Fegyelmi eljárásról a fenntartó tájékoztatása

Kérdés: Fegyelmi eljárás esetén tájékoztatjuk a fenntartót arról, hogy mely személlyel szemben, milyen tények, adatok alapján folyik fegyelmi eljárás, és milyen szankciót alkalmaztunk. Helyes-e ez az eljárás az új GDPR-szabályokra tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...Kúria Mfv.I.10.048/2015./5. számú határozata kimondta, hogy a közalkalmazottal szemben indított fegyelmi eljárásban felrótt kötelezettségszegésekről, a kiszabott fegyelmi büntetésről a munkáltató fenntartójának adott tájékoztatás személyiségi jogot sérthet.Az Mt. 10...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.

Cafeteriamegvonás alkalmazása kötelezettségszegés esetén hátrányos jogkövetkezményként

Kérdés: A munkáltatónak (cafeteriaszabályzat alapján) van-e lehetősége bizonyos esetekben, például ha a munkavállaló fegyelmi vétséget követ el, vagy nem megfelelően végzi munkáját, a munkavállalókat meghatározott időre, 1-2-3 hónapra kizárnia a cafeteria-rendszer kereteiből, olyan módon, hogy szankcióként nem fizet az adott hónapokra a vétséget elkövető munkavállalói részére cafeteriajuttatást? (Természetesen a többi munkavállaló megkapja a cafeteriaszabályzat alapján járó juttatásait.) Amennyiben a munkáltatónak van erre lehetősége, milyen el-járási folyamatra, dokumentációra van szüksége az egyedi döntésének jogszerű érvényesítésére?
Részlet a válaszából: […] Közalkalmazottakra és Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókra nézve az Mt. 56. §-a szabályozza, hogy milyen módon lehet a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetére hátrányos jogkövetkezményt megállapítani.E szerint kollektív szerződés vagy - ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Fegyelmi eljárás intézményének megszűnése, átmeneti rendelkezések

Kérdés: Tudomásunk szerint az új Munka Törvénykönyve szerint a fegyelmi eljárás megszűnt. Mi lesz a sorsa a folyamatban lévő fegyelmi eljárásoknak?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. fegyelmi eljárásra vonatkozó rendelkezései (45-53/B.§-ok) valóban hatályon kívül helyezésre kerültek. A Munka Törvénykönyvérőlszóló 2012. évi I. törvény (új Mt.) hatálybalépésével összefüggő átmenetirendelkezésekről és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 28.

Munkahelyről való igazolatlan távollét

Kérdés: Mit tehet a munkáltató, ha a közalkalmazott munkavállaló nem jelenik meg munkaidejében a munkahelyen, és távolmaradásának okáról nem értesíti a munkáltatót, illetve a munkáltató érdeklődésére sem igazolja a keresőképtelenségét?
Részlet a válaszából: […] ...adományozott címtől való megfosztás;- magasabb vezető, illetve vezető beosztás fegyelmi hatályúvisszavonása; valamint- elbocsátás.A fegyelmi eljárás megindítását a kinevezési jogkörgyakorlója, magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 9.