Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott munkaidő-kedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Apákat megillető munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Hogyan történik az apákat megillető munkaidő-kedvezmény elszámolásának kontírozása költségvetési szerv esetében?
Részlet a válaszból: […](XII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. Az apákat megillető munkaidő-kedvezményt a munkáltatónak a gyermek születését követően a második hónap végéig kell kiadnia az apa kérésének megfelelő időpontban. A munkáltatónak a munkaidő-kedvezményre vonatkozó díj- és közteherigényét az erre rendszeresített nyomtatványon március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig és december 31-éig a Magyar Államkincstár munkáltató székhelye szerinti megyei igazgatóságára kell benyújtania. Az igényelt összeg munkáltató részére történő átutalásáról a Magyar Államkincstár a benyújtást követő 15 napon belül gondoskodik, amelynek kifizetése a központi költségvetés terhére, a kormányrendeletben meghatározott módon történik. A központi költségvetés terhéből megtérített összeget a költségvetési szervnek az egyéb bevételek között kell elszámolnia. A költségvetési szerv által a munkavállalónak kifizetett nettó összeget a 3923. Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások alszámlán kell megjeleníteni, a költségvetési átfutó kiadások között. Ezen az alszámlán kell könyvelni a költségvetési szerv által számfejtett és a munkavállaló részére kifizetett (megelőlegezett) társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat, valamint ezek megtérülését. A költségvetési átfutó kiadási számla olyan "követelés jellegű" gazdasági események könyvelésére szolgál, ahol a teljesített, kifizetett kiadások a költségvetési szerv részére visszatérítésre kerülnek. Az átfutó kiadások számlát a központosított illetményszámfejtésnél is lehet alkalmazni. Az átfutó kiadások között lehet elszámolni a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat is. Ha a Magyar Államkincstár a munkáltató által be­­­adott, a munkaidő-kedvezményre járó távolléti díjának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3079
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Egyetemi hallgató munkaidő- kedvezménye

Kérdés: Az intézményünkben dolgozó fűtő-karbantartó egyetemen tanul, levelező tagozaton. A konzultáció idejére biztosított napokra jár-e neki illetmény, vagy sem?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó igazolás alapján, annak figyelembevételével kell megállapítani úgy, hogy a munkavállaló tanulmányait folytatni tudja, vagyis az iskolai képzéseken részt tudjon venni. E munkaidő-kedvezmény alapján járó szabadidő azonban fizetés nélküli szabadidőt jelent. Ezen túlmenően a munkáltató vizsgánként, illetve vizsgatárgyanként - a vizsga napját is beszámítva - négy munkanap szabadidőt köteles kiadni. Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérést kell tekinteni. A főiskola levelező tagozatának hallgatója részére a diplomamunka elkészítéséhez további 10 munkanap szabadidőt kell biztosítani. Ezt is fizetetlen szabadidő formájában köteles a munkáltató biztosítani. Ezek alapján - ha nincs tanulmányi szerződés a munkáltató és a munkavállaló között - fizetett tanulmányi szabadság nem illeti meg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1197
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Dolgozót megillető munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Tanulmányi szerződése nincs a dolgozónak. Vizsgaidőszakban jár-e számára a vizsgák előtti 3 napos felkészülés, és a vizsga napján hogyan hiányozhat (szabadság terhére)?
Részlet a válaszból: […]Ennek mértékét az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó igazolás alapján, annak figyelembevételével kell megállapítani úgy, hogy a munkavállaló tanulmányait folytatni tudja, vagyis az iskolai képzéseken részt tudjon venni. E munkaidő-kedvezmény alapján járó szabadidő azonban fizetés nélküli szabadidőt jelent. Ezen túlmenően a munkáltató vizsgánként, illetve vizsgatárgyanként - a vizsga napját is beszámítva - négy munkanap szabadidőt köteles kiadni. Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérést kell tekinteni. A diplomamunka elkészítéséhez további 10 munkanap szabadidőt kell biztosítani. Ezt is fizetetlen szabadidő formájában köteles a munkáltató biztosítani. Ezek alapján - ha nincs tanulmányi szerződés a munkáltató és a munkavállaló között - fizetett tanulmányi szabadság nem illeti meg - csupán fizetetlen szabadidő - az iskolai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1171
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Az iskolarendszerű felsőoktatásban tanuló köztisztviselőt megilleti-e a fizetett 4 nap munkaidő-kedvezmény?
Részlet a válaszból: […]kötelező iskolai foglalkozáson való részvétel érdekében biztosított szabadidő; a vizsgánként - a vizsga napját is beszámítva - 4 nap szabadidő; a diplomamunka elkészítéséhez további 10 munkanap. A jogszabály által biztosított szabadidő-kedvezmény azonban azt eredményezi, hogy a köztisztviselő igazoltan van távol munkahelyétől (nagyon fontos azonban, hogy a törvény által előírt igazolásokat határidőben a munkáltatónak benyújtsa), a munkáltatónak ezen időtartamra illetményfizetési kötelezettsége nincs. A fizetett munkaidő-kedvezmény kérdése akkor merülhet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 620
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Tanulmányok folytatása esetén járó szabadidő

Kérdés: Kérdésem, hogy a vizsgánként, illetve a vizsgatárgyanként megillető szabadidő is fizetetlen-e? A törvényben sem egyértelmű.
Részlet a válaszból: […]foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó igazolás alapján, annak figyelembevételével kell megállapítani úgy, hogy a munkavállaló tanulmányait folytatni tudja, vagyis az iskolai képzéseken részt tudjon venni. E munkaidő-kedvezmény alapján járó szabadidő azonban fizetés nélküli szabadidőt jelent. Ezen túlmenően a munkáltató vizsgánként, illetve vizsgatárgyanként - a vizsga napját is beszámítva - négy munkanap szabadidőt köteles kiadni. Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérést kell tekinteni. A kérdés vélhetően arra irányul, hogy ez utóbbi négy munkanap szabadidőt hogyan kell megállapítani, ha egy napra több vizsga is jut. A jogalkotó vizsgánként, illetve vizsgatárgyanként írja elő négy munkanap szabadidő kiadását, azonban rögzíti, hogy a vizsga napját is beszámítva illeti ez meg a hallgatót. Azaz amennyiben a vizsga szombati napra kerül, akkor előtte a hallgató három munkanapot vehet igénybe. Amennyiben több tárgyból egy azonos napon vizsgázik a hallgató, értelemszerűen tárgyanként megilletné a négy munkanap szabadidő, pontosabban a három nap felkészülésre és a negyedik nap a vizsgára, de ez utóbbit, mivel több vizsgatárgy negyedik napja egy naptári[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 509
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Közalkalmazott tanulmányi szabadsága

Kérdés: Hány nap tanulmányi szabadság illeti meg azt közalkalmazottat, aki munkája mellett esti tagozaton végzi gimnáziumi tanulmányait, vagy aki felsőfokú (nem főiskola) levelező tagozatra jár, illetve aki főiskola levelező tagozatának hallgatója?
Részlet a válaszból: […]kell megállapítani úgy, hogy a munkavállaló tanulmányait folytatni tudja, vagyis az iskolai képzéseken részt tudjon venni. E munkaidő-kedvezmény alapján járó szabadidő azonban fizetés nélküli szabadidőt jelent. Ezen túlmenően a munkáltató vizsgánként, illetve vizsgatárgyanként - a vizsga napját is beszámítva - négy munkanap szabadidőt köteles kiadni. Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérést kell tekinteni. A főiskola levelező tagozatának hallgatója részére a diplomamunka elkészítéséhez további 10 munkanap szabadidőt kell biztosítani. Ezt is fizetetlen szabadidő formájában köteles a munkáltató kiadni. Ezek alapján a kérdésben szereplő, oktatásban részt vevő közalkalmazottakat - ha nincs tanulmányi szerződés a munkáltató és a munkavállaló között - fizetett tanulmányi szabadság nem illeti meg, csupán fizetetlen szabadidő. A felsőfokú - nem főiskolai - levelező tagozatú képzés tekintetében meg kell vizsgálni, hogy ezen képzésforma iskolarendszerűnek minősül-e vagy sem. A 45/1997. Korm. rendelet meghatározza, hogy iskolarendszerű felsőfokú szakképzés csak az oktatási miniszter által az Oktatási Közlönyben történt közzététel után indítható. Amennyiben a kérdéses képzés megfelel a 45/1997. Korm. rendelet előírásainak, és iskolarendszerűnek minősül, akkor hasonló kedvezmények illetik meg a közalkalmazottat, mint a fent leírt két képzésformában való részvétel esetén. Ha ez a felsőfokú tanfolyam nem tekinthető iskolarendszerű képzésnek, akkor a közalkalmazottnak az Mt. alapján munkaidő-kedvezmény nem jár. Erre a közalkalmazottnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 308
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,