Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott próbaidő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Közalkalmazotti próbaidő, gyakornoki idő

Kérdés: A munkáltató elmulasztotta a közalkalmazott határozatlan idejű kinevezésénél a törvény szerinti kötelező próbaidő, illetve gyakornoki idő kikötését (3 évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlat nem volt). Még nem telt el három év a kinevezés óta. Kötelező-e a kinevezést módosítani? Amennyiben igen, akkor az eddig eltelt időt figyelembe kell-e venni?
Részlet a válaszból: […]válasz közvetve olvasható ki a jogszabályból. A kinevezés nem lesz érvénytelen, de mivel a munkáltató kötelessége a kinevezés elkészítése és a próbaidő kikötése, ezért a kinevezés részlegesen érvénytelen lesz. Ennek értelmében a munkáltató nem szüntetheti meg három hónapon belül, azonnali hatállyal a közalkalmazotti jogviszonyt. Ez a jog csak a munkavállaló közalkalmazottat illeti meg, ő felmondhat azonnali hatállyal, három hónapon belül. Ha a kinevezésben a próbaidőt elrendeli a munkáltató, de az időszak nem kerül a kinevezésen feltüntetésre, akkor a próbaidő három hónap. A Kjt. szerint, ha a közalkalmazott "E" fizetési osztályba tartozó munkakörben kerül foglalkoztatásra, akkor két év, ha "F"-"H" fizetési osztályba tartozóban, illetve meghatározott tudományos kutatói munkakörben, akkor három év gyakornoki idő kikötése a munkáltató kötelezettsége. Abban az esetben, ha az érintett közalkalmazottnak az "E" fizetési osztályban egy évet meghaladó szakmai gyakorlata van, az "F"-"H" fizetési osztályban foglalkoztatottnak, illetve tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatottnak pedig két évet meghaladó szakmai gyakorlata van, akkor a gyakornoki idő egy év lesz. A különböző ágazati, végrehajtási rendeletek meghatározhatnak olyan munkaköröket, ahol nem kell a gyakornoki időt a közalkalmazott részére kikötni. A kérdésből nem lehet megtudni, hogy melyik ágazatra, és melyik munkakörre vonatkozik a gyakornoki idő kikötésének az elmulasztása. Azt kell először a munkáltatónak megvizsgálnia, hogy valóban kötelező volt-e a gyakornoki idő kikötése. Amennyiben egyértelműen eldöntötté vált, hogy kötelező az adott ágazatban, adott munkakörre a gyakornoki idő, akkor ennek a gyakornoki időnek a tartalmát már a kinevezéskor elő kell írni. A munkáltatónak ebben az esetben kötelessége tájékoztatni a közalkalmazottat. A gyakornoki idővel kapcsolatos szabályok és előírások kérdését a munkáltatónak a gyakornoki szabályzatban kell leszabályoznia. Amennyiben kötelessége volt a munkáltatónak a gyakornoki idő kikötése, és ezt elmulasztotta, akkor kérdésként felvetődik az is, hogy rendelkezik-e a jogszabályban előírt gyakornoki szabályzattal. A gyakornoki idő kikötésekor a munkáltató köteles tájékoztatni a közalkalmazottat a gyakornoki idő alatti szakmai segítő személyéről. A szakmai segítő nemcsak figyelemmel kíséri a gyakornok tevékenységét, és segíti a gyakornoki követelmények teljesítését, hanem félévente írásban értékeli a gyakornok munkavégzését. Ezek mind elmaradtak az érintett esetében, nem került kijelölésre szakmai segítő, nem volt félévenkénti írásbeli értékelés sem. A gyakornoki idő lejártának hónapjában a közalkalmazottat minősíteni kell. A minősítéskor harminctól száz százalékig "megfelelt", és harminc százalék alatt "nem megfelelt" eredmény adható. A közalkalmazotti jogviszony e törvény erejénél fogva megszűnik, ha a közalkalmazott "nem megfelelt" minősítést kap. A munkáltató gyakornoki[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2688
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,