Óvodavezető illetménye

Kérdés: Településünkön 2 csoportos önkormányzati fenntartású óvoda működik 48 fővel, az óvodavezető függetlenített. Óvodapedagógus-hiány miatt a vezető foglalkozik az egyik csoporttal. Kötelező heti óraszáma 12 óra, melyet a csoportban tölthet, viszont a jelenlegi helyzetben sokkal többet van a csoporttal.
1. Szabályos-e ez az eljárás?
2. Jár-e neki túlóra vagy helyettesítési díj?
3. Ha igen, mi alapján kell kiszámolni?
Figyelembe kell-e venni a köznevelési törvény szerinti 4.33-as szorzót, és a heti 12 órával beszorozni, hogy megkapjuk az osztószámot, amivel az alapilletményét osztva megállapítható az órabér, vagy az óvodapedagógusra irányadó heti 32 kötelező óraszámot kell figyelembe venni, mert mint óvónő helyettesít, és nem mint vezető?
4. Jár-e neki ezért pluszjuttatás?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt szükséges rögzíteni, hogy mely jogszabályokat kell alkalmazni a pedagógusok munkaidejével, annak beosztásával kapcsolatban.Az Nkt. kimondja, hogy a köznevelési intézmény munkavállalói, közalkalmazottai tekintetében - a munkáltatótól függően - a Munka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Közalkalmazotti többletfeladatok díjazása

Kérdés: Igazgatóságunk munkaügyi osztályán foglalkoztatott közalkalmazottak kinevezés szerinti munkaköre munkaügyi előadó. Az osztályon jelenleg egy üres álláshely van, emiatt a munkaügyi előadóknak olyan feladatokat is el kell lát-niuk, ami nem szerepel a munkaköri leírásukban. Milyen módon és formában lehetne kompenzálni a közalkalmazottakat a többletfeladatok ellátásáért? Fizethető-e részükre helyettesítési díj? Amennyiben igen, és a helyettesítést túlórában látják el, kell-e nekik rendkívüli munkavégzési pótlékot fizetnünk? Szeretném kiemelni, hogy itt nem más munkaköri feladatokat kell ellátni, mert a munkakör ugyanaz, mint akit helyettesít, hanem a munkaköri leírásán kívüli többletfeladatokkal bízza meg a munkáltató. Adott esetben dönthet-e úgy a munkáltató, hogy mivel a munka-köri leírást egyoldalúan a munkáltató határozza meg, módosítja azt munkaszervezési okokra hivatkozva, és nem kompenzálja a közalkalmazottat a többletfeladatok ellátásáért?
Részlet a válaszából: […] ...az esetben, ha teljesen egyező feladatokat kell ellátni, azonban ezáltal mennyiségileg többet kell az érintett munkavállalónak dolgozni, az túlóraként jelentkezik. Természetesen az sem kizárt, hogy a kettő együttesen jelentkezik, tehát akár a helyettesítési díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Hivatali munkarendben dolgozó közalkalmazottak munkaidejének kezelése

Kérdés: A hivatali munkaidősök hétfőtől csütörtökig egyforma, pénteken pedig rövidített beosztással dolgoznak (átlagban kijön a heti 40 óra). Őket eddig munkaidőkeretesként kezeltük, havi kerettel. Amikor több óra jött ki a teljesítendőnél, akkor túlórát számfejtettünk. Helyes-e ez az eljárás, illetve kell-e munkaidőkeretet alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 97. §-ának (3) bekezdése alapján a kérdésben szereplő munkarendet valóban egyenlőtlen munkaidő-beosztásnak lehet tekinteni (mind a 2019 előtti, mind a 2019. január 1-jétől hatályos szöveg alapján), bár a gyakorlatban az ilyen típusú hivatali munkarendeknél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Munka Törvénykönyve munkaidő--szervezéssel kapcsolatos módosításai 2019-től

Kérdés: Az elfogadott Mt.-módosítások fényében hogyan változnak a rendkívüli munkavégzés elrendelésére, a pihenőidőre és munkaidőre vonatkozó szabályok?
Részlet a válaszából: […] ...hogy arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony év közben kezdődött, határozott időre vagy részmunkaidőre jött létre. Mindkét fajta túlórát és a vonatkozó megállapodásokat a munkáltatónak nyilván kell tartania.Garanciális szabály, hogy az önként vállalt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Túlóra elrendelésének jogszerűsége és a megtagadás lehetőségei

Kérdés: Rendezvény miatt előre tervezett szombati munkavégzést rendelne el a munkáltató, milyen feltételek mellett teheti ezt meg, illetve milyen esetben tagadhatja meg a munkavégzést a közalkalmazott? Mit kell fizetni, ha a munkavállaló bejött dolgozni, de mégsem volt szükség a munkájára, mert a munkáltató nem tudott neki munkát adni?
Részlet a válaszából: […] Munkajogi szempontból a szombati munka elrendelése ugyanolyan munkáltatói utasítás, mint a rendes munkaidőben történő munkavégzésre utasítás. Alapvetően három tényezőt kell megvizsgálni:1. Nincs-e kifejezett tilalom a rendkívüli munka elrendelésére (Mt. 113-114. §, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

A távmunkavégzés egyoldalú megszüntetése

Kérdés: Megszüntetheti-e egyoldalúan a munkáltató a munkaszerződésben rögzített távmunkát, ha már nem áll érdekében annak engedélyezése?
Részlet a válaszából: […] ...számára. Mérlegelhetjük párhuzamosan ennek előnyeit (pl. nem kell irodát biztosítani, főszabályként kötetlen a munkarend, nincs túlóra stb.) és azt, hogy a feladatok teljesítése így hatékony-e (nyilván elvárás, hogy a feladatok teljesítése valamilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Rendkívüli munkavégzés elrendelésének jogszerűsége

Kérdés: Hatórás részmunkaidőre vagyok kinevezve, de 2016 novembere óta 8 órában dolgozom. Ezt úgy oldják meg, hogy mindig 2 óra túl--órának minősül. Hiába dolgoztatnak velem 8 órát, cafeteriát 6 órás munkára fizetnek.
Részlet a válaszából: […] ...ezzel ellentétes eljárása rendeltetésellenesnek minősül. Az tehát, hogy valakit részmunkaidőben alkalmazzanak, ugyanakkor folyamatosan túlórát rendeljenek el részére, vagyis előre kalkulálva a munkaidő megszervezésénél a túlórával, nem tekinthető jogszerűnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Rendkívüli munkavégzés díjazásának kifizetése, kötelezettség-vállalás, utalványozás az arra jogosult akadályoztatása esetén

Kérdés: 2017. február 14-én fogadta el a kép-viselő-testület a 2017. évi költségvetést, melyben szerepel egy sor a túlórák és helyettesítések költségeinek fedezetére. Jogszerűen járt-e el a jegyző, ha 2017. január 23-án - a megnövekedett ellátandó feladatokat látva - munkaidőn túli munkavégzést írásban rendelt el a hivatali dolgozók esetében? Annak lecsúsztatása nem volt lehetséges az elkövetkező hónapban, ezért a költségvetés elfogadása után - amelyben szerepel egy ilyen sor a fedezetére - február 28-án történt meg a kifizetése, szabadidő megváltása.
Részlet a válaszából: […] A Kttv. alapján a köztisztviselőt (kormánytisztviselőt) rendkívüli munkaidő teljesítése esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg, kivétel a heti pihenőnapi és a munkaszüneti napi rendkívüli munkavégzést, amelyek esetében kétszeres, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Kötelezettségvállalás

Kérdés: A mérlegképes könyvelők részére tartott továbbképzésen hangzott el, hogy a megrendelőt kizárólag abban az esetben lehet kötelezettségvállalásnak tekinteni, amennyiben azt a vállalkozó visszaigazolta. Kérem szíves állásfoglalásukat a témában!
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott tartalmú fizetési kötelezettséget testesít meg.Ezek a következők lehetnek:- kinevezési okirat, alkalmazási okirat,- túlóra, helyettesítés,- jutalom elrendelése,- szerződés, megállapodás,- visszaigazolt megrendelés,- pályázati úton...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Korábbi vállalatnál eltöltött jogviszony beszámíthatósága a jubileumi jutalomra jogosító időbe

Kérdés: Jogviszonyom 1989. július 5-én kezdődött a Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalatnál, azon belül is az útkarbantartás, tisztítási egységnél. A téli ügyeleteket, túlórákat a fizetésünktől külön, a tanácstól kaptuk. Itt a jogviszonyom 1995. 03. 22-ig állt fenn. 1995. 03. 27-én helyezkedtem el a jelenlegi munkáltatómnál egy vidéki polgármesteri hivatalnál, azóta itt dolgozom. Mikor válok jogosulttá a 25 éves jubileumi jutalomra, illetve az első munkahelyemen eltöltött idő beleszámít-e?
Részlet a válaszából: […]

A Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalat nem minősül a Kttv., Ktv., Ktjv. vagy Kjt. hatálya alá tartozó szervnek vagy annak jogelődjének, így az ott eltöltött idő nem vehető figyelembe a jubileumi jutalom szempontjából.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.
1
2
3