Szolgálati lakás közös költsége


Költségvetési szervünk rendelkezik szolgálati lakás vagyonkezelői jogával. Ezen szolgálati lakás egy többlakásos társasházban található, melyet egy lakásszövetkezet kezel. Évekig sem értesítést, sem számlát, sem fizetési felszólítást nem kaptunk a fizetendő díjakról. Tavaly a lakásszövetkezet három évre visszamenőleg szóló értesítést küldött az elmaradt közös költségről (mely felújítási, üzemeltetési és ingatlankezelési díjakból tevődik össze havonta).
Kértük, hogy állítsanak ki számlát a költségvetési szervünk nevére, címére, adószámára a pénzügyi rendezés érdekében, azonban csak egy újabb értesítést kaptunk a fennálló tartozásról. Közölte a lakásszövetkezet főkönyvelője, hogy számla kiállítására nincs lehetőségük, de nem indokolta az okát. Működő, adószámmal rendelkező lakásszövetkezetről van szó. Köteles-e kérésre a lakásszövetkezet számlát vagy legalább számviteli bizonylatot kiállítani a fennálló közös költségről? Van-e mentessége valamilyen oknál fogva, amire hivatkozással ezt megtagadhatja?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. június 7-én (324. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5741

[…] tulajdonostársak közötti megosztása miatt. A társasház nem bocsát ki számlát a ház tulajdonosai felé, és a társasház nem számít fel áfát ezek után a költségek után a tulajdonos felé. A közös költség könyvelési bizonylatául az Szt. 166. §-a szerinti bizonylat (társasházi határozat, befizetést igazoló csekkszelvény, a befizetést igazoló pénztárbizonylat, átutalás esetén a bankkivonat) szolgál.A fenti eljárás jogalapja az, hogy a közös tulajdonból származó költségek tulajdoni hányad […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.