Egyes önkormányzati szolgáltatások áfája


Egy önkormányzat az alábbi szolgáltatásokat számlázza ki: - sírhelymegváltás (SZJ 93.03.11.0) - ravatalozóhasználat (SZJ 93.03.12.2) - halotthűtés (SZJ 93.03.12.2) A fenti szolgáltatásokhoz milyen mértékű áfát kell szerepeltetni a kimenő számlában?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2009. június 9-én (114. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2387

[…] fogalmának, mely szerint nemcsak a bérleti szerződésen alapuló, hanem minden olyan jogviszony keretében történő használat is bérbeadásnak minősül, amikor az adóalany ellenérték fizetése fejében valamely dolog időleges használatát engedi. A szóban forgó szolgáltatások temetkezési szolgáltatás nyújtása érdekében történő átengedése az Áfa-tv. alkalmazásában ingatlan bérbeadásának (időleges használatba adásának) minősül. Az ingatlan-bérbeadás adómértéke (és így a szóban forgó esetben a sírhelymegváltás és a ravatalozó használata) az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján főszabályként adómentesnek minősül, kivéve ha a bérbeadó adóalany az Áfa-tv. 88. § (3) bekezdése alapján az ingatlan-bérbeadási tevékenységére adókötelezettséget választott, mert akkor a felszámítandó adó mértéke 20%. Más a helyzet azonban a halotthűtés címén nyújtott szolgáltatással, az ugyanis az Áfa-tv. 86. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, ingatlannal tartósan összekötött gép vagy egyéb berendezés bérbeadásának minősül, amely viszont főszabály szerint adóköteles szolgáltatásnyújtás, és a felszámítandó adó mértéke ez esetben 20%. Abban az esetben azonban, ha az önkormányzat a szolgáltatásokat nem önállóan nyújtja, hanem komplex temetési szolgáltatást végez, akkor ez esetben az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdése alapján a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak azok a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.