Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Kérdés: A 2007. évi CLII. törvény értelmében kell-e szakközépiskolában a vezetőség tagjainak (közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek) és a könyvelőnek vagyonnyilatkozatot tennie? Kötelezettségvállalásra jogosult az intézményvezető és a helyettesei. Ellenjegyzési jogosultsággal a gazdasági vezető, illetve akadályoztatása esetén a könyvelő rendelkezik. A kötelezettségvállalás aláírása csak ellenjegyzéssel lehetséges.
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezik, állami vagy önkormányzati vagyon gazdálkodásábanjavaslattételi, döntési, ellenőrzési jogosultsággal bír, úgy fennáll avagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége. A kötelezettségvállalásra jogosultintézményvezető és helyettesei a szakközépiskola nevében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.
Kapcsolódó címkék:  

Jogviszony módosítása

Kérdés: Átszervezés miatt létszámleépítésre kerül sor óvodánkban. Szeretném, ha minél kevesebb dolgozót kellene elküldeni. GYES-en lévő kolléganő helyettesítésére hogyan tudnám alkalmazni továbbra azt, akit határozatlan időre oda kineveztek?
Részlet a válaszából: […] ...ahol pl. csak magyar állampolgárral vagy büntetlen előéletűszeméllyel létesíthető jogviszony, vagy a jogviszony betöltéséhezvagyonnyilatkozatot kell tenni.A jogviszony minden esetben írásbeli kinevezéssel jön létre,főszabályként határozatlan időtartamra....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 28.
Kapcsolódó címke: