Cégtelefon számviteli elszámolása

Kérdés: Intézményünkben a magáncélú telefonhasználatra vonatkozóan a szolgáltatás 20 százaléka után fizetjük meg a közterheket, és ezt nem téríttetjük meg a dolgozókkal. A telefonszámlákat az 55. (szolgáltatások) és 56. (áfa) főkönyvi számlákra könyveljük le a teljesítéskor. Kérdésünk, hogy az adókötelezettség alapjául szolgáló összeget (telefonszámlák 20 százalékát) át kell-e könyvelni a dologi kiadásokról a személyi juttatások közé (51-52.), mivel ez természetbeni juttatásnak minősül?
Részlet a válaszából: […] A cégtelefon magáncélú használatát a költségvetési szerv, haazt nem vagy csak részben térítteti meg munkavállalóval, akkor ezt az összegetnem az 55121. Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadási számlán, hanem az51429. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.
Kapcsolódó címkék:  

Adatátviteli célú távközlési díjak elszámolása

Kérdés: Miként kell könyvelni az internet-előfizetést (pl. Axelero, ASDL Otthon szolgáltatás vagy Datatrans Internet): adatátviteli célú távközlési díjként vagy egyéb kommunikációs szolgáltatásként?
Részlet a válaszából: […] Az internet-előfizetéssel kapcsolatos díjak adatátviteli célú távközlési díjnak minősülnek, ebből következően az ezzel kapcsolatos kifizetéseket az 55122. Adatátviteli célú távközlési díjak főkönyvi számlán kell elszámolni. Hasonlóan kell eljárni a kapcsolt, illetve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 18.
Kapcsolódó címke: