Munkaterápiás jutalom

Kérdés: Kell-e a munkarehabilitációs programban részt vevő személy részére kifizetett munkaterápiás jutalom után a kifizetőnek járulékot fizetni? Kell-e erről a magánszemélynek adóbevallást adni?
Részlet a válaszából: […] ...után sem a kifizetőt, sem a magánszemélyt nem terheli adó-, illetve járulék-, szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség. Az adómentes bevételt a magánszemélynek nem kell bevallani az Szja-tv. 11. §-ának (3) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.

Munkajutalom

Kérdés: Az Szja-tv. 1. sz. melléklete az adómentes bevételekről szól. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó 4.10 alpontban a következő előírás olvasható: Adómentes "az egészségügyi és szociális intézményben a betegek, a gondozottak részére kifizetett munkaterápiás jutalom". Kérem értelmezzék a "munkaterápiás jutalom" fogalmát, és vessék össze a személyi gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. SzCsM rendelet 56. §-ában említett "munkajutalom-kifizetéssel"! Értelmezésük alapján arra kérünk választ, hogy: A munkajutalom - mint munkavégzési célú foglalkoztatásért járó kifizetés - ugyanúgy adómentes-e, mint a munkaterápiás jutalom? Másképpen feltéve a kérdést, mi a magyarázata annak, hogy a munkajutalom nem számít adómentes bevételnek, ugyanakkor a munkaterápiás jutalom igen, hiszen mindkettő a bentlakásos szociális intézmény szervezésében történik és mindkét esetben a gondozottak érdekeit szolgálják? A fentiek alapján vélelmezhető-e, hogy az Szja-tv. és az 1/2000. SzCsM rendelet nincs egymással összhangban?
Részlet a válaszából: […] A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekszakmai feladatairól szóló 1/2000. SzCsM rendelet hatálybalépését megelőzőenhatályos 2/1994. NM rendelet ugyancsak az 56. §-ában szabályozta a bentlakásosintézmény munkavégzésre képes ellátottainak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 26.
Kapcsolódó címkék: