Minőségbiztosítás elszámolása

Kérdés: 2003-ban egy továbbképzésen azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 2003. évi beszámoló mérlegében az alapítás-átszervezés 1111 főkönyvi számon kell állományba venni a HACCP és a Kockázatértékelés értékelését. Ezzel szemben a könyvvizsgálónk ezt a számviteli törvénnyel ellenkezőnek nyilvánította. Mi erről a véleményük?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 25. §-ának (2) és (3) bekezdése rögzíti, hogy az alapítás-átszervezés aktivált értékét képezik a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségei is. Lényegében ugyanezt a szabályozást tartalmazza az Szt-vhr. 17. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 20.
Kapcsolódó címke:

Kötelező könyvvizsgálat a helyi önkormányzatoknál

Kérdés: Milyen esetekben kötelesek a helyi önkormányzatok magánkönyvvizsgálót megbízni?
Részlet a válaszából: […] ...könyvvizsgálatot. A megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok képviselő-testülete - pénzügyi beszámolója valódiságának megállapítása céljából - köteles könyvvizsgálót megbízni. Ugyanez a kötelezettség vonatkozik azokra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.