mértéke a havi illetmény 15%-a.A polgármesteri feladat ellátása az Szja-tv. 24. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján nem önálló tevékenységnek minősül. E tevékenységből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címkék:    

Polgármester költségtérítése

Kérdés: A polgármester illetménye összevonható-e a költségtérítéssel? Ha igen, ebben az esetben a költségtérítésről el kell-e számolnia a polgármesternek? Amennyiben nem, törvénysértést követ el a polgármester?
Részlet a válaszából: […] ...el kellene számolni, vagy hogyan kellene azzal elszámolni. Azonban adózás szempontjából jelentősége lehet ennek a körülménynek.A polgármesteri tevékenység az Szja-tv. alapján nem önálló tevékenységnek minősül. E tevékenységből származó jövedelmet az Szja-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.
Kapcsolódó címkék:  

Alpolgármester részére idegennyelv-tudási pótlék

Kérdés: Alpolgármester 5 éves ciklusában nem fizettünk nyelvpótlékot (angol középfok), pedig az alpolgármester azt a szerződése kezdetén részünkre bemutatta. Kötelező a részére visszamenőleg fizetni, egyáltalán kötelező lett volna neki adni? Ha igen, hány évre visszamenőleg lehetséges?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 225/L. §-a tartalmazza azon rendelkezéseket, melyeket a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell. Itt felsorolásra kerültek a Kttv. 141. §-ának (1)-(9) bekezdései, azaz az idegen-nyelv-tudási pótlékra vonatkozó rendelkezések is. A Kttv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.
Kapcsolódó címkék:    

Nyugdíjas főállású polgármester, alpolgármester esetében a nyugdíj--szüneteltetés nem alkalmazandó

Kérdés: A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött főállású alpolgármesternek - figyelemmel a Tny. 83/C. §-ának rendelkezéseire - szüneteltetnie kell-e az öregségi nyugdíja folyósítását?
Részlet a válaszából: […] ...főállású polgármester, alpolgármester a Kttv. VII/A. fejezet alapján sajátos közszolgálati jogviszonyban áll. Társadalombiztosítási szempontból a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja alá tartozik.A Tny. 83/C. §-ának (1) bekezdése szerint az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Polgármester jubileumi jutalomra jogosultsága

Kérdés: Kinek kell kifizetnie a 40 éves jubileumi jutalmat, ha valaki az alábbi munkakörökben dolgozott, az alábbi megszűnési módokkal?
1. 1979. 09. 01. - 1981. 08. 15. Általános iskola - felmondás a dolgozó részéről,
2. 1981. 08. 15. - 1987. 06. 30. Művelődési otthon igazgatója - áthelyezés,
3. 1987. 07. 01. - Általános iskola, majd aktív jogviszonya szünetelt a polgármesterség idejére,
4. 2009. október - 2019. október 13-ig polgármester,
5. 2019. 10. 14-től általános iskola aktív állományába visszahelyezésre került.
Az 1. pontban felsorolt jogviszonyt kizárólag akkor lehetne figyelembe venni a jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából, ha adott munkaviszony megszüntetésére áthelyezéssel került volna sor (így jelenleg 38 év 2 hónap 6 nap jubileumi jutalomhoz figyelembe vehető közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezne a dolgozó)? Mivel azonban most kéri a nyugdíjazását, mikor ismét aktív a jogviszonya az iskolánál, így a Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése alapján az iskolának kell kifizetnie a 40 éves jubileumi jutalmat?
Részlet a válaszából: […] ...megszakítás nélkül valamely, Kjt. hatálya alá tartozó szervnél (általános iskola, művelődési otthon) állt jogviszonyban, illetve polgármesterként főállású polgármester volt (azaz sajátos közszolgálati jogviszonyban állt, melyet közszolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

Illetménye megállapítása polgármester újraválasztása esetén

Kérdés: Jelenleg a polgármesteri illetmény a hatályos Mötv. 71. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján van megállapítva. Településünkön az elmúlt 5 év során 1500 fő alá csökkent a lakosságszám (2019. januári statisztika alapján: 1467 fő). A polgármester jogviszonya sajátos közszolgálati jogviszony, mely során a Kttv. 225/D. §-ának (1) bekezdése alapján 3 havi (esetlegesen 6 havi) végkielégítés illeti meg, amennyiben nem választják újra. A fent idézett törvény értelmében a polgármestert újraválasztása esetén nem illeti meg végkielégítés. E rendelkezéssel úgy tűnik, mintha a polgármester jogviszonyát újraválasztása esetén folytonosnak tekintené a jogalkotó (hiszen ha nem így lenne, és határozott idejű jogviszonynak tekintené a polgármesteri jogviszonyt, akkor nem állapítana meg részére végkielégítést, illetve a végkielégítés újraválasztása esetén is megilletné). Kérdésünk, hogy a fenti következtetések alapján jól gondoljuk-e, hogy a polgármester újraválasztása esetén a csökkenő lakosságszám ellenére illetménye nem csökkenthető, számára továbbra is (2014-2019. évi ciklusban meghatározott illetménye) a Mötv. 71. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján kell megállapítani az illetményét?
Részlet a válaszából: […] ...polgármesteri tisztség betölthető főállásban vagy társadalmi megbízatásban, attól függően, hogy hogyan választották e tisztségre a polgármestert. A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a megválasztásával jön létre, ha főállású...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.
Kapcsolódó címkék:  

Polgármester részére fizetett költségtérítés

Kérdés: A polgármester a Mötv. 71. §-a szerinti költségtérítésben részesül. Ezen túl meg kell-e téríteni részére azon utazásainak költségét, amelyek nem férnek bele a költségtérítés Mötv. 71. §-a szerinti keretbe (pl. külföldi projekttalálkozó útiköltsége, vagy az ország távolabbi részén történő konferencia útiköltsége)? Amennyiben megtéríthető, akkor annak mi az elszámolási rendje? Csak kiküldetési rendelvény alapján, vagy kifizethető a polgármester részére az üzemanyag-tankolásról szóló, az önkormányzat nevére kiállított számla?
Részlet a válaszából: […] ...Mötv. 71. §-a alapján mind a főállású, mind a társadalmi megbízatású polgármester az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.A polgármester, alpolgármester jogviszonya - akár főállásban, akár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Polgármesterek közszolgálati járadékra való jogosultsága

Kérdés: Polgármesterünk 2002. év óta folyamatosan polgármesteri tisztséget tölt be településünkön. Az öregségi nyugdíjkorhatárt 2025. évben tölti be. Amennyiben a 2019. évi önkormányzati választások során a választásokon nem nyer, vagy nem kíván indulni, akkor jogosult-e a közszolgálati járadékra? Amennyiben igen, akkor mekkora mértékben? A hatályát vesztett Pttv. 13/b. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a polgármester jogosult lett volna a közszolgálati járadékra, viszont a járadék megállapítása helyett, indulva a választásokon, újra a polgármesteri tisztséget választotta. Értelmezhető-e úgy, hogy - mivel 2014. évben megfelelt az akkor hatályos Pttv. közszolgálati járadék igénylésére előírt feltételeinek - szerzett jogként, most 2019. év során (egy esetleges sikertelen választás vagy nem indulás esetén) igényelheti a közszolgálati járadékot?
Részlet a válaszából: […] ...Mötv. 2014. október 12. napján hatályba lépő 158. §-ának a) pontja a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontjától, azaz 2014. október 12. napjától hatályon kívül helyezte a Pttv.-t.A fenti rendelkezésre tekintettel 2014...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.
Kapcsolódó címkék:  

Polgármester költségtérítése hivatali gépjárműhasználat mellett

Kérdés: A polgármester hivatali gépjárművet használ. Jogosult-e a költségtérítés felvételére a Mötv. 71. §-ában meghatározott mértékben, vagy a költségtérítése csökkenthető?
Részlet a válaszából: […] ...használatára, szolgáltatásra tekintettel (pl. hivatali gépjármű, telefon, internet, szakkönyv stb.) csökkenteni kellene vagy lehetne a polgármester részére járó átalány költségtérítést. Ennek megfelelően az a törvényi rendelkezés alapján jár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
6