Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Közalkalmazott besorolása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2004. november 2. (Költségvetési Levelek 36. szám, 896. kérdés)

Kérdés: Az Országos Képzési Jegyzékről szóló, 2003. 12. 30-ig hatályban lévő 7/1993. MüM rendelet alapján (jelenleg a 2004. jan. 1-jétől hatályos 37/2003. OM rendelet) az 54-es számmal kezdődő képzések emelt szintűek. A 138/1992. Korm. rend. 12. § (4) bekezdése szerint, ha a közalkalmazott az OKJ-ben szereplő emelt szintű szakképesítéssel rendelkezik, besorolásakor a felsőfokú szakképesítésre vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni. Ez alapján a Kjt. 61. § (1) bek. e) pontja szerint "E" fizetési osztályba sorolandó. Így tehát az 54-es számmal kezdődő OKJ-s képzés középfokú vagy felsőfokú?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]tartozik, ekkor mindig a közalkalmazott végzettsége (képzettsége) dönti el, hogy melyik osztályba kell őt sorolni. Tettünk említést olyan esetről is, amikor a közalkalmazott még vagy már nem rendelkezik a munkakör betöltésének feltételéül előírt képzettséggel. Ebben az esetben munkáltatója csak akkor adhat felmentést annak megszerzése alól, ha ezt jogszabály kifejezetten megengedi. A felmentés lehet időleges is, amikor a munkáltató megszabja a szükséges végzettség (szakképesítés) megszerzésére nyitva álló határidőt. A végleges mentesítést jogszabályok általában akkor engedik meg, ha az öregségi nyugdíj megszerzéséig kevesebb mint 5 éve van hátra a közalkalmazottnak. A Kjt., mint a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó keretjogszabály, azt határozza meg, hogy az egyes fizetési osztályokba sorolásnak milyen szintű iskolai végzettség a feltétele. Így például az "E" fizetési osztályba sorolásra két esetben kerülhet sor: vagy egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakör esetében, vagy középiskolai végzettséggel megszerezhető, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakör esetében. Ez azt jelenti, hogy a közalkalmazott akkor sorolható be - fő szabályként - az "E" fizetési osztályba, ha az ott meghatározott szintű iskolai végzettséggel rendelkezik. Az általános szabályok megismerését követően kell megvizsgálni a speciális, ágazati szabályokat. A kérdésben felvetett 138/1992. Korm. rendelet a közalkalmazotti törvény végrehajtásáról rendelkezik a közoktatási intézmények[…]

Figyelmébe ajánljuk

Könyvtárunkban több dolgozó elvégezte a segédkönyvtárosi szakképzést az OSZK keretein belül (OKJ száma: 54 322 01 00000000). Besorolhatók-e az "E" fizetési osztályba (pl. egy informatikus-raktáros vagy egy gazdasági ügyintéző)?

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzat fenntartásában működő gondozási központ szociális gondozó munkakörbe ("C" fizetési osztály) besorolt közalkalmazottja 2005. június 8-án főiskolai karon általános szociális munkás képesítést szerzett. A munkáltató nem kíván a dolgozó munkakörén...

Tovább a teljes cikkhez

A kerületi Egyesített Bölcsődék központi konyháján dolgozom, mint élelmezésvezető. Intézményünk öt különálló részlegből áll, én a központi konyha vezetője vagyok, 7 dolgozó tartozik hozzám. 1998. szeptember 1. óta töltöm be ezt a munkakört. 23 éve dolgozom a...

Tovább a teljes cikkhez

A közalkalmazotti jogviszony beszámításánál a fizetési fokozat figyelembevételéhez számításba vehető-e: - a munkanélküli-ellátás, - az anyasági támogatás, ellátás, - a katonaságnál eltöltött idő (nem hivatásos katonaként)?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére