Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott visszatérítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Külföldi utasnak visszatérítendő áfával kapcsolatos kérdések visszáruzás esetén

Kérdés: Egyik külföldi ügyfelünk terméket vásárolt áruházunkban (a továbbiakban: társaság), melyet ki is vitt az országból, illetve a Közösség területéről is, és ezt a vámhatóság igazolta is. Később, amikor az áfáért jött vissza az ügyfél, visszáruzást kért az előző ügyletéből. A vissz-árubizonylatot elkészítettük, és ezzel az értékkel csökkentettük a visszafizetendő értéket. Mi a helyes, szabályos eljárás ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]Áfa-tv. ezen rendelkezése alapján abban az adómegállapítási időszakban, amelyben a külföldi utas vevőjük részére visszatérítették a korábban felszámított, fizetendő adóként megállapított és bevallott áfát, a külföldi utastól visszavett termékre eső áfa kivételével - tekintve, hogy azt nem térítették vissza a vevőjüknek - fizetendő adót csökkentő tételként vehetik figyelembe a ténylegesen visszatérített adót.A köznyelvben a visszáru kifejezést általában két esetre alkalmazzák:1. abban az esetben, amikor hibás teljesítés vagy más ok miatt az eredeti szerződés részben vagy egészében meghiúsul, és ennek következményeként a termékek egy része vagy egésze visszakerül az eladóhoz;2. egy visszavásárlási jogra épülő értékesítési konstrukció esetében, amelynél az eredeti vevő jogosult a szerződésben meghatározott időn belül arra, hogy a megvásárolt terméket visszaküldhesse, és a teljes vételárat visszatérítik számára (azaz a szerződés nem hiúsult meg).A szerződés meghiúsulhat olyan esetben is, amikor azért kerül vissza az áru az eladóhoz, mert a felek közötti szerződés vagy megállapodás biztosítja a vevő részére azt a jogot, hogy meghatározott határidőn belül, egyoldalú nyilatkozatával bármilyen (vagy a felek között meghatározott) okból elállhat a szerződéstől. Ilyen esetekben az ügylet csak a feltétel bekövetkeztével, illetve a kikötött határidő elteltével válik teljesítetté. A kérdésben vázolt esetben vélelmezhetően erről az esetről van szó, amely a fenti 1. pont alá tartozik.Ilyenkor, ha vevő él a szerződésben rögzített elállási jogával, akkor az áru értékesítésére vonatkozó szerződést az elállási jog érvényesítése visszamenőlegesen teszi részben vagy egészen érvénytelenné, azaz az ügylet részben vagy egészében meghiúsul.Abban az esetben, amikor valamilyen ok miatt (legyen az hibás teljesítés vagy a felek közötti szerződésben kikötött felfüggesztő feltétel nemteljesülése stb.) az eredeti szerződés részben vagy egészében meghiúsul, illetve az maradéktalanul nem teljesül, és ennek következményeként a termékek egy része vagy egésze visszakerül az eladóhoz, akkor az eladónak nem jár a teljes ellenérték, illetve a már megfizetett ellenértékből visszatérítésre lesz kötelezett. Az ilyen típusú meghiúsulás esetén a visszáru kapcsán számlahelyesbítést,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5255
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Közhatalmi bevételek

Kérdés: Hogyan kell eljárnunk abban az esetben, ha a közhatalmi bevételek között vannak olyan tételek, amelyek nem minket illetnek meg teljes egészében, egy része más szervezet részére beszedett közhatalmi bevétel? Hogyan történik a számviteli elszámolása?
Részlet a válaszból: […]közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó kis összegű követelések után kell megállapítani, és annak az előző negyedévi állományához mért különbözetét - előjelének megfelelően - a korábban elszámolt értékvesztés növeléseként vagy visszaírásaként kell elszámolni.Az Áhsz. 18. §-ának (3) bekezdése a közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó kis összegű követelések esetében lehetővé teszi az egyszerűsített értékelési eljárást. A negyedéves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékvesztés és annak visszaírása elszámolását az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon.A közhatalmi eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket. A pénzügyi számvitelben a 911. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek között kerül elszámolásra.Ha a befolyt közhatalmi bevételek visszatérítésre kerülnek, akkor azt a kifizetéssel megegyező év közhatalmi bevételeivel szemben, azok csökkentésével fogják nyilvántartásba venni. Év végén az összeg egyenlege nem lehet negatív, ezért esetleges negatív egyenleg esetén módosítaniuk kell az összeget nullára, majd a mínusz összeg és a nulla közötti különbözetet egyéb dologi kiadásként el kell számolniuk a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton.A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek számviteli elszámolása a következő:1. A közhatalmi bevétel követelésként való előírása a költségvetési számvitel szerint:T 093(2) Követelés közhatalmi bevételekreK 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla2. A közhatalmi bevétel követelésként való előírása a pénzügyi számvitel szerint:T 3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételreK 911 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek3. Teljesítés a költségvetési számvitel szerint:T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámlaK 093(3) Közhatalmi bevételek teljesítése4. Teljesítés a pénzügyi számvitel szerint:T 33 Fizetési számlákK 3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre5. Visszatérítési kötelezettség ismertté válásakor elszámolás a költségvetési számvitel szerint:a) Követelés csökkenéskéntT 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámlaK 093(2) Követelés közhatalmi bevételekreb) Teljesítés csökkenéskéntT 093(3) Közhatalmi bevételek teljesítéseK 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla6. Visszatérítési kötelezettség ismertté válásakor elszámolás a pénzügyi számvitel szerint (csak a bevételt beszedő szervezet által beszedett hányadot érintő részre):T 911 Közhatalmi eredményszemléletű bevételekK 36711 Kapott előlegek7. Visszatérítési kötelezettség teljesítése a pénzügyi számvitel szerint (csak a bevételt beszedő szervezet által beszedett hányadot érintő részre):T 36711 Kapott előlegekK 33 Fizetési számlák8. A visszatérítés miatti negatív közhatalmi bevételek nullára módosítása év végén a költségvetési számvitel szerint: az 5. pont szerintiek fordítottjaként9. A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) a pénzügyi számvitel szerint:T 3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételreK 911 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek10. A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) a költségvetési számvitel szerint:a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségkéntT 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokrab) TeljesítéskéntT 053553 Egyéb dologi kiadások teljesítéseK 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla11. A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) a pénzügyi számvitel szerint:a) KötelezettségkéntT 8435 Különféle egyéb ráfordításokK 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokrab) TeljesítéskéntT 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokraK 3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételreB) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között megosztott közhatalmi bevételek számviteli elszámolása a következő:1. A bevételt beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevétel követelésként való előírása az A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek számviteli elszámolása rész 1. és 2. pontja szerint történik.2. A bevételt beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevétel követelésként való előírása csak a részletező nyilvántartásokban történik.3. A közhatalmi bevétel beérkezésekor a beszedő szervezetnek járó bevételi rész elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint az A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek számviteli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5095

3. találat: Visszafizetendő támogatás kamata

Kérdés: Öt évvel ezelőtti támogatási szerződésünk alapján kapott támogatásunk egy részét vissza kell fizetnünk. A visszafizetési kötelezettségünk után az ügyleti kamat kiszámításánál melyik rendelkezés szerint szükséges eljárnunk, a megkötéskor hatályos vagy a most hatályos jogszabály szerint?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyokra, valamintb) megkezdett eljárási cselekményekrekell alkalmazni.(2) A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatta) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamintb) megkezdett eljárási cselekményekrea jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell."Az előzőekben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4886

4. találat: Túligényelt cafeteria elszámolása

Kérdés: Év közben megszűnt egy dolgozónk munkaviszonya. Cafeteriát időarányosan többet vett igénybe, mint amennyi járt volna neki. Munkaviszonya megszűnésekor a túligénylését levontuk munkabéréből. Hogyan kell helyesen lekönyvelni a gazdasági eseményt?
Részlet a válaszból: […]számítógép, könyvtári könyvek stb.Az érintett, volt dolgozóról kiderült, hogy a "cafeteria" tekintetében az időarányosan járó összegnél nagyobb mértéket vett igénybe, de a jogosulatlanul igénybe vett "cafeteria" összegét a munkabéréből levonták, amikor a munkaviszonyát megszüntették.A "cafeteria"-túligénylést, annak visszajáró részét, összegét dolgozóval szembeni követelésként szükséges előírni.Számviteli elszámolása a következő:Költségvetési kiadások "cafeteria"-visszarendezés esetén, nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a költségvetési számvitel szerint:a) Teljesítés csökkentésekéntT003 - K05 (3)b) Kötelezettségvállalás, más fizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4053
Kapcsolódó tárgyszavak: ,