Költségvetési szerv számlái feletti rendelkezésre jogosult személyek köre

Kérdés: Költségvetési szerv számlák feletti rendelkezésre jogosultjai között szerepelhet-e olyan személy, aki nem alkalmazottja a költségvetési szervnek? Létezik erre vonatkozó jogszabály?
Részlet a válaszából: […] ...80. §-a (2) bekezdésének e) pontja szerint a kincstár szabályzatban állapítja meg a kincstár által vezetett fizetési számlák feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának feltételeit, módját, a kincstárban alkalmazott fizetési módokat, a fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Közterület tisztántartása

Kérdés: Az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza a közterület tisztántartására vonatkozó szabályokat, melynek egyik pontja, hogy abban az esetben, ha a tulajdonos nem végzi el a feladatot, akkor annak rendbetételéről a polgármester intézkedik. Ez azt jelenti, hogy a közterület-felügyelő először határidő kitűzésével felszólítja a tulajdonost, hogy tegyen eleget e kötelezettségének. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a polgármester megkeresi az önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.-t, hogy végezze el a munkákat a közterületen. Ezt a kft. leszámlázza az önkormányzatnak, mi pedig beállítjuk követelésként. Az ügyletet továbbszámlázott tételként kellene kezelni, és nekünk tovább kellene számlázni ezt az összeget a tulajdonosnak? A számlát termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során bocsátjuk ki, melyet (szóbeli, de legtöbbször írásbeli) megrendelő előz meg. Ebben az esetben nem történik megrendelés vagy szerződés a szolgáltatás elvégzésére a tulajdonos által. Milyen ügyletnek minősül ez a tevékenység, és az önkormányzatnak kell-e számlát kiállítani a tulajdonos részére?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat rendeletén alapul a felszólítás, és annak eredménytelensége esetén nem a tulajdonos megrendelésére végezteti el a munkát az önkormányzat, hanem ez egyfajta kényszerintézkedés, ami nem megrendelésen vagy szerződésen alapul. Az önkormányzat a tulajdonos felé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.
Kapcsolódó címkék:    

Rendelkezni csak nettó tiszteletdíjról lehet

Kérdés: A képviselők benyújtottak egy megbízást, mely szerint a bruttó tiszteletdíjuk 2%-át kérik átutalni egy bankszámlaszámra. Köteles a hivatal teljesíteni? Ha nem, milyen jogszabály alapján, ugyanis ez költséget jelent az önkormányzatnak?
Részlet a válaszából: […] ...képviselők csak a nettó tiszteletdíjukról rendelkezhetnek, a bruttó tiszteletdíjról, azaz a közterhekről is történő rendelkezés sértené az adózási alapelveket. A költségvetést megillető adóról, járulékról nem lehet rendelkezni. A nettó tiszteletdíj esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.
Kapcsolódó címkék: