Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

30 találat a megadott prémiumévek program tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Prémiumévek program

Kérdés: Közalkalmazottként átszervezés miatt belekerültem egy létszámleépítésbe. 2,5 év múlva lenne meg a 40 éves szolgálati időm. Élhetek-e a prémiumévek program lehetőségével? (1957-ben születtem.)
Részlet a válaszból: […]törvény (Pép-tv.) 7. §-ának (2) bekezdése alapján a törvény által szabályozott prémiumévek programba történő belépésre, illetve a különleges foglalkoztatási állományba helyezésre 2010. december 31-ig
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3405
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Prémiumévek program időtartama - jubileumi jutalomra jogosító idő

Kérdés: 40 év 1 nap szolgálati időm van, prémium­évek programban vettem részt, ami nyugdíjba vonulásom miatt 2012. július 31-én megszűnt. Jár-e a 40 éves jubileumi jutalom?
Részlet a válaszból: […]a prémiumévek programban eltöltött idővel együtt megszerezte a 40 év - jubileumi jutalomra jogosító - időtartamot (közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban töltött időt), akkor a jubileumi jutalom jár(t) az Ön részére. A prémiumévek program időtartama tehát jubileumi jutalomra jogosító időnek minősül.Felhívom ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a nyugdíjra jogosító szolgálati idő és a jubileumi jutalomra jogosító közalkalmazotti/közszolgálati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3326
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Prémiumévekre való jogosultság

Kérdés: 1974. augusztus 1-jétől 2001. január 31-ig dolgoztam egy kohászati üzemnél mint az Mt. alá tartozó munkavállaló, és 2001. február 1-jétől egy körjegyzőségnél mint köztisztviselő. A nők 40 éves szolgálati idő utáni nyugdíjba vonulására 2014. augusztus 1-jén leszek jogosult. Ha 2013-ban az új önkormányzati törvény következtében esetlegesen megszűnik a munkahelyem, a fenti jogviszonyok alapján jogosult lennék-e a prémiumévek programra?
Részlet a válaszból: […]jogosult a kérdésben szereplő esetben. A jelenlegi módosítások már csak a programban részt vevők helyzetét rendezik
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3128

4. találat: Jubileumi jutalom prémiumévek után

Kérdés: Általános iskolai tanár vagyok. Prémium­éveim lejárnak októberben. Betöltöm 59. évemet, így előrehozott öregségi nyugdíjba megyek. Megvan a 40 év szolgálati időm (a főiskolát nappali tagozaton végeztem). A jegyző úr legutóbbi tájékoztatása szerint nem jár nekem a 40 éves jubileumi jutalom, mivel áprilisban életbe lépett egy olyan törvény (rendelet), amely ezt a jogosultságomat eltörli. Az a kérdésem, hogy valóban nem illet meg engem ez a jutalom?
Részlet a válaszból: […]jutalomhoz szükséges 40 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is megszerezte. Másként kell azonban megítélni a Kjt. 78. § (3) és (4) bekezdés szerinti "kedvezményes jubileumi jutalom" kérdését. A 78. § (3) bekezdése szerint, ha a közalkalmazott jogviszonya a Kjt. 30. § (1) bekezdés d), e) vagy f) pontja alapján szűnik meg, tehát felmentéssel, méghozzá a következő okokból: - a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetve legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (Kjt. 37/B. § alapján), - az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételei­vel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi, vagy - a negyvenéves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj [a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés] feltételével legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott nő azt írásban kérelmezi, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni. A Kjt. 37/B. § (1) bekezdése szerint a közalkalmazott akkor minősül nyugdíjasnak, ha a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), illetve b) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy d) előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy e) szolgálati nyugdíjban, vagy f) korengedményes nyugdíjban, vagy g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül. A közalkalmazott akkor részesül a fenti paragrafus (1) bekezdés b)-h) pontjaiban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellátást kérelmére megállapították. Kimondja továbbá a (3) bekezdés, hogy az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a törvény alkalmazásában nyugdíjasnak minősül az a közalkalmazott, aki a) az előrehozott nyugdíj feltételeivel rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdésének e) pontja alapján kerül sor, b) a negyvenéves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj feltételével rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül sor. Tekintettel arra, hogy Önnek a jogviszonya nem felmentéssel fog megszűnni, tehát nem a Kjt. 30. § (1) bekezdés d), e) vagy f) pontja alapján, hanem a prémium­évek program szabályai szerint, azaz a Kjt. 25. § (1) bekezdés e) pont alapján, a Kjt. 78. § (3) bekezdés szerinti "kedvezményes jubileumi jutalom" nem jár Önnek. A Kjt. 78. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a 25. § (2) bekezdésének b) 1. pontja szerinti áthelyezés kivételével - megszűnik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [Kjt. 37/B.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3045

5. találat: Prémiumévek programra való jogosultság feltételei

Kérdés: 1952. 09. 19. napján született nő - a társadalombiztosítás által megadott, 2008. 12. 15-i adat alapján - 29 év és 342 nap szolgálati idővel rendelkezik. Jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban dolgozik. Folyamatos közszolgálati jogviszonya 2010. 08. 01. napjával lesz 25 év. A jogviszony átszervezés miatt 2010. 08. 31-ével megszűnik. Igénybe veheti-e a dolgozó a prémiumévek program nyújtotta lehetőséget?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik legalább huszonöt év (a Pép-tv. 2. § 3. pont szerinti) közszférában jogviszonyban töltött idővel, c) a programban részt vevő további foglalkoztatására ca) a Ktv. 17. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, a Kjt. 30. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott okból, vagy az Mt. 89. § (3) bekezdése szerint a munkáltató működésével összefüggő okból nincs lehetőség, vagy cb) a Ktjv. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felmentés miatt nincs lehetőség, és d) a határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező programban részt vevő hozzájárul határozatlan idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának határozott idejű jogviszonnyá történő módosításához, és elfogadja foglalkoztatásra irányuló jogviszonya tekintetében a prémiumévek programban történő részvétellel összefüggésben e törvényben meghatározott, a Ktv.-ben, a Kjt.-ben, illetve az Mt.-ben foglaltaktól eltérő szabályokat. Az 1952. 09. 19-én született nő 2011. szeptember 19-ével lenne jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra (59. életéve betöltésével), feltéve hogy addigra rendelkezni fog legalább 37 év[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2907
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Prémiumévek program megszűnésével összefüggésben jubileumi jutalom kifizethetősége

Kérdés: Közalkalmazott, prémiumévek programban részt vevő dolgozónk jogviszonya a szerződés időtartamának lejártával 2011. 04. 30-án megszűnik. 40 éves jubileumi jutalomra 2011. 09. 01-én lenne jogosult. Jár-e neki jubileumi jutalom (kedvezményesen)?
Részlet a válaszból: […]bekezdés d) vagy e) pontja alapján szűnik meg, tehát ha - a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (37/B. §); illetve - az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni. A 40 éves "kedvezményes" jubileumi jutalomra vonatkozó szabály szerint, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a 25. § (2) bekezdés b) 1. pontja szerinti áthelyezés kivételével - megszűnik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. § (1), illetve (3) bekezdés], továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. A Kjt. 37/B. § (1) bekezdés szerint a közalkalmazott nyugdíjasnak minősül, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), illetve az említett korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy szolgálati nyugdíjban, vagy korengedményes nyugdíjban, vagy más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül (akkor részesül benne, ha a nyugellátást kérelmére már megállapították). A hivatkozott paragrafus (3) bekezdése alapján az a közalkalmazott is nyugdíjasnak minősül, aki az előrehozott nyugdíj feltételeivel rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdése e) pontja alapján kerül sor. A Kjt. 25. § (1) bekezdés e) pont rendelkezik arról, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszűnik a prémiumévek programban történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2896

7. találat: Előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság és prémiumévek programba történő belépés lehetősége

Kérdés: Egy közalkalmazott születési éve 1954. 06. 16. Munkaköre megszűnik 2010. november 31-gyel. Közalkalmazotti jogviszonya 1972. 06. 01-jével kezdődött. A prémiumévek programba 2010. 12. 01-jével lépne be. Mikor lesz jogosult előrehozott csökkentett összegű öregségi nyugdíjra? Munkaviszonyának kezdő időpontja 1969. 01. 29. A nyugdíj megállapításakor hány százalék lesz a csökkentés mértéke, illetve a 40 év feletti munkaviszonyra megkapja a pluszszázalékot vagy az ebben az esetben nem jár? A heti 12 óra munkavégzéstől eltekinthetnek-e?
Részlet a válaszból: […]A szükséges szolgálati idő legalább 37 év. Mind nők, mind férfiak esetében már csak csökkentéssel történő előrehozással van lehetőség előrehozott öregségi nyugdíjba menni, a csökkentés mértéke egy évvel a korhatár betöltése előtt havi 0,3%, maximum 3,6%, több mint egy évvel a korhatár betöltése előtt 3,6% + 0,4% havonta, maximum 8,4%. A csökkentés tehát az öregségi nyugdíjkorhatárhoz hiányzó időhöz kapcsolódik. A megszerzett szolgálati időnek (pl. 40 év feletti szolgálati időnek) a nyugdíj összege megállapításánál van jelentősége, ugyanis az az elismert szolgálati időtől és a figyelembe vehető havi átlagkereset összegétől függ, tehát minél több szolgálati idővel rendelkezik valaki, a nyugdíj összege annál magasabb százaléka a havi átlagkeresetnek. Az így megállapított nyugdíj összegére hajtják végre az előrehozott öregségi nyugdíjjal összefüggő csökkentést. A prémiumévek programba történő belépésre - ahhoz, hogy teljesüljön a feltétel, miszerint az érintett legfeljebb 5 éven belül az előrehozott öregségi nyugdíjra vagy az öregségi nyugdíjra való[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2651

8. találat: Prémiumévek programba történő belépésre jogosultság

Kérdés: 1953. július 23-án született nő vagyok, 1971. július 19-től van folyamatos munkaviszonyom, 1984. augusztus 30-ától dolgozom jelenlegi munkahelyemen, ami egy szociális intézmény, tehát közalkalmazotti jogviszony. Előző munkahelyemről áthelyezéssel jöttem, mely munkaviszonyom 1972. március 15-étől állt fenn. Mikor válok jogosulttá a prémiumévek programba belépésre?
Részlet a válaszból: […]programban részt vevő további foglalkoztatására a Kjt. 30. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott okból nincs lehetőség, és d) a határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező programban részt vevő hozzájárul határozatlan idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának határozott idejű jogviszonnyá történő módosításához, és elfogadja foglalkoztatásra irányuló jogviszonya tekintetében a prémiumévek programban történő részvétellel összefüggésben e törvényben meghatározott, a Kjt.-ben foglaltaktól eltérő szabályokat. Ön előrehozott öregségi nyugdíjra 59. életévének betöltésével, 2012-ben lesz jogosult, feltéve hogy rendelkezni fog 40, illetve - csökkentés esetén - legalább 37 év szolgálati idővel. Amennyiben tehát 2010-ben kerülne sor a prémiumévek programba történő belépésére, teljesülne az a feltétel, hogy 5 éven belül megszerzi az előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság életkori és szolgálati idővel kapcsolatos feltételeit. Az Ön által leírtak alapján a 25 év közszférában töltött idővel is rendelkezne. Mindezek mellett is csak akkor kerülhet sor a prémiumévek programba történő belépés felajánlására, illetve az abba történő belépésre, ha a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kívánja szüntetni azon okból, mert megszűnt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2634
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Prémiumévek programban részt vevővel köthető-e megbízási szerződés?

Kérdés: Kolléganőnk részt vesz a prémiumévek programban. Az iskola köthet-e vele konkrét munkára megbízási szerződést?
Részlet a válaszból: […]részvétellel összefüggésben a prémiumévek programról szóló 2004. évi CXXII. törvényben (Pép. tv.) meghatározott, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) foglaltaktól eltérő szabályok alkalmazását. Tehát a prémiumévek programban állóra nézve irányadók egyrészt a Pép. tv. rendelkezései, másrészt a Kjt. rendelkezései. A Pép. tv. nem zárja ki a prémiuméves jogviszony mellett megbízási jogviszony létesítését. A Kjt. viszont kimondja, hogy a munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2620
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Prémiumévek programban részt vevő e jogviszonyának megszűnése után új dolgozó felvétele a munkakörre

Kérdés: Dolgozónk 2007. 09. 27-én lépett be a prémiumévek programba, álláshelyét megszüntettük. 2009. 02. 01. óta öregségi nyugdíjban részesül. Kérdésünk, hogy lehet-e, illetve mennyi idő után lehet ugyanilyen munkakörre új embert felvenni, az álláshelyek számát bővíteni? (Feladatbővítésről nincs szó.)
Részlet a válaszból: […]költségvetési megtérítés iránt az a munkáltató nyújthat be igényt, amely vállalja, hogy a prémiumévek programban való részvétellel, illetőleg a különleges foglalkoztatási állománnyal összefüggő kinevezésmódosítást megelőző hónapi meglévő költségvetési engedélyezett létszámkeretét a kinevezésmódosítás időpontjától számított tizennyolc hónapig nem emeli fel. Ha a munkáltató saját forrása terhére vállalja, hogy a prémiumévek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. december 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2548
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést