Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott rendelkezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Költségvetési szerv számlái feletti rendelkezésre jogosult személyek köre

Kérdés: Költségvetési szerv számlák feletti rendelkezésre jogosultjai között szerepelhet-e olyan személy, aki nem alkalmazottja a költségvetési szervnek? Létezik erre vonatkozó jogszabály?
Részlet a válaszból: […]szervezet vezetője által kiállított meghatalmazás, helyettesítési jogosultság igazolása SZMSZ-szel).Az Áht. 49. §-a értelmében a fejezetet irányító szerv a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával lebonyolító szervet is megbízhat, ha azt jogszabály lehetővé teszi. Ilyen esetben a számla tulajdonosa és a számla felett rendelkezni jogosult (lebonyolító szerv) eltérhet egymástól. Végelszámolás alatt az igazolt végelszámoló, valamint felszámolási eljárás alatt a felszámoló rendelkezhet a számla felett.Arra vonatkozóan, hogy - a fentieknek megfelelően - a számla felett a jogszabályok alapján rendelkezni jogosult bejelentő mely további személyeket jelenthet be a Kincstárnál mint számla felett rendelkezni jogosultakat, nincs tételes szabály, azonban irányadóak az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó, Áht.-ban és Ávr.-ben rögzített rendelkezések.A számla feletti rendelkezési jogosultságon a forint- és devizaszámláról való fizetési (átutalási és készpénzfelvételi) jogot, illetve a számla megszüntetésének, valamint a devizaszámlán lévő összeg lekötésének és feloldásának jogát kell érteni. Ebből következően véleményünk szerint mértékadók a kötelezettségvállalásra és utalványozásra vonatkozó államháztartási rendelkezések.Az Áht. szerint a bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni - a kormány rendeletében meghatározott kivételekkel - utalványozás alapján lehet. Az utalványozásra jogosultakat, feladataikat, összeférhetetlenségük eseteit a kormány rendeletben (Ávr.) határozza meg.Az Ávr. alapján jogszabályban meghatározott kivétellel az utalványozásra jogosult személyekre, azok kijelölésére, a kijelölés módjára az Ávr. 52. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni, azaz a kötelezettségvállalásra vonatkozó előírásokat.Kötelezettségvállalásra - jogszabályban meghatározott kivétellel -a) a költségvetési szerv,b) a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4945

2. találat: Közterület tisztántartása

Kérdés: Az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza a közterület tisztántartására vonatkozó szabályokat, melynek egyik pontja, hogy abban az esetben, ha a tulajdonos nem végzi el a feladatot, akkor annak rendbetételéről a polgármester intézkedik. Ez azt jelenti, hogy a közterület-felügyelő először határidő kitűzésével felszólítja a tulajdonost, hogy tegyen eleget e kötelezettségének. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a polgármester megkeresi az önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.-t, hogy végezze el a munkákat a közterületen. Ezt a kft. leszámlázza az önkormányzatnak, mi pedig beállítjuk követelésként. Az ügyletet továbbszámlázott tételként kellene kezelni, és nekünk tovább kellene számlázni ezt az összeget a tulajdonosnak? A számlát termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során bocsátjuk ki, melyet (szóbeli, de legtöbbször írásbeli) megrendelő előz meg. Ebben az esetben nem történik megrendelés vagy szerződés a szolgáltatás elvégzésére a tulajdonos által. Milyen ügyletnek minősül ez a tevékenység, és az önkormányzatnak kell-e számlát kiállítani a tulajdonos részére?
Részlet a válaszból: […]tulajdonos felé nem végez áfajogi értelemben vett szolgáltatást. Amikor a kft. elvégzi a munkát, akkor szolgáltatást nyújt az önkormányzat részére, de amikor az önkormányzat az állampolgárral megtérítteti a tisztítási költséget, akkor nincs szolgáltatásnyújtás, nincs megrendelés, nem kötnek a felek szerződést.Értelemszerűen az önkormányzat a kft. által számlázott munkadíj áfáját nem helyezheti levonásba. Az önkormányzatnak a kft. által számlázott bruttó összeget kell az önkormányzat rendelete alapján megtéríttetni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4646
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Rendelkezni csak nettó tiszteletdíjról lehet

Kérdés: A képviselők benyújtottak egy megbízást, mely szerint a bruttó tiszteletdíjuk 2%-át kérik átutalni egy bankszámlaszámra. Köteles a hivatal teljesíteni? Ha nem, milyen jogszabály alapján, ugyanis ez költséget jelent az önkormányzatnak?
Részlet a válaszból: […]alapelveket. A költségvetést megillető adóról, járulékról nem lehet rendelkezni. A nettó tiszteletdíj esetében sem köteles az önkormányzat arra, hogy azt több részben, más-más bankszámlákra utalja, tekintettel arra, hogy ez többletadminisztrációval, költséggel jár.A bruttó tiszteletdíjról legfeljebb lemondani lehet,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3939
Kapcsolódó tárgyszavak: ,