Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott üdülési csekk tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Csekély értékű ajándék, üdülési csekk

Kérdés: Az Szja-tv. 1. sz. melléklete rendelkezik az adómentes bevételekről, melynek 8.3. pontja alapján a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállaló közeli hozzátartozójának ingyenesen vagy kedvezményesen a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk formájában, legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó értékben juttatott bevétel adómentes. Az önök lapjában erre a kérdésre válaszolva megjelent, hogy a költségvetési szervnél ez, valamint a kis értékű ajándék nem adható, mert a költségvetés űrlapjának nincsen ilyen sora. Kérdésem, hogy a költségvetési beszámoló űrlapja felülírja-e az Szja-tv.-t?
Részlet a válaszból: […]szervek esetében is alkalmazandók. Az üdülési csekk és a csekély értékű ajándék a törvényben leírt feltételekkel a költségvetési szervek állományba tartozó munkavállalójának
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2357

2. találat: Üdülési csekk juttatása munkavállalóknak, illetve közeli hozzátartozóiknak

Kérdés: Intézményünknél a dolgozók részére üdülési csekket biztosítunk a törvény által megengedett adómentes mértéken belül. Van-e lehetőség arra, hogy "cafeteria"-rendszer bevezetése nélkül a hozzátartozóknak is adjunk üdülési csekket? Amennyiben valakinek nincsen olyan hozzátartozója, aki részére ilyet adhatnánk, lehet-e az üdülési csekk értékében kultúra- vagy internetutalványt adni?
Részlet a válaszból: […]magánszemély számára adómentes engedmény adható. Az adómentes juttatásokhoz, így az üdülési csekk juttatása kapcsán az adómentesség érvényesítéséhez nem határoz meg a törvény olyan feltételt, hogy azt ún. cafeteria-rendszer keretében kellene adni. Olyan feltételt sem állít a törvény, hogy üdülési csekket minden munkavállalónak, vagy belső szabályzat alapján több munkavállalónak, azonos módon és feltételekkel kellene nyújtani. Utóbbi egyébként még az üdülési csekk formájában a magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel esetében sem feltétel, hiszen az Szja-tv. 69. § (1) bekezdés g) pontja a 69. § (1) bekezdés c)-e) pontjában foglaltaktól függetlenül tekinti azt természetbeni juttatásnak. A természetbeni juttatások közül adómentes a művelődési intézményi szolgáltatás, értékhatár nélkül. Művelődési intézményi szolgáltatás az Szja-tv. 3. § 27. pontja szerint a - könyvtári, levéltári szolgáltatás (SZJ 92.51); - múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme (SZJ 92.52); - előadó-művészet (SZJ 92.31.21), - filmvetítés (SZJ 92.13.11), - állat-, növénykert, védett természeti érték bemutatása (SZJ 92.53.1), - közművelődési intézmény által nyújtott felnőtt- és egyéb oktatás (SZJ 80.4). Ilyen szolgáltatás utalvány formájában is biztosítható. Az Szja-tv. 1. számú melléklet 7.11. pont szerint a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és internethasználat is adómentes, függetlenül attól,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2109

3. találat: Üdülési csekk

Kérdés: Hogyan kell értelmezni az üdülési csekk adómentességére vonatkozó szabályt, ha a munkatársunk családi üdülését kívánjuk támogatni? Munkatársunk az élettársával és két saját gyermekével együtt szeretne nyaralni.
Részlet a válaszból: […]juttathatott adómentesen üdülési csekket. Azonban a törvény módosítása miatt erre 2007. január l-jétől már nincs lehetőség.) Az előzőekben leírt feltételek mellett is 2007. január 2-ától csak az olyan üdülési csekk juttatható adómentesen, amely üdülési, pihenési, kikapcsolódási, egészségmegőrzési, betegségmegelőzési vagy szabadidősport szolgáltatásra váltható be. Így nem adható adómentesen az üzemanyag vásárlására is felhasználható üdülési csekk. Nem vonatkozik ez a szabály a 2006. december 31-éig kibocsátott üdülési csekkekre abban az esetben sem, ha azokat 2007. évben használja fel a magánszemély. Az üdülési csekk juttatása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy egy magánszemély az adóévben legfeljebb az előzőekben említett értékhatárig kaphat adómentesen üdülési csekket akkor is, ha több munkáltató vagy szakszervezet is ad a részére ilyen juttatást. Ezért az üdülési csekk adómentességére vonatkozó szabályt csak abban az esetben alkalmazhatja a munkáltató, ha a juttatásban részesülő magánszemélyek (a munkavállaló a saját nevében, és mint törvényes képviselő a gyermekek helyett) nyilatkozatot adnak a törvényben meghatározott tartalommal. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 9.1.2. pontja szerint a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a nyilatkozat átadását megelőzően ingyenesen kapott vagy engedménnyel vásárolt üdülési csekk értékét és a magánszemély[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1794
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Nyugdíjasnak juttatott üdülési csekk

Kérdés: 2007. március 18-ától nyugdíjas vagyok. Az intézet, ahol közel 25 évig dolgoztam, megtisztelt azzal, hogy ajándékozott részemre 30 ezer forint értékben üdülési csekket. Kérdésem, hogy nyugdíjasként kell-e adóznom ez után a juttatás után?
Részlet a válaszból: […]nem haladta meg a 2007. január 1-jén érvényes minimálbér összegét. A munkáltató a munkavállalók és a munkavállalók közeli hozzátartozói mellett a nyugdíjas volt munkavállalójának és közeli hozzátartozójának, az elhunyt munkavállalója közeli hozzátartozójának, a szakképző iskolai tanulónak, valamint a kötelező
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1785
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Üdülési szolgáltatás adómentessége

Kérdés: Adómentes üdülési szolgáltatásban részesül 2 dolgozónk, családtagjaikkal együtt. A családtagok részére is el kell-e számolnom az üdülési támogatást? Kell-e intézményünknek ezzel összefüggésben valamilyen nyilvántartást vezetnie?
Részlet a válaszból: […]elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, valamint a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató, továbbá - ha volt munkáltatója [annak jogutódja] nyújtja részére e juttatást - a nyugdíjban részesülő magánszemély és annak közeli hozzátartozója is.) Ez az adómentesség tehát nemcsak a munkavállalónak nyújtott üdülési szolgáltatásra terjed ki, hanem a közeli hozzátartozók üdülése (vagy annak egy része) is adómentes lehet. Az adómentesség a szolgáltatás piaci értékéből évente magánszemélyenként legfeljebb az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó részre terjed ki, feltéve, hogy a munkáltató, illetve a szakszervezet üdülési csekk formájában az adóévben nem nyújt ugyanazon magánszemélynek adómentes természetbeni juttatást. E szabályokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1715

6. találat: Adómentes üdülési szolgáltatás

Kérdés: Az üdülő a költségvetési szerv felügyeleti szerve vagyonkezelésében van. Az üdülő üzemeltetését a területileg illetékes költségvetési szerv végzi. Az üdültetést a felügyeleti szerv hatálya alá tartozó, az ország különböző részéből származó dolgozók veszik igénybe. Az Szja-tv. 1. sz. melléklet 8.33. pontja alapján adómentes üdülési szolgáltatásnál hogyan kell értelmezni a munkáltató fogalmát? Munkáltató csak az üzemeltetést végző költségvetési szerv saját dolgozója esetén, vagy az összes, üdülésben részt vevő, az üzemeltetővel jogviszonyban nem álló üdülő vendég esetén is? Miként kell eljárni a munkavállalóval együtt üdülő közeli hozzátartozó esetén?
Részlet a válaszból: […]magánszemélynek adómentes természetbeni juttatást. A rendelkezés alkalmazása során költségvetési szerv esetében munkáltatónak minősül a felügyeleti szerv és a Miniszterelnöki Hivatal központi Szolgáltatási Főigazgatósága is. Továbbá a munkavállalóra vonatkozó adómentesség kiterjed a munkavállaló közeli hozzátartozójára, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójára, a nyugdíjas munkavállalóra és annak közeli hozzátartozójára, valamint a szakképző iskolai tanuló és a kötelező szakmai gyakorlat ideje alatt a hallgatóra is. A kérdésben leírtak szerint az üdülő vagyonkezelője a költségvetési szervek felügyeleti szerve. Az előzőekben ismertetett rendelkezés alapján ebben az esetben munkáltatónak a felügyeleti szervet kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az üdülőt üzemeltető költségvetési szerv, hanem a felügyeleti szervhez tartozó valamennyi költségvetési szerv munkavállalója is részesülhet adómentes üdülési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1685

7. találat: Üdülési csekkek adózása

Kérdés: Hogyan kell alkalmazni az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.33. pontjában foglalt adómentességi szabályt a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság kezelésében lévő üdülőbe beutalt köztisztviselők esetében akkor, ha az üdülési díjat üdülési csekkel egyenlítette ki a beutalt?
Részlet a válaszból: […]üdülők igénybevételének rendjéről szóló 9/2001. MeHVM rendelet (melynek hatálya többek között kiterjed meghatározott költségvetési szervekre, ezen költségvetési szervek üdültetésben részt vevő közszolgálati munkavállalóira, továbbá a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságra) "kedvezményes térítési díj" fogalmat határoz meg. A kedvezményes térítési díj - e rendelet 2. § (1) bekezdésének 1) pontja alapján - az üdültetési intézményhálózat egységeiben az üdülői alapszolgáltatásokért az igényjogosultak és a velük együtt üdülő hozzátartozók által a rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében felsorolt üdültetési formák igénybevétele esetén fizetett díjtétel, amelyet a Főigazgatóság javaslata alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter évente állapít meg. Az Szja-tv. 7. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a magánszemély jövedelmének kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a vagyoni értéket, amelynek a megszerzése alapjául szolgáló jogviszony keletkezésének napjára vonatkozóan megállapított szokásos piaci értékét a magánszemély köteles megfizetni. A magánszemély által igénybe vett üdülési szolgáltatás esetén tehát vizsgálni szükséges, hogy a magánszemély megfizette-e a megszerzett vagyoni érték szokásos piaci értékét vagy sem. A szokásos piaci érték meghatározásáról az Szja-tv. 3. §-ának 9. pontja rendelkezik. Nem független felekről lévén szó, a szokásos piaci értéket a 9. pont a)-d) alpontjaiban szereplő módszerek valamelyikével kell meghatározni. A szóban forgó üdülési szolgáltatás szokásos piaci értékére elfogadható a 3. § 9. pont d) alpontja szerinti meghatározás, azaz ilyen egyéb módszernek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 990

8. találat: Üdülési csekkek adózási szabályai

Kérdés: Intézményünktől nyugdíjba vonult munkavállalónk és családja részére juttathatunk-e adómentes természetbeni juttatásként üdülési csekket?
Részlet a válaszból: […]bármely magánszemélynek, így a nyugdíjba vonult munkavállalónak és annak családjának is adhat ilyen juttatást. A juttatásról adatot kell szolgáltatni az adóhatóság részére. Az 53 000 forintot meghaladó juttatás a magánszemély jövedelmének minősül. A pénzben, ilyen címen adott összeg - még ha az 53 000 forintot nem is haladja meg - szintén adóköteles jövedelme a magánszemélynek. Az adómentességet akkor érvényesítheti a kifizető, ha a juttatásban részesülő magánszemélytől olyan tartalmú nyilatkozattal rendelkezik, amely tartalmazza a magánszemély - vagy törvényes képviselőjének - nevét, adóazonosító jelét, az adott adóévben a nyilatkozatot megelőzően ellenérték nélkül átvett üdülési csekkek értékét, saját vagy törvényes képviselőjének aláírását. Ha a magánszemély az adóévben korábban több kifizetőtől is átvett ellenérték nélkül üdülési csekkeket, akkor részletezve kell feltüntetnie az egyes kifizetőktől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 772
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: A különböző jogcímeken adott munkáltatói juttatások adózási szabályai

Kérdés: A Ktv. 49/H §-a különböző jogcímű juttatások biztosítását teszi lehetővé a köztisztviselők részére. Ilyen a bővítéssel, a komfortfokozat növelésével nem járó lakásfelújításhoz nem hitelintézeten keresztül nyújtott, vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön, a lakhatási, családalapítási és szociális támogatás, az üdülési hozzájárulás. Ezen támogatások juttatásáról a hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezik. Milyen adókötelezettséget eredményeznek az előzőekben felsorolt juttatások?
Részlet a válaszból: […]megszerzése, b) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése, c) a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez, d) a víz-, a csatorna- vagy gázhálózatközmű bevezetése, kiépítése, fürdőszoba létesítése, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, az épület külső hőszigetelése és a külső nyílászárók energiamegtakarítást eredményező cseréje, ha a lakás komfortfokozatának növelését is eredményezi. Tekintettel arra, hogy a nem hitelintézeten keresztül nyújtott, vissza nem térítendő támogatás a feltételeknek nem felel meg (a komfortfokozat növelését, bővítést nem eredményező felújítás nem minősül lakáscélú felhasználásnak), a vissza nem térítendő támogatás a köztisztviselő munkaviszonyból származó bérjövedelmének minősül. A kedvezményes kamatozású vagy a kamatmentes lakáscélú hitel esetén a munkáltatónak nem kell a kamatkülönbözet utáni 44 százalékos személyi jövedelemadót megfizetnie akkor, ha a hitelt a munkáltató pénzintézeten keresztül nyújtja a dolgozó olyan lakásának építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, amelyik nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti méltányolható lakásigény mértékét. A rendelkezés alkalmazásában a lakás korszerűsítése alatt a jogszabály szerinti komfortfokozat-növelés értendő. Tekintettel arra, hogy ezek között a célok között a felújítás nem szerepel, a munkáltató által nyújtott kedvezményes kamatozású, illetőleg a kamatmentes hitel esetén a munkáltatónak a kamatkülönbözet utáni 44 százalékos személyi jövedelemadót az Szja-tv. 72. §-a alapján meg kell fizetnie. Lakhatási támogatás A lakhatási támogatás a magánszemély munkaviszonyból származó bérjövedelmének minősül, mivel az ilyen vissza nem térítendő támogatás adómentességéről a törvény nem rendelkezik. Abban az esetben, ha pl. a bérleti díjat a munkáltató a nevére szóló számla alapján közvetlenül fizeti meg a bérbeadónak, akkor a dolgozó az Szja-tv. 69. §-a szerinti természetbeni juttatásban részesül, ami után a 44 százalékos személyi jövedelemadót a munkáltatónak kell megfizetnie. Családalapítási támogatás A családalapítási támogatás a lakhatási támogatással azonosan a köztisztviselő (munkavállaló) munkaviszonyból származó bérjövedelmének minősül, mivel az ilyen célú támogatás adómentességéről sem rendelkezik az Szja-tv. 1. számú melléklete. Üdülési hozzájárulás Az üdülési hozzájárulás mértékéről a Ktv. 49/H §-a rendelkezik. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 209

10. találat: Üdülésicsekk-juttatás

Kérdés: Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy 2003. évtől valóban a jogszabályban megjelent 600 ezer forintig adómentes az üdülési csekk ellenértéke.
Részlet a válaszból: […](több kifizető esetén is), legfeljebb az évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegének megfelelő rész vehető figyelembe. Sajnálatos módon nyomdahiba miatt a módosítás szövege pontatlanul jelent meg a Magyar Közlöny 2002. évi 140. számában. A szöveg helyesbítése megtörtént, ez a Magyar
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 186
Kapcsolódó tárgyszavak: