Csekély értékű ajándék, üdülési csekk

Kérdés: Az Szja-tv. 1. sz. melléklete rendelkezik az adómentes bevételekről, melynek 8.3. pontja alapján a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállaló közeli hozzátartozójának ingyenesen vagy kedvezményesen a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk formájában, legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó értékben juttatott bevétel adómentes. Az önök lapjában erre a kérdésre válaszolva megjelent, hogy a költségvetési szervnél ez, valamint a kis értékű ajándék nem adható, mert a költségvetés űrlapjának nincsen ilyen sora. Kérdésem, hogy a költségvetési beszámoló űrlapja felülírja-e az Szja-tv.-t?
Részlet a válaszából: […] ...igaz, hogy az Szja-tv. rendelkezései a mérvadóak,amelyek a költségvetési szervek esetében is alkalmazandók. Az üdülési csekk ésa csekély értékű ajándék a törvényben leírt feltételekkel a költségvetésiszervek állományba tartozó munkavállalójának és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.

Üdülési csekk juttatása munkavállalóknak, illetve közeli hozzátartozóiknak

Kérdés: Intézményünknél a dolgozók részére üdülési csekket biztosítunk a törvény által megengedett adómentes mértéken belül. Van-e lehetőség arra, hogy "cafeteria"-rendszer bevezetése nélkül a hozzátartozóknak is adjunk üdülési csekket? Amennyiben valakinek nincsen olyan hozzátartozója, aki részére ilyet adhatnánk, lehet-e az üdülési csekk értékében kultúra- vagy internetutalványt adni?
Részlet a válaszából: […] ...alapján atermészetbeni juttatások közül az ugyanazon belföldi illetőségű magánszemélymunkavállalónak ingyenesen vagy kedvezményesen üdülési csekk formájában,legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét megnem haladó értékben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

Nyugdíjasnak juttatott üdülési csekk

Kérdés: 2007. március 18-ától nyugdíjas vagyok. Az intézet, ahol közel 25 évig dolgoztam, megtisztelt azzal, hogy ajándékozott részemre 30 ezer forint értékben üdülési csekket. Kérdésem, hogy nyugdíjasként kell-e adóznom ez után a juttatás után?
Részlet a válaszából: […] ...juttatás után nem kell adóznia, tekintettel arra, hogy azüdülési csekket a volt munkáltatójától kapta, és az ajándékba kapott üdülésicsekk értéke nem haladta meg a 2007. január 1-jén érvényes minimálbér összegét.A munkáltató a munkavállalók és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Üdülési csekk

Kérdés: Hogyan kell értelmezni az üdülési csekk adómentességére vonatkozó szabályt, ha a munkatársunk családi üdülését kívánjuk támogatni? Munkatársunk az élettársával és két saját gyermekével együtt szeretne nyaralni.
Részlet a válaszából: […] ...2007. január 1-jétől hatályos Szja-tv. 1. számúmellékletének 8.3. pontja alapján adómentes a munkáltató által üdülési csekkformájában legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbérösszegét meg nem haladó értékben juttatott bevétel....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.
Kapcsolódó címkék:  

Üdülési szolgáltatás adómentessége

Kérdés: Adómentes üdülési szolgáltatásban részesül 2 dolgozónk, családtagjaikkal együtt. A családtagok részére is el kell-e számolnom az üdülési támogatást? Kell-e intézményünknek ezzel összefüggésben valamilyen nyilvántartást vezetnie?
Részlet a válaszából: […] ...első napján érvényes havi minimálbérösszegét meg nem haladó részre terjed ki, feltéve, hogy a munkáltató, illetve aszakszervezet üdülési csekk formájában az adóévben nem nyújt ugyanazonmagánszemélynek adómentes természetbeni juttatást.E szabályokat az Szja-tv. 1...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

Adómentes üdülési szolgáltatás

Kérdés: Az üdülő a költségvetési szerv felügyeleti szerve vagyonkezelésében van. Az üdülő üzemeltetését a területileg illetékes költségvetési szerv végzi. Az üdültetést a felügyeleti szerv hatálya alá tartozó, az ország különböző részéből származó dolgozók veszik igénybe. Az Szja-tv. 1. sz. melléklet 8.33. pontja alapján adómentes üdülési szolgáltatásnál hogyan kell értelmezni a munkáltató fogalmát? Munkáltató csak az üzemeltetést végző költségvetési szerv saját dolgozója esetén, vagy az összes, üdülésben részt vevő, az üzemeltetővel jogviszonyban nem álló üdülő vendég esetén is? Miként kell eljárni a munkavállalóval együtt üdülő közeli hozzátartozó esetén?
Részlet a válaszából: […] ...az adóév első napján érvényeshavi minimálbér összegét meg nem haladó része, feltéve hogy a munkáltató,illetve a szakszervezet - üdülési csekk formájában - az adóévben nem nyújtugyanazon magánszemélynek adómentes természetbeni juttatást. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 2.

Üdülési csekkek adózása

Kérdés: Hogyan kell alkalmazni az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.33. pontjában foglalt adómentességi szabályt a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság kezelésében lévő üdülőbe beutalt köztisztviselők esetében akkor, ha az üdülési díjat üdülési csekkel egyenlítette ki a beutalt?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.33. pontjában foglaltfeltételek szerint juttatott üdülési csekk ellenértékéből adott engedményadómentes természetbeni juttatásnak minősül. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének2004. január 1-jétől hatályos 8.33 pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.

Üdülési csekkek adózási szabályai

Kérdés: Intézményünktől nyugdíjba vonult munkavállalónk és családja részére juttathatunk-e adómentes természetbeni juttatásként üdülési csekket?
Részlet a válaszából: […] ...melléklet 8.3. pontjában foglaltak alapján adómentes juttatásnak minősül a kifizető által belföldi illetőségű magánszemélynek adott üdülési csekk ellenértékéből adott engedmény, legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér (53 000...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 29.
Kapcsolódó címkék:  

A különböző jogcímeken adott munkáltatói juttatások adózási szabályai

Kérdés: A Ktv. 49/H §-a különböző jogcímű juttatások biztosítását teszi lehetővé a köztisztviselők részére. Ilyen a bővítéssel, a komfortfokozat növelésével nem járó lakásfelújításhoz nem hitelintézeten keresztül nyújtott, vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön, a lakhatási, családalapítási és szociális támogatás, az üdülési hozzájárulás. Ezen támogatások juttatásáról a hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezik. Milyen adókötelezettséget eredményeznek az előzőekben felsorolt juttatások?
Részlet a válaszából: […] ...összege naptári évenként az illetményalap 75-100 százalékáig terjedhet. Az Szja-tv. az üdüléssel kapcsolatos juttatásokat - az üdülési csekk törvényben meghatározott módon és nagyságban történő juttatásának kivételével - adóköteles juttatásnak minősíti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 11.

Üdülésicsekk-juttatás

Kérdés: Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy 2003. évtől valóban a jogszabályban megjelent 600 ezer forintig adómentes az üdülési csekk ellenértéke.
Részlet a válaszából: […] ...Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk ellenértékéből adott engedményként 2003. január 1-jét követően (több kifizető esetén is), legfeljebb az évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.
Kapcsolódó címke: