Piaci helyek bérbeadása

Kérdés: Az önkormányzat a közigazgatási területén vásárt és piacot rendez. A vásári/piaci alkalmakkor az értékesítést végző adóalanyok/magánszemélyek a szolgáltatás helyszínén fizetik meg (készpénzben) a bérleti díjat az önkormányzat részére. A számlázóprogramunk az online számlázási feltételeknek eleget tesz, a készpénz átvételekor a számlát azonnal kiállítja és átadja az ügyfél részére az önkormányzat. A számlázás nehézségekbe ütközik. A vásáron/piacon részt vevő árusok egy részével szerződést kötöttünk, mely szerződés birtokában jogosult meghatározott helyeket elfoglalni. A szerződéskötés előtt az ügyfél "átvilágítása" megtörténik, leellenőrizzük, hogy az adóalany érvényes adószámmal rendelkezik, és a tevékenységi körében a vásáron végzett tevékenység szerepel. Nem minden vásározóval van bérleti szerződésünk. A bérleti szerződéssel nem rendelkező vásározókkal/piacozókkal a vásári/piaci helyszínen találkozunk először, ezért szinte semmit sem tudunk róluk. A vásárokon/piacokon részt vevő árusok száma nagyon magas, az adóalany sok esetben nem tudja még az adószámát sem. Bár a társaságok rendelkeznek pecséttel – esetükben az adószám beírását követően a számlázóprogram a számlán azonnal rögzíti a vevő adatait. Nehezebb az egyéni vállalkozókkal, akik jelentős része még az egyéni vállalkozói számát sem tudja, és pecséttel sem rendelkezik. Az egyéni vállalkozók portálját ismerjük és használjuk is ellenőrzésre. A magánszemélyek és őstermelők esetében a NAV/adóalany lekérdezéssel próbáljuk az adószámokat ellenőrizni. Az ellenőrzések sok esetben segítenek, de hosszadalmas folyamat.
1. Ha a bérleti szerződéssel nem rendelkező árus nem ad felvilágosítást a cég nevéről, illetve téves tájékoztatást ad, hogyan tudjuk ellenőrizni?
2. A múlt havi vásári alkalommal egy számlázó díjbekérőt állított ki, a tévedést a másnapi ellenőrzés során feltártuk. A díjbekérő alapján a számla kiállításra került, és postáztuk az adóalany részére. Néhány nap múlva a számlán szereplő adóalany azt a felvilágosítást adta, hogy ő nem vett részt a vásáron, sztornózzuk az általunk kiállított számlát. Az ügylet megvalósult, a pénzt átvettük, de nem tudjuk, hogy kitől. Hogyan járunk el ilyen esetben helyesen? Milyen bizonylat alapján sztornózható a számla? Ha a számlát sztornózom, akkor a keletkezett bevétellel mi a teendőm?
Részlet a válaszából: […] ...a válasz, az adatok hitelességét a NAV nyilvános adatbázisában és az egyéni vállalkozók nyilvántartásában tudják ellenőrizni. Számos számlázóprogramba be van építve az adószám érvényességének ellenőrzése. Az ellenőrzési kötelezettségüknek a kérdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Elektronikus számla

Kérdés: Intézetünk a számlázóprogram által előállított eletronikus számlákat csak pdf-formában fogadja el. Az egyik szállítónk számláján az alábbi szöveg van feltüntetve: Elektronikus bizonylat, aláírás nélkül is érvényes. Véleményünk szerint ez a megnevezés ugyanazt jelenti, mint az "elektronikus számla". Jól értelmezzük? A szállító a számlájához fog csatolni egy levelet, melyben feltünteti, hogy "a tárgyban szereplő számla nem e-számla, hanem olyan bizonylat, ami aláírás és pecsét nélkül is érvényes".
Részlet a válaszából: […] ...révén is, vagy weboldalon rendelés esetén, ha elfogadja azt a feltételt, hogy a szállító elektronikus számlát állít ki).Online számlázóprogramokban előállítható papíralapú számla és elektronikus "E" számla is. Ez utóbbin egyértelműen rajta kell legyen,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Online adatszolgáltatás számlákról, nyugtákról

Kérdés: Intézményünknek üdülője van, amit saját és nem saját dolgozóknak, esetenként más intézményeknek, cégeknek is kiadunk. A forgalom kicsi, ezért nem vettünk pénztárgépet, hanem minden vendégnek számlát állítottunk ki, és eddig beadtuk a PTGSZLAH nyomtatványt azokban a hónapokban, amikor volt vendég. 2020. július 1-je után mi a teendőnk? Marad a PTGSZLAH adatszolgáltatás, vagy más adatszolgáltatást kell teljesítenünk?
Részlet a válaszából: […] ...egy másik magyar adóalanynak címezte, és az adott ügylet belföldön teljesült. Amennyiben a számlakiállí-tási kötelezettséget online számlázóprogrammal teljesítik, akkor a program emberi beavatkozás nélkül teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Online adatszolgáltatás

Kérdés: Kell-e adatot szolgáltatni 2020. július 1-je után az adómentes ingatlan-bérbeadásról kiállított számlákról?
Részlet a válaszából: […] ...állítanak ki, nem pedig számviteli bizonylatot, akkor az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni kell. Ha a számlázást online számlázóprogrammal végzik, akkor a program biztosítja az adatszolgáltatási kötelezettséget; ha kézi számlát állítanak ki,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Napközi otthonos konyha nyugtája

Kérdés: Önkormányzat által alapított költségvetési szerv üzemelteti az önkormányzat tulajdonában lévő napközi otthonos konyhát. Az intézmény alaptevékenység keretében ellátja a közétkeztetési feladatokat (bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekétkeztetés), valamint vállalkozási tevékenység keretében lehetőséget biztosít külső (idegen) vendégek étkeztetésére is, akár helyben fogyasztással, akár elvitelre. Az idegen étkezők tekintetében kötelező-e a pénztárgép használata? Ha igen, akkor kiváltható-e azzal, hogy minden vendég részére (akár kéri, akár nem) számlát állítunk ki?
Részlet a válaszából: […] ...tehát 2020. július 1. után minden értékesítésről kiállított számlát szerepeltetni kell a számla-adatszolgáltatásban. A számlázóprogrammal kibocsátott számlák esetében az adatszolgáltatás automatikus, a kézzel kiállított számlákat pedig fel kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

PDF-számla befogadása

Kérdés: Egyik partnerünk azzal keresett meg bennünket, hogy jelenleg még nem tudnak elektronikus számlát kiállítani, de a számláik aláírás és pecsét nélkül is érvényesek, ezért a PDF-formátumban megküldött számláik ugyanúgy hivatalosak és jogszerűek, mint a postán küldött és papírra nyomtatott számlák. Szeretnék a jövőben a papíralapú számlázást kiváltani e-mailen megküldött számlákkal. Ezzel papírt, postaköltséget takarítanának meg, és a jelenlegi helyzetben kockázatmentesen, jóval gyorsabban tudnák eljuttatni a számlákat. Sokféle álláspontot olvastunk ezzel kapcsolatban. Befogadhatjuk a PDF-formában, e-mailben küldött számlát?
Részlet a válaszából: […] ...azt az e-mail-címet, ahonnan a számla érkezik, és a fogadó e-mail-címet. Célszerű írásban rögzíteni, hogy a számlakibocsátó milyen számlázóprogrammal állítja elő a számláját, esetleg a partnerkódot vagy számlaszámtartományt, amely alatt a számlát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Online adatszolgáltatás

Kérdés: 2020. július 1-jétől a 100 000 forintot meg nem haladó áfatartalmú számlákról is online adatszolgáltatást kell teljesíteni. Az önkormányzat bérletidíj-bevételeiről az önkormányzati kft. állítja ki a számlákat meghatalmazottként. Kell-e módosítani emiatt a kft.-vel kötött szerződést?
Részlet a válaszából: […] ...meghatalmazott saját számlázóprogramjából az alábbi feltételekkel állíthat ki a szolgáltatás nyújtója nevében számlát:1. A számlázórendszernek alkalmasnak kell lennie a több számlakibocsátó (saját nevében, illetve meghatalmazottként eljárva más vállalkozás)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Számla javítása

Kérdés: A szállítói számlán valamely adat nem szerepel helyesen. A Költségvetési Levelek 290. számában az 5174. számú kérdés-felelet szerint "A számlát nem szükséges, sőt nem is szabad visszaküldeni, hiszen azt már a könyvviteli rendszerükben rögzítették. A számlának javítható hibája van, ezért nem sztornószámlát kell kiállítani, hanem a számla kiállítóját fel kell hívni, hogy az Áfa-tv. 170. §-a szerinti számlával egy tekintet alá eső okirattal módosítsa a bizonylatot. Ez esetben az eredeti számla és a módosító bizonylat együttesen érvényes". Ez az okirat nem beszigorított. Az áfabevallásban az eredeti számla szerepel, nem íródik át az okiratban feltüntetett adatokra. Befogadhatom-e 2020. július 1-jétől a " számlával egy tekintet alá eső okiratot", ha 2020. július 1. napjától valamennyi belföldi adóalany online köteles adatot szolgátatni a NAV felé valamennyi, más belföldi adóalany részére kiállított számla vagy számlával egy tekintet alá eső okirat adatáról, függetlenül attól, hogy a számlát vagy a számlával egy tekintet alá eső okiratot számlázóprogramból vagy kézi számlatömbből állította ki?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott kérdésben foglalt tényállás szerint az adott számlát kiegyenlítették, és azt követően vették észre a számla hibáját. Ilyen esetben a számlát már nem lehet visszaküldeni, hiszen azt iktatták, rögzítették a számviteli rendszerben. Természetesen, ha a számla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Online számlaadat-szolgáltatás

Kérdés: Az alanyi adómentes és tárgyi adómentes tevékenységet végzőket hogyan érinti a számlaadat-szolgáltatás? Hogyan készüljünk fel a 2020. évközi és a 2020-tól hatályba lépő szabályokra?
Részlet a válaszából: […] ...bevallásában, éves bevalló esetében pedig a 2020. évről benyújtott bevallásában gyakorol levonási jogot.Kézzel kibocsátott vagy számlázóprogrammal kiállított számla esetében a régi adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat azon számlák esetében kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Magánszemély tárgyieszköz-értékesítése

Kérdés: Vásárolhat-e önkormányzat magánszemélytől számla ellenében tárgyi eszközt?
Részlet a válaszából: […] ...jelleggel, akkor nem állíthat ki számlát. ebben az esetben nem vált ki adószámot, adószám nélkül pedig nem lehet számlatömböt vagy számlázóprogramot vásárolni. Ilyen esetben adásvételi szerződéssel értékesíthet. A vevő gazdasági szervezet bizonylata a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.
1
2