Tanulmányi szerződésben biztosított utazásiköltség-támogatás adózása

Kérdés: Tanulmányi szerződésben biztosított utazásiköltség-támogatás (iskolarendszerű képzés esetében, illetve iskolarendszeren kívüli esetekben) bérként adózik-e? Tehát a munkavállalónak bérként számfejtődik, és a munkáltató szochót fizet utána?
Részlet a válaszából: […] ...az esetben, amikor a munkáltató nem kötelezi a munkavállalót, de hozzájárul a képzéshez, például kifizeti a képzés díját vagy munkaidő-kedvezményt biztosít, tanulmányi szerződésben a felek megállapodhatnak a feltételekben és nemteljesítés esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Jelenléti ív vezetése

Kérdés: A köztisztviselők esetében milyen jogszabályi előírás van érvényben a jelenléti ív vezetésére vonatkozóan? Muszáj azt papíralapon vezetni, és naponta aláírni a munka kezdésekor és a befejezésekor? Vagy esetleg van lehetőség azt egy Word- vagy Excel-formátumban a számítógépen vezetni, a hónap végén kinyomtatni, és akkor a dolgozó és a munkahelyi vezető által aláíratni? Egy esetleges munkaügyi hatóság által végzett ellenőrzéskor mik az erre vonatkozó elvárások?
Részlet a válaszából: […] ...115. §-a alapján a munkáltató köteles nyilvántartani a rendes és rendkívüli munkaidő, a készenlét, a szabadság, valamint az egyéb munkaidő-kedvezmények időtartamát.A nyilvántartás lehet akár papíralapú, akár elektronikus. Azonban bármelyik esetben is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Szülő nő cafeteriajuttatása

Kérdés: Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy köztisztviselő részére a cafeteria jár-e a terhességi-gyermekágyi segély időszakára, illetve szülés előtt, ha szabadságon vagy táppénzen van a munkavállaló? Amennyiben a 30 napot meghaladó távollét után nem járna, akkor a 30 nap az naptári nap vagy munkanap, illetve 30 napig jár, és csak a 31. nap tartós távolléttől nem jár a cafeteriajuttatás? Ünnepnap miatt megszakad-e a tartós távollét ideje (a használt munkaügyi KIR-rendszer nem enged ünnepnapra szabadságot rögzíteni)?
Részlet a válaszából: […] ...a szabadság tartamára, kötelező orvosi vizsgálata időtartamára, a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra, a szoptatási munkaidő-kedvezmény időtartamára, hozzátartozója ha­lá­lakor két munkanapra, a Kttv. 80. §-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 20.

Munkaidőszabályok a közoktatásban II.

Kérdés: Milyen módon lehet a pedagógusokat az őszi, tavaszi, téli szünetekben igénybe venni (közvetlen tevékenység a diákokkal vagy egyéb módon is)? Mivel az őszi, téli, tavaszi szünet napjai munkanapok, akkor – a Munka Törvénykönyve szerint – valamiféle munkaidő-nyilvántartást is kell vezetni róluk?
Részlet a válaszából: […] ...nyilvántartani amunkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, készenlétével,szabadságának kiadásával, egyéb munkaidő-kedvezményével kapcsolatos adatokat. Anyilvántartásból megállapíthatónak kell lennie naptári naponként vagyegybefüggő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.

Apákat megillető munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Hogyan történik az apákat megillető munkaidő-kedvezmény elszámolásának kontírozása költségvetési szerv esetében?
Részlet a válaszából: […] ...apákat megillető munkaidő-kedvezmény a gyermek születéseesetén jár a vér szerinti vagy az örökbe fogadó apának, amely öt munkanapotjelent. Ez az éves rendes szabadságon felül jár. A munkaidő-kedvezményttávolléti díjként kell elszámolnia a költségvetési szervnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 10.

Magasabb vezető munkaidő nyilvántartása

Kérdés: A Kjt. 55/A. § (1) bekezdése szerint a kinevezett magasabb vezető a munkaidő-beosztását, valamint a pihenőidő (szabadság)-igénybevételét – a kinevezésben foglaltak szerint – maga állapítja meg. A kérdésem az, hogy a fentiek figyelembevételével a kinevezett magasabb vezető kötelezhető-e a jelenléti ív vezetésére?
Részlet a válaszából: […] ...nyilvántartani a közalkalmazottak rendes és rendkívülimunkaidejével, ügyeletével, készenlétével, szabadságának kiadásával és egyébmunkaidő-kedvezményével kapcsolatos adatait. Az Mt. 140. § (2) bekezdésrendelkezik arról, hogy amennyiben a közalkalmazott maga...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Jelenléti ív vezetése

Kérdés: Költségvetési szervnél kutató munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott hogyan vezeti jelenléti ívét? A 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 9. §-a szerint: "Tudományos kutatói munkakörben – kivéve ha közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály szerint a kutatói tevékenység csak a munkahelyen végezhető – a munkahelyen töltendő idő tartama heti két teljes munkanap." A kivétel ránk nem vonatkozik, a kinevezésben a heti munkaidő 40 óra. Hogyan kell a jelenléti ívet vezetni?
Részlet a válaszából: […] ...nyilvántartani a munkavállalók rendes és rendkívülimunkaidejével, ügyeletével, készenlétével, szabadságának kiadásával, egyébmunkaidő-kedvezményével kapcsolatos adatokat. A törvény nem mondja meg konkrétan,hogy milyen módon kell vezetni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.

Közalkalmazottak távolléti díja

Kérdés: Milyen esetekben kell a közalkalmazottak részére távolléti díjat fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...időtartamra, a munkahelyen kívül szervezett véradásnál 4órára [Mt. 107. § d), f) pont, 151. § (2) bek. c) pont],– a szoptatási munkaidő-kedvezmény idejére (A nőnek aszoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy óra, ezt követően akilencedik hónap végéig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 9.

Tanulmányi szabadság

Kérdés: Dolgozónk az ELTE-n PhD-képzésen vesz részt. Intézményünk tanulmányi szerződést kötött vele. A konzultációs napokról kell-e igazolást hoznia, illetve mivel bizonyítja, hogy mely napokon jogos a távolléte, ha kell, az utólagosan elfogadható-e? Ha pl. tavaszi szünet van, elfogadható-e ezen időszakon belül igazolás, illetve ilyen esetben jogos-e a távollét utólag (a munkahely által felszólítás után hozott) igazolás? Ha egy nap több vizsgát tesz, mennyi tanulmányi szabadság illeti meg?
Részlet a válaszából: […] ...tanulmányi munkaidő-kedvezményekről az Mt. 115-116. §-arendelkezik. E szabály alapján az iskolarendszerű képzésben részt vevőmunkavállalók részére köteles a munkáltató tanulmányok folytatásához szükségesszabadidőt biztosítani. Ennek keretében a vizsgákra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 3.

Szociális étkeztetés fizetendő áfája és könyvelése

Kérdés: A Költségvetési Levelekben 2007. május 2-án megjelent 1683-as kérdésre adott válasz foglalkozik a szociális alapon nyújtott étkeztetés áfájával. Kérem, hogy az ott leírtakat egészítsék ki azzal, hogyan kell a könyvelésben szerepeltetni a gazdasági eseményt!
Részlet a válaszából: […] ...évi XXII. törvény, Mt.) szerint távolléti díj, illetmény vagy azokonalapuló juttatások közé tartozik: a szakszervezeti munkaidő-kedvezmény (Mt. 25.§), ha a munkavállaló az utasítás teljesítésének jogszerű megtagadásakövetkeztében nem végez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.
1
2