Selejtezési eljárás

Kérdés: Önkormányzati alrendszer selejtezésével kapcsolatban helyes-e az az eljárás, miszerint a tárgyi eszközök, készletek esetében a selejtezéskor a felügyeleti szerv részéről nem vesz részt senki (pl. önkormányzati belső ellenőr) akkor, mikor ezeket az eszközöket/készleteket közpénzből szerezték be? (Az intézet is lényegében az önkormányzat "tulajdona", ebből adódik, hogy az alrendszer eszközei/készletei is az önkormányzatéi, nem az intézetéi, amelyik ezeket használja.) A selejtezési szabályzat ezt nem szabályozza, nem említi meg.
Részlet a válaszából: […] ...selejtezési szabályzat elkészítésekor a következő jogszabályokra kell figyelemmel lenni:- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.);- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.);- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Selejtezés

Kérdés: Kérem, hogy a kis és nagy értékű tárgyi eszközök selejtezésével kapcsolatos gazdasági eseményeket és a kontírozás lépéseit intézményünk részére vázolják! A tárgyi eszközök a teljesen nullára leírt eszközök között vannak nyilvántartva.
Részlet a válaszából: […] ...továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie."Ezt a leltározási folyamatot kell, hogy megelőzze a selejtezés. A selejtezéskor a feleslegessé vált, elhasználódott, vagy más okból haszontalanná vált eszközök feltárása,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Selejtezés, tárolási veszteség elszámolása

Kérdés: Milyen áron történjen a selejtezés, tárolási veszteség stb., illetve kivezethető-e tervezett önköltségen? Véleményünk szerint egyformán kellene kezelni az egyes növekedéseket és csökkenéseket is. Ha mégis tervezett önköltségi áron történik a kivezetés, akkor az év végi tényleges önköltség megállapításakor kell-e korrigálni a tervezett és tényleges önköltségi ár közötti különbség miatt?
Részlet a válaszából: […] ...selejtezés, tárolási veszteség elszámolása nyilvántartási értéken kell, hogy történjen.Összköltség-elszámolás esetén a saját termelésű készletek minden változását a saját termelésű készletek állományváltozása számlával szemben kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Feleslegessé vált számítástechnikai eszközök iskolának adományozása

Kérdés: Igazgatóságunk a már feleslegessé vált számítástechnikai eszközeit egy romániai iskolának adományozná. Van-e ennek az új Áhsz. szerint törvényi akadálya, illetve vonatkozik-e külön szabály ennek bizonylatolására?
Részlet a válaszából: […] A feleslegessé vált számítástechnikai eszközöket le kell selejtezni az Szt. és az Áhsz. előírásainak megfelelően. Az Áht. 1. §-ának 19. pontja szerint támogatás: az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből, bármilyen formában, ellenérték nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Tartozékok selejtezése

Kérdés: Hogyan történik az épülettartozékok selejtezésének könyvelése?
Részlet a válaszából: […] ...képezik, ezek közvetlenül a beruházáshozkapcsolódnak, akkor a tartozékok nem kerülnek külön tárgyi eszközkéntkönyvelésre. Ezért a selejtezésük sem történhet az épülettől külön, hanem csakaz épület selejtezésével együtt, az épület állományának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Befejezetlen beruházás selejtezése

Kérdés: Intézetünkben 2008 év végétől befejezetlen beruházásként tartunk nyilván számítástechnikai eszközöket. Az említett beruházás megvalósulására a cég felszámolása miatt a jövőben sem kerül sor. Helyesen járunk-e el, ha leselejtezzük az eszközöket?
Részlet a válaszából: […] ...szerepel a véglegesen megnem valósuló befejezetlen beruházás, amelyet megfelelő indoklás alapjánselejtezni kell. A befejezetlen beruházás selejtezésénél a következő könyvelésitételek szükségesek:- terven felüli értékcsökkenés elszámolása,- befejezetlen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 5.

Meghibásodott eszköz cseréjének elszámolása

Kérdés: Intézményünknél a lézertávmérő elromlott. Garancia keretében nem javítják, hanem újat vásárolhatunk kedvezményes áron. A számlán szerepel: - lézertávmérő: 83 700 Ft - jóváírás: -31 100 Ft Fizetendő: 52 600 Ft A jóváírás tételről külön számlát kellett volna kapnunk? Felesleges készletértékesítés címen van-e intézményünknek számlakiállítási kötelezettsége? A régi eszközt milyen címen kell selejtezni? Mivel beszámították, szükséges-e selejtezési szakvélemény?
Részlet a válaszából: […] ...selejtezni, mely eljárásnakdokumentuma lehet az a bizonylat, amelyen a szállító a hibát elismeri. Ebben azesetben a költségvetési szerv selejtezési szabályzata szerint kell eljárni, ésa hibás műszert le kell selejtezni.A másik lehetséges eset, ha a szállító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

Számítógép és az egyidejűleg használt operációs rendszer selejtezése

Kérdés: Feleslegessé vált, elavult, 0-ra leírt számítógép selejtezésével egyidejűleg a számítógépen használt Win98-as operációs rendszer is selejtezhető? Helyes megoldás, ha a selejtezett számítógépet veszélyeshulladék-gyűjtő helynek adjuk át megsemmisítésre, természetesen a megfelelő azonosítók, darabszám és tartozékok, valamint a hozzá tartozó operációs rendszer feltüntetésével, és ők igazolják listán azok átvételét?
Részlet a válaszából: […] ...a használati idejükalapján megállapítandó értékcsökkenési leírási kulcsukra, más előírások alapjánkell leltározni, és a selejtezési eljárásuk sem azonos. Az operációs rendszerselejtezésénél figyelembe kell venni például az adatvédelmi előírásokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.

Fénymásoló gép beszerzésének elszámolása a régi gép értékének beszámításával

Kérdés: Intézményünk egy régi fénymásoló helyett újat vásárolt. A régi gépet leselejteztük. A kft. - akitől az újat vettük - elvitte a régit, és az új árába beszámított 60 000 forintot úgy, hogy ezt az összeget "lemínuszolta". Kérdésünk, hogy intézményünknek kellett volna-e számlát kiállítani a régi fénymásoló eladásáról? Adhat-e fenti kft. selejtezési javaslatot? Milyen értéken kerüljön az új fénymásoló bevételezésre?
Részlet a válaszából: […] ...főkönyvi számlát kell alkalmazni.A költségvetési szervnek tehát a fénymásoló eladásátszabályosan le kellett volna számláznia. A kft. selejtezési javaslatot adhat,ha a költségvetési szerv selejtezési szabályzatában így rendelkezett. [Aköltségvetési szerv az Áhsz. 37...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Selejtezett termékek értékesítése. SZJ-szám vagy vámtarifaszám?

Kérdés: Az intézmény által selejtezett tárgyi eszköz vagy készlet értékesítésénél milyen vámtarifaszámot és milyen áfakulcsot kell a számla kiállítása során alkalmazni. A vásárláskor az intézmény az áfát nem igényelte vissza, mivel közoktatási tevékenységet végez. A vámtarifaszám, illetve SZJ-számok között ilyen tevékenység nincs. Az intézményeknek feleslegessé vált tárgyi eszköz vagy készlet értékesítésekor (új vagy használt) milyen vámtarifaszámot és milyen áfakulcsot kell a számla kiállítása során használnia? Minden esetben kötelező-e a számlára vámtarifaszámot, SZJ-számot írni, vagy vannak kivételek?
Részlet a válaszából: […] ...elhasználódott eszközök selejtezése önmagában nemadóköteles. Ez esetben nincs szó - az Áfa-tv. 7. § (1) bekezdésének a) pontjaszerinti - adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenység köréből történőkivonásról. A gazdasági tevékenység során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 16.
1
2