Vezetőt helyettesítő közszolgálati tisztviselő szabadsága

Kérdés: Ha a közszolgálati tisztviselő - tartósan, több mint 1 éve - helyettesítőként lát el osztályvezetői feladatokat, jár-e neki a 11 nap vezetői pótszabadság?
Részlet a válaszából: […] ...osztályvezetői munkakör betöltésére is kinevezhető. Eltérő rendelkezés hiányában a vezetői kinevezés határozatlan időre szól, de helyettesítés céljából határozott időre is adható. A?Kttv. alapján a vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselőt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Köztisztviselő megbízása más munkakör, illetve munkaköri feladatok ellátásával

Kérdés: Köztisztviselőnek középiskolai végzettséggel milyen pótlékot, kiegészítést tudunk adni, ha megbízzuk őt jegyzői asszisztensi feladatokkal határozott időre?
Részlet a válaszából: […] ...intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez, s az eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti. A helyettesítési díj mértéke időarányosan a helyettesítő köztisztviselő illetményének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Helyettesítési rendszer a védőnői szolgálatnál

Kérdés: Védőnői szolgálatunk munkatársai tartósan helyettesítenek, mivel több álláshely betöltetlen. A főállásuk mellett megbízással látják el ezt a feladatot. Hogyan kell vezetniük a jelenléti ívüket?
Részlet a válaszából: […] ...tartósan távol lévő közalkalmazottak helyettesítése nem oldható meg megbízási szerződéssel, mivel a költségvetési szerv nem köthet megbízási szerződést a dolgozójával a munkakörébe tartozó, annak keretében számára előírható feladat ellátására [Ávr. 51....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.
Kapcsolódó címkék:  

Tanórai helyettesítés díjazása

Kérdés: Meg kell-e különböztetni szakos, illetve nem szakos helyettesítés óradíját? Korábban volt ilyen szabály. Tehát ha matematikaórára biológia szakos megy helyettesíteni, akkor a biológusnak teljes túlóradíj jár?
Részlet a válaszából: […] ...jogszabályok nem tesznek különbséget a tanórai helyettesítéseket illetően az alapján, hogy szakos vagy nem szakos helyettesítésről van szó. A szabályozás abból indul ki, hogy a helyettesítés a pedagógus kötelező óraszámán belül, illetve a teljes munkaidő keretén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.
Kapcsolódó címkék:  

Prémiumévek programban részt vevő pedagógus helyettesítésre történő beosztása

Kérdés: A prémiumévek programban részt vevő pedagógus a munkaidején túl - amennyiben vállalja - beosztható-e helyettesítésre külön díjazás fejében?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés alapján a helyettesítés vélhetően pedagógusmunkakörben foglalkoztatott személy helyettesítésére irányulna. Helyettesítésrea közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapjánhatározott idejű közalkalmazotti jogviszony létesíthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.