Ingatlan építés-bővítés áfája


Egy nemzetiségi önkormányzat, mely nem áfaalany, és az adószáma is 1-es, egy pályázat keretében jelentős pénzösszeget kapott építési hatóságiengedély-köteles ingatlan építésére, illetve bővítésére. Ez a tevékenység az Áfa-tv. szerint fordított adózásnak minősül, így az adót végül a nemzetiségi önkormányzat fizeti meg? Illetve jól értelmezem, hogy az Áfa-tv. 142. §-ának (3) bekezdése szerint, mivel a nemzetiségi önkormányzat nem áfaalany, így nem a fordított adózás, hanem a normál adózás szerint kell eljárni, melynek keretében a beruházó fog áfás számlát kiállítani? A nemzetiségi önkormányzatnak ebben az esetben van-e teendője (változásbejelentés stb.) az adóhatóság felé?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. június 28-án (325. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5772

[…] bejelentéshez kötött.A fenti tárgyi feltételeken túlmenően a fordított adózás alkalmazásának további személyi feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető [Áfa-tv. 142. § (3)-(4) bekezdés].Mindez azt jelenti, hogy amennyiben egy ügyletben bármelyik pozícióban alanyi adómentes adóalany, különleges jogállású kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany, magánszemély vagy nem adóalany jogi személy szerepel, az ügylet egyenes adózás alá tartozik, azzal a kiegészítéssel, hogy alanyi adómentes adóalany értékesítésére ez akkor igaz, ha alanyi adómentes minőségében eljárva értékesít.A kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jelle-gére tekintettel adómentes tevékenységet végző adóalanyok termékbeszerzői, szolgáltatást igénybe vevői pozícióban megfelelnek a 142. § (3) bekezdésében előírtaknak, ezért a részükre terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany áfa felszámítása nélkül - a fordított adózás kifejezés feltüntetésével - köteles bizonylatolni az értékesítést.A leírtakból következően, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat adószámmal rendelkező […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.