Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott vizsgadíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Szakmai vizsgaelnök és kamarai képviselő megbízása

Kérdés: Szakképző iskolában a szakmai vizsgákhoz delegálják az elnököt és a kamarai képviselőt. A vizsgáztatásra szóló megbízólevelet konkrét személyre adják ki (aki névjegyzékben szerepel). Helyes eljárásnak tekinthető-e, ha a gazdasági szervezet által kiállított számla alapján fizetjük ki a megbízási díjat, ha a vizsgáztatással megbízott személy a gazdasági szervezet tagja, és a szervezet végezhet ilyen tevékenységet (vizsgáztatás)?
Részlet a válaszból: […]felkérésére - a területi gazdasági kamara, illetőleg a szakmai szervezet elnöke bízza meg, a szakmai vizsgát szervező, valamint a szakképzést folytató intézmény képviselőjét pedig az intézmény vezetője. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. § (2) bekezdés szerint a vizsgabizottság elnökének és tagjainak megbízásáról a megbízó iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgaidőszak első napja, iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai vizsga első vizsgatevékenységének időpontja előtt legalább tizenöt nappal írásban értesíti a vizsgaszervezőt. A Rendelet 12. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a vizsgabizottsági tagság az arra vonatkozó felkérés, a vizsgabizottság elnöke esetén pedig a kijelölés elfogadásával jön létre. A vizsgabizottság tagjának megbízása határozott időre szól. Ha a vizsgabizottság tagja megbízását nem tudja ellátni, helyettesítéséről a megbízójának kell gondoskodnia. A Rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a vizsgaszervező képviselőjét, a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőket (beleértve a kérdező tanárt, javító tanárt, felügyelő tanárt), továbbá a jegyzőt a vizsgaszervező írásban bízza meg. A kérdező tanár személyére a szakképzést folytató intézmény javaslatot tehet. A szakmai vizsgadíjjal kapcsolatos kérdéseket a 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet (továbbiakban: Vizsgadíj rendelet) szabályozza. Ennek 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szakmai vizsgán végzett munkáért a vizsgáztatót vizsgáztatási díj illeti meg, amely - függetlenül a vizsganapok számától - a szakmai vizsga teljes időtartamára szól. A Vizsgadíj rendelet 4. § (1) bekezdése azt is rögzíti, hogy amennyiben a szakmai vizsgára vagy annak egyes vizsgarészeire, vizsgatevékenységeire a vizsgáztató állandó lakóhelyétől eltérő helységben kerül sor, úgy a vizsgáztatót a vizsgáztatási díj mellett utazási, illetve szállásköltség illeti meg. Az utazási költség elszámolása tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a menetjegy, saját gépjármű használata esetén a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre vonatkozó jogszabály előírásai alapján történik. Vasút igénybevétele esetén 2. osztályú menetjegy számolható el. Figyelembe véve a személyijövedelemadó-törvény jelenleg hatályos, hivatali, üzleti utazásra, illetve munkába járásra vonatkozó rendelkezéseit is, tekintve, hogy azok alapján a vizsgáztatás hivatali, üzleti utazásnak, és nem pedig munkába járásnak minősül, az utazási és szállásköltségek elszámolásához (tömegközlekedéssel történő utazásnál) a szolgáltatásról szóló, jelen esetben a díjat, költségtérítést kifizető nevére kiállított számla is szükséges, továbbá a hivatali, üzleti utazás elrendeléséhez - véleményünk szerint szintén a kifizetőnek - kiküldetési rendelvényt kell kiállítani. Ebben az esetben ezen költségek elszámolása a magánszemélynél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2935
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,