Személyi jövedelemadó visszatérítése I.

Kérdés: Költségvetési szervként foglalkoztatunk magánszemélyeket. A gyermekes dolgozók személyijövedelemadó-visszatérítése kapcsán előfordulhat-e olyan eset, amikor a magánszemélynek részben vagy egészében vissza kell fizetnie a 2022. február 15-ig kiutalt adó-visszatérítést?
Részlet a válaszából: […] ...személyijövedelemadó-visszatérítés visszafizetésére - részben vagy egészében - akkor kerülhet sor, ha az adózó a 2021. december 31-ig benyújtott adó-vissza-térítésre vonatkozó nyilatkozatát jogosulatlanul tette meg, illetve a munkáltató/kifizető év közben rosszul...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.
Kapcsolódó címkék:    

Személyi jövedelemadó visszatérítése II.

Kérdés: Elváltak a szülők, és az édesanyának ítélték a gyereket, az anya kapta a családi pótlékot, ő vette igénybe a családi kedvezményt. Valójában azonban hol az apánál, hol az anyánál van a gyermek, és az apa ugyanúgy kiveszi a részét anyagilag és minden egyéb téren a gyermek nevelésében. Ha még 2021-ben kérelmezték a felváltva gondozott gyermek után járó 50-50% mértékű családi pótlékot, és a családi kedvezményt is így vették igénybe, akkor kérdés, hogy ebben az esetben - figyelemmel a rendeltetésszerű jogalkalmazásra - jár-e az adó-visszatérítés?
Részlet a válaszából: […] ...az ellátást folyósító szerv megállapította a családi pótlék 50-50 százalékos megosztását, nem zárható ki az sem, hogy az adó-visszatérítésre mindketten jogosulttá váljanak, ha 2021-ben volt olyan nap, amikor mindketten jogosultak családi kedvezményre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Személyi jövedelemadó visszatérítése III.

Kérdés: Az élettársaknak közös gyermeke van, de nem azonos lakcímre vannak bejelentve. Jár-e ez esetben mindkettőnek a visszatérítés?
Részlet a válaszából: […] ...rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek jár az szja-visszatérítés. Az Szja-tv. szerint családi kedvezményre jogosultként az a magánszemély kaphat a fentieknek megfelelő adó-visszatérítést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.
Kapcsolódó címkék:    

Személyi jövedelemadó visszatérítése V.

Kérdés: Más-e a megítélés a szünetelő kisadózó egyéni vállalkozóknál, mivel ők is személyi jövedelemadóként fogják megkapni a visszatérítést?
Részlet a válaszából: […] ...akkor 2021. évre a rá tekintettel a kisadózó vállalkozást a Katv. 8. §-a szerinti összegben terhelő tételes adó 25 százalékának visszatérítésére jogosult.A visszatérítés összegének kiszámításakor a 485/2020. Korm. rendelet szerint meg nem fizetett tételes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Brexittel kapcsolatos kérdések I.

Kérdés: 2021-ben milyen változásra kell számítani a Brexithez kapcsolódóan az Egyesült Királyságban letelepedett adózók által Magyarországon megfizetett áfa visszatéríttetése kapcsán, ideértve az áfa-visszatéríttetéshez szükséges csatolmányokat is? A 2020. évre vonatkozóan még vissza lehet igényelni (téríttetni) az áfát? A Brexitet követően szükséges lesz az Egyesült Királyságban letelepedett adózók számára a viszonossági megállapodás? Ha igen, az mikor lép életbe?
Részlet a válaszából: […] ...(3) bekezdése kimondja, hogy "a (2) bekezdéstől és a 2008/9/EK tanácsi irányelv [A Tanács 2008/9/EK irányelve (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
Kapcsolódó címkék:    

Brexittel kapcsolatos kérdések II.

Kérdés: A Brexitet követően, az egyesült királyságbeli adózók - amelyek között csoportos adóalanyok is vannak - képviseletében benyújtott adó-visszatéríttetési kérelmek kapcsán kérdésként merült fel, hogy az adó-visszatéríttetési kérelmet a csoportos adóalany tekintetében, vagy elkülönítetten, a csoportos adóalany tagok tekintetében kell benyújtani.
Részlet a válaszából: […] ...megítélése, hogy az Egyesült Királyságban letelepedett csoportos adóalany tagok esetében a visszatérítési kérelmet a csoport vagy a csoport tagja nevében kell benyújtani, azaz a csoportos adóalany vagy annak tagja minősül visszatérítésre jogosult adóalanynak, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
Kapcsolódó címkék:    

Brexittel kapcsolatos kérdések III.

Kérdés: A Brexitet követően a Közösség területén kívül letelepedett társaság külföldi ügyfelei adóügyeiben képviselőként eljárhat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál?
Részlet a válaszából: […] ...korlátozással - eljárhat a NAV mint adóhatóság előtti ügyekben.Ezzel összefüggésben emeli ki külön az Air. 18. §-a (az áfa-visszatérítési jog érvényesítésére irányuló eljárás esetén), hogy az Áfa-tv. szerint belföldön nem letelepedett adóalanyt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Brexittel kapcsolatos kérdések IV.

Kérdés: Észak-Írországban letelepedett társaságok esetében a termékek után felszámított áfa a Brexitet megelőzően hatályos szabályok szerint igényelhető vissza. Hogyan kell eljárni a szolgáltatások után felszámított áfa visszaigénylése kapcsán?
Részlet a válaszából: […] ...Egyesült Királyságot egységesen harmadik ország területének kell tekinteni. A harmadik országban letelepedett adóalanyokra vonatkozó áfa-visszatérítési szabályokat az északír adóalanyok tekintetében csak a szolgáltatásnyújtások kapcsán kell alkalmazni. Az Áfa-tv. 8/A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
Kapcsolódó címkék:    

Külföldi utasnak visszatérítendő áfával kapcsolatos kérdések visszáruzás esetén

Kérdés: Egyik külföldi ügyfelünk terméket vásárolt áruházunkban (a továbbiakban: társaság), melyet ki is vitt az országból, illetve a Közösség területéről is, és ezt a vámhatóság igazolta is. Később, amikor az áfáért jött vissza az ügyfél, visszáruzást kért az előző ügyletéből. A vissz-árubizonylatot elkészítettük, és ezzel az értékkel csökkentettük a visszafizetendő értéket. Mi a helyes, szabályos eljárás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...és bevallotta, jogosult arra, hogy legkorábban abban az adómegállapítási időszakban, amelyben a külföldi utas részére az adó visszatérítése megtörtént, csökkentse a 153/A. § (1) bekezdése szerint megállapított fizetendő adót a visszatérített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.
Kapcsolódó címkék:    

Közhatalmi bevételek

Kérdés: Hogyan kell eljárnunk abban az esetben, ha a közhatalmi bevételek között vannak olyan tételek, amelyek nem minket illetnek meg teljes egészében, egy része más szervezet részére beszedett közhatalmi bevétel? Hogyan történik a számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...A pénzügyi számvitelben a 911. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek között kerül elszámolásra.Ha a befolyt közhatalmi bevételek visszatérítésre kerülnek, akkor azt a kifizetéssel megegyező év közhatalmi bevételeivel szemben, azok csökkentésével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.
1
2