Milyen esetekben köthető határozott idejű Mt. szerinti munkaszerződés?

Kérdés: Költségvetési szervnél az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban álló munkavállalóval határozott időre szóló szerződést kötöttek, de nem helyettesítésre vagy meghatározott munka elvégzésére. Későbbiekben pár dolgozóét átváltották határozatlanra, de volt, akinek nem hosszabbítottak. Az Mt. szerinti munkaviszonyban akkor is lehet határozott időre munkaszerződést kötni, ha az nem helyettesítésre vagy projektmunkára történik?
Részlet a válaszából: […] ...követelménye. Ez tehát azt jelenti, hogy a határozott idő kikötését nem lehet visszaélésszerűen alkalmazni, például hosszabb próbaidő biztosítása céljából, vagy az esetleges egyszerűbb és olcsóbb munkaviszony-megszüntetés érdekében. Ilyen módon – bár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Vezetői megbízás közoktatási intézménynél

Kérdés: Tagintézmény-vezetőként dolgozom egy szakközépiskolában, határozott idejű magasabb vezetői megbízással rendelkezem 2017. június 30-ig (Kjt. 23. §). 2013 szeptemberétől fenntartóváltás lesz intézményünkben, egyházi fenntartásba kerülünk. Érvényben marad-e a vezetői megbízásom, hiszen "elvileg" az átvétel során semmilyen érdeksérelem nem érheti a nevelőtestület egyetlen tagját sem? (Az intézményben 2010. 08. 26. óta vagyok magasabb vezető.)
Részlet a válaszából: […] ...az átvevő munkáltatónál teljes munkaidős jogviszonyt kell létesíteni. Az át­vevő munkáltatónál létesítendő jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki. Az átvevő munkáltatóval létesített munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Közalkalmazotti próbaidő, gyakornoki idő

Kérdés: A munkáltató elmulasztotta a közalkalmazott határozatlan idejű kinevezésénél a törvény szerinti kötelező próbaidő, illetve gyakornoki idő kikötését (3 évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlat nem volt). Még nem telt el három év a kinevezés óta. Kötelező-e a kinevezést módosítani? Amennyiben igen, akkor az eddig eltelt időt figyelembe kell-e venni?
Részlet a válaszából: […] ...próbaidő esetében a kinevezésben a közalkalmazottijogviszony létesítésekor három hónap próbaidő megállapítása kötelező. A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekorhárom hónapot meghaladó próbaidő köthető ki, melynek tartama legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Közigazgatási versenyvizsga

Kérdés: Ügyintéző II. besorolású köztisztviselő kolléganőnk nemsokára megszerzi a diplomáját, és a Ktv. alapján átsorolnánk ügyintéző I.-be. Úgy gondoljuk, hogy nem kell közigazgatási versenyvizsgát tennie, mivel már több mint öt éve dolgozik nálunk, azonban ebben a kérdésben megoszlanak a vélemények a hivatalunkban. Kell-e a kolléganőnknek versenyvizsgát tennie?
Részlet a válaszából: […] ...közszolgálati jogviszonyba kerül. Ez esetben a kinevezésre kerülő személya közigazgatási versenyvizsga alól is mentesül, és próbaidő sem köthető ki.Az állami vezetői szolgálati jogviszonyának vagy államivezetői jogviszonyának létesítését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Tizenharmadik havi illetmény – próbaidős köztisztviselő

Kérdés: Hivatalunk köztisztviselőt vett fel 6 hónapos próbaidőre, amit határozatlan időre fogunk meghosszabbítani. Ledolgozott már négy hónapot, és csak a negyedik hónapban kapott 1 havi 13. havi juttatást. Kérdésem, mikor kapja meg az első három hónapra eső 13. havi illetményét?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben az szerepel – valószínűleg nem teljesen pontosan-, hogy 6 hónapos próbaidővel vették fel a köztisztviselőt, amit határozatlanidőre fognak meghosszabbítani. A valóságban vélhetően arról van szó, hogyhatározatlan idejű jogviszonyt létesítettek, 6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Munkáltatói jognyilatkozat szabályszerű közlése

Kérdés: Mit tehet a munkáltató abban az esetben, ha a dolgozó nem hajlandó átvenni a felmentését? A szabadságát töltő dolgozóval hogyan kell közölni a felmentést?
Részlet a válaszából: […] ...a törvény nem fűz kézbesítési vélelmet.A közlés módja nagy jelentőséggel bírhat a felmentésközlésekor, vagy jogviszony próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetéseesetén. A felmentést – a felmentési tilalmakra tekintettel –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.

13. havi illetmény II.

Kérdés: Jár-e egyhavi különjuttatás annak a közalkalmazottnak, aki 2005. október 5-én létesített jogviszonyt – ez volt első munkahelye, pályakezdőként –, és a próbaidő végén, azaz 2006. január 4-ével a munkáltató megszüntette azt?
Részlet a válaszából: […] Azon közalkalmazottakra vonatkozóan, akik jogviszonya 2005.év során keletkezett, a tizenharmadik havi illetmény tekintetében a 2005. éviCXVIII. törvény 38. §-a tartalmaz rendelkezést. Mint azt már bemutattuk, azonszemélyek részére, akik közalkalmazotti jogviszonya 2005. január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 25.

Munkáltató átalakulása

Kérdés: Költségvetési intézményünk 2006. 02. 01-jétől valószínűleg Többcélú Kistérségi Társulássá alakul át. Mikor kell az átalakulást közölni a dolgozókkal? Elfogadjam-e a mérlegképes könyvelői végzettségemnek megfelelő munkakört? Ha nem leszek vezető, csökkenhet-e az illetményem? Jogosult vagyok-e a Kjt. szerinti felmentési időre és végkielégítésre?
Részlet a válaszából: […] ...határozatlan idejű volt a jogviszony,illetve teljes munkaidős, akkor az új munkaszerződést is hasonló tartalommalkell megkötni, továbbá próbaidő sem köthető ki.Az új munkaviszonyra az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni,azzal az eltéréssel, hogy a közalkalmazottnak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Jubileumi jutalom megállapítása

Kérdés: Dolgozónkat 1991. 05. 22-étől jelenleg is közalkalmazottként foglalkoztatjuk. Jubileumi jutalom megállapításához figyelembe vehetők-e az alábbi időtartamok: - 1964. 06. 10.-1970. 06. 23. állami gazdaság – munkaviszonya megszűnt - 1970. 06. 24.-1970. 11. 30. próbaidős rendőr - 1970. 12. 03.-1986. 06. 16. állami gazdaság, felmondás dolgozó részéről - 1986. 09. 17.-991. 05. 21. halgazdaság, munkaviszonya megszűnt.
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazotti jogviszonyban – mint az a kérdező előtt isismert – a jogviszonyban töltött időt kell megvizsgálni, és alapul venni annakmeghatározásához, hogy egy adott időtartam a jubileumi jutalom tekintetében jogosítóidőnek minősül-e vagy sem. A konkrét esetben is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 13.

Közalkalmazotti jogviszony átalakulása

Kérdés: Költségvetési intézményünket a képviselő-testület 2003. december 31-i dátummal – a Polgármesteri Hivatal jogutódlásával – megszüntette. 2003. december 12-i dátummal és december 16-i kézbesítéssel kaptunk egy levelet, hogy 2004. január 1. napjától határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatnak bennünket. Jogszerű-e ez a foglalkoztatás, ha mi a Polgármesteri Hivatalba kerülünk, de nem leszünk köztisztviselők? Lehetséges-e, hogy az önkormányzat pénzügyi irodájában lesznek közalkalmazottak és köztisztviselők?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyt kell vele létesítenie. Igen lényeges körülmény, hogy az átvevő munkáltatónál létesítendő jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki.További kedvező szabályozás a közalkalmazott számára, hogy az átvevő munkáltatónál létesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 27.