Gazdasági vezető feletti munkáltatói jogkör gyakorlása

Kérdés: Önkormányzati fenntartású, önállóan működő és gazdálkodó közoktatási intézmény gazdasági vezetőjének 2011-ben ki a munkáltatója? Elválik-e ettől a kinevezésének, felmentésének, jutalmazásának, díjazása megállapításának joga? Ezeket ki gyakorolhatja felette?
Részlet a válaszából: […] ...Jelenleg tehát a közoktatási intézmény gazdaságivezetőjének kinevezésére, illetve megbízására az intézmény vezetője jogosult. Amunkáltatói jogkör gyakorlójának és a munkáltatónak a fogalmát egyébként különkell választani. A munkáltató maga...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 10.
Kapcsolódó címkék:  

Önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása

Kérdés: Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége és a szociális étkeztetés szakfeladaton lévő 1-1 fő közalkalmazott takarítónő kéri 40 év munkaviszonyra tekintettel munkaviszonya megszüntetését (lemondással vagy közös megegyezéssel). A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezés és felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása és az állásból való felfüggesztés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A fenti esetekben a polgármesternek nem kell a képviselő-testület döntését kérni az ügyben, hanem elfogadhatja a lemondást, illetve hozzájárulhat a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnéséhez? A két álláshelyet be szeretnénk tölteni. E két állás betöltésére pályázatot kell kiírni a Kjt. 20/A. § (1) bekezdése alapján, vagy nem kötelező ez? Ha pályázat kiírása szükséges, akkor erről a képviselő-testület dönt? A kinevezésük a Kjt. 83/A. § (1) bekezdése alapján pedig szintén a képviselő-testület hatáskörébe tartozik (akkor is, ha nem kell pályázatot kiírni az állás betöltésére)?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - azállami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyiönkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátásárafoglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.