Szolgáltatás vagy termék

Kérdés: Minisztériumunk által kötött vállalkozói szerződés esetében az a kérdés merült fel, hogy a szerződés tárgyát képező igazolványok legyártását szolgáltatásként (K337) vagy szakmai anyagként (K311) kell-e nyilvántartanunk. A szerződés tárgya a következő: Az "A" okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok előállítása és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tárgyában kötött vállalkozói szerződés szerint a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó vállalja az alább felsorolt kötelezettségek ellátását:
1. az "A" okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok előállítását, úgymint:
- gépjárművezetői képesítési igazolvány,
- vasúti járművezetői igazolvány,
- nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány,
- belvízi hajóvezetői bizonyítvány,
- tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány.
2. a biztonsági okmányok beszerzését, raktározását, megszemélyesítését és kézbesítését,
3. a biztonsági okmányok életútkövető központi okmánynyilvántartásának kialakítását, a kapcsolódó szakrendszerek illesztését, és a megszemélyesítéshez szükséges adatok kezelését, az okmányok kiadását, statisztikák, riportok elkészítését, személyes adatok kezelését.
Ezen okmányok kiadására jelenleg csak az ITM jogosult, a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 28. §-ának (1) bekezdése szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak az ITM-be történő beolvadása következtében. A szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséről a vállalkozó havonta teljesítési összesítőt készít, mely tartalmazza a teljesítés dátumát, a megjelölt okmányokat, valamint azok darabszámát.
A teljesítésigazolás után beérkező számla az igazolvány típusát, egységárát, darabszámát, nettó, áfa- és bruttó értékét tartalmazza, nincs szolgáltatásonként részletezve. A fent leírtak tekintetében melyik rovatot kell alkalmaznunk a helyes nyilvántartás érdekében?
Részlet a válaszából: […] A szerződés pontos részleteit nem árulta el a kérdező. A rendelkezésünkre bocsátott információk alapján a szerződés három tevékenységet foglal magában. Feltételezzük, hogy a szerződésben az egyes tevékenységek ellenértékét külön-külön határozták meg.Az 1. pont az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Egyes önkormányzati szolgáltatások áfája

Kérdés: Egy önkormányzat az alábbi szolgáltatásokat számlázza ki: - sírhelymegváltás (SZJ 93.03.11.0) - ravatalozóhasználat (SZJ 93.03.12.2) - halotthűtés (SZJ 93.03.12.2) A fenti szolgáltatásokhoz milyen mértékű áfát kell szerepeltetni a kimenő számlában?
Részlet a válaszából: […] Bár a kérdésben nem szerepel arra vonatkozóan utalás, hogy atemetőként használt ingatlan, valamint az azon elhelyezkedő ravatalozó, illetvehűtőkamra (amelyek szintén ingatlannak minősülnek) kinek a tulajdonában van, defeltételezhetően mindezek az önkormányzat tulajdonát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.

Fordított adózás az általános forgalmi adóban

Kérdés: Az egész ország a fordított adózásról beszél. Kérem, tájékoztassanak arról, hogy ez mit jelent a költségvetési szervek vonatkozásában, illetve mikor mire kell figyelni az alkalmazása során?
Részlet a válaszából: […] Az új áfatörvényben széleskörűen alkalmazni rendeltfordított adózás azt jelenti, hogy az egyébként adóköteles ügyletnél nem azeladó számítja fel az adót, hanem a vevő állapítja meg. A számla kiállításakoraz eladó nem tüntethet fel áthárított adóösszeget!A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.

Szolgáltatás besorolása

Kérdés: Belföldi könyvtár megbízásából külföldi könyvtárban található kiadványok bizonyos oldalairól fénymásolatot kérünk. Tekinthetjük-e ezt a szolgáltatást könyvtári tevékenységnek és az ennek megfelelő áfakulcsot alkalmazhatjuk-e, vagy a külföldi által végzett tevékenység áfakulcsa alkalmazható?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 1. számú mellékletének 78. pontja értelmében 15százalékos adómértékkel adóznak a könyvtári, levéltári, múzeumi és egyébkulturális szolgáltatások, melyek a Szolgáltatások Jegyzéke szerint az SZJ92.51.1 és 92.52.1 besorolási szám alá tartoznak. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 13.

Ingatlan-bérbeadás járulékos bevételei

Kérdés: Az önkormányzat használatában lévő épületek helyiségeinek alkalomszerű és rendszeres igénybevételéért költség-hozzájárulást kérünk (takarítás, víz, villany, fűtés költsége). Bérbe nem adhatjuk, mert nem az önkormányzat tulajdonát képezik az épületek. Az épületek a magyar állam tulajdonában vannak, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében, az önkormányzatot ingyenes használati jog illeti meg. Helyesen járunk-e el, ha a költség-hozzájárulást az áfa szempontjából adómentes tevékenységnek ítéljük meg? Ha a költség-hozzájárulás nem adómentes, akkor milyen mértékű áfa terheli?
Részlet a válaszából: […] A vázolt konstrukcióban ez a tevékenység nem adómentes,egyrészt mert nem tartozik az Áfa-tv. 2. számú mellékletében foglalt tárgyiadómentes tevékenységek körébe, másrészt nem kapcsolódik járulékosan egyadómentes tevékenység teljesítéséhez. Felmerülhet az áfa alóli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 20.

Személygépkocsi-bérbeadás áfája

Kérdés: Költségvetési intézményünk alkalmanként kiadja a személyautóit magánszemélynek, saját dolgozónak, kft.-nek. Milyen áfakulcs terheli számlázáskor ezt a tevékenységet? Sofőrt nem adunk hozzá, részükre az üzemanyagköltséget APEH-árral és a 3 Ft-os karbantartási költséget számlázzuk ki. Mi a szolgáltatási jegyzék száma? Előfordul, hogy személyszállítást vállalunk sofőrrel együtt. Szintén a fentiek szerint számlázunk, ez esetben mi az áfakulcs, és az SZJ-számnak mit kell a számlán feltüntetni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből arra lehet következtetni, hogy intézményük a tulajdonában lévő személygépkocsiját bérbe adja. Az Áfa-tv. a kedvezményes adókulcsú (5 százalék, 15 százalék, tárgyi adómentesség) termékek, tevékenységek körét az 1. és 2. számú mellékletben sorolja fel. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.

Nyomdai tevékenység áfája

Kérdés: Önkormányzatunk újságot jelentet meg a település közérdekű információiról. Tavaly 12 százalékkal, januártól az adókulcs-emelkedés miatt 15 százalékkal számlázott nekünk a nyomda, májustól viszont már 25 százalékkal arra hivatkozással, hogy megváltozott az áfakulcs. Mi azonban nem találtunk ilyen irányú változást, a folyóirat továbbra is a kedvezményes kulcsban szerepel. Mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszából: […] A nyomda feltehetően azért számláz 25 százalékkal, mert 2004. május 1-jétől a 6. § (2) bekezdés c) pontjának szövege változott, a vállalkozási típusú szerződés alapján történő termékátadások már nincsenek nevesítve, mint termékértékesítések, így ezen a címen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 12.

Előadó-művészeti szolgáltatás

Kérdés: Ifjúsági művelődési központ mint részben önálló intézmény különféle szórakozási lehetőséget kínál a város lakosságának. Ilyen például a különböző színházi társulatok vendégjátéka. A társulat a fellépésért díjat kér, a művelődési központ viszont az érdeklődőktől belépődíjat szed. Áfa szempontjából a kiadás és a bevétel azonos adókulcs alá tartozik-e, és melyikbe? Milyen SZJ-szám alá tartozik e szolgáltatás?
Részlet a válaszából: […] Az SZJ 92.31.21. besorolási szám alá tartozó előadó-művészeti szolgáltatás az Áfa-tv. 28. § (2) bekezdése, valamint a törvény 1. sz. mellékletének I. rész. 2. Szolgáltatások 73. pontja alapján a 15 százalékos adómérték alá tartozik. Mind a társulat által a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 27.