Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

62 találat a megadott jutalmak tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Jutalomkönyv elszámolása

Kérdés: Tankerületünk jutalomkönyvet ad tanév végén a jól tanuló diákoknak. A számla könyvelésénél a K3 vagy K4 rovatot kell használnunk?
Részlet a válaszból: […]pénzbeli juttatásokat, valamint a részükre adott ajándékok kiadásait, ilyen például a könyv. Ezen a rovaton az ellátást nyújtó intézmény, az általános iskola mutatja ki az általa ellátott tanulóknak adott ajándékokat, jutalomkönyveket. A tankerület mint intézményfenntartó
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5495
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Jubileumi jutalom nyugdíj előtt

Kérdés: Egy önkormányzati költségvetési szerv közalkalmazottja 2021 szeptemberében szerzi meg a nők 40 éves öregségi nyugdíjához szükséges jogosultsági időt. 2022 januárjában esedékes a 25 éves jubileumi jutalma, melyre nem lesz jogosult, amennyiben 2021 szeptemberében nyugdíjba megy, viszont szeretné azt megkapni. Megoldás lehet-e, hogy a felmentését csak 2022 januárjában kéri, illetve milyen más lehetősége van a Kjt. alapján?
Részlet a válaszból: […]annak esedékessége időpontjában még fenn kell álljon a jogviszonya. Ennek megfelelően kell kezdeményeznie a felmentését a "nők negyvenéves öregségi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5384

3. találat: Önkormányzati intézmény által adott támogatás

Kérdés: Kérdések: 1. Nemzetiségi önkormányzat iskola és óvoda fenntartója. Az intézmények részére utalt működési támogatásból a fenntartott intézmények, sportegyesület részére sportcsarnok építéséhez pénzt szeretnének átadni. (Az önkormányzattól és az intézményektől független egyesület - nem államháztartási fenntartású - látványcsapatsport-támogatásból valósítja meg a sportcsarnok építését, amelyhez az önrész forrása lenne az intézményektől kapott pénzeszközátadás.) Az iskolában tanuló és az óvodás gyermekek részére a felépült sportcsarnokban szeretnék majd a sportfoglalkozásokat és a tornaórák egy részét megtartani. Jogszerűen adhat-e át nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmény ilyen címen pénzeszközt sportegyesület részére?
2. Csak költségvetési támogatásban részesülő intézményekben dolgozók részére a részükre megállapított illetményen túl adható-e jutalom, ha igen, akkor milyen feltételekkel? Az intézményeknek nincs saját bevétele, csak az átlagbéralapú támogatás a forrása az illetményeknek.
Részlet a válaszból: […]az irányító szervi támogatás tud lenni, ha abból más kiadás helyett erre fordít. Az Ávr. 43. §-a szerint az intézmény saját hatáskörben átcsoportosíthat.Az Ávr. 43. §-ának (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.Az Ávr. 44. §-ának (2) és a 43. §-ának (2) bekezdése szerinti intézkedés elrendelésére a költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést az 55. § szabályainak megfelelően kijelölt pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi.Az Áht. 6. §-ának (5) bekezdése szerint működési kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerinta) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.Az Áht. 6. §-ának (6) bekezdése szerint felhalmozási kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerinta) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések és befektetési jegyek megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.A felhalmozási célra adott támogatás felhalmozási célú kiadás.Az előzőek alapján működési előirányzat csak működési kiadásokra használható fel. Működési kiadás pl. a tornaórák megtartása feltételeinek biztosítása, terembérlés stb. De a fejlesztési támogatás nem működési kiadás. Az előzőek alapján az intézmény nem nyújthat fejlesztési támogatást a működési előirányzata terhére.Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5271
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Jutalom közfoglalkoztatottnak

Kérdés: Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló részesülhet-e jutalomban?
Részlet a válaszból: […]részére adható jutalomról. Ugyanakkor - véleményünk szerint - nem kizárt, hogy amennyiben a közfoglalkoztatónak van saját, erre felhasználható
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4794
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Egyéb jövedelem járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Önkormányzatunk az alábbi jogcímeken teljesít kifizetéseket olyan magánszemélyek részére, akikkel nem áll foglalkoztatási jogviszonyban: szakmai munka elismeréseként egyszeri jutalom; önkormányzat által alapított városi kitüntetéssel járó pénzjutalom.
Létrejön-e az önkormányzat és a magánszemély között a fenti esetekben biztosítotti jogviszony, azaz az ilyen jogcímen teljesített kifizetések után a kifizetőnek csak szja-előleget, vagy nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is kell vonnia a magánszemélytől?
Kell-e nyilatkoztatni a magánszemélyt, hogy van-e biztosítotti jogviszonya máshol (például főállás, vállalkozó stb.)?
Dönthet-e a magánszemély arról, hogy a kifizető biztosítotti jogviszonyként vagy anélkül teljesítse a kifizetést?
Részlet a válaszból: […]Arról, hogy egy kifizetés alapján létrejön-e biztosítási jogviszony, illetve hogy hogyan és milyen közterheket kell azután megfizetni, törvény rendelkezik. A kifizetőnek ezt figyelembe véve kell eljárnia, a magánszemély tehát nem dönthet ebben a kérdésben.Amennyiben a szakmai munka elismeréseként adott egyszeri jutalom az életutat, az életpálya során teljesített szakmai munkát általában díjazza, de a kifizetésre nem valamely konkrét szakmai munka ellenértékeként kerül sor, akkor a magánszemély és a kifizető önkormányzat nem állnak egymással jogviszonyban (e kifizetésen kívül), ezért az érintett magánszemély nem válik biztosítottá. A kitüntetéssel járó pénzjutalomra is ugyanez érvényes.Az Szja-tv. alapján az említett kifizetések összege egyéb jövedelemként adóköteles, azután 15%[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4458
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Bölcsődei kisgyermeknevelő jutalma

Kérdés: Év végén meg szeretnénk jutalmazni a dolgozókat. Mennyi jutalom adható bölcsődében a kisgyermeknevelőnek?
Részlet a válaszból: […]szerint az intézményvezetőt a fenntartó, az intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat az intézményvezető jutalomban részesítheti, amelynek éves összege vezető esetében nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4346
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Év végi juttatás adóvonzata

Kérdés: Önkormányzatunk a köztisztviselői, illetve közalkalmazottai részére év végén azonos összegű juttatást szeretne adni. Ezt csak olyan formában teheti meg, hogy mindenképp fizetnie kell munkáltatói közterhet?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyból származó jövedelem, azaz munkabérként adózik.Ha nem pénzbeli juttatásról van szó, év végén jellemzően ajándékutalványt szoktak juttatni. Ez történhet csekély értékű ajándékként (legfeljebb évi három alkalommal, az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett, alkalmanként a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékben juttatott ajándék, így például utalvány), vagy az Szja-tv. 70. §-a (1a) bekezdésének a) vagy b) pontja alapján minden munkavállalónak vagy mindenki által megismerhető belső szabályzat alapján, objektíve meghatározott ismérvek szerint nyújtott, meghatározott körben beváltható - kivétel kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító - utalványként. Mindkét juttatás egyes meghatározott juttatásnak minősül, azaz értékének 1,19-szerese után a kifizetőnek 16% szja- és 27% ehofizetési kötelezettsége keletkezik.Természetesen másfajta juttatás is lehetséges, az adókötelezettséget viszont mindig csak a konkrét körülmények, feltételek ismeretében lehet meghatározni.Figyelemmel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4127
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Rajzpályázat keretében tanulóknak odaítélt pénzjutalom adózása

Kérdés: Önkormányzatunk az általános iskolás és középiskolás gyermekek részére rajzpályázatot hirdetett, s a díjazottakat pénzjutalomban részesítette. A pénzjutalomnak van-e adó- és járulékvonzata?
Részlet a válaszból: […]magánszemélynek 16% személyi jövedelemadót kell fizetnie, és év végén adóbevallást kell benyújtania.Adómentesnek minősül viszont az a nem pénzben adott juttatás, amelyet az államháztartás valamely alrendszeréből, így például önkormányzati forrásból a közoktatásban részt vevő gyermek, tanuló kap tanulmányi verseny alkalmával.Ennek megfelelően, ha a jutalmat nem pénzben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3539
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Pénzmaradvány jutalom formájában történő kifizetése

Kérdés: 2010. évre az önkormányzat megállapította a köztisztviselőknek adható cafeteriajuttatás összegét, melyet szabályzatban rögzítettünk. Az önkormányzat elfogadta a 2009. évi pénzmaradványt. Határozatában rendelkezett a pénzmaradvány egy részének jutalom formájában történő kifizetéséről. A jóváhagyott jutalom cafeteriajuttatásként adható-e a dolgozóknak kedvezményes adókulccsal az szja-ban rögzített korlátokat figyelembe véve, és a cafeteriaszabályzatban rögzített összegen felül?
Részlet a válaszból: […]rendeletben működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban kell kimutatni. A cafeteriajuttatás és a jutalom egyaránt működési, ezen belül személyi jellegű kiadás, így a költségvetési rendeletet nem érinti. A kérdés szerint azonban az önkormányzat határozatában konkrétan jutalmazásra történő felhasználásról döntött. Véleményünk szerint a pénzmaradvány cafeteriajuttatásként történő felhasználására erre irányuló újabb testületi döntés és az eredeti határozatot módosító testületi határozat alapján lenne lehetőség. Figyelembe kell venni, hogy eltérőek a cafeteriajuttatás és a jutalom adó- és járulékszabályai, továbbá azt, hogy mások a két jogcím juttatási feltételei is. A cafeteriajuttatásnál - köztisztviselők esetében - nem lehet a dolgozók között differenciálni, míg a jutalomnak pont az a célja, hogy a jobb munkát végző dolgozókat plusz anyagi elismerésben részesítse. A jutalom összevonandó nem rendszeres jövedelem, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék-alapot képez, és ellátásra is jogosít, míg a cafeteriajuttatás egyéni járulékfizetési kötelezettséget és tb-ellátást nem alapoz meg. A cafeteriánál figyelembe kell venni, hogy a juttatáshoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2763
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Jogviszonyok beszámítása jubileumi jutalomba

Kérdés: Első kérdésem, hogy az alábbi munkaviszonyok beszámíthatók-e a közalkalmazotti jubileumi jutalomba? - 1983. 07. 28.-1995. 06. 05. - Megyei Zöldség-gyümölcs Kereskedelmi Szövetkezeti Részvénytársaság, - 1995. 04. 13-tól jelenleg is Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. Második kérdésem, hogy az élelmezésvezetőnek jár-e vezetői pótlék?
Részlet a válaszból: […]második közalkalmazotti jogviszony időtartama figyelembe vehető. Vezetői pótlékra azon közalkalmazott jogosult, aki a jogszabályok alapján, illetve kinevezése szerint megbízott vagy kinevezett vezető. Azon közalkalmazotti munkakörök minősülnek vezetői munkakörnek, melyeket a Kjt., illetve annak adott ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelete [pl. a közoktatási ágazatban történő végrehajtását szabályozó 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet] annak minősít. Az élelmezésvezető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2561

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést