Napközis foglalkozást is tartó gyógypedagógus kötelező óraszáma, pótléka

Kérdés: Iskolánkban gyógypedagógust is foglalkoztatunk. Módosítottuk az alapító okiratot, integrált iskola lettünk. A gyógypedagógust 18 órában a napköziben foglalkoztatjuk, nevelőtanári diplomája is van. A napköziben a gyermeklétszám 33 fő. A napközis tanár kötelező óraszáma 23, a gyógypedagógusé 21. Jelenleg 5 tanulóval foglalkozik a gyógypedagógus összesen heti 8 órában (egyéni foglalkozás). Így a túlórák száma heti 3 óra. A rehabilitációs órák száma viszont menet közben egyre több lesz, hiszen a rászorulók száma is nő. Kérdésem az, hogy mennyi így a tanár kötelező óraszáma, illetve kell-e, lehet-e átlagot számolni a kétféle óraszám alapján? Hogyan vegyük figyelembe a növekvő rehabilitációs óraszámokat? Jár-e a dolgozónak a gyógypedagógiai pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Közoktatásitv.) Harmadik rész II/4. pont szerint, ha a pedagógust több - különbözőkötelező óraszámú - pedagógus-munkakörben foglalkoztatják, vagy több -különböző kötelező óraszámú - vezetői megbízása van,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Tagiskola vezetőhelyettesének kötelező óraszáma

Kérdés: Iskolánk 19 osztállyal működik, ezenkívül van egy 4 osztályos tagiskolánk is. Mennyi a kötelező óraszáma a tagiskola vezetőhelyettesének?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdés általános iskolára vonatkozik, atagiskola igazgatóhelyettesének kötelező óraszáma 6 óra. (A közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. törvény értelmében az igazgató kötelező óraszáma 2 óra + 4óra). Abban az esetben, ha középiskoláról szól a kérdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.
Kapcsolódó címke:

Igazgatóhelyettes kötelező óraszáma

Kérdés: Intézményünk többcélú közoktatási intézmény (összetett iskola), gimnáziumi, szakközép-iskolai képzést folytatunk, és szakfeladatként 2007. július 1-jétől alapfokú művészetoktatással bővült tevékenységünk. Az intézményben 7-13. évfolyamon 20 osztály vesz részt középfokú képzésben. A zeneiskolába iratkozott tanulók létszáma 240 fő. Mennyi a zeneiskola igazgatóhelyettesének kötelező óraszáma? A közoktatási törvény 1. sz. melléklet harmadik rész 3. pontja szerint (középiskolában, szakiskolában és gyakorlóiskolában), vagy a 4. pont (alapfokú művészetoktatási intézményben) címszó alatt leírtak szerint kell megállapítani a zeneiskolai igazgatóhelyettes kötelező óraszámát? A 3. pont szerint 4, a 4. pont szerint pedig 10 óra lenne a zeneiskola igazgatóhelyettesének kötelező óraszáma.
Részlet a válaszából: […] ...és szakközép-iskolai feladatok mellett azalapfokú művészetoktatás igazgatóhelyettesi feladatait is ellátja, abban azesetben a heti kötelező óraszáma a közoktatási törvény 1. sz. mellékletharmadik részének 3. pontja szerint 4 órában állapítható meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.
Kapcsolódó címke: