Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott bérpótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Védőnők díjazása

Kérdés: Helyi önkormányzat alkalmazásában álló területi védőnők esetében 2020. január 1-jétől kezdődően a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében foglaltak szerint a garantált illetményen és a fix összegű díjazás 15%-ának megfelelő dolgozót érintően bruttó 11 404 Ft/hó (munkaadókat terhelő járulékokkal együtt bruttó 13 800 Ft/hó) összegű területi pótlékon felül bármilyen pótlék vagy egyéb díjazás címén milyen juttatás illeti meg, és mely jogszabályi hivatkozás alapján?
Részlet a válaszból: […]védőnői szolgáltató az előző bekezdés szerinti alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. január hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult. A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. január hónaptól megegyezik a 2020. január 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.Irányadók továbbá a 43/1999 (III. 3.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak. E szerint a védőnői szolgáltató havi díjazásának mértéke az ellátottak száma alapján a rendelet szerint számított pontértéknek és az egy pontra jutó forintértéknek a szorzata alapján kerül megállapításra a rendeletben foglaltak figyelembevételével. A védőnői szolgáltató e havi díjazása legalább 12%-át köteles közvetlenül a védőnő díjazására fordítani.A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak megfelelően havonta fix összegű díjazásra is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5167
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Rendkívüli munkavégzés pótlékának bérszámfejtése közalkalmazottaknak

Kérdés: Intézményeink (szociális szféra, közalkalmazottak) változó tartamú munkaidőkeretet alkalmaznak (1-3 hónap), a munkavállalók folyamatos munkarendben, egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerint dolgoznak. A rendkívüli munkavégzés egyrészt munkaidőkereten felüli, másrészt 96 órán belüli, beosztástól eltérő munkavégzés formájában valósul meg. A rendkívüli munkavégzéseket a KIRA-rendszerben számfejtik, ennek kapcsán alakult ki ellentmondásos gyakorlat, az egyes jogcímkódok eltérő alkalmazása miatt. Van olyan intézmény, amely a rendkívüli munkavégzés számfejtését a "35128"-as jogcímkódon (megnevezése: "Rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék és arányos munkabér") rögzíti, az intézmények többsége azonban a "35013"-as jogcímkódot (megnevezése: "Rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék %-os") alkalmazza (egy adott rendkívüli munkavégzés ellenértéke a két jogcímkódnál jelentős eltérést mutathat, akár többszörösét is jelentheti a "35128"-as kóddal történő elszámolás).
A 35013-as jogcímkód a bérpótlékot és arányos bért is az alapilletmény alapján számolja (oly módon, hogy a "százalék" rovatban manuálisan 150% vagy 200% kerül bevitelre, ami az arányos munkabért is magában foglalja), a 35128-as jogcímkód a bérpótlékot és a munkabér arányos részét külön számolja oly módon, hogy a bérpótléknál számítási alapként csak az alapilletményt, a munkabér időarányos részének számításánál azonban a teljes - szociális ágazati pótlékot és munkahelyi pótlékot is magában foglaló - bért veszi figyelembe, valamint az osztószám is eltérő (bérpótléknál 174 óra, a munkabér időarányos részénél a beosztás szerinti óraszám). A szociális szférában a munkabér (amely magában foglalja az illetményt, illetménypótlékot, illetménykiegészítést, keresetkiegészítést és jutalmat) és az alapbér (alapilletmény) között összegét tekintve jelentős különbség mutatkozik. A fentiek alapján abban kérjük szíves segítségüket, hogy a rendkívüli munkavégzés KIRA-rendszerben történő számfejtése során álláspontjuk szerint melyik jogcímkód alkalmazása a helyes, illetve mely jogcímkód mely rendkívüli munkavégzés számfejtésére alkalmazható?
Részlet a válaszból: […]órák figyelembevételével.A havi díjas munkavállalók (közalkalmazottak) esetében a kereten felüli rendkívüli munkavégzést csak a keret végén, annak lezárásával lehet elszámolni (addig nem tudni, mennyi lesz a kereten felüli rendkívüli munkavégzés), ezért ekkor kerül kifizetésre mind a rendkívüli munkavégzés idejére jutó arányos bér, mind a bérpótlékrész.Az Mt. szerinti bérpótlék számítási alapja a munkavállaló egy órára járó alapbére. A bérpótlék számítási alapjának meghatározásakor a havi alapbér összegét - a 136. § (3) bekezdéstől, azaz az arányos bér számításától eltérően (ahol az általános munkarend szerinti órákkal kell osztani) - általános teljes napi munkaidő esetén százhetvennégy órával, rész- vagy általánostól eltérő teljes napi munkaidő esetén a százhetvennégy óra arányos részével kell osztani.Az Mt. 136. §-ának (3) bekezdése a havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számítását úgy határozza meg, hogy a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerint teljesítendő órák számával.Az osztószám eltérése tehát az egy órára eső bérpótlék, illetve az egy órára eső alapbér számítási módjának különbözőségéből ered.A Kjt. 85/A. §-ának l)-n) pontjai kimondják, hogy ahol jogszabály munkabért említ, azon illetményt, illetménypótlékot, illetménykiegészítést, kereset-kiegészítést és jutalmat, az alapbéren illetményt kell érteni, a bérpótlékon pedig illetménypótlékot is.A fogalmak használata tekintetében ugyanakkor nem következetesek a jogszabályok, illetve a Kjt. 85/A. §-a megítélésünk szerint kiegészítésre szorulna. Ebből következően nem lehet az Mt. által meghatározott fogalmakat mindenhol egyszerűen behelyettesíteni a Kjt. 85/A. §-ában meghatározottakkal.Az Mt. szerinti bérpótlékok (így a rendkívüli munkavégzés pótléka) és a kapcsolódó időarányos munkabérrész számításakor az Mt. 136. §-ának (3) bekezdése és a Kjt. 85/A. §-ának m) pontja alapján - szigorúan a jogszabály szövegét figyelembe véve - a munkabér arányos részének meghatározásánál közalkalmazottak esetében csak az illetményt kell figyelembe venni (35013-as jogcím kódnál írt számítási metódus).Ugyanakkor az Mt. 139. §-ának (1) bekezdése azt mondja, hogy a bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4963

3. találat: Közalkalmazottak éjszakai pótléka

Kérdés: Intézményünknek szándékában áll éjszakai őrzésre részmunkaidőben foglalkoztatni dolgozókat. Munkaidejük 19-05 óráig tartana. Nem folyamatos munkarendben váltanák egymást (éjjeliőr váltja a mérlegkiadót). A jelenleg érvényes Kjt. előírásai szerint jár-e éjszakai pótlék a dolgozónak?
Részlet a válaszból: […]alapja a közalkalmazott illetménye. Éjszakai munkavégzés esetén a közalkalmazottat 15 százalékos bérpótlék is megilleti. Vizsgálni kell, hogy a 19-05 óráig foglalkoztatott éjszakai őr munkavégzésének kritériumai megfelelnek-e az Mt. 117. § (1) bek. d) pontjában meghatározott éjszakai munkavégzés feltételeinek. Éjszakai munkavégzésről abban az esetben beszélhetünk, ha a közalkalmazott rendszeresen éjszakai műszakban dolgozik, vagy éves munkaidejének egynegyedében éjszakai munkát végez. Bírósági ítélkezési gyakorlat szerint a munkáltató kollektív szerződésben nem zárhatja ki a munka jellege miatt éjszakai munkát végző munkavállalókat, pl. a portásokat az éjszakai pótlék fizetéséből. Az átlagos szintnél magasabb összegű bérmegállapításból egymagában nem következik, hogy ez az éjszaka is teljesítendő munka külön pótlék nélküli elismerését célozza. Ezért az ilyen munkavállalót -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 219
Kapcsolódó tárgyszavak: ,