13. havi, ún. különjuttatás

Kérdés: A 2003. évi XCV. tv. módosította a Ktv. 49. §-t. 2004. év közben a jogviszony megszűnésekor időarányosan jár-e az egyhavi különjuttatás a dolgozó részére?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 2004. január 31-ig hatályos szabályozása általánosan ismert a közszférában. E szerint a köztisztviselő minden naptári évben - a tárgyévi munkavégzési kötelezettsége időtartamának arányában - egyhavi illetményre volt jogosult. Ezt az összeget a tárgyév december...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.

Felmentés esetén járó juttatások

Kérdés: 2005. július 8-án leszek 57 éves. 2004 júliusában már 38 év munkaviszonnyal rendelkezem majd, ebből 34 éve köztisztviselőként dolgozom jelenlegi munkahelyem. Előrehozott öregségi nyugdíjazásomkor megkaphatom-e a 40 éves jubileumi jutalmat, a felmentési időt, illetve a rekreációs szabadságot? Milyen egyéb juttatásokat kaphatok még nyugdíjazásomkor?
Részlet a válaszából: […] ...kell fizetni.A kérdésben felvetett esetben - ha az adatok pontosak - nyugdíjazáskor sor kerülhet a 40 éves jubileumi jutalom kifizetésére. Tizenharmadik havi illetmény: a 2004. február 1-jétől hatályos szöveg szerint a köztisztviselő minden naptári évben egyhavi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 29.

Személyi alapbér fogalma

Kérdés: A közalkalmazotti kifizetéseknél mi tartozik a személyi alapbérbe? Mi a 13. havi bér és a jutalom alapja (garantált illetmény, hasznosítás százaléka, munkáltatói döntés)?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 85. § (7) bekezdés i) pontja alapján eltérő rendelkezés hiányában, ahol a jogszabály személyi alapbért említ, azon illetményt is érteni kell.A Kjt. ugyanakkor nem határozza meg az illetmény fogalmát, de többféle illetményelemet szabályoz. A kinevezési okirat több...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 26.

Közalkalmazottak tizenharmadik havi illetménye

Kérdés: Ha valaki január 1-jétől július 31-ig dolgozik, és augusztus 1-jétől fizetés nélküli szabadságon van (GYED-et vesz igénybe), milyen időtartam után jár neki a tizenharmadik havi illetmény? Kell-e arányosítani?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. általános rendelkezése szerint a közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap jogviszonnyal rendelkezik. Időarányosan jár a tizenharmadik havi illetmény, ha a tárgyévben legalább hathavi közalkalmazotti jogviszony fennáll...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 18.
Kapcsolódó címke:

Tizenharmadik havi jutalom és jubileumi jutalom számítási alapja

Kérdés: A Kjt. 68. §, illetve a 78. §-a a tizenharmadik havi illetmény, illetve a jubileumi jutalom alapjaként a közalkalmazotti illetményt határozza meg. Mely illetményelemek tartoznak bele, illetve melyeket kell figyelmen kívül hagyni a fenti juttatások számításakor?
Részlet a válaszából: […]

A tizenharmadik havi jutalom és a jubileumi jutalom alapjának számításánál nem szabad figyelembe venni a Kjt. szerinti illetménypótlékok és a keresetkiegészítés összegét, valamint a nem rendszeres juttatások összegét sem.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 14.
Kapcsolódó címkék: