Népi ülnök díjazása

Kérdés: Intézményünk egyik dolgozója népi ülnök. Az 1997. évi LXVII. törvény 128. §-ának (1) bekezdése szerint "A munkaviszonyban, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban és szövetkezetnél munkajogi jellegű jogviszonyban álló ülnököt ülnöki működésének időtartamára az átlagkeresete illeti meg." Intézményünk a népi ülnöki teendők ellátásának időtartamára átlagkeresetet számfejt a munkavállalónak. A bíróság által a munkáltatónak átutalt összeget ki kell-e fizetnünk számára (dolgozónk így kétszeres juttatásban részesül), vagy a bíróság által az intézmény részére átutalt összeg a munkavállaló részére számfejtett, intézmény költségeként elszámolt átlagkereset megtérítésére szolgál?
Részlet a válaszából: […]  A 2012. január 3-ától hatályos, a bírák jogállásáról ésjavadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 221. §-ának (1) és (4)bekezdései szerint a munkaviszonyban, kormánytisztviselői, közszolgálati vagyközalkalmazotti jogviszonyban, a fegyveres szerveknél és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.
Kapcsolódó címkék:  

Ülnöki tevékenységért, a bíróság által térített összeg elszámolása

Kérdés: Intézményünk önálló költségvetési intézmény, felügyeleti szerve az egyik minisztérium. Intézményünk egyik alkalmazottja időnként a bíróságon ülnökként ténykedik. Ezekre a napokra – a bíróság előzetes közlésünk alapján – átutalja (megtéríti) a munkabér és járulék összegét. Munkatársunk a havi járandóságát intézményünktől megkapja, függetlenül attól, hogy néhány napot máshol tölt el munkával. Kérdésünk az, hogyan kell elszámolni a bíróság által átutalt összeget? Költségtérítésként, vagy bevételként, vagy működési célú támogatásértékű bevételként?
Részlet a válaszából: […] A bíróság által térített összeg egyéb sajátos bevételnekminősül. A könyvekben 91229. Egyéb sajátos bevétel előirányzatának teljesítésefőkönyvi számlán kell elszámolni.Költségtérítésként több okból sem számolható el. Egyrésztazért, mert akkor olyan helyzet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.