Prémiumévek program

Kérdés: Közalkalmazottként átszervezés miatt belekerültem egy létszámleépítésbe. 2,5 év múlva lenne meg a 40 éves szolgálati időm. Élhetek-e a prémiumévek program lehetőségével? (1957-ben születtem.)
Részlet a válaszából: […] A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (Pép-tv.) 7. §-ának (2) bekezdése alapján a törvény által szabályozott prémiumévek programba történő belépésre, illetve a különleges foglalkoztatási állományba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Prémiumévek program időtartama – jubileumi jutalomra jogosító idő

Kérdés: 40 év 1 nap szolgálati időm van, prémium­évek programban vettem részt, ami nyugdíjba vonulásom miatt 2012. július 31-én megszűnt. Jár-e a 40 éves jubileumi jutalom?
Részlet a válaszából: […] Ön a kérdés alapján valószínűsíthetően a "nők negyvenéves nyugdíját" vette igénybe, és ezen a jogcímen szűnt meg a fennálló jogviszonya, illetve a prémium­évek program. Amennyiben a jogviszony megszűnéséig Ön a prémiumévek programban eltöltött idővel együtt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 11.

40 éves kedvezményes jubileumi jutalom

Kérdés: Közalkalmazott pedagógus prémiumévek programban vett részt. A nők 40 éves nyugdíjára 2012. augusztus 7-től jogosult, mivel augusztus 6-ával megszerezte a nyugdíjjogosultságot. A Kjt. 78. §-ának (3) bekezdése alapján a 40 éves jubileumi jutalomra nem jogosult, mert 2 hónapja hiányzik a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időhöz. Kérdésem, hogy a Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése alapján (ha legalább 35 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik) jogosult-e a 40 éves jubileumi jutalomra?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik, illetve 2012. július 1-je előtt is úgy rendelkezett a "40 éves kedvezményes" jubileumi jutalomról, hogy arra akkor jogosult az érintett, ha közalkalmazotti jogviszonya – a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a 25. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 11.

Közalkalmazott jubileumi jutalma

Kérdés: Közalkalmazott jubileumi jutalmának számításánál jogosultsági időként figyelembe vehető-e a megbízási jogviszony időtartama? 10 hónapról van szó, a megbízott középiskolában gyakorlati tantárgy tanítására óraadó tanárként heti 8,5 órában volt megbízási szerződéssel foglalkoztatva. (Nevezettnek fenti időben főfoglalkozású jogviszonya nem volt.) Az elbírálásnak azért van jelentősége, mert a 10 hónap beszámításával lenne jogosult (30 éves) jubileumi jutalomra az a prémium­évek programban részt vevő munkavállalónk, akinek jogviszonya nyugdíjazás miatt most szűnik meg.
Részlet a válaszából: […]

 

A megbízási jogviszony időtartama közalkalmazottak esetében a jubileumi jutalomra jogosító idő számításánál nem vehető figyelembe.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.

Prémiumévekre való jogosultság

Kérdés: 1974. augusztus 1-jétől 2001. január 31-ig dolgoztam egy kohászati üzemnél mint az Mt. alá tartozó munkavállaló, és 2001. február 1-jétől egy körjegyzőségnél mint köztisztviselő. A nők 40 éves szolgálati idő utáni nyugdíjba vonulására 2014. augusztus 1-jén leszek jogosult. Ha 2013-ban az új önkormányzati törvény következtében esetlegesen megszűnik a munkahelyem, a fenti jogviszonyok alapján jogosult lennék-e a prémiumévek programra?
Részlet a válaszából: […]  A prémiumévek programra Ön sajnos már nem lenne jogosult akérdésben szereplő esetben. A jelenlegi módosítások már csak a programban résztvevők helyzetét rendezik az aktuális jogszabályi változásoknak megfelelően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 20.

Nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetősége

Kérdés: Intézetünk kormánytisztviselőket foglalkoztat. A kormánytisztviselők illetményére, illetve besorolására a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) vonatkozó részeit kell alkalmaznunk. Egyik kormánytisztviselőnk egy négygyermekes édesanya. Harmadik gyermekével GYES-en volt, mikor munkahelye megszűnt (1992-ben). Munkanélküli-ellátást igényelt, mivel nemsokára megszületett negyedik gyermeke, akire tekintettel GYÁS-t, GYED-et, GYES-t, majd pedig a gyermek nyolcéves koráig anyasági támogatást (járulékköteles volt) vett igénybe. Mivel a negyedik gyermek születésekor az édesanya nem rendelkezett foglalkoztatási jogviszonnyal, emiatt nyolc évet elveszít, amit ugyanúgy gyermekei nevelésével töltött el, mint más édesanyák, akiknek nem szűnt meg a munkahelyük. Jogosnak érezzük az édesanya felháborodását: az ő gyermekeibe fektetett munkája, energiája kevesebbet ér? Ráadásul ha ez annak idején tudható lett volna, a munkanélküli-ellátás helyett elvállalhatott volna egy képzettségének nem megfelelő munkát, ahonnan folytathatta volna a gyermeknevelési ellátások igénybevételét. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak az édesanyának, ha úgy érzi, hogy őt méltánytalanság érte? A munkáltatói jogkört intézetünkben a főigazgató gyakorolja. Van-e joga a főigazgatónak méltányosságból elfogadni a gyermekneveléssel eltöltött éveket?
Részlet a válaszából: […]  A 2011. január 1-jétől öregségi teljes nyugdíjra életkorátólfüggetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év jogosultsági idővelrendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjatmegállapítják, a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 10.

Jubileumi jutalom prémiumévek után

Kérdés: Általános iskolai tanár vagyok. Prémium­éveim lejárnak októberben. Betöltöm 59. évemet, így előrehozott öregségi nyugdíjba megyek. Megvan a 40 év szolgálati időm (a főiskolát nappali tagozaton végeztem). A jegyző úr legutóbbi tájékoztatása szerint nem jár nekem a 40 éves jubileumi jutalom, mivel áprilisban életbe lépett egy olyan törvény (rendelet), amely ezt a jogosultságomat eltörli. Az a kérdésem, hogy valóban nem illet meg engem ez a jutalom?
Részlet a válaszából: […]  A Kjt. 25. § (1) bekezdésének e) pontja szerint aközalkalmazotti jogviszony megszűnik a prémiumévek programban történő részvételesetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint. A prémiumévekprogramról és a különleges foglalkoztatási állományról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Prémiumévek programra való jogosultság feltételei

Kérdés: 1952. 09. 19. napján született nő – a társadalombiztosítás által megadott, 2008. 12. 15-i adat alapján – 29 év és 342 nap szolgálati idővel rendelkezik. Jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban dolgozik. Folyamatos közszolgálati jogviszonya 2010. 08. 01. napjával lesz 25 év. A jogviszony átszervezés miatt 2010. 08. 31-ével megszűnik. Igénybe veheti-e a dolgozó a prémiumévek program nyújtotta lehetőséget?
Részlet a válaszából: […] A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatásiállományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (Pép-tv.) 3. § alapján a prémiumévekprogramban való részvétel feltétele, hogya) a programban részt vevő legfeljebb 5 éven belül előrehozottöregségi nyugdíjra vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 17.

Prémiumévek program megszűnésével összefüggésben jubileumi jutalom kifizethetősége

Kérdés: Közalkalmazott, prémiumévek programban részt vevő dolgozónk jogviszonya a szerződés időtartamának lejártával 2011. 04. 30-án megszűnik. 40 éves jubileumi jutalomra 2011. 09. 01-én lenne jogosult. Jár-e neki jubileumi jutalom (kedvezményesen)?
Részlet a válaszából: […] A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatásiállományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (Pép-tv.) 4. § (5) bekezdés harmadikfordulata szerint "a jubileumi jutalomra való jogosultság tekintetében aprogramban való részvétellel összefüggésben foglalkoztatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Határozott időre történő foglalkoztatás a Kjt. alapján

Kérdés: Teljes munkaidős (heti 40 órás) főállás melletti részmunkaidős (50%) közalkalmazotti jogviszony keretében, közoktatási intézményben foglalkoztatható-e törvényesen a pedagógus csak szeptember 1-jétől június 15-ig?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 21. § (2) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony- ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak helyettesítés céljából, vagymeghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására létesíthetőhatározott időre történő kinevezéssel. Ezen túlmenően a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.
1
2
3
4