Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott szolgáltatás besorolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szolgáltatás vagy termék

Kérdés: Minisztériumunk által kötött vállalkozói szerződés esetében az a kérdés merült fel, hogy a szerződés tárgyát képező igazolványok legyártását szolgáltatásként (K337) vagy szakmai anyagként (K311) kell-e nyilvántartanunk. A szerződés tárgya a következő: Az "A" okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok előállítása és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tárgyában kötött vállalkozói szerződés szerint a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó vállalja az alább felsorolt kötelezettségek ellátását:
1. az "A" okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok előállítását, úgymint:
- gépjárművezetői képesítési igazolvány,
- vasúti járművezetői igazolvány,
- nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány,
- belvízi hajóvezetői bizonyítvány,
- tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány.
2. a biztonsági okmányok beszerzését, raktározását, megszemélyesítését és kézbesítését,
3. a biztonsági okmányok életútkövető központi okmánynyilvántartásának kialakítását, a kapcsolódó szakrendszerek illesztését, és a megszemélyesítéshez szükséges adatok kezelését, az okmányok kiadását, statisztikák, riportok elkészítését, személyes adatok kezelését.
Ezen okmányok kiadására jelenleg csak az ITM jogosult, a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 28. §-ának (1) bekezdése szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak az ITM-be történő beolvadása következtében. A szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséről a vállalkozó havonta teljesítési összesítőt készít, mely tartalmazza a teljesítés dátumát, a megjelölt okmányokat, valamint azok darabszámát.
A teljesítésigazolás után beérkező számla az igazolvány típusát, egységárát, darabszámát, nettó, áfa- és bruttó értékét tartalmazza, nincs szolgáltatásonként részletezve. A fent leírtak tekintetében melyik rovatot kell alkalmaznunk a helyes nyilvántartás érdekében?
Részlet a válaszból: […]ellenértékét külön-külön határozták meg.Az 1. pont az okmányok előállításáról szól. A szerződés 2. és 3. pontjaiban felsorolt tevékenységek szolgáltatások. Az igazolványokat azok felhasználásig, kibocsátásig véleményünk szerint készletre kell venni, ezért azokat a K312. Üzemeltetési anyagok rovaton javasoljuk elszámolni. A készlet előállítási árába nem számolhatók be a szerződés 2. és 3. pontjaiban felsorolt szolgáltatások. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5377

2. találat: Egyes önkormányzati szolgáltatások áfája

Kérdés: Egy önkormányzat az alábbi szolgáltatásokat számlázza ki: - sírhelymegváltás (SZJ 93.03.11.0) - ravatalozóhasználat (SZJ 93.03.12.2) - halotthűtés (SZJ 93.03.12.2) A fenti szolgáltatásokhoz milyen mértékű áfát kell szerepeltetni a kimenő számlában?
Részlet a válaszból: […]fogalmának, mely szerint nemcsak a bérleti szerződésen alapuló, hanem minden olyan jogviszony keretében történő használat is bérbeadásnak minősül, amikor az adóalany ellenérték fizetése fejében valamely dolog időleges használatát engedi. A szóban forgó szolgáltatások temetkezési szolgáltatás nyújtása érdekében történő átengedése az Áfa-tv. alkalmazásában ingatlan bérbeadásának (időleges használatba adásának) minősül. Az ingatlan-bérbeadás adómértéke (és így a szóban forgó esetben a sírhelymegváltás és a ravatalozó használata) az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján főszabályként adómentesnek minősül, kivéve ha a bérbeadó adóalany az Áfa-tv. 88. § (3) bekezdése alapján az ingatlan-bérbeadási tevékenységére adókötelezettséget választott, mert akkor a felszámítandó adó mértéke 20%. Más a helyzet azonban a halotthűtés címén nyújtott szolgáltatással, az ugyanis az Áfa-tv. 86. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, ingatlannal tartósan összekötött gép vagy egyéb berendezés bérbeadásának minősül, amely viszont főszabály szerint adóköteles szolgáltatásnyújtás, és a felszámítandó adó mértéke ez esetben 20%. Abban az esetben azonban, ha az önkormányzat a szolgáltatásokat nem önállóan nyújtja, hanem komplex temetési szolgáltatást végez, akkor ez esetben az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdése alapján a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak azok a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2387
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Szolgáltatás besorolása

Kérdés: Belföldi könyvtár megbízásából külföldi könyvtárban található kiadványok bizonyos oldalairól fénymásolatot kérünk. Tekinthetjük-e ezt a szolgáltatást könyvtári tevékenységnek és az ennek megfelelő áfakulcsot alkalmazhatjuk-e, vagy a külföldi által végzett tevékenység áfakulcsa alkalmazható?
Részlet a válaszból: […]külföldi), olvasószolgálat, visszakeresés az információs igények kielégítése érdekében, könyvek stb. kölcsönzése. Nem tartoznak azonban ebbe a körbe többek között az elkülönült, önálló szolgáltatások, mint például a másolás, sokszorosítás (SZJ 74.85.12). Ez azt jelenti, hogy a fénymásolás az általános, 25 százalékos adómértékkel adózik. A kérdés feltevéséből arra lehet következtetni, hogy cégük egy belföldi könyvtár megbízásából külföldi könyvtáraktól rendel meg fénymásolási szolgáltatást a belföldi könyvtár részére. E tényállás az Áfa-tv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott, úgynevezett közvetített szolgáltatásnak felel meg, melynek során a szolgáltatásközvetítő saját nevében, de más - adott esetben egy könyvtár - számára rendel meg szolgáltatást. A szolgáltatásközvetítőt az Áfa-tv. értelmében úgy kell tekinteni, mint aki a szolgáltatás igénybevevője és nyújtója is egyben. Ez a konkrét esetben azt jelenti, hogy míg a szolgáltatásközvetítő részére a külföldi nyújtja a szolgáltatást, addig a könyvtár részére a szolgáltatásközvetítő. A fénymásolási szolgáltatás teljesítési helyét az Áfa-tv. 15. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtójának székhelye határozza meg. A szolgáltatás teljesítési helye, a szolgáltatást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1246
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Személygépkocsi-bérbeadás áfája

Kérdés: Költségvetési intézményünk alkalmanként kiadja a személyautóit magánszemélynek, saját dolgozónak, kft.-nek. Milyen áfakulcs terheli számlázáskor ezt a tevékenységet? Sofőrt nem adunk hozzá, részükre az üzemanyagköltséget APEH-árral és a 3 Ft-os karbantartási költséget számlázzuk ki. Mi a szolgáltatási jegyzék száma? Előfordul, hogy személyszállítást vállalunk sofőrrel együtt. Szintén a fentiek szerint számlázunk, ez esetben mi az áfakulcs, és az SZJ-számnak mit kell a számlán feltüntetni?
Részlet a válaszból: […]kiállított bizonylaton feltüntetni nem kell. Más a helyzet személyszállítás esetén. A személyszállítási szolgáltatások közül ugyanis a 2. sz. melléklet 70. pontjában meghatározott SZJ-számú szolgáltatások a kedvezményes 15 százalékos adómértékkel adóznak. Ebbe a körbe tartozik az SZJ 60.22.12 besorolási szám alá tartozó személygépkocsi-kölcsönzés vezetővel, melybe beletartozik a sofőr által vezetett bérautó szolgáltatás bármilyen helyre, általában időalapon, korlátozott számú utas részére, gyakran több úti céllal. A kérdésben foglaltak szerint intézményük vélhetően ezt a szolgáltatást végzi. (Tájékoztatásul meg kell említeni, hogy az egyes tevékenységek Szolgáltatások Jegyzéke szerinti besorolását a KSH végzi.) Mindkét esetre vonatkozóan azonban figyelemmel kell lenni az Áfa-tv. 22. § (6) bekezdésének a) pontjában foglalt szabályozásra, mely szerint az ellenérték helyett az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás adó nélküli, az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában fennálló forgalmi értéke az adó alapja akkor, ha az ellenérték az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás adó nélküli, az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában fennálló forgalmi értékéhez hasonlítva aránytalanul alacsony, és a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás gazdaságilag nem független fél részére történik. A gazdaságilag nem független fél fogalmát az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja határozza meg. E szerint gazdaságilag nem független fél az adóalany jelenlegi és volt tulajdonosa, tagja, az adóalannyal szoros gazdasági kapcsolatban álló fél, az adóalannyal munkaviszonyban álló fél, az adóalany gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, az adóalany közeli hozzátartozója, valamint a felsoroltak közeli hozzátartozója. Az adóalannyal szoros gazdasági kapcsolatban álló fél: az,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 903

5. találat: Nyomdai tevékenység áfája

Kérdés: Önkormányzatunk újságot jelentet meg a település közérdekű információiról. Tavaly 12 százalékkal, januártól az adókulcs-emelkedés miatt 15 százalékkal számlázott nekünk a nyomda, májustól viszont már 25 százalékkal arra hivatkozással, hogy megváltozott az áfakulcs. Mi azonban nem találtunk ilyen irányú változást, a folyóirat továbbra is a kedvezményes kulcsban szerepel. Mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszból: […]következtetés, hogy most már minden vállalkozási szerződés szolgáltatást valósít meg. A nyomda azáltal, hogy készterméket (könyvet, folyóiratot) ad át a kiadónak (terjesztőnek), alapjában véve az Áfa-tv. fő szabálya szerinti, azaz a 6. § (1) bekezdésének megfelelő termékértékesítést valósít meg: birtokba vehető dolgot enged át ellenérték fejében, ami az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja. Ez esetben ugyanis a nyomda - bár ezt a terméket, mint könyvet, folyóiratot, másnak nem értékesítheti, hiszen kiadói joga nincs (szerzői jogok felett nem rendelkezik) - rendelkezik az átadandó anyag felett, feltéve persze, hogy azokat nem a megrendelő bocsátotta a rendelkezésére. (Utóbbi esetben tehát, ha az alapanyagot a megrendelő adta, akkor a nyomda és a kiadó között már szolgáltatásnyújtás történik.) Következésképpen a nyomdai tevékenység, abban az esetben, ha nem a megrendelő bocsátotta rendelkezésére az alapanyagot, termékértékesítésnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 858
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Előadó-művészeti szolgáltatás

Kérdés: Ifjúsági művelődési központ mint részben önálló intézmény különféle szórakozási lehetőséget kínál a város lakosságának. Ilyen például a különböző színházi társulatok vendégjátéka. A társulat a fellépésért díjat kér, a művelődési központ viszont az érdeklődőktől belépődíjat szed. Áfa szempontjából a kiadás és a bevétel azonos adókulcs alá tartozik-e, és melyikbe? Milyen SZJ-szám alá tartozik e szolgáltatás?
Részlet a válaszból: […]Szolgáltatások 73. pontja alapján a 15 százalékos adómérték alá tartozik. Mind a társulat által a művelődési központ részére, mind a művelődési központ által a nézőknek nyújtott szolgáltatásnak ugyanaz a besorolása és adómértéke. Jelen esetben, mivel a társulat nem a művelődési központ saját társulata, tulajdonképpen szolgáltatásközvetítés
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 712
Kapcsolódó tárgyszavak: