Temetőőr munkakör

Kérdés: Önkormányzatnál a temetőgondnok munkaviszonyban látja el a feladatait. Mezőgazdasági szakközépiskolában végzett, és még kertésztechnikus képesítéssel rendelkezik. A temetőgondnok munkakörhöz van-e valamilyen előírt szakképesítés? Amennyiben rendelkezik ezen végzettséggel, akkor számára a garantált bérminimum jár?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. hatálya alatti munkaviszony esetében, amennyiben a helyi szabályozásban vagy a munkaköri leírásban esetlegesen meghatároztak valamilyen szakképesítést, azt kell irányadónak tekinteni.A temetőgondnokra kifejezett jogszabályi képesítési előírás nem vonatkozik, ugyanakkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Falugondnok besorolása

Kérdés: A falugondnok munkakör A-E közalkalmazotti fizetési osztályba sorolható 257/2000. Korm. rendelet 2. melléklete alapján. Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők, a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni. Ezek alapján az érettségivel és erdésztechnikus-végzettséggel (OKJ-száma: 546230100000000) rendelkező falugondnokot milyen fizetési osztályba kell sorolni?
Részlet a válaszából: […] ...alapján kell elvégezni.A Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése alapján "D" fizetési osztályba sorolható az érettségi végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör, "E" fizetési osztályba pedig az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.
Kapcsolódó címkék:    

Besorolás technikusi szakképesítés alapján

Kérdés: Műszaki előadó kollégánk 1989 decemberében szerzett gépkarbantartó, -javító technikusi képesítést. Bizonyítványában 5.10 szám található azonosító számként. Az Országos Képzési Jegyzékben jelenleg 54-es szintként van megjelölve a technikus végzettség [emelt szintű szakképesítés (technikum)]. A kollégát helyesen soroljuk-e be a Kjt. szerinti "E" kategóriába?
Részlet a válaszából: […] ...§-ának (1) bekezdése alapján "D" fizetési osztályba sorolható a középfokú végzettséget, illetve érettségi végzettséget igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéssel rendelkező közalkalmazott, feltéve, hogy a munkakör a "D" fizetési osztályba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.
Kapcsolódó címkék:  

Iskolai végzettségen, szakképesítésen túli egyéb képesítések a besorolásnál

Kérdés: A 7 modulos ECDL milyen képesítési szintnek felel meg a Kjt. szerinti további szak-képesítés figyelembevétele szempontjából?
Részlet a válaszából: […] ...alapján nem érinti a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése szerinti besorolást, ha a munkakör ellátásához az iskolai végzettségen, illetve szakképesítésen, szakképzettségen, doktori címen, tudományos fokozaton, valamint akadémiai tagságon túl egyéb más képesítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Fizetési osztályba sorolás a végzettség, szakképzettség alapján

Kérdés: Egy 100% önkormányzati tulajdonú egészségügyi tevékenységet végző nonprofit kft. munkavállalója az alábbi képzést végezte: Szakképesítés megnevezése: Fizioterápiás szakasszisztens; Szakképesítés OKJ-száma: 55 725 05; Szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés; Szakképesítés szintje: emelt szintű szakképesítés-ráépülés. A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 1. sz. melléklete alapján "E" kategóriába kell-e átsorolni?
Részlet a válaszából: […] ...az átsorolással kapcsolatos eljárási szabályokra a Kjt. szabályait kell alkalmazni.A Kjt. 61. §-ának (2)-(3) bekezdései alapján a szakképesítés-ráépülést szakképesítésre épülő szakképesítésnek, az emelt szintű szakképesítést pedig felsőfokúnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.
Kapcsolódó címkék:    

Illetménynövekedésre jogosító további szakképesítés

Kérdés: Intézményünk (költségvetési szerv) a munkáltatója a helyi egészségügyi alapellátást ellátó védőnőknek, akik a Kjt. alapján vannak besorolva. Személyi anyaguk felülvizsgálatakor azt tapasztaltuk, hogy több védőnő főiskolai oklevelében - védőnőképzés főiskolai karon - az alábbi szövegezésű melléklet található:
"...főiskolai tanulmányainak keretében iskola- és ifjúsági védőnő képzésben részesült";
"...főiskolai tanulmányainak keretében családgondozó védőnő képzésben részesült."
Ezeket az okleveleket a 90-es években szerezték, és néhányuk - de nem mindenki - ez alapján százalékos illetménykiegészítésben részesül. Ezen oklevél melléklete megfelel-e a Kjt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti további szakképesítésnek, és ha igen, milyen képzettségi szinten? Továbbá az is kérdés, hogy szükséges-e ez a munkakör ellátásához, mivel a védőnőknek a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet és a 266/1997. (IX. 3.) NM rendelet (területi és iskolai) főiskolai védőnői oklevelet ír elő kötelező iskolai végzettségnek, nem szükséges további képesítés.
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 66. §-a szerinti illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott rendelkezzen egy további, azonos képzettségi szinten szerzett szakképesítéssel, végzettséggel, és azt - főszabályként - legalább 10%-ban hasznosítsa a munkavégzésre során. Továbbinak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.
Kapcsolódó címkék:  

Pénzügyi ellenjegyző szakmai képesítési követelménye

Kérdés: A Költségvetési Levelek 204. számában megjelent 3830. számú kérdésben kitértek a pénzügyi ellenjegyző szakmai képesítési követelményére, az alábbiak szerint:
"A pénzügyi ellenjegyző aláírási jogosultsága azonos az érvényesítésre jogosult személlyel, ennek a személynek rendelkeznie kell az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti szakmai képesítési követelményekkel. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. A hangsúly a gazdasági szakképzettségen, illetve pénzügyi-számviteli képesítésen van. Ez is biztosítja, hogy az érvényesítést a szakmailag legalkalmasabb személy írja alá. Ha a felsőoktatásban vizsgálódunk, akkor gazdasági szakképzettségnek kell tekinteni a felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen, vagy a többciklusú képzés bevezetése előtt annak megfelelő egyetemi, főiskolai szakon szerzett végzettséget, szakképzettséget. A gazdaságtudományi képzési területeknek a közgazdasági és üzleti képzési ágak sorolhatók be, ahol - többek között - alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel alapképzési szakok felelnek meg." Kérdésem az, hogy ha valaki társadalomtudományok karon végzett szociológiát, akkor az megfelelő gazdasági szakképzettség-e a pénzügyi ellenjegyzéshez?
Részlet a válaszából: […] A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére - többek között - a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén - az Ávr. 55. §-a (2) bekezdésének e)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Felsőfokú végzettség és felsőfokú szakképesítés elhatárolása

Kérdés: Érdeklődnék, hogy a Kttv. értelmezésében felsőfokú végzettségű kormánytisztviselőnek minősül-e az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű szakképesítéssel (543430500000000) rendelkező kormánytisztviselő?
Részlet a válaszából: […] ...az alapképzésben és mesterképzésben, illetve a doktori képzésben szerzett végzettség minősül (főiskolai, egyetemi diploma).A felsőfokú szakképesítés nem ad felsőfokú végzettséget, még akkor sem, ha annak megszerzésére felsőoktatásban kerül sor (pl. valamely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.
Kapcsolódó címkék:  

Egyéb ügyintéző munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott illetmény­növekedésre való jogosultsága

Kérdés: Intézményünk 2012-ben alapított gazdasági és műszaki ellátó és szolgáltató szervezet, dolgozóink közalkalmazottak (többségük áthelyezéssel került hozzánk iskolákból, óvodákból). Egyéb ügyintéző munkakörben dolgozó kollégánk besorolása "H", ennek alapja a gazdasági agrármérnök végzettsége. Jogosult-e a Kjt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti szakképesítési szorzóra, mivel rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel államháztartási szakon, továbbá vállalkozási szakon is? Munkája: könyvelés, előirányzat-módosítás, beszámoló készítése, beruházási statisztika készítése, áfabevalláshoz adatszolgáltatás. Ehhez kapcsolódik a másik kérdésünk. Több kollégánk rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel államháztartási szakon, illetve vállalkozási szakon is, mivel a régebbi képzési rendszerben az államháztartási szak elvégzésének előfeltétele volt a vállalkozói szak megléte. Besorolásuk "E" fizetési osztály, munkakörük szintén egyéb ügyintéző, felada­taik megegyeznek a fent említettekkel. Jogosultak-e a Kjt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti szakképesítési szorzóra?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. vhr. nem határoz meg különös előírást a további szakképesítés elismerésére vonatkozóan, ezért a Kjt. szabályai irányadók a kérdésben.A Kjt. 66. §-a rendelkezik a további szakképesítés esetén járó illetménynövekedésről. Ez olyan további, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 16.

Könyvtáros pedagógus besorolása

Kérdés: Könyvtáros munkakörben dolgozó közalkalmazottat hogyan kell besorolni, "F" vagy "H" fizetési osztályba, illetve jár-e részére illetménynövekedés? A közalkalmazott magyar nyelv és irodalom szakos tanári egyetemi oklevéllel és magyar nyelv és irodalom szakos tanári és könyvtáros főiskolai oklevéllel rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3
4