Egyes önkormányzati szolgáltatások áfája

Kérdés: Egy önkormányzat az alábbi szolgáltatásokat számlázza ki: - sírhelymegváltás (SZJ 93.03.11.0) - ravatalozóhasználat (SZJ 93.03.12.2) - halotthűtés (SZJ 93.03.12.2) A fenti szolgáltatásokhoz milyen mértékű áfát kell szerepeltetni a kimenő számlában?
Részlet a válaszából: […] ...70. § (1) bekezdése alapján a termékértékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak azoka felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatásnyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.
Kapcsolódó címkék:  

Ingatlan-bérbeadás járulékos bevételei

Kérdés: Az önkormányzat használatában lévő épületek helyiségeinek alkalomszerű és rendszeres igénybevételéért költség-hozzájárulást kérünk (takarítás, víz, villany, fűtés költsége). Bérbe nem adhatjuk, mert nem az önkormányzat tulajdonát képezik az épületek. Az épületek a magyar állam tulajdonában vannak, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében, az önkormányzatot ingyenes használati jog illeti meg. Helyesen járunk-e el, ha a költség-hozzájárulást az áfa szempontjából adómentes tevékenységnek ítéljük meg? Ha a költség-hozzájárulás nem adómentes, akkor milyen mértékű áfa terheli?
Részlet a válaszából: […] ...mert nem tartozik az Áfa-tv. 2. számú mellékletében foglalt tárgyiadómentes tevékenységek körébe, másrészt nem kapcsolódik járulékosan egyadómentes tevékenység teljesítéséhez. Felmerülhet az áfa alóli mentesség abbanaz esetben, ha az önkormányzat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 20.
Kapcsolódó címkék: