Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

136 találat a megadott számviteli nyilvántartások tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Klíma számviteli elszámolása

Kérdés: Intézményünk arról döntött, hogy a nyári melegre való tekintettel, a munkafeltételek javítása érdekében gondoskodik a munkaterületek hűtéséről, klimatizálásáról (fűtésre nem használható). Miként történik majd a beruházás számviteli elszámolása?
Részlet a válaszból: […]ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó - jogszabályban nevesített - hozzájárulások, díjak (víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, villamosenergia-hálózati csatlakozási díj, gázhálózati csatlakozási díj) megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok.A műszaki berendezések, gépek, járművek között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló erőgépeket, erőművi berendezéseket, egyéb gépeket, berendezéseket, műszereket és szerszámokat, szállítóeszközöket, hírközlő berendezéseket, számítástechnikai eszközöket, a tevékenységi profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési eszközöket, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházást, felújítást.Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé tartoznak azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek, amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják. Ilyenek különösen: az egyéb üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések, járművek, az irodai, igazgatási berendezések, felszerelések, az üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházás, felújítás.Az Áhsz. 11. §-a (3) bekezdésének előírásai szerint az ingatlanok között kell nyilvántartani a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek.A mérlegben a tárgyi eszközökön belül kell kimutatni:a) az Szt. 26. §-ának (2) és (3) bekezdéseiben foglaltakkal megegyező tartalommal az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat,b) az Szt. 26. §-ának (4) és (5) bekezdéseiben foglaltakkal megegyező tartalommal a (4) bekezdés szerinti gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket,c) az Szt. 26. §-ának (6) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a tenyészállatokat,d) az (5) és (6) bekezdés szerinti beruházásokat, felújításokat, ése) a tárgyi eszközök értékhelyesbítését.Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési (beszerzési) érték az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység ellenértékét, díjait (ezen tevékenységeknek saját vállalkozásban történt végzése esetén az 51. § szerinti közvetlen önköltség aktivált értékét), a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat és adójellegű tételeket, a vámterheket foglalja magában.Építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, amennyiben az épületet, az építményt rendeltetésszerűen nem veszik használatba (az épület, építmény rendeltetésszerűen nem hasznosítható), akkor az épület, építmény beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait a telek (a földterület) értékét növelő beszerzési költségként kell elszámolni a telek (a földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelő összegig. Az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás (az épület, az építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell figyelembe venni.A klímaberendezés számviteli elszámolásának megítélésekor mindezeket figyelembe kell venni, és a beszerzést a beszerelés céljától függően szükséges minősíteni.Amennyiben a klímaberendezés az épület egészének használhatóságát növeli, továbbá a beszerelés az épület[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5044
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Bankbetétlekötés

Kérdés: Önkormányzatunk szabad pénzeszközeit rövid lejáratú bankbetétben köti le. A betétlekötést és a -feloldást halmozottan kell könyvelni a megfelelő rovatokon (K916, B817)? Ezzel gyakorlatilag indokolatlanul megnöveljük a költségvetési főösszeget.
Részlet a válaszból: […]Követelésként (amennyiben korábban nem került előírásra)T094082 - K0041b) TeljesítéskéntT005 - K0940834. A kamat jóváírása a pénzügyi számvitel szerinta) Követelésként (amennyiben korábban nem került előírásra)T3514 - K932b) TeljesítéskéntT311/312 - K35145. A jóváírt és tőkésített kamat könyvelése betétnövekménykénta) Lekötött bankbetét elhelyezése a költségvetési számvitel szerintT059163 - K003b) Lekötött bankbetét elhelyezése a pénzügyi számvitel szerintT311/312 - K32/33Lekötött bankbetétek megszüntetésének számviteli elszámolása a következő:1. Lekötött bankbetét-megszüntetés a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4400
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 167-es szám 3227-es kérdésével kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a lakásépítési alapszámlán lévő havi kamatjóváírás összegét át kell utalni az előirányzat-felhasználási keretszámlára?
Részlet a válaszból: […]történő átutalással valósul meg, amelyet legalább negyedévente szükséges elvégezni.Ezeknek a gazdasági eseményeknek a számviteli elszámolása a következő:Lakásépítési számlán jóváírt kamatT 355 - K 41231, 41331Átutalt kamat kivezetéseT 41231, 41331 - K 355Az átutalt kamat jóváírása az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3303
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói számla

Kérdés: Hogyan kell lekönyvelni a lakásépítés és
-vásárlás munkáltatói számlán lévő pénzösszeg egy részének előirányzat-felhasználási keretszámlára történő átvezetését működési feladatok ellátása esetén?
Részlet a válaszból: […]költségvetése végrehajtásaként befolyt bevételeknek és teljesített ki­adásoknak, ezért az elemi költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentésében megjelenő bevételek és ki­adások között nem lehet számba venni. A számla év végi maradványa nem része a költségvetési szerv előirányzat-maradványának.A számla a központi költségvetési szervek dolgozói lakásépítésének, illetve -vásárlásának támogatását szolgáló pénzeszközök elkülönített elszámolására szolgál.Amennyiben központi költségvetési szerv a lakásépítési számláról átvezetést végez az előirányzat-felhasználási keretszámlára, akkor a könyvelése valóban tőkeváltozással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3286

5. találat: Szakmai szolgáltatás

Kérdés: Milyen kiadásokat kell elszámolni a szakmai szolgáltatások kiadásai soron?
Részlet a válaszból: […]megrendeléséhez kapcsolódó kiadásokat, amelyek- nem minősíthetők vásárolt közszolgáltatásnak,- nem sorolhatók a szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetésekhez, de az alaptevékenység szakmai ellátásához szükségesek, s eddig általában az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásaiban kerültek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3283

6. találat: Háziorvos megbízási szerződésének számviteli elszámolása

Kérdés: A vállalkozó háziorvos által megbízási szerződés alapján végzett és kiszámlázott bölcsődei orvosi ellátás, illetve ügyeleti tevékenység a vásárolt szolgáltatások, illetve a szellemi tevékenységek között kerül számviteli elszámolásra?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás megvásárlása magánvállalkozóktól, vállalkozásoktól, nonprofit szervezetektől. Ilyen szolgáltatás vásárlása történhet magánorvostól vagy magántanártól is.A szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés a dologi kiadások között, a szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés (számlás foglalkoztatás) előirányzat csak különösen indokolt esetben tervezhető.A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási elő­irányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető [Ávr. 43. § (4) bekezdés].Ezen a soron kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv szakmai alapfeladata (nem szabad kapacitását célzó tevékenység vállalkozási tevékenység, illetve nem létesítményfenntartási, üzemeltetési feladat) keretében szellemi jellegű tevékenység számla ellenében történő külső személlyel, szervezettel való munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (vállalkozási és megbízási szerződés alapján létrejött jogviszony) létesítése következtében felmerülő kifizetéseket.Amennyiben a költségvetési szerv komplett szolgáltatást, végterméket vásárol, azt nem itt, hanem a Vásárolt közszolgáltatások soron kell tervezni és elszámolni. Nem minősül végtermékvásárlásnak az egyéni vállalkozó óraadó tanár foglalkoztatása, az esetenként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3277

7. találat: Kiadási pénztárbizonylat

Kérdés: Iskolánkban az igazgató kérésére április hónaptól a kiadási pénztárbizonylatot nem a pénztárban kell kiállítani, hanem a titkárságon az egyik kolléganő végezné. Úgy tervezik, hogy számla alapján (vagy bemondásra, hogy valakinek adjunk pénzt valamire) kiállítja a bizonylatot, letépi az első példányt, azt hozzák át a pénztárba. Mellé rakjuk a kötelezettségvállalási belső nyomtatványunkat. Ekkor a pénztárban aláírja a pénzt felvevő a kiadási pénztárbizonylat első példányát (mert ugye csak az van a pénztárban). Így a kiadási pénztárbizonylaton a pénzt átvevő csak az eredeti példányon ír alá, ami számomra nem egyértelmű, mert ezzel eleve a másodpéldány nem lesz bizonyító erejű, hogy ki is vette fel a pénzt valójában? Ugyanis maga a tömb őrzése sem a pénztárban lenne. Tudomásom szerint a pénztár bizonylatait a pénztáros állíthatja ki, mind a bevételi, mind a kiadási pénztárbizonylatot. Úgy érzem, hogy ezzel megsértünk több törvényt, és zártkörű rendszer sem biztosítható. Szeretnék választ kapni arra, a fentiekben vázolt folyamat megfelel-e a szabályoknak Önök szerint?
Részlet a válaszból: […]a pénztárhelyettes állít ki, pénztári befizetés esetén bevételi pénztárbizonylat, pénztári kifizetés esetén pedig kiadási pénztárbizonylat kiállításával. A kiadási pénztárbizonylatok mellé szükséges a pénztári alapbizonylatokat csatolni, amely lehet például számla, személyi jellegű kifizetések jegyzéke, kiküldetési rendelvény, vásárlási előlegre jogosító engedély, vagy más kifizetést engedélyező bizonylat stb. A kiadási pénztárbizonylat hárompéldányos nyomtatvány, amelyet a példányok kitépése nélkül kell kitölteni úgy, hogy mindhárom indigós lapon szerepeljenek a kötelezően kitöltendő adatok. A kitöltést követően az első példányt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelésnek kell átadni. A második példányt a pénz felvételére jogosult személy kapja. A harmadik példánynak a tömbben kell maradnia.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2643
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Végleges lakáscélú támogatás elszámolása központi költségvetési szerveknél

Kérdés: A munkáltatói célú vissza nem térítendő lakástámogatás könyvelési tételeit, valamint az ehhez kapcsolódó KTK-rendezést szeretném megkérdezni.
Részlet a válaszból: […]funkcionális osztályozás szerint T 72, 751 - K 389 - lakásépítési számla jóváhagyása T 355 - K 4122, 4132 (KTK: -) 2. Kifizetés a kedvezményezett részére T 4122, 4132 - K 355 (KTK: -) Ha ezt a támogatást nem az adott évi költségvetésből fizetik, hanem már meglévő törlesztőrészletek terhére, akkor a kifizetés és a könyvileges elszámolás a következő. 1. Törlesztés elszámolása bevételként - közgazdasági osztályozás szerint T 499 - K 194541 (KTK: 540) - funkcionális osztályozás szerint T 1999 - K 992, 9951 2. Végleges támogatás biztosítása […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2608

9. találat: Bankszámlanyitás lehetősége

Kérdés: Központi költségvetési intézményünknek 2009. évben szükségszerű volt a látogatók számára bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítani múzeumi belépőjegyek megvásárlásához. Ezért az ajánlatokat kikérve, a legolcsóbb banki árajánlatot fogadtuk el. Így ennél a banknál folyószámlát kellett nyitnunk a pénzforgalom kezeléséhez. Erre a számlára folyik be a bankkártyás tranzakciókat érintő jegybevételünk, ahol természetesen kezelési költséget számítanak fel. A kérdésünk az lenne, hogy ezeket a tételeket melyik főkönyvi számlán keresztül kell könyvelni, elsősorban, hogy melyik főkönyvi számlát kell használni a folyószámlához?
Részlet a válaszból: […]társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, a társadalombiztosítás központi hivatali szervei és ezek igazgatási szervei, a rendelkezésükbe utalt pénzalapok, az elkülönített állami pénzalapok". Ugyanezen törvény 18/C. § (5) bekezdése kimondja, hogy az előbb felsorolt, meghatározott kincstári körbe tartozók pénzeszközeiket kötelesek a kincstári egységes számlán elhelyezni, és folyamatosan ott tartani. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 94-96. §-aiból szintén ez következik. Központi költségvetési szerv az Áht.-ban, Ámr.-ben meghatározott esetekben nyithat hitelintézetnél bankszámlát, jelen eset azonban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2586

10. találat: Uniós pályázat számvitele

Kérdés: Önkormányzatunk uniós pályázaton nyert projekt keretében külső kivitelezővel beruházást valósít meg. Az elszámolható költségeknek, illetve annak alapján igénybe vehető támogatásnak részét képezi a projekt megvalósításában közreműködő önkormányzati dolgozók bérének és járulékának ráfordítással arányos része. Helyesen járunk-e el akkor, ha a projektmenedzsment elszámolható bérköltségét kiadásként az 5 számlaosztályban jelenítjük meg, és belső bizonylat alapján az 1 számlaosztály állományi számláin beruházásként mutatjuk ki? Az elszámolt menedzsmentköltségre jutó támogatás összegével pedig - a közgyűlés döntése alapján - megemeljük a bérelőirányzatot.
Részlet a válaszból: […]tehát az üzembe helyezést megelőzően felmerült, beruházással közvetlenül kapcsolatban lévő bér- és járulékköltségek is. A kérdésben érintett uniós pályázat olyan beruházás lesz, ahol a beruházást idegen vállalkozó, külső kivitelező végzi, de a pályázati beruházás lebonyolításához szükséges szolgáltatásokat maga a beruházó önkormányzat biztosítja, ezért a projekt lebonyolításában közreműködő menedzsment, önkormányzati dolgozók bére és járulékai a projekt elszámolható közvetlen költségei közé tartoznak, ennek értelmében a beruházás saját előállítású beruházásnak számít. A saját előállítású beruházás közvetlen költségébe a beruházás megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerült minden, a projekthez közvetlenül hozzárendelhető, kapcsolható költséget is be kell számítani. Az eszköz bekerülési értékének részét képezik azok a költségek, amelyek az eszköz előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá az eszközre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. Ezek együttesen adják a közvetlen önköltséget. Az elvégzett, a nyújtott, a teljesített szolgáltatás bekerülési értékének részét azok a költségek képezik, amelyek a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek, a szolgáltatás végzésével, nyújtásával, teljesítésével szoros kapcsolatban voltak, továbbá a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. Szolgáltatások esetében ezek együttesen alkotják a közvetlen önköltséget. Az előállítási költségek között kell elszámolni az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított, vásárolt anyag bekerülési, beszerzési értékét. Továbbá ugyanitt kell elszámolni a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját előállítású termék tényleges beépítésekor, illetve a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg. Értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános költségeket - az eszközértékelés alapjául szolgáló - közvetlen önköltség nem tartalmazhat. A pályázattal támogatott beruházásról az elszámoláshoz gyűjteni szükséges a beruházás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2583
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést