Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott selejtezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Selejtezés

Kérdés: Kérem, hogy a kis és nagy értékű tárgyi eszközök selejtezésével kapcsolatos gazdasági eseményeket és a kontírozás lépéseit intézményünk részére vázolják! A tárgyi eszközök a teljesen nullára leírt eszközök között vannak nyilvántartva.
Részlet a válaszból: […]meggyőződni, és az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó leltározást mennyiségi felvétellel, illetve a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie."Ezt a leltározási folyamatot kell, hogy megelőzze a selejtezés. A selejtezéskor a feleslegessé vált, elhasználódott, vagy más okból haszontalanná vált eszközök feltárása, állapotuk felmérése történik, majd ezek után rendelkeznek a selejtezett eszközök megsemmisítéséről, hasznosításáról.A selejtezés részletes szabályairól a selejtezési szabályzatban szükséges rendelkezni:- a feleslegessé válás ismérveiről, feltételeiről,- a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének kezdeményezéséről,- a kezdeményezés módjáról,- az eljárás lefolytatásáért és ellenőrzéséért felelős személyek jogairól és feladatairól,- a felesleges eszközök feltárásának rendjéről,- a feltárt eszközök elkülönítésének, tárolásának, elszállításának és nyilvántartásának (dokumentálásának) rendjéről,- a hasznosítás lehetséges módjairól, az egyes módokhoz tartozó eljárásokról, azok dokumentálásáról.Az eszköz akkor válhat feleslegessé, ha külső, fizikai behatás miatt használhatatlanná válik, vagy az idő múlásával elavulttá válik, rongálásból, balesetből, lopásból, elemi csapásból eredő káresemény történik. Selejtezés történhet döntés alapján is feladatcsökkenés, átszervezés, megszűnés vagy más egyéb ok miatt, vagy amikor a minőségileg nem megfelelő, a hibás vagy sérült eszköz javítása, felújítása gazdaságtalan vagy megoldhatatlan, vagy eredeti rendeltetése szerint nem használható, megsemmisült, vagy nem valósul meg a vállalkozás folytatásának elve.Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök számviteli elszámolása a következő:1. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4696
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Selejtezés, tárolási veszteség elszámolása

Kérdés: Milyen áron történjen a selejtezés, tárolási veszteség stb., illetve kivezethető-e tervezett önköltségen? Véleményünk szerint egyformán kellene kezelni az egyes növekedéseket és csökkenéseket is. Ha mégis tervezett önköltségi áron történik a kivezetés, akkor az év végi tényleges önköltség megállapításakor kell-e korrigálni a tervezett és tényleges önköltségi ár közötti különbség miatt?
Részlet a válaszból: […]közvetlen önköltség utókalkulációval meghatározott vagy norma szerinti közvetlen önköltség lehet.Az önkormányzat a fentiek szerinti önköltségszámítással alátámasztott előállítási értéken veszi a könyveiben készletre a terményeket. A készletmozgást meg kell jeleníteni a 2-es számlaosztályban.Az előzőeknek megfelelően az előállított termény önköltségét a készletre vételkor, vagyis a termelési ciklus befejezését követően kell megállapítani, és az Áhsz. 53. §-ának (6) bekezdése szerint a negyedéves könyvviteli zárlat keretében kell könyvelni.A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete foglalkozik a saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolásokkal. E szerint:A) Késztermékek készletre vétele elszámolása1. Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerintKapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelésT51-56 - K1-4T6/7 - K5912. Késztermék készletre vétele a pénzügyi számvitel szerintT232 T591 - K571K6/7B) Félkész termékek állományba vételének elszámolása1.? Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerintKapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelésT5 - K1-4T6/7 - K5912. Félkész termék állományba vétele a pénzügyi számvitel szerintT231 - K571T591 - K6/7CsökkenésekA) Késztermékek értékesítésének elszámolása1. Késztermék kivezetése a pénzügyi számvitel szerintT571 - K232T6/7 - K591Az éves könyvviteli zárlat keretében a készletekkel kapcsolatban elvégzendő feladatokat az Áhsz. 53. §-ának (8) bekezdése tartalmazza. E szerint a következő feladatokat kell elvégezni:- a leltári különbözetek elszámolását, az eltérések okainak kivizsgálását,- az eszközök értékelését, a (6) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel az értékvesztés elszámolását és annak visszaírását, az esetleges terven felüli értékcsökkenés visszaírását, értékhelyesbítés elszámolását,- a záró befejezetlen termelés készletre vételét,- az 5. számlaosztály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4599
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Feleslegessé vált számítástechnikai eszközök iskolának adományozása

Kérdés: Igazgatóságunk a már feleslegessé vált számítástechnikai eszközeit egy romániai iskolának adományozná. Van-e ennek az új Áhsz. szerint törvényi akadálya, illetve vonatkozik-e külön szabály ennek bizonylatolására?
Részlet a válaszból: […]Áht. 41. §-ának (2) bekezdése szerint központi költségvetési szervek esetében tiltja támogatás, adomány nyújtását, vagy más ellenérték nélküli kötelezettségvállalást. Önkormányzatok és önkormányzati intézmények esetében nincs ilyen tiltás. Ha az eszközökkel kapcsolatban nem volt áfalevonási joguk, akkor nem keletkezik az átadott eszközök után áfafizetési kötelezettség, ha azonban volt áfalevonási joguk, akkor függetlenül attól, hogy ezzel éltek-e vagy sem, az ingyenesen átadott eszközök átadáskori piaci értéke után az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján áfafizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4294
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Tartozékok selejtezése

Kérdés: Hogyan történik az épülettartozékok selejtezésének könyvelése?
Részlet a válaszból: […]hanem csak az épület selejtezésével együtt, az épület állományának csökkenése által. Az épület selejtezésének könyvelési lépései a következők: - selejtezés = terven felüli értékcsökkenés elszámolása   T 5932 - K 12232   T 41235, 41335 - K 5932 = bruttó érték kivezetése   T 59821 - K 1213 = tőkeváltozás   T 41232, 41332 - K 59821 = értékcsökkenés kivezetése (terv szerinti, terven felüli)   T 1223 - K 59821 = tőkeváltozás   T 59821 - K 41232, 41332 A második esetben, ha az épületberuházás rendeltetésszerű használatbavétele előtti tartozékok és felszerelések átszerelhetők, áthelyezhetők egy másik épületbe, akkor a számviteli törvénynek megfelelően azokat önálló tárgyi eszközként kell a könyvekben szerepeltetni. Önálló tárgyi eszköz esetében - amikor a beruházástól elkülönülnek a tartozékok - a selejtezés is külön-külön történik. Nem lesz része az épületnek az épületen belüli technológiai rendeltetésű vízvezeték, riasztóberendezés, központi kazán, teherfelvonó és gépészeti berendezései, ezek tárgyi eszközként kerülnek kimutatásra. A központi kazán tárgyi eszközként kerül könyvelésre, ha a fűtőberendezés nemcsak az adott épület fűtését és melegvíz-ellátását biztosítja, hanem az épület technológiai célú tevékenységének hőenergiáját is, továbbá más épület melegvíz-ellátását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3114

5. találat: Befejezetlen beruházás selejtezése

Kérdés: Intézetünkben 2008 év végétől befejezetlen beruházásként tartunk nyilván számítástechnikai eszközöket. Az említett beruházás megvalósulására a cég felszámolása miatt a jövőben sem kerül sor. Helyesen járunk-e el, ha leselejtezzük az eszközöket?
Részlet a válaszból: […]az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha a szellemi termék, a tárgyi eszköz, ideértve a beruházást is, értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz, ideértve a beruházást is, az államháztartás szervezete tevékenységének változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A tárgyi eszközök és a beruházások állományból történő kivezetése többféle jogcímen történhet. Ezek között[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2870
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Meghibásodott eszköz cseréjének elszámolása

Kérdés: Intézményünknél a lézertávmérő elromlott. Garancia keretében nem javítják, hanem újat vásárolhatunk kedvezményes áron. A számlán szerepel: - lézertávmérő: 83 700 Ft - jóváírás: -31 100 Ft Fizetendő: 52 600 Ft A jóváírás tételről külön számlát kellett volna kapnunk? Felesleges készletértékesítés címen van-e intézményünknek számlakiállítási kötelezettsége? A régi eszközt milyen címen kell selejtezni? Mivel beszámították, szükséges-e selejtezési szakvélemény?
Részlet a válaszból: […]állományba venni, ezen az értéken kell a beszerzést elszámolni. A kérdésben megjelölt értékhatár esetében a kis értékű tárgyi eszközként történő kezelés is szóba jöhet. A hibás műszert le kell selejtezni, mely eljárásnak dokumentuma lehet az a bizonylat, amelyen a szállító a hibát elismeri. Ebben az esetben a költségvetési szerv selejtezési szabályzata szerint kell eljárni, és a hibás műszert le kell selejtezni. A másik lehetséges eset, ha a szállító visszaveszi az eszközt, és az újnak az árába beszámítja a régi eszköz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2129
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Számítógép és az egyidejűleg használt operációs rendszer selejtezése

Kérdés: Feleslegessé vált, elavult, 0-ra leírt számítógép selejtezésével egyidejűleg a számítógépen használt Win98-as operációs rendszer is selejtezhető? Helyes megoldás, ha a selejtezett számítógépet veszélyeshulladék-gyűjtő helynek adjuk át megsemmisítésre, természetesen a megfelelő azonosítók, darabszám és tartozékok, valamint a hozzá tartozó operációs rendszer feltüntetésével, és ők igazolják listán azok átvételét?
Részlet a válaszból: […]tárgyi eszköznek, az operációs rendszer immateriális jószágnak minősül. Az operációs rendszer a vagyoni értékű jogok részét képezi, és így a szoftvertermékek felhasználói joga külön eszközként szerepel a könyvekben. Eltérő rendelkezések vonatkoznak a használati idejük alapján megállapítandó értékcsökkenési leírási kulcsukra, más előírások
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1847
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Fénymásoló gép beszerzésének elszámolása a régi gép értékének beszámításával

Kérdés: Intézményünk egy régi fénymásoló helyett újat vásárolt. A régi gépet leselejteztük. A kft. - akitől az újat vettük - elvitte a régit, és az új árába beszámított 60 000 forintot úgy, hogy ezt az összeget "lemínuszolta". Kérdésünk, hogy intézményünknek kellett volna-e számlát kiállítani a régi fénymásoló eladásáról? Adhat-e fenti kft. selejtezési javaslatot? Milyen értéken kerüljön az új fénymásoló bevételezésre?
Részlet a válaszból: […]kiállított számla alapján tárgyieszköz-beszerzést kell a tényleges bekerülési értéken (teljes vételár a beszámított 60 ezer forint nélkül) elszámolni. A bruttó módon történő könyvelésnél a bankszámla (321 vagy 3311) helyett a 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása főkönyvi számlát kell alkalmazni. A költségvetési szervnek tehát a fénymásoló eladását szabályosan le kellett volna számláznia. A kft. selejtezési javaslatot adhat, ha a költségvetési szerv selejtezési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1802
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Selejtezett termékek értékesítése. SZJ-szám vagy vámtarifaszám?

Kérdés: Az intézmény által selejtezett tárgyi eszköz vagy készlet értékesítésénél milyen vámtarifaszámot és milyen áfakulcsot kell a számla kiállítása során alkalmazni. A vásárláskor az intézmény az áfát nem igényelte vissza, mivel közoktatási tevékenységet végez. A vámtarifaszám, illetve SZJ-számok között ilyen tevékenység nincs. Az intézményeknek feleslegessé vált tárgyi eszköz vagy készlet értékesítésekor (új vagy használt) milyen vámtarifaszámot és milyen áfakulcsot kell a számla kiállítása során használnia? Minden esetben kötelező-e a számlára vámtarifaszámot, SZJ-számot írni, vagy vannak kivételek?
Részlet a válaszból: […]vámtarifaszámot kell szerepeltetni. A számlában az értékesítendő termék vámtarifaszámát kell szerepeltetni, így termékenként ez a szám változó. Az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 16/g. pontja értelmében a termék vámtarifaszámát csak abban az esetben kötelező szerepeltetni, ha az Áfa-tv. erre a termékre kifejezetten hivatkozik (pl. a személygépkocsi vagy az 1. számú mellékletben szereplő kedvezményes adókulcs alá tartozó termékek értékesítése esetén). Ha az Áfa-tv. a szóban forgó termékre kifejezetten nem hivatkozik, akkor a vámtarifaszám szerepeltetése a számlában nem kötelező. Hasonló a helyzet az SZJ-számok esetén is: az SZJ-számot csak abban az esetben kell a számlában szerepeltetni, ha az Áfa-tv. erre az SZJ-számra kifejezetten hivatkozik (pl. lakóingatlan bérbeadása). A selejtezett termékek értékesítése után abban az esetben keletkezik adófizetési kötelezettség, ha a terméket értékesítő intézmény adóalany. Az Áfa-tv. 4/A. § értelmében azon intézmények, költségvetési szervek és más személyek, amelyek közhatalmi tevékenységet folytatnak, e tevékenységük tekintetében nem minősülnek adóalanynak. A közhatalmi tevékenységnek nem minősülő egyéb gazdasági tevékenység tekintetében az intézmények abban az esetben minősülnek adóalanynak, ha ebből a tevékenységből származó bevételük eléri a 4 millió forintot. Így, ha az intézmény a selejtezett vagy szükségtelenné vált termékeket, tárgyi eszközöket értékesíti, akkor adófizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha az intézmény elérte az említett összeghatárt. A 2005. január 1-jétől hatályos Áfa-tv. szerint, amennyiben az intézmény év közben eléri az összeghatárt, akkor év közben köteles adóalanyként bejelentkezni. Ilyenkor az az értékesítés, amelylyel az intézmény elérte az összeghatárt, még nem lesz adóköteles, ám az ezt követő értékesítéseket már áfásan kell kiszámlázni. Selejtezett tárgyi eszköz vagy más termék értékesítése tipikusan olyan termékértékesítés, amelynek ellenértéke beleszámít a 4 millió forintos összeghatárba. Az értékesítés időpontjában az Áfa-tv. 39. § (3) bekezdése értelmében - ha a rendeltetésszerű használatbavételtől számítottan 60 hónap még nem telt el - a tárgyi adómentesség miatt korábban le nem vonható adó azon része utólag levonhatóvá válik, amely - a használatbavételtől számítva a 60 hónapot - az értékesítéstől a 60 hónapból hátralévő időszakra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1007
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Szoftverek selejtezése

Kérdés: Hogyan lehet szoftvereket kiselejtezni: úgy, mint bármely nagy értékű tárgyi eszközt, vagy külön előírások vannak? Ha igen, hol lehet ezeket megtalálni?
Részlet a válaszból: […]költségvetési szerv saját hatáskörben állapítja meg a selejtezés és leltározás szabályait. Ennek megfelelően a tárgyi eszközökre
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 284
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést