Köztisztviselői cafeteria 2010

Kérdés: 2010. évben a köztisztviselők az illetményalap minimum ötszörösére, maximum huszonötszörösére jogosultak béren kívüli juttatásként, amit cafeteria-rendszerben vehetnek igénybe. Hogyan kell helyesen értelmezni a bruttó keretösszeget? A minimum 193 250 Ft/fő, mely összegbe bele kell férnie a cafeteriaelemre juttó munkáltatói adónak is, vagyis ez a bruttó keretösszeg, vagy a 193 250 forintra rá kell számolni a 27% munkáltatói járulékot is, és ez adja a bruttó keretösszeget?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.törvény (Ktv.) 49/F. §-a szabályozza 2010-től a köztisztviselőkcafeteriajuttatásait, annak keretösszegét, az arra való jogosultságfeltételeit. A Ktv. 49/F. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a munkáltatónakmely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 2.

Csekély értékű ajándék, üdülési csekk

Kérdés: Az Szja-tv. 1. sz. melléklete rendelkezik az adómentes bevételekről, melynek 8.3. pontja alapján a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállaló közeli hozzátartozójának ingyenesen vagy kedvezményesen a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk formájában, legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó értékben juttatott bevétel adómentes. Az önök lapjában erre a kérdésre válaszolva megjelent, hogy a költségvetési szervnél ez, valamint a kis értékű ajándék nem adható, mert a költségvetés űrlapjának nincsen ilyen sora. Kérdésem, hogy a költségvetési beszámoló űrlapja felülírja-e az Szja-tv.-t?
Részlet a válaszából: […] Valóban igaz, hogy az Szja-tv. rendelkezései a mérvadóak,amelyek a költségvetési szervek esetében is alkalmazandók. Az üdülési csekk ésa csekély értékű ajándék a törvényben leírt feltételekkel a költségvetésiszervek állományba tartozó munkavállalójának és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.

Üdülési csekk juttatása munkavállalóknak, illetve közeli hozzátartozóiknak

Kérdés: Intézményünknél a dolgozók részére üdülési csekket biztosítunk a törvény által megengedett adómentes mértéken belül. Van-e lehetőség arra, hogy "cafeteria"-rendszer bevezetése nélkül a hozzátartozóknak is adjunk üdülési csekket? Amennyiben valakinek nincsen olyan hozzátartozója, aki részére ilyet adhatnánk, lehet-e az üdülési csekk értékében kultúra- vagy internetutalványt adni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.3. pont a) alpont alapján atermészetbeni juttatások közül az ugyanazon belföldi illetőségű magánszemélymunkavállalónak ingyenesen vagy kedvezményesen üdülési csekk formájában,legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

Üdülési csekk, étkezési utalvány kezelési költségének áfája

Kérdés: Költségvetési szervként alkalmazottaink részére ingyenesen adunk üdülési, étkezési utalványt. Levonhatjuk-e az utalvány kezelési költségének áfáját, amit ránk áthárítottak?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató által biztosított étkeztetés, üdültetésáfájáról szóló 1993/114. számú Adózási kérdésben foglaltak szerint a munkáltatócsak abban az esetben vonhatja le az étkeztetéssel, üdültetéssel kapcsolatosbeszerzései során a nevére számlázott általános forgalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 10.

Keresetkiegészítés

Kérdés: A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti keresetkiegészítéssel kapcsolatban történhet-e úgy a szabályozás, hogy azt adómentes juttatásként (üdülési csekk, ajándékutalvány stb.) adja ki a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 77. § (1) bekezdése lehetőséget ad a munkáltatószámára, hogy a közalkalmazottat meghatározott teljesítmény elérése esetén,vagy átmeneti többletfeladat ellátása esetén keresetkiegészítésben részesítse.A keresetkiegészítés szabályait főszabályként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

Béren kívüli juttatások – egységesen, avagy differenciáltan

Kérdés: Adható-e béren kívüli juttatás (például étkezési utalvány, ajándék utalvány, üdülési csekk) nem egységes, hanem differenciált formában?
Részlet a válaszából: […] A juttatásokat az adózási jogkövetkezmények szempontjábólmindig egyenként kell megvizsgálni. Adott juttatás tekintetében meg kell nézni, hogy azszerepel-e az adómentes juttatások között, az Szja-tv. 1. számú mellékletében.Amennyiben a melléklet alapján a juttatás adómentesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

Nyugdíjasnak juttatott üdülési csekk

Kérdés: 2007. március 18-ától nyugdíjas vagyok. Az intézet, ahol közel 25 évig dolgoztam, megtisztelt azzal, hogy ajándékozott részemre 30 ezer forint értékben üdülési csekket. Kérdésem, hogy nyugdíjasként kell-e adóznom ez után a juttatás után?
Részlet a válaszából: […] A juttatás után nem kell adóznia, tekintettel arra, hogy azüdülési csekket a volt munkáltatójától kapta, és az ajándékba kapott üdülésicsekk értéke nem haladta meg a 2007. január 1-jén érvényes minimálbér összegét.A munkáltató a munkavállalók és a munkavállalók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Üdülési csekk

Kérdés: Hogyan kell értelmezni az üdülési csekk adómentességére vonatkozó szabályt, ha a munkatársunk családi üdülését kívánjuk támogatni? Munkatársunk az élettársával és két saját gyermekével együtt szeretne nyaralni.
Részlet a válaszából: […] A 2007. január 1-jétől hatályos Szja-tv. 1. számúmellékletének 8.3. pontja alapján adómentes a munkáltató által üdülési csekkformájában legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbérösszegét meg nem haladó értékben juttatott bevétel. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Üdülési szolgáltatás adómentessége

Kérdés: Adómentes üdülési szolgáltatásban részesül 2 dolgozónk, családtagjaikkal együtt. A családtagok részére is el kell-e számolnom az üdülési támogatást? Kell-e intézményünknek ezzel összefüggésben valamilyen nyilvántartást vezetnie?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. adómentességet biztosít az ingyenes üdülésiszolgáltatás nyújtására akkor, ha az megfelel az adómentesség törvényifeltételeinek.Az üdülési szolgáltatás akkor adómentes, ha azt a munkáltatónyújtja a munkavállaló részére a tulajdonában álló, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

Adómentes üdülési szolgáltatás

Kérdés: Az üdülő a költségvetési szerv felügyeleti szerve vagyonkezelésében van. Az üdülő üzemeltetését a területileg illetékes költségvetési szerv végzi. Az üdültetést a felügyeleti szerv hatálya alá tartozó, az ország különböző részéből származó dolgozók veszik igénybe. Az Szja-tv. 1. sz. melléklet 8.33. pontja alapján adómentes üdülési szolgáltatásnál hogyan kell értelmezni a munkáltató fogalmát? Munkáltató csak az üzemeltetést végző költségvetési szerv saját dolgozója esetén, vagy az összes, üdülésben részt vevő, az üzemeltetővel jogviszonyban nem álló üdülő vendég esetén is? Miként kell eljárni a munkavállalóval együtt üdülő közeli hozzátartozó esetén?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.33. pontja szerintadómentes a munkáltató által a tulajdonában álló, illetve vagyonkezelésébenlévő belföldi üdülőben, biztosított üdülési szolgáltatás révén juttatottbevételből évente legfeljebb magánszemélyenként az adóév első...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 2.
1
2
3