Helyi utazási bérlet elszámolása

Kérdés: Belső szabályzat előírása alapján a napi munkába járáshoz a munkáltató helyi utazási bérletet biztosít a foglalkoztatottaknak bérjövedelemként adózó havibérlet formájában. A juttatás térítése havonta utólagos elszámolással történik. Elfogadható a juttatás elszámolása - amennyiben a munkáltató belső utasítása így rendelkezik - a foglalkoztatott által megvásárolt 9500 forintos havibérletszelvény leadása ellenében?
Részlet a válaszából: […] ...helyi utazási bérlet összevonandó jövedelemként adózik. Az adótörvény a juttatás feltételeit nem határozza meg. A munkáltató döntése, hogy kéri-e a bérletszelvény leadását, vagy sem. Arra sincs előírás, hogy havonta, utólag, vagy előre, vagy évente egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Helyi utazási bérlet elszámolása

Kérdés: A napi munkába járáshoz a munkáltató helyi utazási bérletet biztosít a foglalkoztatottaknak bérjövedelemként adózó havibérlet formájában. A juttatás térítése havonta utólagos elszámolással - a bérletszelvény, illetve a munkáltató nevére kiállított számla leadásának ellenében - történik. Elfogadható a juttatás elszámolása csak a bérletszelvény leadása ellenében? Amennyiben igen, a számla nélküli elszámolás a foglalkoztató által természetes személy részére megvásárolt 9500 forintos havibérlet elszámolása megengedett?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalóknak adott helyi utazási bérlet juttatása a jogviszonyra tekintettel adott összevonandó jövedelem, azaz a munkabér szabályai szerint kell a magánszemélytől levont személyi jövedelemadót, járulékokat és a munkáltató által fizetett szociális hozzájárulási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.
Kapcsolódó címkék:    

Közlekedési költség megtérítése pénzben

Kérdés: Cégünknél a bérletszelvények kiosztása nagyszámú személyes találkozást igényel. A bérletszelvények az értékük miatt belső postával nem szállíthatók, azokat a kijelölt kollégák átveszik, a szervezeti egységüknél pedig kiosztják. A koronavírus-világjárványra tekintettel december hónapban bérlet jogcímen pénzben fizetnénk ki a BKV-bérlet árát a munkavállalóknak, mely az alábbi kérdéseket vetette fel:
- Számoljanak-e el a bérlet megvételéről a kollégák számla formájában 2021. évben egy meghatározott időpontig? Ha magánszemélyként vásárolják meg a bérletet, akkor 103 000 forint az éves bérlet ára, viszont akkor nem kérhetik a munkáltató nevére a számlát. Ha a munkáltató nevére kérik a számlát, akkor 114 600 forint az éves bérlet ára.
- Ha nem kell elszámolniuk, akkor csak az erről szóló egyedi KÁT-utasításban, valamint a döntést követő tájékoztatóban szerepeljen, hogy ezt az összeget közlekedési költségre kell fordítaniuk? Esetleg egy nyilatkozat formájában aláíratnánk velük, hogy erre fordítják?
- A kilépők esetében időarányosan vissza kellene fizetni, az új belépő időarányosan megkapná? Ha visszafizettetjük, akkor a bruttó vagy nettó összeget? A nettót humánusabb lenne, azonban, ha az új belépőknek is biztosítjuk ezt a juttatást, akkor többszörösen fizetjük meg a járulékokat.
- Továbbá a 4079/2020. Korm. határozat értelmében egyhavi illetményen felüli juttatás fizethető csak a munkavállalónak, márpedig a BKV-bérlet a K1113 rovaton számolandó el ugyanúgy, mint a motivációs elismerés. Ezért felmerül a kérdés, hogy hogyan igazolható az, hogy nem bújtatott motivációs juttatást fizetünk ki ezen a jogcímen. Nem szeretnénk a BKV-bérlet miatt büntetést fizetni.
Milyen feltételekkel adható pénzben a helyi közlekedés költségtérítése?
Részlet a válaszából: […] A helyi közlekedésre a dolgozóknak adott bérlet az Szja-tv. hatályos rendelkezései szerint összevonandó jövedelemként adózik akkor, ha nem munkavégzés feltételeként biztosítják. A bérletjuttatás összevonandó jövedelemként adózik a bérhez hasonlóan, vagyis a dolgozóktól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Kézbesítő utazási bérlete

Kérdés: Költségvetési szerv a kézbesítő beosztásban lévő dolgozójának éves budapesti bérletet vesz. A bérlet érvényessége 2016. februártól 2017. februárig tart. Milyen összeggel kell a KIRA rendszerben feladni, illetve év végén milyen főkönyvi számra kell átvezetni a 365151-ről? Elhatárolásként kell beállítani 2016 végén?
Részlet a válaszából: […] A kézbesítő beosztásban lévő dolgozónak a munkaköri feladatai ellátáshoz biztosított bérletet az intézmény nevére szóló számlával lehet elszámolni. Az Szja-tv. 4. §-ának (2a) bekezdése alapján ez nem bevétel, tehát nem keletkezik sem a magánszemélynek, sem az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.
Kapcsolódó címkék:  

Helyi utazási bérlet térítésének köztehervonzatai

Kérdés: Helyi utazási bérlet ára hogyan téríthető meg a dolgozó részére, milyen adóvonzattal?
Részlet a válaszából: […] ...keletkezik jövedelem és közteher-fizetési kötelezettség sem a munkavállalónál, sem a munkáltatónál abban az esetben, ha részére helyi utazási bérletet biztosítanak. Nem keletkezik ugyanis bevétel valamely személy által a tevékenységében közreműködő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.
Kapcsolódó címke:

Munkába járás költségtérítésének bizonylatolása

Kérdés: Önkormányzatunk vásárolja meg dolgozóinak a munkába járáshoz szükséges bérletet, és azt hónap elején kiosztja munkavállalóinak, melyet a munkavállaló aláír, hogy átvette, illetve a 14% önrészt befizeti. A bérleteket a munkáltató nevére szóló számlával vásároljuk. A bérletet le kell-e adni ezek után a dolgozónak a munkáltató részére?
Részlet a válaszából: […] ...nem kell figyelembe venni a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén az utazási bérlettel, az utazási jeggyel történő, a kormányrendelet által előírt elszámolás ellenében, legfeljebb a bérlet, jegy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 10.
Kapcsolódó címkék:  

Helyi utazási bérlet juttatása

Kérdés: Intézményünk a szociális gondozóként foglalkoztatott alkalmazottai részére helyi utazási bérletet biztosít, mert az a napi munkavégzésükhöz szükséges.
Részlet a válaszából: […]  Milyen adókötelezettségünk lesz a helyi bérlet juttatásávalösszefüggésben? Tudomásunk szerint a helyi bérletet csak béren kívülijuttatásként lehet adni.Az Szja-tv. 4. §-ának (2) bekezdése szerint nem keletkezikbevétel olyan dolog használatára, szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.
Kapcsolódó címkék:  

Munkába járás költségtérítése

Kérdés: Egy munkavállalónk munkába járásra költségtérítést igényelt, azonban a gépjármű forgalmi engedélyében tulajdonosként nem ő, hanem egy betéti társaság van megjelölve. A társasági szerződése alapján ennek a betéti társaságnak a beltagja a mi munkavállalónk. Intézményünknél fennálló jogviszony alapján fizethetünk-e 9 Ft/km költségtérítést ezzel az autóval történő munkába járás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...figyelembe venni azt a bevételt, amelyet amunkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járásesetén- az utazási bérlettel, az utazási jeggyel történő, azemlített kormányrendelet által előírt elszámolás ellenében, legfeljebb abérlet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 2.

Munkába járás

Kérdés: Önkormányzatunk a vidékről beutazó dolgozók bérletét az önkormányzat nevére szóló számlával vásárolja meg és osztja ki a dolgozóknak. Kötelező-e a dolgozótól beszedni a bérlet 80%-a, illetve vasúti közlekedés esetén a 86% feletti részt? Amennyiben a dolgozótól nem kerül beszedésre a különbözet, természetbeni juttatásnak minősül-e akkor is, ha a számla (a bérletek ára) az önkormányzat nevére szól?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a munkáltatótól amunkába járásról szóló kormányrendelet alapján munkába járás címén kap adolgozó. A magánszemély az utazási bérlettel, az utazási jeggyel történőelszámolás ellenében térítést legfeljebb a bérlet, jegy árát meg nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.

Arckép nélküli helyi utazási bérlet

Kérdés: Véleményük szerint milyen főkönyvi számra számolandó el az arckép nélküli helyi utazási bérlet vásárlása, illetve van-e valamilyen adó- és járulékfizetési kötelezettség ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] Bővebb információra volna szükség ahhoz, hogy válaszolnitudjunk. Jelenlegi ismereteink szerint településenként eltérő a kérdésesbérlethez kapcsolódó utazási feltétel. Pontosan írják meg, hogy mely személyekés milyen feltételekkel jogosultak használatára, van-e további...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 28.
Kapcsolódó címke:
1
2
3