Egyes önkormányzati szolgáltatások áfája

Kérdés: Egy önkormányzat az alábbi szolgáltatásokat számlázza ki: - sírhelymegváltás (SZJ 93.03.11.0) - ravatalozóhasználat (SZJ 93.03.12.2) - halotthűtés (SZJ 93.03.12.2) A fenti szolgáltatásokhoz milyen mértékű áfát kell szerepeltetni a kimenő számlában?
Részlet a válaszából: […] ...ravatalozó, illetvehűtőkamra (amelyek szintén ingatlannak minősülnek) kinek a tulajdonában van, defeltételezhetően mindezek az önkormányzat tulajdonát képezik, és amikortemetkezés történik, akkor ezen ingatlanok használatának az ellenértékéttérítteti meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.
Kapcsolódó címkék:  

Ingatlan-bérbeadás járulékos bevételei

Kérdés: Az önkormányzat használatában lévő épületek helyiségeinek alkalomszerű és rendszeres igénybevételéért költség-hozzájárulást kérünk (takarítás, víz, villany, fűtés költsége). Bérbe nem adhatjuk, mert nem az önkormányzat tulajdonát képezik az épületek. Az épületek a magyar állam tulajdonában vannak, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében, az önkormányzatot ingyenes használati jog illeti meg. Helyesen járunk-e el, ha a költség-hozzájárulást az áfa szempontjából adómentes tevékenységnek ítéljük meg? Ha a költség-hozzájárulás nem adómentes, akkor milyen mértékű áfa terheli?
Részlet a válaszából: […] ...nem kapcsolódik járulékosan egyadómentes tevékenység teljesítéséhez. Felmerülhet az áfa alóli mentesség abbanaz esetben, ha az önkormányzat közhatalmi tevékenysége mellett folytatott egyébgazdasági tevékenysége jelentéktelen, és ezért nem alanya az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 20.
Kapcsolódó címkék: