Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott kata tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kata szüneteltetése

Kérdés: Egy katás vállalkozó 2020 októberében küldött változásbejelentést, miszerint szüneteltette vállalkozását 2014-ben 2 hónapon keresztül, és 2015 és 2016 között szintén 2 hónapon keresztül. Mire hivatkozva utasíthatjuk ezt vissza?
Részlet a válaszból: […]és Vámhivatalhoz (NAV) külön nem kell bejelenteni, mert erről a Belügyminisztériumtól értesül.A kisadózó egyéni vállalkozónak a NAV-hoz be kell jelentenie a 'T101E jelű űrlapon azt a tényt, hogy a vállalkozói tevékenység szüneteltetése miatt mentesül a havi tételes adó megfizetése alól. A mentesülés kezdő hónapjára tehát a kataalanynak nem elegendő a Webes Ügysegéddel bejelentést tennie, hanem a tételes adó alóli mentességről külön a NAV-nál is nyilatkoznia kell. A bejelentést nem kell havonta megismételni a szünetelés időtartama alatt.A szüneteltetést annak megkezdése előtt kell bejelenteni, és a következő naptól él. Utólagos bejelentésre a jogszabályok nem adnak lehetőséget.Abban az esetben, ha a Belügyminisztérium felé bejelentették a szüneteltetést,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5329

2. találat: Kata 2021. évi változása

Kérdés: A kata változásáról szóló jogszabályból számunkra úgy tűnik, hogy a költségvetési szerveket nem terheli a katás vállalkozók után fizetendő 40%-os adóteher. Intézményünk alapvetően NEAK-finanszírozásból működő szakorvosi rendelőintézet (önkormányzati költségvetési szerv). Néhány szakorvosunk kisadózó vállalkozóként látja el a tevékenységét, biztosan lesz, aki átlépi a 3 millió forintos értékhatárt. Jól értelmezzük, hogy ez esetben ránk nem vonatkozik a 40%-os adóteher-bevallási és -fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]bekezdése szerint, ha a kisadózó vállalkozás olyan, külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől (a továbbiakban: külföldi kifizető) szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e bevétel után az annak megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót fizet.8. § (6c) bekezdése szerint, ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet. Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget,a) amely után a kifizető a (6a) bekezdés alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni,b) amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltató kisadózó vállalkozásnak,c) amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak, vagyd) amelyet az Áht. szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5290
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Katás vállalkozó számlája

Kérdés: A kata adózásra áttért és alanyi adómentességet választott vállalkozásoktól különböző számlákat kapunk. Van, aki a december havi díjról szóló januári teljesítési időpontú számlát áfásan állította ki, van, aki nem. Melyik a helyes, milyen számlát fogadhatunk be a havidíjas szolgáltatásokról?
Részlet a válaszból: […]megszerzett bevételnek kell tekinteni azt az ellenértéket, amelyről kiállított bizonylat szerinti teljesítési időpont megelőzi az adóalanyiság kezdőnapját.Az áfában az adófizetési kötelezettség az Áfa-tv. szerinti teljesítés időpontjában keletkezik. Az adóalanynak a teljesítés időpontjában hatályos adójogi jogállása és a teljesítés időpontjában alkalmazandó adómérték felszámításával kell a számláját kibocsátani.Mindkét törvény alapján megállapítható, hogy a teljesítési időpont a mérvadó. A havidíjas, ún. határozott időszakos ügyleteknél az Áfa-tv. 58. §-a alapján a teljesítés időpontja megegyezik a fizetés esedékességével, ezáltal elválik a tényleges Ptk. szerinti, illetve a kettős könyvvitelt vezetők esetében a számviteli teljesítési időponttól. Ez okozza a bizonytalanságot,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3415
Kapcsolódó tárgyszavak: ,