Apákat megillető munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Hogyan történik az apákat megillető munkaidő-kedvezmény elszámolásának kontírozása költségvetési szerv esetében?
Részlet a válaszából: […] ...apákat megillető munkaidő-kedvezmény a gyermek születéseesetén jár a vér szerinti vagy az örökbe fogadó apának, amely öt munkanapotjelent. Ez az éves rendes szabadságon felül jár. A munkaidő-kedvezményttávolléti díjként kell elszámolnia a költségvetési szervnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 10.
Kapcsolódó címkék:  

Egyetemi hallgató munkaidő- kedvezménye

Kérdés: Az intézményünkben dolgozó fűtő-karbantartó egyetemen tanul, levelező tagozaton. A konzultáció idejére biztosított napokra jár-e neki illetmény, vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...aközalkalmazottak esetében is.Tekintettel arra, hogy az alkalmazott egyetemi oktatáskeretében folytatja tanulmányait, ezért megilleti őt a munkaidő-kedvezmény.Ennek mértékét az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolaifoglalkozás és szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 11.
Kapcsolódó címkék:  

Dolgozót megillető munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Tanulmányi szerződése nincs a dolgozónak. Vizsgaidőszakban jár-e számára a vizsgák előtti 3 napos felkészülés, és a vizsga napján hogyan hiányozhat (szabadság terhére)?
Részlet a válaszából: […] ...megvizsgálni, hogy iskolarendszerű képzésnekminősülnek-e vagy sem. Amennyiben a képzés iskolarendszerűnek minősül, a hallgatótmegilleti munkaidő-kedvezmény. Ennek mértékét az oktatási intézmény általkibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 30.
Kapcsolódó címkék:    

Munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Az iskolarendszerű felsőoktatásban tanuló köztisztviselőt megilleti-e a fizetett 4 nap munkaidő-kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] ...igazolásokat határidőben a munkáltatónak benyújtsa), a munkáltatónak ezen időtartamra illetményfizetési kötelezettsége nincs.A fizetett munkaidő-kedvezmény kérdése akkor merülhet fel, ha a köztisztviselő és a munkáltató tanulmányi szerződést kötött. Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.
Kapcsolódó címkék:  

Tanulmányok folytatása esetén járó szabadidő

Kérdés: Kérdésem, hogy a vizsgánként, illetve a vizsgatárgyanként megillető szabadidő is fizetetlen-e? A törvényben sem egyértelmű.
Részlet a válaszából: […] ...tanul, az iskolarendszerű képzésben vesz részt, vonatkozik tehát rá az Mt. 115. §-ában foglalt rendelkezés, azaz megilleti őt a munkaidő-kedvezmény. Ennek mértékét az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 28.
Kapcsolódó címkék:  

Közalkalmazott tanulmányi szabadsága

Kérdés: Hány nap tanulmányi szabadság illeti meg azt közalkalmazottat, aki munkája mellett esti tagozaton végzi gimnáziumi tanulmányait, vagy aki felsőfokú (nem főiskola) levelező tagozatra jár, illetve aki főiskola levelező tagozatának hallgatója?
Részlet a válaszából: […] ...levelező tagozatának hallgatója kétségkívül iskolarendszerű képzésben vesz részt.A rájuk vonatkozó szabályok szerint megilleti őket a munkaidő-kedvezmény. Ennek mértékét az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.
Kapcsolódó címkék: