Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott ülnöki tevékenység tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Népi ülnök díjazása

Kérdés: Intézményünk egyik dolgozója népi ülnök. Az 1997. évi LXVII. törvény 128. §-ának (1) bekezdése szerint "A munkaviszonyban, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban és szövetkezetnél munkajogi jellegű jogviszonyban álló ülnököt ülnöki működésének időtartamára az átlagkeresete illeti meg." Intézményünk a népi ülnöki teendők ellátásának időtartamára átlagkeresetet számfejt a munkavállalónak. A bíróság által a munkáltatónak átutalt összeget ki kell-e fizetnünk számára (dolgozónk így kétszeres juttatásban részesül), vagy a bíróság által az intézmény részére átutalt összeg a munkavállaló részére számfejtett, intézmény költségeként elszámolt átlagkereset megtérítésére szolgál?
Részlet a válaszból: […]Magyar Honvédségnél szolgálati viszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló más jogviszonyban (szövetkezetnél munkaviszony jellegű jogviszonyban) álló ülnököt ülnöki működésének időtartamára távolléti díj illeti meg. Ha a távolléti díj nem éri el a munkaviszony jellegű jogviszonyban nem álló, vagy az ülnöki működés idejére munkabérben nem részesülő ülnököt megillető tiszteletdíj (működési naponként a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének 25%-a) arányos részét, azt a tiszteletdíj összegéig ki kell egészíteni. Természetesen az érintett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3109
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Ülnöki tevékenységért, a bíróság által térített összeg elszámolása

Kérdés: Intézményünk önálló költségvetési intézmény, felügyeleti szerve az egyik minisztérium. Intézményünk egyik alkalmazottja időnként a bíróságon ülnökként ténykedik. Ezekre a napokra - a bíróság előzetes közlésünk alapján - átutalja (megtéríti) a munkabér és járulék összegét. Munkatársunk a havi járandóságát intézményünktől megkapja, függetlenül attól, hogy néhány napot máshol tölt el munkával. Kérdésünk az, hogyan kell elszámolni a bíróság által átutalt összeget? Költségtérítésként, vagy bevételként, vagy működési célú támogatásértékű bevételként?
Részlet a válaszból: […]okból sem számolható el. Egyrészt azért, mert akkor olyan helyzet állna elő, hogy a munkavállalónak az adott napokon nem volt jövedelme, ez részére hátrányos következményekkel járhat. Másrészt bonyolult, időigényes az elszámolás, mert több jogcímen érinti a jövedelmet, az adóbevallás módosítása is szükséges. Támogatásértékű bevétel, államháztartáson belüli pénzeszköz átadásnál/átvételnél az elszámolás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1859