Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

37 találat a megadott szakképesítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Falugondnok besorolása

Kérdés: A falugondnok munkakör A-E közalkalmazotti fizetési osztályba sorolható 257/2000. Korm. rendelet 2. melléklete alapján. Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők, a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni. Ezek alapján az érettségivel és erdésztechnikus-végzettséggel (OKJ-száma: 546230100000000) rendelkező falugondnokot milyen fizetési osztályba kell sorolni?
Részlet a válaszból: […]főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez, felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettséghez kötött munkakör, továbbá az érettségi végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakör.A Kjt. 61. §-ának (3) bekezdése szerint a 2020. ja-nuár 1-jét követően a 61. § (1) bekezdése alkalmazásakor az emelt szintű szakképesítést e törvény szerint felsőfokú szakképesítésnek, a középszintű szakképesítést e törvény szerint középfokú szakképesítésnek kell tekinteni.Az 54-es számmal kezdődő erdésztechnikus[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5452
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Besorolás technikusi szakképesítés alapján

Kérdés: Műszaki előadó kollégánk 1989 decemberében szerzett gépkarbantartó, -javító technikusi képesítést. Bizonyítványában 5.10 szám található azonosító számként. Az Országos Képzési Jegyzékben jelenleg 54-es szintként van megjelölve a technikus végzettség [emelt szintű szakképesítés (technikum)]. A kollégát helyesen soroljuk-e be a Kjt. szerinti "E" kategóriába?
Részlet a válaszból: […]felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség, továbbá az érettségi végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítés alapozza meg, feltéve, hogy a munkakör besorolható ebben a fizetési osztályba.Korábban a technikusképzés (korábbi, szakközépiskola utáni technikusi képzés) leginkább a "D" fizetési osztályba sorolásra adott lehetőséget, mint középfokú iskolai végzettséget, illetve érettségi végzettséget igénylő szakképesítésre épülő szakképesítés. Amennyiben azonban ezen képzés OKJ-számmal rendelkezik, akkor annak figyelembevételével kell eldönteni az osztályba sorolást.Az OKJ 54-es számú képesítés emelt szintű képesítésnek minősül. A Kjt. 61. §-ának (3) bekezdése szerint az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű szakképesítést az (1) bekezdés, valamint a 66. § (2) bekezdésének alkalmazásakor felsőfokú szakképesítésnek,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4795
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Iskolai végzettségen, szakképesítésen túli egyéb képesítések a besorolásnál

Kérdés: A 7 modulos ECDL milyen képesítési szintnek felel meg a Kjt. szerinti további szak-képesítés figyelembevétele szempontjából?
Részlet a válaszból: […]ellátásához az iskolai végzettségen, illetve szakképesítésen, szakképzettségen, doktori címen, tudományos fokozaton, valamint akadémiai tagságon túl egyéb más képesítés is szükséges.Az ECDL-vizsga nem ad OKJ-s szakképesítést, az egy OKJ-n kívüli
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4700

4. találat: Fizetési osztályba sorolás a végzettség, szakképzettség alapján

Kérdés: Egy 100% önkormányzati tulajdonú egészségügyi tevékenységet végző nonprofit kft. munkavállalója az alábbi képzést végezte: Szakképesítés megnevezése: Fizioterápiás szakasszisztens; Szakképesítés OKJ-száma: 55 725 05; Szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés; Szakképesítés szintje: emelt szintű szakképesítés-ráépülés. A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 1. sz. melléklete alapján "E" kategóriába kell-e átsorolni?
Részlet a válaszból: […]alkalmazni.A Kjt. 61. §-ának (2)-(3) bekezdései alapján a szakképesítés-ráépülést szakképesítésre épülő szakképesítésnek, az emelt szintű szakképesítést pedig felsőfokúnak kell tekinteni a besorolás szempontjából.Ugyanakkor a besorolásnál minden esetben először az ellátott munkakörből kell kiindulni, mivel bármilyen végzettséget is szerzett a közalkalmazott, a besorolásánál csak azon végzettség, képzettség, szakképesítés ismerhető el, amelyet az adott munkakörre előírt osztályba sorolás [356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet] megenged. Azaz a kérdésben szereplő végzettség ugyan "E" fizetési osztályba sorolásra jogosít, de oda csak akkor sorolható be a közalkalmazott (munkavállaló), ha a munkakörére megengedett az "E" osztályba sorolás.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4560
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Illetménynövekedésre jogosító további szakképesítés

Kérdés: Intézményünk (költségvetési szerv) a munkáltatója a helyi egészségügyi alapellátást ellátó védőnőknek, akik a Kjt. alapján vannak besorolva. Személyi anyaguk felülvizsgálatakor azt tapasztaltuk, hogy több védőnő főiskolai oklevelében - védőnőképzés főiskolai karon - az alábbi szövegezésű melléklet található:
"...főiskolai tanulmányainak keretében iskola- és ifjúsági védőnő képzésben részesült";
"...főiskolai tanulmányainak keretében családgondozó védőnő képzésben részesült."
Ezeket az okleveleket a 90-es években szerezték, és néhányuk - de nem mindenki - ez alapján százalékos illetménykiegészítésben részesül. Ezen oklevél melléklete megfelel-e a Kjt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti további szakképesítésnek, és ha igen, milyen képzettségi szinten? Továbbá az is kérdés, hogy szükséges-e ez a munkakör ellátásához, mivel a védőnőknek a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet és a 266/1997. (IX. 3.) NM rendelet (területi és iskolai) főiskolai védőnői oklevelet ír elő kötelező iskolai végzettségnek, nem szükséges további képesítés.
Részlet a válaszból: […]képzettségi szint az "A" fizetési osztályban meghatározott iskolai végzettség, illetve szakképesítés;b) közép képzettségi szint a "B", "C" és "D" fizetési osztályokban meghatározott iskolai végzettség, illetve szakképesítés;c) felső képzettségi szint az "E", "F", "G", "H", "I" és "J" fizetési osztályokban meghatározott iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség.Azt tehát, hogy a végzettség, szakképesítés milyen képzettségi szintnek felel meg, az alapján lehet megítélni, hogy az milyen szintű. Például egy szakiskolai vagy szakmunkásvégzettség középszintűnek minősül, míg egy főiskolai végzettség vagy akár egy felsőfokú szakképesítés a felső képzettségi szinthez tartozik.A kérdésben azt írják, hogy a főiskolai oklevél melléklete rögzíti, hogy az érintett főiskolai tanulmányainak keretében iskola- és ifjúsági védőnő képzésben, illetve családgondozó védőnő képzésben részesült. Feltehetően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4447
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Pénzügyi ellenjegyző szakmai képesítési követelménye

Kérdés: A Költségvetési Levelek 204. számában megjelent 3830. számú kérdésben kitértek a pénzügyi ellenjegyző szakmai képesítési követelményére, az alábbiak szerint:
"A pénzügyi ellenjegyző aláírási jogosultsága azonos az érvényesítésre jogosult személlyel, ennek a személynek rendelkeznie kell az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti szakmai képesítési követelményekkel. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. A hangsúly a gazdasági szakképzettségen, illetve pénzügyi-számviteli képesítésen van. Ez is biztosítja, hogy az érvényesítést a szakmailag legalkalmasabb személy írja alá. Ha a felsőoktatásban vizsgálódunk, akkor gazdasági szakképzettségnek kell tekinteni a felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen, vagy a többciklusú képzés bevezetése előtt annak megfelelő egyetemi, főiskolai szakon szerzett végzettséget, szakképzettséget. A gazdaságtudományi képzési területeknek a közgazdasági és üzleti képzési ágak sorolhatók be, ahol - többek között - alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel alapképzési szakok felelnek meg." Kérdésem az, hogy ha valaki társadalomtudományok karon végzett szociológiát, akkor az megfelelő gazdasági szakképzettség-e a pénzügyi ellenjegyzéshez?
Részlet a válaszból: […]gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetője, továbbá az irányító, kijelölt szervnél foglalkoztatott a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt, a költségvetési szervnél foglalkoztatott, írásban felhatalmazott személy lesz jogosult a pénzügyi ellenjegyzésre.A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.Az érvényesítésre jogosult személyekre, azok kijelölésére az Ávr. 55. §-ának (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni, tehát az érvényesítő személye megegyezhet a pénzügyi ellenjegyző személyével. Az érvényesítési feladatokat ellátó személynek az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell rendelkeznie. Az európai uniós forrásból biztosított költségvetési támogatások esetén a közreműködő szervezet alkalmazásában álló személy is megbízható az érvényesítési feladatok ellátására. A megbízást írásba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4314

7. találat: Felsőfokú végzettség és felsőfokú szakképesítés elhatárolása

Kérdés: Érdeklődnék, hogy a Kttv. értelmezésében felsőfokú végzettségű kormánytisztviselőnek minősül-e az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű szakképesítéssel (543430500000000) rendelkező kormánytisztviselő?
Részlet a válaszból: […]pedig az alapképzésben és mesterképzésben, illetve a doktori képzésben szerzett végzettség minősül (főiskolai, egyetemi diploma).A felsőfokú szakképesítés nem ad felsőfokú végzettséget, még akkor sem, ha annak megszerzésére felsőoktatásban kerül sor (pl. valamely főiskola szervezésében). Ez utóbbi körbe a felsőoktatási intézmények által hallgatói, valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján tanulói jogviszony keretében folytatott szakképzés tartozik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4038
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Egyéb ügyintéző munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott illetmény­növekedésre való jogosultsága

Kérdés: Intézményünk 2012-ben alapított gazdasági és műszaki ellátó és szolgáltató szervezet, dolgozóink közalkalmazottak (többségük áthelyezéssel került hozzánk iskolákból, óvodákból). Egyéb ügyintéző munkakörben dolgozó kollégánk besorolása "H", ennek alapja a gazdasági agrármérnök végzettsége. Jogosult-e a Kjt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti szakképesítési szorzóra, mivel rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel államháztartási szakon, továbbá vállalkozási szakon is? Munkája: könyvelés, előirányzat-módosítás, beszámoló készítése, beruházási statisztika készítése, áfabevalláshoz adatszolgáltatás. Ehhez kapcsolódik a másik kérdésünk. Több kollégánk rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel államháztartási szakon, illetve vállalkozási szakon is, mivel a régebbi képzési rendszerben az államháztartási szak elvégzésének előfeltétele volt a vállalkozói szak megléte. Besorolásuk "E" fizetési osztály, munkakörük szintén egyéb ügyintéző, felada­taik megegyeznek a fent említettekkel. Jogosultak-e a Kjt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti szakképesítési szorzóra?
Részlet a válaszból: […]besorolásnál figyelembe nem vett végzettség, szakképesítés megléte esetén jár, amely a munkakör ellátásához szükséges, az érintett azt legalább munkaideje 10%-ában hasznosítja. Az illetménynövekedés azon időszak alatt illeti meg a közalkalmazottat, amely alatt a további szakképesítést alkalmazza. Ez az időszak azonban egy hónapnál rövidebb nem lehet.Véleményünk szerint a hivatkozott munkakörökben, a felsorolt feladatok ellátása mellett az államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés szükséges, azt az érintettek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3982

9. találat: Könyvtáros pedagógus besorolása

Kérdés: Könyvtáros munkakörben dolgozó közalkalmazottat hogyan kell besorolni, "F" vagy "H" fizetési osztályba, illetve jár-e részére illetménynövekedés? A közalkalmazott magyar nyelv és irodalom szakos tanári egyetemi oklevéllel és magyar nyelv és irodalom szakos tanári és könyvtáros főiskolai oklevéllel rendelkezik.
Részlet a válaszból: […]doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik."Az 1997. évi CXL. törvény 1. számú mellékletének l) pontja rögzíti, hogy "könyvtári szakember: a könyvtáros, a könyvtári informatikus, a könyvtári asszisztens, a segédkönyvtáros továbbá a könyvtári feladatok ellátásához szükséges más felső- vagy középfokú végzettséggel rendelkező személy. A könyvtáros felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakember." Könyvtárosok esetében tehát feltétel a besorolásnál a szakirányú végzettség (ami egyébként általánosságban nem követelmény).A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 14. §-ának (1)-(2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy "14. § (1) Az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket és elnevezésüket az 1. számú melléklet tartalmazza.(2) A fizetési osztályba való besorolásnál - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendeletet kell alkalmazni."Ez utóbbi rendelet melléklete a könyvtáros munkakörre vonatkozóan az alábbi képesítési követelményeket határozza meg."F" fizetési osztályba sorolható a könyvtáros az alábbi végzettségek, szakképesítések alapján: főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés."H" fizetési osztályba sorolható a könyvtáros az alábbi végzettséggel, szakképesítéssel: egyetemi szintű szakirányú szakképzettség, vagy egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés.A fizetési osztály meghatározásánál a legmagasabb iskolai végzettségből, illetve szakképesítésből kell kiindulni, amellyel a közalkalmazott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3790
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: További szakképesítés elismerése az illetményben

Kérdés: Épületgépész üzemmérnök végzettséggel átszervezés után beolvadással került hozzánk műszaki ellenőr munkakörbe a dolgozó. A dolgozónak OKJ 71 5801 01 számú építész műszaki ellenőr végzettsége is van. El tudom-e ismerni, s ha igen, milyen módon tudom ezt az OKJ-képzést beszámítani? Véleményünk szerint csak további szakképesítésként kerülhet elismerésre.
Részlet a válaszból: […]illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal a közalkalmazott rendelkezik, a garantált illetménye egy további szakképesítés esetén legalább 5, illetve "H"-"J" fizetési osztályokban 7%-kal, kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8, illetve 10%-kal növekszik. Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítsa, kivétel ha az ágazati végrehajtási rendelet a hasznosítás mértékére tekintet nélkül ismer el valamely szakképzettséget illetménynövekedésre jogosító végzettségként. További szakképesítésként a közalkalmazott besorolásánál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3594
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 37 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést