Rendezvényszervezésről szóló számla elszámolása

Kérdés: Központi költségvetési szervnek milyen ERA-kódra kellene könyvelni a rendezvényszervezésről szóló számlát?
Részlet a válaszából: […] Igénybe vett szolgáltatásnál a rendezvényszervezésről szóló számla esetében figyelemmel kell lenni a részletes körülményekre és feltételekre, arra, hogy a rendezvényt milyen körben, milyen célból rendezték, azon kik és milyen módon vettek részt, volt-e kapcsolódó szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.
Kapcsolódó címkék:  

Ingatlanközvetítési szolgáltatás igénybevétele költségvetési szerv által

Kérdés: Önkormányzat versenyeztetési értékhatárt el nem érő ingatlanértékesítésre köthet-e megállapodást ingatlanközvetítő irodával, ha igen, milyen formában?
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 9. § (1)-(2) bekezdés alapján a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetése, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok ellátása a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás megrendelésével is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Tagdíj

Kérdés: Az új Áht. 41. §-a (1) és (2) bekezdésének értelmezéséhez kérem állásfoglalásukat. A fenti paragrafusokban jelzett tiltás vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a költségvetési szerv vagy valamely alkalmazottja szakmai tevékenysége, ismerete bővítése érdekében tagdíjat fizet? Legtöbb esetben a tagdíj fejében ingyenes oktatást, kiadványokat kapunk. Amennyiben a tagsági viszony az intézmény dolgozója nevére szól, a munkáltató megtérítheti-e részére a díjat? Ilyen tagdíjfizetések pl.: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete, HUNGARNET Egyesület, Magyar Kertészeti Tudományos Társaság, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, Magyar Kémikusok Egyesülete stb., illetve vannak külföldi egyesületi tagságok is.
Részlet a válaszából: […] ...a költségvetési szerv nevére szóló bizonylat nem isszülethet.Amennyiben nem a felsorolt szervezetekhez történőcsatlakozásról, hanem szolgáltatási szerződés keretében nyújtott oktatásról,szakmai ismeretek bővítéséről, kiadványokról van szó éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.
Kapcsolódó címkék: