Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott helyettesítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vezetőt helyettesítő közszolgálati tisztviselő szabadsága

Kérdés: Ha a közszolgálati tisztviselő - tartósan, több mint 1 éve - helyettesítőként lát el osztályvezetői feladatokat, jár-e neki a 11 nap vezetői pótszabadság?
Részlet a válaszból: […]helyettesítés céljából határozott időre is adható. A?Kttv. alapján a vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselőt a besorolás szintje szerint járó pótszabadság helyett vezetői pótszabadság illeti meg, melynek mértéke osztályvezető esetében 11 nap.Amennyiben tehát a helyettesítő kolléga osztályvezetői kinevezést kapott az osztályvezetői
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4763

2. találat: Köztisztviselő megbízása más munkakör, illetve munkaköri feladatok ellátásával

Kérdés: Köztisztviselőnek középiskolai végzettséggel milyen pótlékot, kiegészítést tudunk adni, ha megbízzuk őt jegyzői asszisztensi feladatokkal határozott időre?
Részlet a válaszból: […]kormánytisztviselőre nézve - különösen beosztására, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel - aránytalan sérelemmel nem járhat, és a másik munkakörbe tartozó feladat ellátása meg kell, hogy feleljen a köztisztviselő végzettségének, szakképzettségének. A kormánytisztviselőt legkésőbb három munkanappal korábban írásban kell tájékoztatni az átirányítás elrendeléséről, valamint annak várható időtartamáról.Az átirányítás, kirendelés, kiküldetés alapján történő munkavégzés időtartama külön-külön nem haladhatja meg - eltérő megállapodás hiányában - naptári évenként a negyvennégy munkanapot, együttesen pedig a száztíz munkanapot.Ha a köztisztviselő a munkáltató intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez, s az eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti. A helyettesítési díj mértéke időarányosan a helyettesítő köztisztviselő illetményének 25-50%-áig terjedhet. A helyettesítési díj mértékét a hivatali szervezet vezetője állapítja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3691

3. találat: Helyettesítési rendszer a védőnői szolgálatnál

Kérdés: Védőnői szolgálatunk munkatársai tartósan helyettesítenek, mivel több álláshely betöltetlen. A főállásuk mellett megbízással látják el ezt a feladatot. Hogyan kell vezetniük a jelenléti ívüket?
Részlet a válaszból: […]helyettesített személy távolléte idejére, határozott időre létesített közalkalmazotti jogviszony útján vagy belső helyettesítési rendszerrel lehet ellátni. Ez utóbbi azt jelenti, hogy amennyiben a többi védőnő munkaidején belül el tudja látni a másik védőnő feladatát is, akkor ilyen módon is megoldható a helyettesítés (ez rendszerint csak eseti, rövidebb idejű távollétek esetén működik), amennyiben pedig a többi védőnő munkaidején belül nem oldható meg a helyettesítés, a helyettesítésre fordított idő rendkívüli munkavégzésként jelenik meg. Természetesen a rendkívüli munkavégzés időbeli korlátaira és az elrendelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3646
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Tanórai helyettesítés díjazása

Kérdés: Meg kell-e különböztetni szakos, illetve nem szakos helyettesítés óradíját? Korábban volt ilyen szabály. Tehát ha matematikaórára biológia szakos megy helyettesíteni, akkor a biológusnak teljes túlóradíj jár?
Részlet a válaszból: […]említett körülményektől függ. Megjegyzem, nem szakos helyettesítés esetén sok esetben a tanár a saját óráját tartja meg (ha általa is tanított osztályról van szó), később pedig a másik szakot tanító tanár "visszaveszi" az óráját, vagy valójában "csak felügyeletet" tart az osztályban (jogilag ezt nem minősíti külön a jogszabály, tehát nem számít ügyeletnek, nem számít "kevesebbnek", mint a szakos helyettesítés).A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 16. §-a rendelkezik az óradíjról, illetve a helyettesítési díjról.Óradíj jár annak a pedagógusnak, aki olyan munkakörben dolgozik, amelyre jogszabály kötelező óraszámot állapít meg, ha a munkakörre előírt kötelező óraszámánál, a rendes munkaidőn belül, a munkáltató elrendelése alapján többet tanít [16. § (1) bek.]. Az óradíj összege kiszámításának részletes szabályait a 16. § (2)-(3) bekezdés, illetve (6)-(8) bekezdései tartalmazzák.Ha az előző bekezdésben meghatározottak szerinti elrendelés alapján a pedagógus más pedagógus osztályát, tanulócsoportját, foglalkozási csoportját a sajátjával együtt tanítja, az óradíját harminc százalékkal meg kell növelni [16. § (4) bek.].Ha a pedagógus más pedagógus osztályát, tanulócsoportját, foglalkozási csoportját - a munkakörére elő­írt kötelező óraszámának keretében - a sajátjával együtt tanítja, helyettesítési díj[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3410
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Prémiumévek programban részt vevő pedagógus helyettesítésre történő beosztása

Kérdés: A prémiumévek programban részt vevő pedagógus a munkaidején túl - amennyiben vállalja - beosztható-e helyettesítésre külön díjazás fejében?
Részlet a válaszból: […]megbízási szerződést kötnek valakivel. Amint azonban azt látni fogjuk, a prémiumévek programban részt vevő dolgozó esetében ezek egyikére sincs lehetőség. A prémiumévek programban részt vevő pedagógus határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll. Vele újabb jogviszony - így másik határozott idejű, helyettesítésre irányuló jogviszony - nem létesíthető már csak azért sem, mert egy munkáltató egy személlyel két jogviszonyt nem létesíthet. A Kjt. 42. §-a úgy rendelkezik, hogy a munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 59. § (9) bekezdése pedig kimondja, hogy saját dolgozónak megbízási díj, szolgáltatási szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Bár a prémiumévek programban részt vevő kifejezetten munkakörrel nem rendelkezik, mégis - véleményem szerint - analógiával az említett szabályok rá is alkalmazhatók. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (Pép. tv.) alapján egyébként új munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony létesítésével a prémiuméves jogviszony megszűnik. Ugyanakkor a Pép. tv. 4. § (2) bekezdése kimondja, hogy a programban részt vevő a jogviszony időtartama alatt a munkáltatója által igényelt, hetente - munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret átlagában - legfeljebb 12 óra időtartamú, iskolai végzettségének és képzettségének megfelelő munkát köteles a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2291