Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott szociális hozzájárulási adó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szocho-kedvezmény az óvodában

Kérdés: Költségvetési szervként működő óvodaként milyen adókedvezményt vehetünk igénybe a szociális hozzájárulási adó terhére?
Részlet a válaszból: […]nevelő, munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény.- A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény.- A közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény.- Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény.- A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény.- A védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető adókedvezmény.A kifizető egy természetes személy munkaviszonyára, közfoglalkoztatási jogviszonyára csak egy adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti [Szocho-tv. 17. § (1) bekezdés].Fontos szabály ugyanakkor a Szocho-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5505

2. találat: Online nyereményjáték

Kérdés: Intézményünk szeretne online nyereményjátékot indítani, melynek keretében marketingeszközöket vagy az intézményünknél felhasználható fürdőbelépőjegyet lehetne nyerni. Az így kiadott ajándékokkal milyen módon lehet elszámolni? Adózás tekintetében a marketingeszközök beszerzési árával, valamint a belépőjegy-árusításban szereplő összeggel számolva a reprezentáció-hoz hasonló módon egyes meghatározott juttatásként személyijövedelemadó- és szochoköteles?
Részlet a válaszból: […]minősül szerencsejátéknak, akkor sem engedélyre, sem bejelentésre nincs szükség.Ajándéksorsolást engedély nélkül bonyolíthat le olyan adóalany, aki rendszeresen, saját nevében áruk és szolgáltatások értékesítését végzi. Az ajándéksorsolásnak vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével egybekötöttnek kell lennie. A fürdőüzemeltetéssel ennek a feltételnek megfelelnek.A vásárláskor a résztvevőknek sorsjegyet kell adni, ez lehet online letölthető is, a részvétel ingyenes. A nyertest nyilvános húzáson kell kiválasztani. A nyeremény nem lehet pénznyeremény, csak tárgy vagy szolgáltatás. Az ilyen nyereményjáték nem minősül szerencsejátéknak, de adminisztrációs kötelezettségeknek kell eleget tenni, mint például bejelentés a szerencsejáték-felügyelethez, részvételi szabályzat készítése, díjfizetés, elszámolás készítése. A sorsoláson közjegyző jelenléte kötelező.Ajándéksorsolás, egyéb sorsolásos játék esetén a nyeremény egésze jövedelem, azzal szemben nincs lehetőség költségelszámolásra. A nem pénzbeli nyeremény piaci értékének 1,18-szorosa után 15%-os szja-kötelezettsége lesz a kifizetőnek. A nyereményből származó jövedelem után szociális hozzájárulási kötelezettség nem keletkezik. A magánszemély nyerteseknek adó- és járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezik. Piaci értéknek megfelel a belépőjegyek értéke, illetve a marketingeszközök beszerzési ára. Fontos, hogy az áfával növelt árat kell az szja adóalapjaként figyelembe venni.Szóba jöhet még a kérdés kapcsán az üzletpolitikai ajándék, promóciós kedvezmény. Ez esetben nem sorsoláshoz kötött a nyeremény, hanem mindenki kapja, aki igényli. Ez a típusú ajándékozás mentes a bejelentési és engedélykötelezettség alól.Szja szempontjából adómentes akkor lehet a promóció, ha megfelel az üzletpolitikai reklám feltételeinek. Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.14. pontja szerint adómentes a kifizető általa) üzletpolitikai (reklám-) céllal, a magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében, a juttatás feltételének - ha az nem vetélkedő, nem verseny és nem a szerencsejátékok szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó sorsolás eredménye - megfelelő magánszemély számára adottaa) árengedmény,ab) visszatérítés vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény, ideértve, ha az - megjelenési formájától függetlenül - árura vagy szolgáltatásra váltható érték;b) üzleti forgalmának növelése érdekében valamely termék megismertetése céljából adott áruminta, azzal, hogy árumintának minősül a képviselt termék olyan jellemző kisebb része vagy mennyisége, amely kizárólag a képviselt termék bemutatására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5497

3. találat: Reprezentáció, üzleti ajándék kedvező adózása

Kérdés: A veszélyhelyzeti rendelet június 9-től vezette be a reprezentáció és az üzleti ajándékozás után a szociálishozzájárulásiadó-mentességet. Hogyan kell a júniusi adóbevallást teljesíteni, meg kell osztani a június 9. előtti és utáni időszakot? Az Szja-tv. 70. §-a szerint egyes meghatározott juttatás a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem, és a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági táv-beszélő-szolgáltatás, mobil-telefon-szolgáltatás, továbbá az internetprotokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem is. Ezekre nem vonatkozik a szociális-hozzájárulási--adó-kedvezmény?
Részlet a válaszból: […]bekezdései szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után.Az Szja-tv. 70. §-ába tartozó többi egyes meghatározott juttatás, így a kiküldetés keretében adott étkezés, a távbeszélő-szolgáltatás után változatlanul kell szociális hozzájárulási adót fizetni.Mivel a mentesség hónap közben került bevezetésre, a június havi adóbevallásban a június 9-e előtt teljesült reprezentáció és üzleti ajándékok értéke után 15,5 százalék szochót kell fizetni, de az azt követően nyújtott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5494

4. találat: Emelt összegű SZÉP-kártya-juttatás

Kérdés: 2020. április 21-én a Magyar Közlönyben megjelent 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet, amely a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazását írja elő: a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves maximális cafeteriakeretét 400 ezer forintban határozzák meg. Nálunk a 200 ezer forint kifizetésre került. Az ezen jogszabály alapján kifizetésre kerülő 200 ezer forint cafeteria nettó vagy bruttó módon értelmezhető? A jogszabály úgy írja, hogy nettó 200 ezer forint. A félreértést az okozza, hogy a következő sorban már azt írják, hogy nem kell levonni a szochót.
Részlet a válaszból: […]költségvetési szerv -aa) évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;ab) a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;ac) évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.(3) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho-tv.) 1. §-a (4) bekezdésének a) pontjától eltérően nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.(4) A (3) bekezdés szerinti adómentesség e kormányrendelet hatálybalépésétől a 2020. június 30-ig adott juttatások tekintetében alkalmazható.4. § Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 58. §-ának (4) bekezdésétől eltérően a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteriajuttatásának kerete, illetve cafeteriajuttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja-tv. 71. §-ának (1) bekezdésében meghatározott juttatások - adott juttatások együttes nettó összege[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5208

5. találat: 17,5%-os szociálishozzájárulásiadó- mérték alkalmazása a megbízási díjak tekintetében

Kérdés: Megbízási díj kifizetése esetében hogyan kell alkalmazni az új szociálishozzájárulásiadó-mértéket?
Részlet a válaszból: […]július 1-je után kifizetett összegre vonatkozik a csökkentett mérték. Ugyanis a Szocho. tv. 2. §-ának (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy a megváltozott adómértéket arra a hónapra bevallott jövedelmekre kell először alkalmazni, amely hónapban a megváltozott adó mértéke hatályba lép. Tehát a 2019. július hónapra bevallott jövedelmek esetén irányadó a 17,5%-os mérték. Így a 2019. július 10-ig kifizetett, júniusi munkabérek tekintetében a munkáltatókat még a 19,5%-os szociális-hozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség terheli, mivel ezt még június hónapra vallja be a munkáltató. Az augusztus hónapban számfejtett, július havi bérekre viszont már az új szabály vonatkozik.Speciális a helyzet a megbízási díjak esetében. Itt a kifizetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4998

6. találat: Munkahelyvédelmi akcióterv

Kérdés: A Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetéseket melyik főkönyvi számon kell elszámolnunk abban az esetben, ha központi költségvetési szerv vagyunk? A 05/5022 főkönyvi szám a helyi önkormányzatok törvényi befizetéseit tartalmazza, viszont a 39/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a központi költségvetési szerveknek is befizetési kötelezettséget ír elő.
Részlet a válaszból: […]adókedvezményeket.A központi költségvetést megillető pénzeszközöknek a nyilvántartása viszont komoly adminisztrációs feladatokat jelentett az érintetteknek. Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a költségvetési szervek 2015. január 1-jétől már nem érvényesíthetnek adókedvezményt:- a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott,- a tartósan álláskereső személy,- a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti, valamint- a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő, illetve részesültmunkavállalójuk után.A költségvetési szerveknek a Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő szociális hozzájárulási adó megtakarításából keletkező befizetési kötelezettségét 2014. január 1. és december 31. között a K502. Elvonások és befizetések rovaton kellett elszámolniuk. A költségvetési számvitelben a 05502. Elvonások és befizetések rovatot kellett alkalmazni az alábbiak szerint:05/502.1. Elvonások és befizetések előirányzata05/502.2. Kötelezettségvállalás, más fizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4010
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Szocho-megtakarítással kapcsolatos befizetési kötelezettség elszámolása

Kérdés: A munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő szociálishozzájárulásiadó-megtakarítás befizetéseket 2014-ben milyen rovaton kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]kezdődően a K502. Elvonások és befizetések rovaton kell elszámolni.A költségvetési számvitelben a 05502. Elvonások és befizetések számla részletező számláit kell alkalmazni a következők szerint:055021. Elvonások és befizetések előirányzata055022. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elvonásokra és befizetésekre055023. Elvonások
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3776
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetési kötelezettség elszámolása

Kérdés: A 2013. évi Költségvetési tv. 10. §-ának (7) bekezdése előírja a központi költségvetési szerveknek, hogy a szociális hozzájárulási adó változásából eredő kiadási megtakarítást be kell fizetni a központi költségvetés javára. Kérdésem, hogy a befizetés teljesítését az 57127. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetési teljesítése főkönyvi számlán, vagy az 57129. Egyéb befizetési kötelezettség teljesítése számlán kell kimutatni?
Részlet a válaszból: […]szociális hozzájárulási adó változásából (25 év alatti, valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő [egyszerű] munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, a GYES-ről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók esetében) adódó kiadási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3523
Kapcsolódó tárgyszavak: