Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott szakmai gyakorlat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Mérlegképes könyvelői regisztrációhoz szükséges szakmai gyakorlat

Kérdés: A diplomám mellé a mérlegképes könyvelői végzettség megszerzése 2014. szeptemberben történt meg. A munkáltatóm kérésének megfelelően szeretnék mérlegképes könyvelőnek regisztrálni, azonban a gyakorlati idővel kapcsolatosan várom válaszukat. 2003. január 1-jétől az önkormányzatnál, majd 2014. július 1-jétől a hivatalnál a szakmai gyakorlatnak megfelelő munkát végzem. Az Szt. 177. §-ának (9) bekezdése szerint "A 151. § (5) bekezdésének b) pontjában foglalt, a képesítés megszerzését követő 3 éves szakmai gyakorlat teljesítésébe
- 2002-ben és 2003-ban maximum 2 éves,
- 2004-ben maximum 1 éves,
a képesítés megszerzését megelőző számviteli, pénzügyi, ellenőrzési gyakorlat is figyelembe vehető." Beszámítható-e ennek értelmében a végzettség megszerzését követően szükséges gyakorlati időmbe a 2003-2004-es szakmai gyakorlatom?
Részlet a válaszból: […]szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározott mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező természetes személy jogosult. Az említett kormányrendelet alapján a szakképesítés megszerzését követően, a nyilvántartásba való felvétel kérelmezését megelőzően legalább 3 éves számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlatot kell igazolni. A hivatkozott, Szt. 177. § (9) bekezdése átmeneti rendelkezésként szerepel a törvényben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4201

2. találat: Pedagógus I. fokozatba soroláshoz szükséges szakmai gyakorlat

Kérdés: Az érintett 2011. június 21-én sikeres államvizsgát tett (óvodapedagógus). A diploma azonban a nyelvvizsga hiánya miatt nem került kiadásra. Arra a sikeres nyelvvizsgát követően, 2014. július 2-án került sor. Az érintettet 2011. 08. 15.-2012. 05. 31-ig óvodapedagógusként foglalkoztatták, majd 2012. 06. 01-től (jelenleg is) pedagógiai asszisztensként E2-be sorolva. 2014. 09. 01-től óvodapedagógus munkakörben kerülne továbbalkalmazásra heti 20 órában vagy heti 40 órában. Hogyan kellene besorolni (gyakornok, pedagógus I.; melyik fokozatában eltöltött évek alapján), milyen kitételeket kellene a szerződésében kikötni? Alapítványi óvodában foglalkoztatják jelenleg, de átkerülhet egyházi fenntartásúba vagy önkormányzatiba.
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban vagy munkaviszonyban,c) óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében,d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,e) pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenységgel, vagyf) a miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörbeneltöltött szakmai tevékenységgel szerezhető meg.Ugyanakkor egy újonnan beiktatott rendelkezés [Vhr. 14. § (3) bek.] kimondja, hogy ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik a 13. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban megszerzett két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben a 13. § (1) bekezdésében foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben legalább hat év szakmai gyakorlatot szerzett, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.A fentiek alapján az érintett gyakornok fokozatba kell kerüljön. Pedagógus I. fokozatba csak akkor lenne besorolható, ha már rendelkezne legalább 6 év - bármely munkakörben szerzett - szakmai gyakorlattal. Amennyiben azonban az érintett 2011. augusztus 15-ével kezdett dolgozni, előtte más jogviszony(ok)ban nem foglalkoztatták, ezért jelenleg még nem rendelkezik 6 év szakmai gyakorlattal.A kinevezésben, illetve a munkaszerződésben gyakornoki időként a foglalkoztatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3806
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Gazdasági vezetők szakmai gyakorlata

Kérdés: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézménynél vagyok gazdasági vezető. 2003. áprilistól (7,5 éve) dolgozom ebben a munkakörben. Gazdasági üzemmérnöki diplomám, vállalkozási szakos mérlegképes könyvelői képesítésem és adótanácsadói végzettségem van. Szervezeti átalakítások miatt 2003 óta a negyedik név alatt működünk. 2004. 03. hó-2007. 03. hó között közhasznú társasági formában működtünk, előtte és utána költségvetési intézményként. Kérdésem: 2011. 01. 01-jétől betölthetem-e jelenlegi állásomat, ha elkezdtem tanulmányaimat az államháztartási szakos mérlegképes könyvelői tanfolyamon? Költségvetési szervnél kell, hogy legyen 5 év gazdaságvezetői gyakorlat? [Ámr. 18. § (3) bek. b) pont.]
Részlet a válaszból: […]az államháztartási szakos mérlegképes könyvelői végzettség. A gazdasági vezetőkre vonatkozó képesítési követelmények alól felmentés adható - többek között - abban az esetben, ha az adott költségvetési szervnél foglalkoztatott gazdasági vezető 2011. január 1-jén legalább ötéves gazdasági vezetői gyakorlattal rendelkezik, és ez időpontban a végzettség vagy képesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányait megkezdte. Az 5 éves gazdasági vezetői gyakorlat szempontjából felhívható az Ámr. gazdasági vezetőkre vonatkozó 17. § (1) bekezdése, mely szerint a költségvetési szerv gazdasági vezetője - irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, - felelős az Ámr. 15. § (2) bekezdésében és a 16. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt feladatok ellátásáért, - a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv által foglalkoztatott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad, - gazdasági intézkedéseket hoz. Ha a gazdasági szervezet feladatait az Ámr. 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint több szervezeti egység látja el, gazdasági vezetőnek e szervezeti egységek vezetőinek irányítását végző, ennek hiányában a szervezeti és működési szabályzatban megjelölt személyt kell tekinteni. Ebből következően - szigorúbb értelmezés szerint, csak az Ámr.-t figyelembe véve -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2813
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Külföldi gyakorlati képzés adókötelezettsége

Kérdés: Intézményünkhöz tartozó, részben önálló szakiskola gazdálkodási feladatait is ellátjuk. Aszakiskola alapítványi pályázaton külföldi szakmai gyakorlati foglalkoztatásra (a nyári gyakorlati idő letöltésére) támogatást nyert utazásra, biztosításra, megélhetési költségekre, a kedvezményezettek és a kísérők tekintetében is. A diákok adómentesen a minimálbér 10%-át kapják itthon a gyakorlati oktatás során végzett munkájukért, az étkeztetésért a nyersanyagnorma 50%-át kell előre fizetniük az iskola részére. Akollégiumi elhelyezés itthon ingyenes. A kísérők megkapják itthon az étkezési utalványt, vagy a természetbeni étkeztetést veszik igénybe a helyi konyhán. Helyes-e, ha a kísérő pedagógus a szállás, a biztosítás költségeiről számlát hoz az iskola nevére? Amennyiben az utazás saját gépkocsival történik, akkor az üzemanyagköltséget az APEH-normával vagy az üzemanyag számlája alapján +3 Ft/km öszszeggel számoljuk el. Ha a tömegközlekedést veszi igénybe, az intézmény nevére szóló számlát fizetjük ki részére. Az étkeztetése a külföldi napidíj elszámolásával megoldott. A külföldi gyakorlati munkavégzés esetén nem tudjuk, mi a helyes eljárás a diákok költségeinek elszámolhatóságát illetően. Ez esetben is felvetődik az utaztatás, a biztosítás, a helyi közlekedés, a szállás, az étkeztetés költsége. Mi számolható el a diákok részére adómentesen, és mely költségek minősülnek adóköteles kifizetésnek? A gyakorlati képzés helye Németország.
Részlet a válaszból: […]illetőségű tanulók juttatása. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ezek a juttatások Magyarországon már nem adóztathatók. A kísérők juttatása, illetve költségtérítése azonban az egyezmény 15. cikke szerint Magyarországon adóztatható. A pedagógusok kiutazása az szja szempontjából külföldi kiküldetésnek (külszolgálatnak) minősül. Ezért helyesen gondolják azt, hogy esetükben a kiküldetésre vonatkozó adózási és költségelszámolási szabályok alkalmazhatók. Tehát az utazási, a szállás és a biztosítás költsége az iskola nevére szóló számla alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 962

5. találat: Szakmai gyakorlat

Kérdés: A tanév befejezése után több fiatalt várunk nyári szakmai gyakorlatra. Nem világos az Szja-tv. 3. § 72. e) pontja. A szakmai gyakorlatra tekintettel egyetemistának is fizethetünk ki bizonyos összeget, adóterhet nem viselő járandóságként?
Részlet a válaszból: […]diákként. Abban az esetben, ha felsőoktatásban részt vevő hallgatókat foglalkoztatnak szakmai gyakorlaton, úgy a megkötött szerződés szerinti jogviszony alapján lesz a kifizetett jövedelem adóköteles (pl. munkaviszony, önálló tevékenység). Egyebekben az Szk-tv. előírásai alapján a tanulót megillető pénzbeli juttatás, valamint a szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő tanulót a szakképzéssel összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 368
Kapcsolódó tárgyszavak: ,