Közhatalmi díj számlázása


Az utóbbi időben többször kaptunk államigazgatási szervektől közhatalmi díjról számlával egy tekintet alá eső okiratot, melyen nincs teljesítési időpont. A szöveg mezőbe a fizetés dátumát írják, nem pedig a teljesítési időpontot. Helyes ez a gyakorlat, hogy számlával egy tekintet alá eső okiratot bocsátanak ki a közhatalmi tevékenységről, és hogy azon nem szerepel teljesítési időpont?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2019. augusztus 6-án (279. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5021

[…] bizonylatot azonban ki kell állítani minden gazdasági műveletről, amely az eszközök és források összetételében változást eredményez, vagyis amely alapján bevétel vagy pénzkiadás keletkezik, és amelyet a könyvekben rögzíteni kell.Az Szt. 167. § (1) bekezdése d) pontjának előírása értelmében a számviteli bizonylaton – a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően – annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölését is fel kell tüntetni, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell, vagyis a gazdasági művelet teljesítésének időpontját vagy időszakát.A számlával egy tekintet alá eső okirat korábban tévesen kibocsátott számla helyesbítésére szolgál. A ? számlával egy tekintet alá eső okirat az eredeti számlával együtt értelmezhető, az eredeti számlára hivatkozni kell, és azokat a módosításokat […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.