Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott munkáltatói jogkör tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gazdasági vezető feletti munkáltatói jogkör gyakorlása

Kérdés: Önkormányzati fenntartású, önállóan működő és gazdálkodó közoktatási intézmény gazdasági vezetőjének 2011-ben ki a munkáltatója? Elválik-e ettől a kinevezésének, felmentésének, jutalmazásának, díjazása megállapításának joga? Ezeket ki gyakorolhatja felette?
Részlet a válaszból: […]hatályos - 106. § (2) bekezdése alapján a fenntartói irányítás nem sértheti a közoktatási intézmény vezetőjének munkáltatói jogait, döntési jogosítványait, beleértve a gazdasági vezető feletti munkáltatói jogokat. Jelenleg tehát a közoktatási intézmény gazdasági vezetőjének kinevezésére, illetve megbízására az intézmény vezetője jogosult. A munkáltatói
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3078
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása

Kérdés: Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége és a szociális étkeztetés szakfeladaton lévő 1-1 fő közalkalmazott takarítónő kéri 40 év munkaviszonyra tekintettel munkaviszonya megszüntetését (lemondással vagy közös megegyezéssel). A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezés és felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása és az állásból való felfüggesztés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A fenti esetekben a polgármesternek nem kell a képviselő-testület döntését kérni az ügyben, hanem elfogadhatja a lemondást, illetve hozzájárulhat a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnéséhez? A két álláshelyet be szeretnénk tölteni. E két állás betöltésére pályázatot kell kiírni a Kjt. 20/A. § (1) bekezdése alapján, vagy nem kötelező ez? Ha pályázat kiírása szükséges, akkor erről a képviselő-testület dönt? A kinevezésük a Kjt. 83/A. § (1) bekezdése alapján pedig szintén a képviselő-testület hatáskörébe tartozik (akkor is, ha nem kell pályázatot kiírni az állás betöltésére)?
Részlet a válaszból: […]biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) arról rendelkezik, hogy a törvény hatálya kiterjed a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala és hatósági igazgatási társulása, közterület-felügyelete, a körjegyzőség (képviselő-testület hivatala) köztisztviselőinek és ügykezelőinek közszolgálati jogviszonyára, ugyanakkor nem terjed ki - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - polgármesteri hivatalban - foglalkoztatottakra (hiszen rájuk a Kjt. hatálya terjed ki). Ugyanakkor sem a Kjt., sem a Ktv. hatálya nem terjed ki a közigazgatási szervnél köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő munkavállaló munkaviszonyára, arra ugyanis a Ktv. alapján a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni. Azt tehát, hogy egy takarítónővel az önkormányzatnak (polgármesteri hivatalnak) közalkalmazotti jogviszonyt kell-e létesítenie vagy munkaviszonyt, a fentiek alapján kell elbírálni. Jelen esetben - a leírtak alapján - a takarítónővel közalkalmazotti jogviszonyt létesítettek, tehát feltételezhetően a foglalkoztatása valamely közszolgáltatás ellátása érdekében történik. A Kjt. 2011. április 2-ától hatályba lépett 30. § (1) bekezdés f) pontja alapján a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A-30B. §-ban foglalt korlátozással - felmentéssel megszüntetheti, ha a negyvenéves szolgálati idővel igénybe vehető, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdése szerinti öregségi teljes nyugdíj feltételével legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott nő azt írásban kérelmezi. Ez alapján tehát az érintett takarítónők közalkalmazotti jogviszonya 2011. április 2-ától felmentéssel is megszüntethető (a munkáltató döntése, anyagi helyzete függvényében) abban az esetben, ha ők jogosultságot szereztek a "nők negyvenéves öregségi nyugdíjára". Természetesen a lemondással vagy közös megegyezéssel történő jogviszony-megszüntetésnek sincs akadálya. A Kjt. 83/A. § (1) bekezdés alapján az önkormányzattal foglalkoztatási jogviszonyban álló közalkalmazottak esetében a kiemelt munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja, így jelen esetben a jogviszony megszüntetése szintén a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Kjt. 83/A. § (1) bekezdés ugyan valóban kinevezést és felmentést említ, azonban véleményünk szerint - az értelmezéshez figyelembe véve az Ötv. 103. § (1) bekezdés b) pontját és az Mt. 46. § (4) bekezdését - azon az egyéb munkáltató jogokba nem tartozó kiemelt munkáltatói jogokat kell érteni, így általánosságban a jogviszony - akár közös megegyezéssel, lemondással történő - megszüntetését is. Az Ötv. 103. § (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy e törvény alkalmazásában egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2948