Óvodavezető illetménye

Kérdés: Településünkön 2 csoportos önkormányzati fenntartású óvoda működik 48 fővel, az óvodavezető függetlenített. Óvodapedagógus-hiány miatt a vezető foglalkozik az egyik csoporttal. Kötelező heti óraszáma 12 óra, melyet a csoportban tölthet, viszont a jelenlegi helyzetben sokkal többet van a csoporttal.
1. Szabályos-e ez az eljárás?
2. Jár-e neki túlóra vagy helyettesítési díj?
3. Ha igen, mi alapján kell kiszámolni?
Figyelembe kell-e venni a köznevelési törvény szerinti 4.33-as szorzót, és a heti 12 órával beszorozni, hogy megkapjuk az osztószámot, amivel az alapilletményét osztva megállapítható az órabér, vagy az óvodapedagógusra irányadó heti 32 kötelező óraszámot kell figyelembe venni, mert mint óvónő helyettesít, és nem mint vezető?
4. Jár-e neki ezért pluszjuttatás?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt szükséges rögzíteni, hogy mely jogszabályokat kell alkalmazni a pedagógusok munkaidejével, annak beosztásával kapcsolatban.Az Nkt. kimondja, hogy a köznevelési intézmény munkavállalói, közalkalmazottai tekintetében – a munkáltatótól függően – a Munka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Külföldi tanulmányút elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk képviselő-testülete úgy határozott, hogy a község általános iskolájába járó gyermekek közül azokat, akik a megyei tanulmányi versenyeken jó helyezést értek el, és az őket felkészítő pedagógusokat többnapos külföldi tanulmányútban részesíti. Az önkormányzat nevére 9 db repülőjegy megnevezéssel szóló számlát küldött az utazási iroda. Kérdésem, hogy ezt milyen kiadásnemre kell elsődlegesen könyvelni az önkormányzatnál a tanulók, illetve a pedagógusok tekintetében, annak fényében, hogy az iskola fenntartását január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó látja el? Továbbá kapcsolódik-e a kifizetéshez adó- és járulékfizetési kötelezettség az önkormányzat részéről?
Részlet a válaszából: […] A kérdést feltevő tanulmányútnak nevezi a kérdéses utat, ezért nézzük meg először, hogy mit kell személyi jövedelemadózás szempontjából tanulmányútnak tekinteni, és hogy kell azt bizonylatolni.Tanulmányútnak kell tekinteni a munkavállalók munkakörével összefüggő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 17.

Tanórai helyettesítés díjazása

Kérdés: Meg kell-e különböztetni szakos, illetve nem szakos helyettesítés óradíját? Korábban volt ilyen szabály. Tehát ha matematikaórára biológia szakos megy helyettesíteni, akkor a biológusnak teljes túlóradíj jár?
Részlet a válaszából: […] A jogszabályok nem tesznek különbséget a tanórai helyettesítéseket illetően az alapján, hogy szakos vagy nem szakos helyettesítésről van szó. A szabályozás abból indul ki, hogy a helyettesítés a pedagógus kötelező óraszámán belül, illetve a teljes munkaidő keretén belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Munkaidő-beosztás, munkaidőkeret számítása

Kérdés: Intézményünkben éjjel-nappali portaszolgálat van. Négy portásunk van. Reggel 6-tól este 6-ig, este 6-tól reggel 6-ig látják el a feladatot, egymást váltva folyamatosan, hétvégeken és ünnepnapokon is. Mennyi a havi kötelező óraszámuk? Van-e ennek valamilyen számítási módja vagy egy fix óraszám?
Részlet a válaszából: […] A napi munkaidő a felek által (munkaszerződésben, kinevezésben) meghatározott időtartam vagy közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott időtartam, amely lehet teljes napi munka­idő vagy részmunkaidő. Az általános teljes napi munkaidő napi 8 óra (készenléti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 11.

Munkaidőszabályok a közoktatásban II.

Kérdés: Milyen módon lehet a pedagógusokat az őszi, tavaszi, téli szünetekben igénybe venni (közvetlen tevékenység a diákokkal vagy egyéb módon is)? Mivel az őszi, téli, tavaszi szünet napjai munkanapok, akkor – a Munka Törvénykönyve szerint – valamiféle munkaidő-nyilvántartást is kell vezetni róluk?
Részlet a válaszából: […]  A pedagógusnak az iskolában az őszi, a téli és tavasziszünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok. A pedagógus szabadságát – agyermek után járó pótszabadság kivételével – elsősorban a nyári szünetben kellkiadni. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.

Munkaidőszabályok a közoktatásban IV.

Kérdés: A pedagógus a teljes rendes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként – a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató utasítása alapján – ellátja a nevelő- és oktatómunkával összefüggő egyéb feladatokat (pl. részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában). Következik ebből, hogy elrendelhető, hogy a nevelő heti max. 6 órában, a bejáróknál, vagy orvosi vizsgálat alatt, vagy az iskolai ebédlőben – külön óradíj megfizetése nélkül – lásson el ügyeletet? Következik-e ebből, hogy ha pl. a földrajz szakos tanárt helyettesíti egy matematika szakos, akkor – mivel nem szakszerű a helyettesítés, ezért – az csak ügyeletként vehető figyelembe, tehát ingyen elrendelhető?
Részlet a válaszából: […]  A bejáró tanulók, orvosi vizsgálaton részt vevő tanulók vagyaz iskolában ebédelő tanulók felügyeletének ellátása során a pedagógus anevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásában vesz részt.Amennyiben ezt a munkaidő-beosztása szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.

Tagintézmény-vezető megbízása

Kérdés: Óvoda-tagintézmény (megbízott) vezetői posztja kötelezően pályáztatandó állás-e? A megbízásnak kötelező feltétele-e a pedagógus-szakvizsga, vagy csak előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki ezzel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontab) alpont alapján a közoktatási intézményben – az intézmény gazdálkodásijogosítványaitól függetlenül – magasabb vezetői megbízásnak minősül atagintézmény vezetőjének (igazgatójának, óvodavezetőjének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Napközis foglalkozást is tartó gyógypedagógus kötelező óraszáma, pótléka

Kérdés: Iskolánkban gyógypedagógust is foglalkoztatunk. Módosítottuk az alapító okiratot, integrált iskola lettünk. A gyógypedagógust 18 órában a napköziben foglalkoztatjuk, nevelőtanári diplomája is van. A napköziben a gyermeklétszám 33 fő. A napközis tanár kötelező óraszáma 23, a gyógypedagógusé 21. Jelenleg 5 tanulóval foglalkozik a gyógypedagógus összesen heti 8 órában (egyéni foglalkozás). Így a túlórák száma heti 3 óra. A rehabilitációs órák száma viszont menet közben egyre több lesz, hiszen a rászorulók száma is nő. Kérdésem az, hogy mennyi így a tanár kötelező óraszáma, illetve kell-e, lehet-e átlagot számolni a kétféle óraszám alapján? Hogyan vegyük figyelembe a növekvő rehabilitációs óraszámokat? Jár-e a dolgozónak a gyógypedagógiai pótlék?
Részlet a válaszából: […] A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Közoktatásitv.) Harmadik rész II/4. pont szerint, ha a pedagógust több – különbözőkötelező óraszámú – pedagógus-munkakörben foglalkoztatják, vagy több -különböző kötelező óraszámú – vezetői megbízása van, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Egyidejűleg több részmunkaidős jogviszony fennállása egyéni vállalkozás mellett

Kérdés: Az előző tanévben a közalkalmazott teljes állásban volt egy kulturális intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban. 2009. szeptember 1-jétől három zeneiskolában tanít. A tanároknak heti 22 óra megtartása jelenti a 40 órás munkahetet. Az egyik iskolában félállásban, heti 11 órára alkalmazzák, egy másikban heti 8, a harmadikban hetente 5 órát tart. Ez összesen heti 24 óra. Minden intézmény megfizeti a jogszabály szerinti járulékot, a béréből is levonásra kerülnek előírás szerint. Művésztanár lévén több együttesben is fellép, egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik. Amikor egy munkahelyen volt 36 órában közalkalmazotti jogviszonya, akkor ilyen időtartamú foglalkoztatás után adófizetési kötelezettsége kisebb volt, mert "másodállásban" végezte vállalkozását. Kérdések: 1. Ha több részmunkaidős foglalkoztatásból "áll össze" egy teljes közalkalmazotti státusznyi foglalkoztatás, akkor a magánvállalkozást adózás szempontjából ez hogyan érinti? Ugyanolyan járulékfizetési kötelezettség illeti-e a vállalkozót, ha egy főállású helyen van legalább 36 órában foglalkoztatva, mint ha több helyen összesen legalább 36 órában történik a foglalkoztatása? 2. Maradhat-e ezek után is "másodállásban" a vállalkozó, vagy főállású vállalkozóvá kell válnia? 3. Összeszámíthatók-e a három helyről a jogviszonyai? Pl.: Betegség esetén arányosan mindhárom helyről számíthat táppénzre? 4. A félállású – őt legnagyobb óraszámban alkalmazó – munkahelyről kaphat csak béren felüli juttatásokat (étkezési utalvány, utazási kedvezmény, szakirodalom-vásárlási hozzájárulás), vagy a többi intézményben is? 5. Amiatt, hogy különböző helyeken dolgozik részmunkaidőben, éri-e hátrány a nyugdíj megállapításkor? Valamennyi jogviszony beszámít a – jelenleg érvényes – nyugdíjszámítási alapjába?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján mindenekelőtt arra kell felhívni afigyelmet, hogy a pedagógusok kötelező óraszáma és a munkaidő mértéke nemazonos fogalmak. Ennek megfelelően az, hogy egy pedagógusnak heti 22 óra akötelező órája, még nem jelenti azt, hogy esetében ez felelne meg a heti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.

Iskolaigazgató illetményének megállapítása 2009-től

Kérdés: Általános iskolánk önkormányzati fenntartású intézmény. Iskolánk igazgatójának bére a Kjt. szerinti "G 6"-os fizetési fokozatba van besorolva, ezenfelül 40 000 forint pótlék a járandósága. Ez évtől ugyanez a besorolás hatályos, vagy a 120 000 Ft szorozva a törvényi szorzószám szerinti bér (kötelező óraszáma heti 8 óra)?
Részlet a válaszából: […] Az iskolaigazgató (és a többi vezető) illetményét 2009.január 1-jétől a Kjt. ekkortól hatályos szabályai alapján kell megállapítani,figyelembe véve a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (Kjt-vhr.) előírásait is.Az iskola igazgatójánál a Kjt-vhr. 5. §-a alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.
1
2
3