Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

166 találat a megadott közalkalmazott besorolása tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Bölcsődei dolgozó besorolása
Kérdés: Bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelőnk jogviszonya intézményünkben 2019 januárjában kezdődött. Feladatát kezdetben középfokú végzettséggel látta el, és mivel közalkalmazotti jogviszonnyal addig nem rendelkezett, E/1 kategóriába került besorolásra. Dolgozónk 2020 júliusában megszerezte diplomáját, ezáltal pedagógusi besorolásba került. Az Ép. rendelet 6. §-ának (3) bekezdése alapján, mivel rendelkezett korábbról más munkáltatótól szerzett, több mint 6 év munkaviszonnyal, Pedagógus I. fokozatba kerülhetne besorolásra. A Kjt. alapján a pedagógusok fizetési fokozatának megállapításakor a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt kell figyelembe venni (a törvény felsorolja, mi tekinthető közalkalmazotti jogviszonynak). Ped. I. kategóriába a legalább 3 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező dolgozó kerülhet a pedagógus-bértábla alapján. Jelölt dolgozónk közalkalmazotti jogviszonnyal korábban nem, intézményünkben is csupán 1 év 8 hónapja rendelkezik, így ennek alapján nem tudjuk Ped. I. kategória alá besorolni. Kérnénk szíves segítségüket a dolgozó besorolásával kapcsolatban.
Részlet a válaszból: […]Azóta a rendelkezés pontosabban úgy szól, hogy legalább 6 év bármely más munkakörben vagy részben pedagógus-munkakörben, részben más munkakörben szerzett gyakorlattal kell rendelkezni a gyakornoki besorolás alól történő mentesüléshez.A Kúria döntése szerint a gyakornoki szakasz követelményeinek teljesítése alóli mentesítéshez szükséges 6 év szakmai gyakorlatot bármilyen, akár a köznevelési ágazathoz nem kapcsolódó szakterületen is meg lehet szerezni. Azonban a "szakmai gyakorlatot szerzett" fordulatból nem következik, hogy csak olyan munkakörben teljesített munkavégzés vehető figyelembe, amely valamely végzettséghez, szakképzettséghez kötött. A pedagóguspályát ugyanis nem pályakezdőként választó személytől indokolatlan lenne megkövetelni, hogy olyan gyakorlattal rendelkezzen nem pedagógus-munkakörben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5300
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Besorolás egyetemi alapképzés alapján
Kérdés: Egyetemi oklevél címen kiadott diploma alapján, amely az egyetem egyik karának adott tagozatán, szakán történő egyetemi alapképzésről szól, besorolható-e a közalkalmazott a "H" fizetési osztályba?
Részlet a válaszból: […]végzettséget, illetve szakképesítést, szakképzettséget a köznevelési, a szakképzési és a felsőoktatási törvényekben használt fogalmakkal azonosan kell értelmezni. Az alapképzésben szerzett diploma a korábbi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4791
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Iskolai gazdasági ügyintéző besorolása
Kérdés: Iskola gazdasági szervezetében dolgozó, tervezési és gazdálkodási feladatokat ellátó, érvényesítő gazdasági ügyintézőt, akinek legmagasabb iskolai végzettsége MA bölcsészdiploma, és emellett pénzügyi-számviteli ügyintézői végzettsége is van, milyen osztályba soroljuk be?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szüksége van, és azzal a közalkalmazott rendelkezik, illetménynövekedés illeti meg, feltéve, hogy azt legalább a munkaideje 10%-ában hasznosítja, vagy ha végrehajtási rendelet alapján arra a hasznosítás mértékétől függetlenül jogosult.Az illetménynövekedésnél azonban további szak-képesítésként csak a közalkalmazott besorolásánál alapul vettel azonos képzettségi szinten szerzett szakképesítést, szakképzettséget lehet figyelembe venni. Jelen esetben, "H" fizetési osztályba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4775
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Közalkalmazott besorolása - középiskola utolsó évfolyamának elvégzése érettségi nélkül
Kérdés: Intézményünk a Kjt. hatálya alá tartozik, dolgozói közalkalmazottak. Egy belső átszervezés során az alábbi kérdések merültek fel.
1. Melyik fizetési osztályba lehet besorolni azt a dolgozót, aki 1983-ban gimnáziumi végbizonyítványt szerzett, de nincs érettségi bizonyítványa?
2. A közalkalmazott rendelkezik egy 1983-as - az akkori Művelődési Minisztérium által kiállított - igazolással, amely az akkor hatályban volt 1965. évi 24. törvényerejű rendelet 13. §-ának (2) bekezdésére hivatkozással kimondja, hogy a gimnázium IV. évfolyamának sikeres elvégzéséről szóló bizonyítvány általános jellegű, középiskolai végzettséghez kötött munkakörök betöltésére jogosít. Érvényes-e még ez az igazolás?
3. A dolgozó jogosult-e jelenleg érettségihez kötött munkakör betöltésére?
4. A dolgozó jogosult-e arra, hogy a Kjt. 23. §-a szerinti vezetői megbízást kapjon (azaz középvezetői beosztást kaphat-e)?
5. Érettségivel egyenértékűnek minősül-e a dokumentum?
Részlet a válaszból: […]említett iskolai végzettséget, illetve szakképesítést, szakképzettséget a köznevelési, a szakképzési és a felsőoktatási törvényekben használt fogalmakkal azonosan kell értelmezni. Az érintett érettségivel nem rendelkezik, azonban az Nktv. 9. §-ának (6) bekezdése kimondja, hogy a középiskola és a készségfejlesztő iskola befejező évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány középfokú végzettséget tanúsít. Középfokú végzettségnek minősül továbbá, ha a tanuló a szakközépiskola, illetve a szakiskola szakképzési évfolyamait elvégezte, és sikeres komplex szakmai vizsgát tett. Az érintett közalkalmazottat tehát "C" fizetési osztályba kell besorolni.Szintén "C" fizetési osztályba sorolásra jogosít, ha a közalkalmazott rendelkezik egy alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéssel és egy erre épülő további szakképesítéssel. Továbbá a Kjt. 61. §-ának (3a) bekezdése kimondja, hogy azon szakképesítés esetében, ahol a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye a szakképzésben való részvétel feltételeként az iskolai végzettség megléte helyett a bemeneti kompetenciák meglétét is elfogadja, a szakképesítéssel rendelkező személyt a besorolás szempontjából minden esetben úgy kell tekinteni, mintha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4629
5. találat: Oktatási intézménynél kisegítő dolgozók besorolása
Kérdés: Költségvetési oktatási intézménynél a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletében megadott kisegítő munkakörben a dolgozó "A"-"C" osztályba sorolható. "32. § (1) Ha jogszabály nem határozza meg a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget, és nincs olyan szakképesítés, amely a munkakör betöltésére jogosít, a munkakör ellátásához legalább olyan iskolai végzettségre, képesítésre van szükség, amelyet a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése a fizetési osztályba soroláshoz előír. Ha e rendelet a munkakörre több fizetési osztályt állapít meg, a közalkalmazottat a legmagasabb iskolai végzettsége, képesítése alapján kell besorolni a munkakörre megállapított osztályok közül." A portás és takarítói munkakörben alkalmazottak ugyanazon feladat ellátására iskolai végzettségük alapján más-más besorolásba kerülnek, mely feszültséget okoz intézményen belül. A kormányrendelet hatálybalépése előtt a kinevezéskori rendelkezéseknek megfelelően kinevezett dolgozókat át kell-e sorolni "A" osztályból "B"-"C" osztályba, ha a végzettségük megvan, vagy kizárólag a 2013. augusztus 31-től kinevezett dolgozókra vonatkozik a rendelkezés? Milyen lehetősége van a munkáltatónak abban, hogy a 8 általános iskolai végzettséget igénylő takarítói, illetve portásfeladatokra "A" besorolással tudja felvenni a dolgozót, függetlenül annak végzettségétől?
Részlet a válaszból: […]osztályt határozott meg) "A"-"C" fizetési osztályba sorolást tesz lehetővé. Ha pedig a rendelet a munkakörre több fizetési osztályt állapít meg, a közalkalmazottat a legmagasabb iskolai végzettsége, képesítése alapján kell besorolni a munkakörre megállapított osztályok közül. A munkáltatónak tehát nincsen lehetősége arra, hogy ha valaki rendelkezik a "C" fizetési osztályhoz szükséges végzettséggel, képesítéssel, akkor ne oda sorolja be, hanem csak "A" fizetési osztályba.A besorolások kapcsán általános szabályként mondhatjuk ki, hogy ha egy kedvezőbb szabály lép hatályba, akkor onnantól kezdve azt kell alkalmazni, tehát 2013. szeptember 1-jétől a kisegítő munkakörben dolgozókat újra be kellett volna sorolni, és ahol a közalkalmazott meglévő iskolai végzettsége, képesítése arra jogosultságot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4509
6. találat: Óvodai dajka besorolása
Kérdés: Óvodai dajkát megillető illetmény összege megállapításában kérek segítséget. A munkakör betöltéséhez előírt képesítési előírásokat figyelembe véve minimálbér vagy garantált bérminimum illeti meg őket, melyet a 326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint, további 7+3%-kal kell kiegészíteni. A hivatkozott jogszabály 32. §-ának (3) bekezdése értelmében a "B"-"D" fizetési osztályba sorolt közalkalmazottakat megilleti a garantált bérminimum. A rendelet 2. melléklete szerint a dajka "A"-"D"-ig sorolható. A 8 általános iskolai végzettséggel és OKJ-s dajkaképesítéssel rendelkező dolgozót "A" vagy "B" fizetési osztályba sorolom? A munkáltató semmilyen egyéb (jogszabályi előírástól eltérő) képesítési feltételt nem kötött ki.
Részlet a válaszból: […]mellett OKJ-s dajka szakképesítéssel, akkor őt az alapján a "B" fizetési osztályba kell besorolni. A?dajka szakképesítés OKJ-száma 32-vel kezdődik, tehát középfokú szakképesítésnek minősül. Ezt figyelembe véve a "B"
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4461
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: 1992. július 1-je utáni munkaviszony időtartamának beszámítása a besorolásnál
Kérdés: A közalkalmazottak besorolásával kapcsolatban a problémám a fizetési fokozat megállapítása során merült fel, mert nem tudom, hogy jól értelmezem-e a Kjt. 87/A. §-át. A fizetési fokozat megállapításához az 1992 utáni időszakban csak a közszolgálati (közalkalmazott, köztisztviselő stb.) jogviszonyok vehetők figyelembe, vagy az egyéni vállalkozói, a társas vállalkozói jogviszonyokon és a munkanélküli-ellátáson kívül valamennyi munkaviszony?
Részlet a válaszból: […]szerinti, közalkalmazottakra is alkalmazandó rendelkezéseket és a bírói joggyakorlatot is figyelembe kell venni.A fizetési fokozat megállapításánál az 1992. július 1-je utáni, nem "közszféra hatálya alá tartozó szervnél eltöltött" munkaviszonyok időtartamából azon időszak vehető
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4374
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Közalkalmazott besorolása, korábbi nem "közszférában" eltöltött munkaviszony figyelembevétele
Kérdés: Egy jelenleg közalkalmazott dolgozó érettségi birtokában 2004. január 1-jén kezdte meg munkaviszonyát (nem közszférában). 2013. június 1-jén egy költségvetési szervnél közalkalmazottként kezdett dolgozni érettségi meglétét igénylő recepciós munkakörben, ekkor fizetési besorolásának megállapításakor, a Kjt. 87/A. §-ának előírásait is figyelembe véve, a korábban nem közszférában eltöltött valamennyi munkaviszony is közalkalmazotti jogviszonyként került meghatározásra (mindegyik munkahelyén rendelkezett érettségivel), így 9 évet figyelembe véve D3 besorolási kategóriába soroltuk. A költségvetési szervnél 2014. augusztus 1-jén új munkakörbe került, amely munkakör betöltése felsőfokú képesítést igényelt (a 2011. évben megszerzett képesítése ennek megfelelt), ezért átsorolása vált szükségessé G kategóriába. Az új besorolás megállapításakor a 2004. január 1.-2013. március 31. közötti magánszférában eltöltött időből mennyi vehető figyelembe a felsőfokú végzettséget igénylő munkakör betöltésekor (az új G osztályba sorolásnál) közalkalmazotti jogviszonyként?
Részlet a válaszból: […]osztályba sorolható be. Ha a közalkalmazott nem rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel (azaz főiskolai vagy egyetemi diplomával, oklevéllel), hanem csak egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéssel, felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettséggel, vagy érettségi végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéssel, akkor "E" fizetési osztályba kell besorolni. Természetesen bármely fizetési osztályba történő besorolásnak az a feltétele, hogy az adott munkakörre a jogszabályban meghatározott fizetési osztályok ezt lehetővé tegyék.Meg kell tehát különböztetni a felsőfokú szakképesítést, szakképzettséget a felsőfokú végzettségtől, és ezen különbség a besorolás szempontjából is lényeges.A "nem közszférába tartozó szervnél eltöltött" munkaviszony időtartamából - amennyiben az 1992. július 1-je utáni - csak az az időszak vehető figyelembe, amely alatt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4370
9. találat: Osztott munkakörben dolgozó közalkalmazott besorolása
Kérdés: Önkormányzatunk kapcsolt munkakörben alkalmaz élelmezésvezető-szociális segítő munkakörben közalkalmazottat. Munkaidejének 50%-ában élelmezésvezetői teendőket, 50%-ában szociális segítői feladatokat lát el. Az élelmezésvezetéshez rendelkezik 528110100015401 OKJ-számú élelmezési menedzser végzettséggel, a szociális segítői munkakör betöltéséhez a végzettséget 2018. január 31-ig kell megszereznie. A dolgozó alapvégzettsége: képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus - szakközépiskola, valamint mérlegképes könyvelő vállalkozási szakon. Hogyan kell őt besorolni?
Részlet a válaszból: […]pedig szociális étkeztetésben a szociális segítő munkakörre szociális asszisztens vagy szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző képesítést ír elő.)Az iskolai végzettség megszerzése alóli mentesítés egyébként a besorolást nem érinti, az érintettet nem a meglévő végzettsége, hanem a munkaköre alapján kell besorolni a munkakörre meghatározott legalacsonyabb fizetési osztályba.Amennyiben osztott munkakör esetén a két munkakör eltérő fizetési osztályba sorolást tesz lehetővé, véleményünk szerint a magasabb besorolást megengedő munkakör alapján kell az érintett fizetési osztályát megállapítani, feltéve hogy rendelkezik a magasabb fizetési osztályra előírt, a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése szerinti végzettséggel, szakképesítéssel. A Kjt. vhr. alapján a szociális segítő munkakör "A"-"E" fizetési osztályokba sorolható be, míg az élelmezésvezető "C"-"F" osztályokba, azonban a Kjt. általános képesítési követelményeihez képest mindkét munkakör tekintetében speciális előírások is érvényesülnek. Ezek közül az élelmezésvezető munkakörre előírt képesítési követelménynek megfelel az érintett, rendelkezik középiskolai végzettséggel és szakirányú OKJ-s szakképesítéssel, mely 52-vel kezdődik, tehát középszintű szakképesítést tanúsít. A Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése alapján a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4206
10. találat: Egyházi fenntartású szociális intézmény dolgozójának besorolása, jubileumi jutalma
Kérdés: Egyházi fenntartásban működő szociális intézmény vagyunk. A dolgozó az alábbi jogviszonyokkal rendelkezik. Mely jogviszonyok számítanak be a dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejébe besorolás, illetve a jubileumi jutalom szempontjából?
1989. 10. 02.-1990. 03. 25. Cipőgyár
1990. 03. 26.-1992. 06. 30. Cipőgyár
1992. 07. 01.-1992. 12. 18. Cipőgyár
1993. 01. 04.-1993. 10. 04. Cipőgyár
1993. 10. 05.-1996. 01. 31. Sz. Kft.
1996. 02. 01.-2001. 10. 31. Sz. Kft.
2001. 11. 01.-2011. 08. 31. Gamesz.
Áthelyezéssel 2011. 09. 01-jétől folyamatosan a mai napig Szociális Szolgáltató Központ.
Részlet a válaszból: […]Ennek megfelelően 1992. június 30-ig a két, cipőgyárnál fennállt munkaviszony teljes egészében figyelembe veendő a besorolásnál, míg az azt követő cipőgyárnál, illetve kft.-nél eltöltött munkaviszonyok onnantól, ahonnan az érintett rendelkezett a jelenlegi munkaköréhez szükséges képesítéssel (ez tehát függ attól, hogy mi a munkaköre a kérdésben szereplő személynek). A Gamesznél mint Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál eltöltött idő beszámít, a Szociális Szolgáltató Központnál, mint egyházi fenntartású intézménynél fennálló munkaviszony tartamából pedig az a rész számít be, amely alatt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3864
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést