Közhatalmi díj számlázása

Kérdés: Az utóbbi időben többször kaptunk államigazgatási szervektől közhatalmi díjról számlával egy tekintet alá eső okiratot, melyen nincs teljesítési időpont. A szöveg mezőbe a fizetés dátumát írják, nem pedig a teljesítési időpontot. Helyes ez a gyakorlat, hogy számlával egy tekintet alá eső okiratot bocsátanak ki a közhatalmi tevékenységről, és hogy azon nem szerepel teljesítési időpont?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 7. §-ának (1) bekezdése alapján nem gazdasági tevékenység, és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Környezettanulmány díjának könyvelése

Kérdés: A 21/2015. (IX. 2.) IM rendelet alapján a kormányhivatal felkéri az önkormányzat jegyzőjét a környezettanulmány elkészítésére. A csődvédelmi szolgálat családi vagyonfelügyelője és a területi szociális központ köztisztviselője elkészíti a környezettanulmányt, melynek díja 5400 Ft, egyharmad rész az önkormányzatot, kétharmad rész a megyei kormányhivatalt (mely összeget negyed­évente, a negyedév utolsó napjától számított 30 napon belül átutalásra kerül) illeti meg. Hogyan könyveli az önkormányzat a befizetett környezettanulmány díját (az egyharmad és a kétharmad részt)? Szükséges-e számviteli bizonylatot kiállítani, és áfafizetési kötelezettség keletkezik-e?
Részlet a válaszából: […] A 21/2015. (IX. 2.) IM rendelet alapján készített környezettanulmány közhatalmi díj. A közhatalmi díjak az Áfa-tv. 7. §-a szerint nem tartoznak az áfa hatálya alá, ezért áfát nem kell felszámítani, számlát nem kell kiállítani. Elegendő a számviteli törvénynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.
Kapcsolódó címkék: